EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AE4275

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) — (COM(2017) 385 final — 2017/0163 (COD))

OJ C 81, 2.3.2018, p. 215–215 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 81/215


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020)

(COM(2017) 385 final — 2017/0163 (COD))

(2018/C 081/30)

Anmodning om udtalelse

Europa-Parlamentet, 11.9.2017

Rådet, 22.9.2017

Retsgrundlag

Artikel 304 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Kompetence

Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI)

Vedtaget på plenarforsamlingen

18.10.2017

Plenarforsamling nr.

529

Resultat af afstemningen

(for/imod/hverken for eller imod)

196/0/3

Udvalget vedtog sin tidligere udtalelse om programmet Et Kreativt Europa 2014-2020 (forordning (EU) nr. 1295/2013) — CCMI/098 — CES828-2012_AC — den 28. marts 2012 (1).

I den tidligere udtalelse blev såvel indholdet af Kommissionens forslag om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) som budgetforhøjelsen til finansiering heraf bifaldt. Udvalget fremhævede ganske vist betydningen af den økonomiske dimension af programmet Et Kreativt Europa, men bemærkede ligeledes, at programmet fokuserede for meget på den generelle målsætning om konkurrenceevne, mens målsætningen om at fremme Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed og værdier er mindre synlig. Derudover var de afsatte budgetmidler ifølge udvalget ikke tilstrækkelige til at nå målet set i forhold til det samlede EU-budget eller de midler, som visse EU-medlemsstater afsætter til støtte til kulturelle aktiviteter.

I sit nye forslag foreslår Kommissionen, at man finder en juridisk holdbar og gennemsigtig løsning for at sikre bæredygtig støtte til Det Europæiske Ungdomsorkester (EUYO), samtidig med at der tages hensyn til dets særlige karakteristika, ved at anerkende det som et »organ, der identificeres i en basisretsakt« som omhandlet i artikel 190, stk. 1, litra d) i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012.

Dette initiativ er fuldstændigt i tråd med udvalgets holdning som udtrykt i dets tidligere udtalelse. Denne finansiering af EUYO vil ikke kræve yderligere midler fra EU's budget.

Det nye forslag tilføjer blot et punkt til artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020): »f) Det Europæiske Ungdomsorkester«.

Da EØSU fuldt ud går ind for forslagets indhold, og da EØSU allerede har behandlet dette emne i sin udtalelse CCMI/098 — CES828-2012_AC af 28. marts 2012 (2), besluttede det på sin 529. plenarforsamling den 18.-19. oktober 2017, mødet den 18. oktober, med 196 stemmer for, ingen imod og 3 hverken for eller imod at afgive en udtalelse, som støtter det fremsatte forslag, og at henvise til den holdning, det gav udtryk for i ovennævnte dokument.

Bruxelles, den 18. oktober 2017.

Georges DASSIS

Formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg


(1)  EØSU’s udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2018) (EUT C 181 af 21.6.2012, s. 35).

(2)  Se fodnote 1.


Top