EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0115(01)

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning) (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)EØS-relevant tekst

OJ C 14, 15.1.2016, p. 1–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 14/1


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)

(EØS-relevant tekst)

(2016/C 014/01)

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Første offentliggørelse EFT/EUT

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN-standarder

Type A-standarder

I type A-standarder er de grundlæggende begreber, termer og konstruktionsprincipper, der gælder for alle maskinkategorier, specificeret. Selv om disse standarder danner en væsentlig ramme for den korrekte anvendelse af maskindirektivet, er anvendelsen af dem i sig selv ikke tilstrækkelig til at sikre overensstemmelse med de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktivet og giver derfor ikke fuld formodning om overensstemmelse.

CEN

EN 1127-2:2014

Eksplosive atmosfærer — Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion — Del 2: Grundlæggende begreber og metodik i minedrift

13.2.2015

EN 1127-2:2002+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 12100:2010

Maskinsikkerhed — Generelle principper for konstruktion, risikovurdering og risikonedsættelse (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.11.2013)

Type B-standarder

Type B-standarderne omhandler specifikke aspekter af maskiners sikkerhed eller bestemte typer afskærmning, som kan bruges på tværs af en bred vifte af maskinkategorier. Anvendelse af specifikationerne i type B-standarder medfører en formodning om overensstemmelse med de væsentlige krav i maskindirektivet, som de dækker, når en type C-standard eller fabrikantens risikovurdering viser, at en teknisk løsning, der er specificeret i en type B-standard, er tilstrækkelig for den pågældende maskinkategoris eller -models vedkommende. Anvendelse af type B-standarder med specifikationer på sikkerhedskomponenter, som markedsføres særskilt, medfører en formodning om overensstemmelse for de pågældende sikkerhedskomponenter og for de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som standarderne dækker.

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Maskinsikkerhed. Fareområder og sikkerhedsafstande. Beskyttelse af kroppen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed — Menneskekroppens mål — Del 1: Principper for bestemmelse af dimensionerne for adgangsåbninger for hele kroppe ved maskiner og udstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed — Menneskekroppens mål — Del 2: Principper for bestemmelse af adgangsåbninger

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed — Menneskekroppens mål — Del 3: Antropometriske data

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed. Tohåndsbetjeningsanordninger. Funktionsaspekter. Konstruktionsprincipper

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Maskinsikkerhed — Ergonomiske konstruktionsprincipper — Del 1: Terminologi og generelle principper

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Maskinsikkerhed — Ergonomiske konstruktionsprincipper — Del 2: Interaktion mellem maskinkonstruktion og arbejdsopgaver

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Maskinsikkerhed — Reducering af helsefarer fra farlige stoffer, som udsendes fra maskiner — Del 1: Principper og specifikationer for maskinfabrikanter

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed — Reducering af sundhedsrisici hidrørende fra farlige stoffer fra maskiner — Del 2: Metodik for verifikationsprocedurer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed — Visuelle advarselssignaler — Generelle krav, konstruktion og prøvning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Maskinsikkerhed — Ergonomiske krav til udformning af display og betjeningsudstyr — Del 1: Generelle principper for personbetjening af display og betjeningsudstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Maskinsikkerhed — Ergonomiske krav til udformning af display og betjeningsudstyr — Del 2: Display

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Maskinsikkerhed — Ergonomiske krav til udformning af display og betjeningsudstyr — Del 3: Betjeningsudstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Maskinsikkerhed — Ergonomiske krav til udformning af displays og betjeningsudstyr — Del 4: Anbringelse og indretning af displays og betjeningsudstyr

20.10.2010

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Maskinsikkerhed — Beskyttelsesskærme — Generelle krav til konstruktion og fremstilling af faste og bevægelige beskyttelsesskærme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed — Systemer for akustiske og visuelle fare- og informationssignaler

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Maskinsikkerhed — Menneskets fysiske ydeevne — Del 1: Terminologi og definitioner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Maskinsikkerhed — Menneskets fysiske ydeevne — Del 2: Manuel håndtering af maskiner og maskindele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Maskinsikkerhed — Menneskets fysiske ydeevne — Del 3: Anbefalede grænser for anvendelse af muskelkræfter ved betjening af maskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Maskinsikkerhed — Menneskets fysiske ydeevne — Del 4: Vurdering af arbejdsstillinger og bevægelser ved betjening af maskiner og udstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mekaniske vibrationer — Måling af helkropsvibrationer og hånd-arm-vibrationer fra mobilt maskineri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Maskinsikkerhed — Forebyggelse af utilsigtet start

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Maskinsikkerhed — Bedømmelse af emissionen af sundhedsfarlige luftbårne stoffer — Del 1: Valg af prøvningsmetoder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Maskinsikkerhed — Vurdering af emissionen af luftbårne farlige stoffer — Del 2: Sporgasmetode til vurdering af emissionshastigheden for en given forureningskomponent

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Maskinsikkerhed — Vurdering af emissionen af luftbårne farlige stoffer — Del 3: Prøvestandsmetode til måling af emissionshastigheden for en given forureningskomponent

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed — Bedømmelse af emissionen af farlige luftbårne stoffer — Del 4: Udstødningssystemets indfangningseffektivitet. Sporingsmetode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Maskinsikkerhed — Bedømmelse af emissionen af sundhedsfarlige luftbårne stoffer — Del 6: Tilbageholdelseseffektivitet ved gravimetrisk bestemmelse, diffuse udslip

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Maskinsikkerhed — Bedømmelse af emissionen af sundhedsfarlige luftbårne stoffer — Del 7: Tilbageholdelseseffektivitet ved gravimetrisk bestemmelse, defineret udblæsning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Maskinsikkerhed — Bedømmelse af emissionen af sundhedsfarlige luftbårne stoffer — Del 8: Koncentrationsbestemmelse, prøvestandsmetode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Maskinsikkerhed — Bedømmelse af emissionen af sundhedsfarlige luftbårne stoffer — Del 9: Forureningskoncentrationsbestemmelse, rummetoden

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Maskinsikkerhed — Evaluering af afgivelse af luftbårne farlige stoffer fra maskiner — Del 11: Afgasningsindeks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Eksplosive atmosfærer — Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion — Del 1: Grundlæggende begreber og metodik

18.11.2011

EN 1127-1:2007

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.7.2014)

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mekaniske vibrationer og chok — Vibrationsisolering af maskiner — Information til brug for kildeisolering

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Maskinsikkerhed — Maskinintegreret belysning

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk — Præcisionsmetode for efterklangsrum (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk — Små flytbare kilder — Del 1: Sammenligningsmetode til brug ved måling i efterklangsrum — Teknikermetode (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder — Små flytbare kilder — Teknikermetode. Del 2: Lydreguleret rum (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk — Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan — Teknikermetode (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2012

Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder ved måling af lydtryk — Præcisionsmetode for lyddøde rum samt lyddøde rum med et reflekterende plan (ISO 3745:2012)

5.6.2012

EN ISO 3745:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2012)

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk — Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan — Overslagsmetode (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk — Måling in-situ i et efterklangsrum — Tekniker/overslagsmetode (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Hydraulik — Generelle regler og sikkerhedskrav for systemer og deres komponenter (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4414:2010

Pneumatik — Generelle regler og sikkerhedskrav for systemer og deres komponenter (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustik — Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustik — Ventilationskomponenter — Bestemmelse af lydeffekt i ventilationskanaler ved kanalmetoden (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustik — Procedurer for laboratoriemåling af kanallyddæmpere og ventilationsarmaturer — Indsætningsdæmpning, strømningsstøj og totalt tryktab (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomi — Faresignaler til offentlige områder og arbejdsområder — Akustiske faresignaler (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustik — Bestemmelse af lydeffekt fra støjkilder ved måling af lydintensitet — Del 1: Måling i diskrete punkter (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustik — Bestemmelse af lydeffekt fra støjkilder ved måling af lydintensitet — Del 3: Præcisionsmålinger ved scanningmetode (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11145:2008

Lasere og laserrelateret udstyr — Ordliste og symboler (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11161:2007

Maskinsikkerhed — Integrerede fremstillingssystemer — Grundlæggende krav (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Anm. 3

Udløbsdato

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2014

Akustik — Støj fra maskiner og udstyr — Retningslinjer for anvendelse af grundlæggende standarder til måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) (ISO 11200:2014)

13.2.2015

EN ISO 11200:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustik — Støj fra maskiner og udstyr — Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustik — Støj fra maskiner og udstyr — Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) med brug af tilnærmet korrektion for omgivelserne (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustik — Støj fra maskiner og udstyr — Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) — Beregning på grundlag af lydeffektniveau (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustik — Støj fra maskiner og udstyr — Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) med brug af nøjagtig korrektion for omgivelserne (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustik — Støj fra maskiner og udstyr — Bestemmelse af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) — In situ-metode med brug af lydintensitet (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustik — Støjreduktion. Indkapslinger — Del 1: Små indkapslinger under laboratoriebetingelser (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustik — Støjreduktion — Indkapslinger — Del 2: In situ-bestemmelse (til accept/verifikationsformål) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Lasere og laserrelateret udstyr — Prøvningsmetoder for laserstråleeffekt, -energi og tidsmæssige karakteristika for laserstråler (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustik — Anbefalet praksis for design af støjsvagt maskineri og udstyr — Del 1: Planlægning (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustik — Støjreduktion — Kanallyddæmpere — Bestemmelse af indsætningstab i laboratorium — Overslagsmetode (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustik — Støjreduktion — Kabiner — Laboratorie- og in situ-målinger (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Maskinsikkerhed — Vurdering og reduktion af strålingsrisiko fra maskiner — Del 1: Generelle principper

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Maskinsikkerhed — Vurdering og reduktion af risici for stråling fra maskiner — Del 2: Målemetode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Maskinsikkerhed — Vurdering og reduktion af risici for stråling fra maskiner — Del 3: Reduktion af stråling ved dæmpning eller afskærmning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Skærme til laserarbejdspladser — Sikkerhedskrav og prøvning

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2010)

 

EN 12254:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 12786:2013

Vibrationer — Vejledning til udarbejdelse af afsnit vedrørende vibrationer i standarder for maskinsikkerhed

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Maskinsikkerhed — Forebyggelse af og beskyttelse mod brand

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mekaniske vibrationer — Industritruck — Vurdering og specifikation af førersæders vibrationsdæmpende egenskaber

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomi — Termisk miljø — Metoder til vurdering af menneskets reaktion ved kontakt med overflader — Del 1: Varme overflader (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomi — Termisk miljø — Metoder til vurdering af den menneskelige respons ved kontakt med overflader — Del 3: Kolde overflader (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mekaniske vibrationer og chok — Hånd-arm vibrationer — Metode til måling af vibrationsdæmpende materialers egenskaber (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Maskinsikkerhed — Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer — Del 1: Generelle principper for konstruktion (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.12.2011)

 

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2012

Maskinsikkerhed — Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer — Del 2: Validering (ISO 13849-2:2012)

5.4.2013

EN ISO 13849-2:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2013)

CEN

EN ISO 13850:2008

Maskinsikkerhed — Nødstop — Principper for udformning (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Maskinsikkerhed — Placering af beskyttelsesanordninger under hensyntagen til legemsdeles bevægelseshastigheder (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13856-1:2013

Maskinsikkerhed — Trykfølsomt beskyttelsesudstyr — Del 1: Generelle principper for konstruktion og prøvning af trykfølsomme måtter og gulve (ISO 13856-1:2013)

28.11.2013

EN 1760-1:1997+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-2:2013

Maskinsikkerhed — Trykfølsomt sikkerhedsudstyr — Del 2: Generelle principper for konstruktion og prøvning af trykfølsomme kantlister og bomme (ISO 13856-2:2013)

28.11.2013

EN 1760-2:2001+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-3:2013

Sikkerhed af maskiner — Trykfølsomt sikkerhedsudstyr — Del 3: Generelle principper for design og prøvning af trykfølsomme stødfangere, plader, wirer og lignende udstyr (ISO 13856-3:2013)

28.11.2013

EN 1760-3:2004+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.1.2014)

CEN

EN ISO 13857:2008

Maskinsikkerhed — Sikkerhedsafstande til forebyggelse af fareområder, som kan nås med hænder, arme og ben (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14119:2013

Maskinsikkerhed — Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger — Principper for konstruktion og udvælgelse (ISO 14119:2013)

11.4.2014

EN 1088:1995+A2:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2015)

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Maskinsikkerhed — Permanente adgangsveje til maskinanlæg — Del 1: Valg af permanente adgangsveje mellem to niveauer (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Anm. 3

Udløbsdato

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Maskinsikkerhed — Permanente adgangsveje til maskinanlæg — Del 2: Arbejdsplatforme og gangbroer (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Anm. 3

Udløbsdato

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Maskinsikkerhed — Permanente adgangsveje til maskinanlæg — Del 3: Trapper, trappestiger og gelænder (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Anm. 3

Udløbsdato

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Maskinsikkerhed — Permanente adgange til maskiner — Del 4: Faste stiger (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Anm. 3

Udløbsdato

(8.4.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Maskinsikkerhed — Hygiejnekrav ved konstruktion af maskiner (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Maskinsikkerhed — Antropometriske krav til design af maskinarbejdspladser

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomi — Computerbaserede menneskemodeller og kropsmålsdimensioner — Del 1: Generelle krav (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15967:2011

Metoder til bestemmelse af det maksimale eksplosionstryk og den maksimale trykstigningshastighed for gasser og dampe

18.11.2011

 

 

CEN

EN 16590-1:2014

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug — Sikkerhedsrelaterede dele til kontrolsystemer — Del 1: Generelle principper for design og udvikling

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-2:2014

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug — Sikkerhedsrelaterede dele til kontrolsystemer — Del 2: Konceptfasen

13.2.2015

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Mekaniske vibrationer — Principper for vurdering af hånd-arm-vibrationer på håndholdte og håndførte maskiner (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 20643:2008/A1:2012

15.11.2012

Anm. 3

Udløbsdato

(31.1.2013)

CEN

EN 30326-1:1994

Mekaniske vibrationer — Laboratoriemetode til vurdering af sædevibrationer i motorkøretøjer — Del 1: Grundlæggende krav (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

 

EN 30326-1:1994/A2:2011

29.2.2012

Anm. 3

Udløbsdato

(30.6.2012)

Type C-standarder

Type C-standarder indeholder specifikationer for en given kategori af maskiner som. De forskellige typer maskiner i den kategori, der er dækket af en type C-standard, har den samme påtænkte anvendelse og udgør ensartede risici. Type C-standarden kan henvise til type A- eller B-standarder med angivelse af, hvilke af specifikationerne i type A- eller Bstandarden der er gældende for den pågældende maskinkategori. Når en type C-standard, for så vidt angår et bestemt aspekt af maskinsikkerhed, afviger fra specifikationerne i en type A- eller B-standard, har specifikationerne i type Cstandarden forrang frem for specifikationerne i type A- eller B standarden. Anvendelse af specifikationerne i en type C-standard på grundlag af fabrikantens risikovurdering medfører en formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i maskindirektivet, der er dækket af standarden. Visse type C-standarder er udformet som en serie af flere dele. Standardens del 1 rummer generelle specifikationer, der er gældende for en familie af maskiner, og andre dele af standarden rummer specifikationer for bestemte kategorier af maskiner, der tilhører familien, idet de supplerer eller ændrer de generelle specifikationer i del 1. For type C-standarderne, der er udformet på denne måde, fremkommer formodningen om overensstemmelse med maskindirektivets væsentlige sikkerhedsog sundhedskrav i kraft af anvendelse af del 1 i standarden sammen med den relevante specifikke del af standarden.

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Sikkerhedsforskrifter for udførelse og installation af elevatorer — Del 3: Elektrisk og hydraulisk drevne serviceelevatorer

8.9.2009

 

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer — Elevatorer til transport af gods — Del 31: Tilgængelige godselevatorer

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer — Specialelevatorer til transport af personer og gods — Del 40: Trappelift og skrånende løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer — Specialelevatorer til transport af personer og gods — Del 41: Vertikale løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer — Specialelevatorer til transport af passagerer og gods — Del 43: Særlige anvendelser for elevatorer til kraner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Rulletrapper og rullefortove — Del 1: Udførelse og installation

26.5.2010

EN 115-1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Sprøjtestøbemaskiner — Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Automatiske blæseluftsoliebrændere for flydende brændstof

18.11.2011

EN 267:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(29.2.2012)

CEN

EN 280:2013+A1:2015

Mobile personløftere med arbejdsstandplads — Konstruktionsberegning — Sikkerhed — Prøvning

Dette er den første offentliggørelse

EN 280:2013

Anm. 2.1

28.2.2017

CEN

EN 289:2014

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Pressere — Sikkerhedskrav

13.2.2015

EN 289:2004+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN 303-5:2012

Centralvarmekedler — Del 5: Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt eller automatisk fyrede med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW — Terminologi, krav, prøvning og mærkning

24.8.2012

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Kølesystemer og varmepumper — Sikkerheds- og miljøkrav — Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation

24.8.2012

EN 378-2:2008+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.11.2012)

CEN

EN 415-1:2014

Sikkerhed for pakkemaskiner — Del 1: Terminologi og klassifikation af pakkemaskiner og tilhørende udstyr

Dette er den første offentliggørelse

EN 415-1:2000+A1:2009

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Sikkerhed for pakkemaskiner — Del 3: Forme-, fylde- og forseglingsmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Pakkemaskiner — Sikkerhed — Del 5: Indpakningsmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2013

Pakkemaskiner — Sikkerhed — Del 6: Palleindpakningsmaskiner

28.11.2013

EN 415-6:2006+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.11.2013)

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Pakkemaskiner — Sikkerhed — Del 7: Gruppe- og sekundærpakkemaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Pakkemaskiner — Sikkerhed — Del 8: Omsnøringsmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Pakkemaskiner — Sikkerhed — Del 9: Støjmålemetoder for pakkemaskiner, pakkelinier og hjælpeudstyr — Nøjagtighedsgrad 2 og 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-10:2014

Sikkerhed for pakkemaskiner — Del 10 — Generelle krav

11.7.2014

 

 

CEN

EN 422:2009

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Sprøjtestøbemaskiner — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2014

Fødevaremaskiner — Dejæltere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

EN 453:2000+A1:2009

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN 454:2014

Fødevaremaskiner — Planetrøremaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

EN 454:2000+A1:2009

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN 474-1:2006+A4:2013

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav

28.11.2013

EN 474-1:2006+A3:2013

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.11.2013)

 

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014

 

 

 

Advarsel: Denne offentliggørelse vedrører ikke punkt 5.8.1 Udsyn — Førerens synsfelt i denne standard, hvis anvendelse ikke giver formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i punkt 1.2.2 og 3.2.1 i bilag I til direktiv 2006/42/EF.

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 2: Krav til bulldozere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 3: Krav til læssemaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-4:2006+A2:2012

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 4: Krav til rendegravere

23.3.2012

 

 

CEN

EN 474-5:2006+A3:2013

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 5: Krav til hydrauliske gravemaskiner

28.11.2013

EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.1.2014)

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 6: Krav til dumpere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 7: Krav til scrapere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 8: Krav til gradere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 9: Krav til rørudlægningsmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 10: Krav til rendegravemaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 11: Krav til kompaktorer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 12: Krav til wiregravemaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Mobile vejbygningsmaskiner — Sikkerhed — Del 1: Fælles krav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Mobile vejbygningsmaskiner — Sikkerhed — Del 2: Specielle krav til vejfræsere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Mobile vejbygningsmaskiner — Sikkerhed — Del 3: Specielle krav til stabiliseringsmaskiner og genbrugsmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Mobile vejbygningsmaskiner — Sikkerhed — Del 4: Specielle krav til komprimeringsmaskiner

20.7.2011

EN 500-4:2006+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.8.2011)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Mobile vejbygningsmaskiner — Sikkerhed — Del 6: Specielle krav til udlægningsmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Højlagre — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 536:2015

Vejbygningsmaskiner — Asfaltblandeanlæg — Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Brændekløvere — Sikkerhed — Del 1: Kilekløvere

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Brændekløvere — Sikkerhed — Del 2: Skruekløvere

18.12.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport — Sikkerhedskrav og EMC krav til udstyr til oplagring af løst gods i siloer, bunkers, beholdere og tragte

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport — Sikkerheds- og EMC-krav til udstyr til mekanisk transport af løst gods undtagen faste transportbånd

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport — Sikkerhed og EMC-krav for udstyr til mekanisk transport af stykgods

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport — Sikkerheds- og EMC-krav til stationære transportbånd til bulkmaterialer

8.4.2011

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automatiske gasblæseluftbrændere

8.9.2009

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:2013

Landbrugsmaskiner — Gødningsspredere — Sikkerhed

11.4.2014

EN 690:1994+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2014)

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Maskinværktøjer — Mekaniske presser — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Maskinværktøjer — Sikkerhed — Hydrauliske presser

18.11.2011

EN 693:2001+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.3.2012)

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Landbrugsmaskiner — Maskiner til ladning, blanding og/eller findeling og fordeling af ensilage — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Landbrugsmaskiner — Vinbeskæringsmaskiner — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Landbrugsmaskiner — Gyllevogne — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Enakslede traktorer med påmonteret jordfræser, motorfræser og motorfræser med hjul — Sikkerhed

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.12.2010)

 

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Støberimaskiner — Sikkerhedskrav for formemaskiner og kernefremstillingsmaskiner samt anlæg og tilknyttet udstyr

20.10.2010

 

 

 

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport — Sikkerhedskrav til systemer og deres komponenter til pneumatisk transport af bulkmaterialer

8.4.2011

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Udstyr til industrielle termiske procesanlæg — Del 1: Fælles sikkerhedskrav til udstyr til industrielle termiske procesanlæg

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Udstyr til industrielle termiske procesanlæg — Del 2: Sikkerhedskrav for fyrings- og brændstofhåndterende systemer

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Udstyr til industrielle termiske procesanlæg — Del 3: Sikkerhedskrav ved generering og anvendelse af atmosfæriske gasser

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Havebrugsmaskiner — Håndførte og bærbare eldrevne græstrimmere og kanttrimmere — Mekanisk sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 13: Søm- og klammepistoler

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pumper og pumpeenheder til væsker — Fælles sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Anhugningsgrej — Kortleddet kæde til løfteformål — Sikkerhed — Del 1: Generelle godkendelseskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Anhugningsgrej — Kortleddet kæde til løfteformål — Sikkerhed — Del 2: Kæder med middeltolerance til kædeslynger — Kvalitet 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Anhugningsgrej — Kortleddet kæde til løfteformål — Sikkerhed — Del 3: Kæde med middeltolerance til kædeslynger — Kvalitet 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Anhugningsgrej — Kortleddet kæde til løfteformål — Sikkerhed — Del 4: Kædeslynger — Kvalitet 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Anhugningsgrej — Kortleddet kæde til løfteformål — Sikkerhed — Del 5: Kædeslynger — Kvalitet 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Anhugningsgrej — Kortleddet kæde til løfteformål — Sikkerhed — Del 6: Kædeslynger — Specifikationer for brugs- og vedligeholdelsesinformation, som fabrikanten skal angive

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Anhugningsgrej — Kortledet kæde til løfteformål — Sikkerhed — Del 7: Kæder med snævre tolerancer til bloktaljer, klasse T (Typerne T, DAT og DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A2:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Fræsemaskiner — Del 1: Bordfræsemaskiner

15.11.2012

EN 848-1:2007+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.3.2013)

CEN

EN 848-2:2007+A2:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Fræsemaskiner — Del 2: Overfræsemaskiner

15.11.2012

EN 848-2:2007+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.3.2013)

CEN

EN 848-3:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Fræsemaskiner — Del 3: Numerisk styrede (NC) bore- og overfræsemaskiner

5.4.2013

EN 848-3:2007+A2:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2013)

CEN

EN 859:2007+A2:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Afrettere med håndtilspænding

24.8.2012

EN 859:2007+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.12.2012)

CEN

EN 860:2007+A2:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Tykkelseshøvle

24.8.2012

EN 860:2007+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.12.2012)

CEN

EN 861:2007+A2:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Kombinerede afrettere og tykkelseshøvle

24.8.2012

EN 861:2007+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.12.2012)

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Maskinsikkerhed — Støberimaskiner — Sikkerhedskrav til højtryksstøbeenheder til metaller

8.9.2009

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Vandingsmaskiner med slangetromle — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Centerpivot- og parallelvandingsmaskiner — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer — Opkradsnings-, slibe-, poler- og kantskæringsmaskiner — Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Maskiner til fremstilling af fodtøj — Pindemaskiner — Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009+A1:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Kombinerede træbearbejdningsmaskiner

5.6.2012

EN 940:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.8.2012)

CEN

EN 957-6:2010+A1:2014

Stationært træningsudstyr — Del 6: Løbebånd, supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

13.2.2015

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Garverimaskiner — Frem- og tilbagegående valsemaskiner — Sikkerhedskrav

8.4.2011

 

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af trykke- og papirkonverteringsmaskiner — Del 1: Fælles krav

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af trykke- og papirkonverteringsmaskiner — Del 2: Trykke- og lakermaskiner inklusive udstyr til trykkeforberedelse (pre-press udstyr)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af trykke- og papirkonverteringsmaskiner — Del 3: Skæremaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af trykke- og papirkonverteringsmaskiner — Del 4: Bogbinderi, papirforarbejdnings- og papirforædlingsmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompressorer og vakuumpumper — Sikkerhedskrav — Del 1: Luftkompressorer

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompressorer og vakuumpumper — Sikkerhedskrav — Del 2: Vakuumpumper

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-3:2013

Kompressorer og vakuumpumper — Sikkerhedskrav — Del 3: Proceskompressorer

11.4.2014

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Brandpumper — Centrifugalpumper med ansugningssystem — Del 1: Klassifikation — Generelt og sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Brandpumper — Centrifugalpumper med ansugningssystem — Del 2: Verifikation af generelle og sikkerhedsmæssige krav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 1: Fælles krav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 2: Skrælningsspoler

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:2011

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 3: Rereelers og spoler

29.2.2012

EN 1034-3:1999+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2012)

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 4: Pulperer og deres lastefaciliteter

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 5: Opskæremaskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 6: Kalanderer

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 7: Stofkar

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-8:2012

Sikkerhed af maskiner — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 8: Refining plants

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 13: Maskiner til fjernelse af wirer på baller og balleenheder

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 14: Rulledeler

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-16:2012

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 16: Papir- og papfremstillingsmaskiner

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-17:2012

Sikkerhed af maskiner — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 17: Tissue papirfremstillingsmaskiner

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-21:2012

Sikkerhed af maskiner — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 21: Lamineringsmaskiner

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 22: Træslibere

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-26:2012

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Part 26: Valse pakkemaskiner

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1034-27:2012

Sikkerhed af maskiner — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 27: Rullehåndteringssystemer

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1114-1:2011

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Ekstruderer og ekstruderingslinier — Del 1: Sikkerhedskrav til ekstruderingsmaskiner

29.2.2012

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Ekstrudere og ekstruderingsanlæg — Del 3: Sikkerhedskrav til fremtræksanordninger

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Sikkerhed ved industrielle truck. Krav til elektricitet. Del 1: Generelle krav til batteridrevne truck

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Sikkerhed ved industrielle truck — Krav til elektricitet — Del 2: Generelle krav til truck med forbrændingsmotor

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Sikkerhed ved industrielle truck — Krav til elektricitet — Del 3: Specifikke krav til strømtransmissionssystemer for truck med forbrændingsmotor

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Tappemaskiner — Del 1: Enkelt-sidede tappemaskiner med tapslæde

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Tappemaskiner — Del 2: Dobbelt-sidede tappemaskiner med kædefremtræk

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Tappemaskiner — Del 3: Tappemaskiner med tapslæde og manuel fremføring til skæring af konstruktionstræ

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Tappemaskiner — Del 5: Enkelt-sidede tappemaskiner med fast bord eller med fremtræk

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Støberimaskiner — Sikkerhedskrav for støbeskeer, hældesystemer, centrifugale og kontinuerlige og semikontinuerlige støberimaskiner

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Støberimaskiner — Sikkerhedskrav til sandblæsningsudstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Maskinsikkerhed — Støberimaskiner — Støjprøvning for støberimaskiner og udstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Landbrugsmaskiner — Stationære ensilageudtagere til cylindriske siloer — Sikkerhed

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Løfteplatforme — Rampeklapper

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:2014

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Valseværker — Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

EN 1417:1996+A1:2008

Anm. 2.1

31.12.2016

CEN

EN 1459:1998+A3:2012

Sikkerhed for industrielle truck — Selvkørende variabel reach truck

23.3.2012

 

 

CEN

EN 1459-2:2015

Trucks til ujævnt terræn — Sikkerhedskrav og verifikation — Del 2: Svingtrucks

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Tekstilremme — Sikkerhed — Del 1: Fladvævede løfteremme fremstillet af kunstfibre for generel anvendelsesformål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Textilremme — Sikkerhed — Del 2: Runde stropper fremstillet af kunstfibre for generel anvendelsesformål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Textilremme — Sikkerhed — Del 4: Løfteremme til generel brug fremstillet af natur- og kunstfibertov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Autoløftere

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(4.8.2011)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Løfteplatforme — Donkrafte

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Løfteplatforme — En- og flermastede arbejdsplatforme

18.12.2009

 

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Advarsel: Denne offentliggørelse vedrører ikke punkt 5.3.2.4, 7.1.2.12, sidste afsnit, tabel 8 og figur 9 i standard EN 1495:1997, for hvilke offentliggørelsen ikke indebærer en formodning om, at der er overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2006/42/EF.

CEN

EN 1501-1:2011+A1:2015

Renovationsvogne — Generelle krav og sikkerhedskrav — Del 1: Renovationsvogne med læsning fra enden

Dette er den første offentliggørelse

EN 1501-1:2011

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Renovationsvogne og deres løfteanordninger — Generelle krav og sikkerhedskrav — Del 2: Renovationsvogne med læsning fra siden

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Renovationsvogne og deres løfteanordninger — Generelle krav og sikkerhedskrav — Del 3: Renovationsvogne med læsning foran

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Renovationsvogne og deres løfteanordninger — Generelle krav og sikkerhedskrav — Del 4: Støjmålingsprotokol for renovationsvogne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Renovationsvogne og deres løfteanordninger — Generelle krav og sikkerhedskrav — Del 5: Løfteanordninger for renovationsvogne

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(29.2.2012)

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Sikkerhed ved industrielle truck — Yderligere krav til automatiserede funktioner på truck

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Tørreanordninger og ovne, i hvilke brændbare stoffer frigøres — Sikkerhedskrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Industrielle termiske procesanlæg — Støjprøvning af industrielle termiske procesanlæg samt deres tilhørende håndteringsudstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Værktøjsmaskiner — Sikkerhedskrav til centrerpatroner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1554:2012

Transportbånd — Prøvning af trommelfriktionen

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1570-1:2011

Sikkerhedskrav til løfteborde

29.2.2012

EN 1570:1998+A2:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2012)

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Reaktionsstøbemaskiner — Del 1: Sikkerhedskrav til blande- og doseringsenheder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Fødevaremaskiner — Grundlæggende begreber — Del 2: Hygiejnekrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Fødevaremaskiner — Stikovne — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2015

Fødevaremaskiner — Rulleborde — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

EN 1674:2000+A1:2009

Anm. 2.1

31.3.2016

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Anhugningsgrej — Dele til løfteudstyr — Sikkerhed — Del 1: Smedede komponenter af stål, klasse 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Anhugningsgrej — Dele til løfteudstyr — Sikkerhed — Del 2: Smedede løftekroge af stål med falle, Kvalitet 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Anhugningsgrej — Dele til løfteudstyr — Sikkerhed — Del 3: Smedede selvlåsende stålkroge — Kvalitet 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Anhugningsgrej — Dele til løfteudstyr — Sikkerhed — Del 4: Led, klasse 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Anhugningsgrej — Dele til løfteudstyr — Sikkerhed — Del 5: Smedede løftekroge af stål med falle, klasse 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Anhugningsgrej — Dele til løfteudstyr — Sikkerhed — Del 6: Led, Klasse 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Fødevaremaskiner — Snittemaskiner til grøntsager — Sikkerheds- og hygiejnekrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Forbrændingsmotorer — Sikkerhed -. Del 1: Dieselmotorer

20.7.2011

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Udstyr og komponenter til brug i eksplosive atmosfærer i miner

8.9.2009

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A2:2013

Industritruck — Sikkerhed — Drift i potentielt eksplosive atmosfærer — Anvendelse i brændbar gas, damp, tåge og støv

28.11.2013

EN 1755:2000+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.11.2013)

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Bagsmækløftere til montering på køretøjer — Sikkerhedskrav — Del 1: Bagsmækløftere til gods

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Bagsmækløftere — Løfteplatforme til montering på køretøjer med hjul — Sikkerhedskrav — Del 2: Bagsmækløftere for passagerer

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hydrauliske platforme (HP) til brandsluknings- og redningstjeneste — Sikkerhedskrav og prøvning

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Maskiner til underjordiske miner — Sikkerhedskrav til hydrauliske loftunderstøttere — Del 1: Støtteenheder og generelle krav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Maskiner til underjordiske miner — Sikkerhedskrav til hydrauliske loftstøttere — Del 2: Stempel og cylinder

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Maskiner til underjordiske miner — Sikkerhedskrav til hydraulisk drevne loftunderstøtter — Del 3: Hydrauliske styringer

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807-1:2013

Træbearbejdningsmaskiner — Båndsave — Del 1: Bordbåndsave og splitbåndsave

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.11.2013)

CEN

EN 1807-2:2013

Træbearbejdningsmaskiner — Båndsave — Del 2: Stokbåndsave

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.11.2013)

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Løfteplatforme — Hejsestillinger (ophængte facadehejse, silohejse o.lign.)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Højttryksvandjetmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 1: Maskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Højtryksvandjetmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 2: Slanger, slangeføringer og slangetilslutninger

8.9.2009

 

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1845:2007

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer — Fodtøjsstøbemaskiner — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009+A1:2013

Brandbekæmpelses- og redningskøretøjer — Del 2: Generelle krav — Sikkerhed og ydeevne

28.11.2013

EN 1846-2:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.11.2013)

CEN

EN 1846-3:2013

Brandbekæmpelses- og redningskøretøjer — Del 3: Permanent installeret udstyr — Sikkerhed og ydeevne

28.11.2013

EN 1846-3:2002+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.1.2014)

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Landbrugsmaskiner — Tipvogne — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 3: Bord-, afkorter- og gehringsrundsave med overliggende klinge

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 4: Multisave med manuel ilægning og/eller fratagning

5.6.2012

EN 1870-4:2001+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-5:2002+A2:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Del 5: Kombinerede bordrundsave og afkortersave

15.11.2012

EN 1870-5:2002+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 6: Brændesave med manuel ilægning og/eller fratagning

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 7: Tømmersave med maskinel fremføring og med manuel ilægning og/eller fratagning

5.4.2013

EN 1870-7:2002+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-8:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 8: Kløvsave med maskinel fremføring og med manuel ilægning og/eller fratagning

5.4.2013

EN 1870-8:2001+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.5.2013)

CEN

EN 1870-9:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 9: Kap- og gehringssave med overliggende klinger og mekanisk fremføring

15.11.2012

EN 1870-9:2000+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-10:2013

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 10: Automatiske og halvautomatiske kapsave med underliggende klinge

28.11.2013

EN 1870-10:2003+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.11.2013)

CEN

EN 1870-11:2013

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 11: Halvautomatiske tværkapsave med én savenhed (radialsav)

11.4.2014

EN 1870-11:2003+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2014)

CEN

EN 1870-12:2013

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 12: Parallelkapsave

11.4.2014

EN 1870-12:2003+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2014)

CEN

EN 1870-13:2007+A2:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 13: Horisontale pladesave

5.6.2012

EN 1870-13:2007+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-14:2007+A2:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 14: Vertikale pladesave

5.6.2012

EN 1870-14:2007+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-15:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 15: Kapsave med flere klinger og mekanisk fremføring

5.4.2013

EN 1870-15:2004+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-16:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 16: Save til foldeskæring

5.4.2013

EN 1870-16:2005+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-17:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 17: Manuelle tværkapsave med én enhed (manuel radialsav)

13.2.2015

EN 1870-17:2007+A2:2009

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

Advarsel: Med hensyn til valg af afskærmning til savklingen vedrører denne offentliggørelse ikke afsnit 3 i punkt 5.3.6.1 i denne standard, idet anvendelsen heraf ikke medfører formodning om overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i punkt 1.4.2 i bilag I til direktiv 2006/42/EF.

CEN

EN 1870-18:2013

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 18: Dimensionssave

28.11.2013

EN 1870-1:2007+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.11.2013)

CEN

EN 1870-19:2013

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 19: Rundsavsbænke (med og uden glidende bord) og bygningssave

11.4.2014

EN 1870-1:2007+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.5.2014)

CEN

EN 1889-1:2011

Maskiner til underjordiske miner — Mobile undergrundsmaskiner — Sikkerhed — Del 1: Køretøjer med gummihjul

18.11.2011

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Maskiner til underjordiske miner — Mobile maskiner til underjordisk arbejde — Sikkerhed — Del 2: Skinnelokomotiver

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2013

Lufthavnsudstyr — Generelle krav — Del 1: Grundlæggende sikkerhedskrav

28.11.2013

EN 1915-1:2001+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.11.2013)

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Generelle krav — Del 2: Krav til stabilitet og styrke — Beregnings- og prøvningsmetoder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Generelle krav — Del 3: Metoder til måling og minimering af vibrationer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Generelle krav — Del 4: Metoder til måling og minimering af støj

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:2013

Forstøvnings- og sprøjteudstyr til coatingmaterialer — Sikkerhedskrav

28.11.2013

EN 1953:1998+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.3.2014)

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Fødevaremaskiner — Skiveskæringsmaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustik — Støjmålemetoder for kompressorer og vakuumpumper — Teknikermetode (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Jordflytningsmaskiner — Mindstemål for adgangsåbninger (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Jordflytningsmaskiner — Adgangssystemer (ISO 2867:2011)

18.11.2011

EN ISO 2867:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.7.2014)

CEN

EN ISO 3164:2013

Jordflytningsmaskiner — Laboratorievurdering af førerværn — Specifikationer for grænseområdet for deformation af førerværn (ISO 3164:2013)

28.11.2013

EN ISO 3164:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.11.2013)

CEN

EN ISO 3266:2010

Anhugningsgrej — Øjebolte klasse 4 til generelle løfteformål (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Jordflytningsmaskiner — Maskinførerens kropsmål og minimale pladskrav (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Jordflytningsmaskiner — Værn mod nedfaldende genstande eller materialer — Laboratorieprøvninger og krav til ydeevne (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2011

Jordflytningsmaskiner — Hjulmonterede maskiner eller maskiner med gummihjul til kørsel med høje hastigheder — Krav til ydeevne samt prøvningsprocedurer for bremsesystemer (ISO 3450:2011)

29.2.2012

EN ISO 3450:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.5.2012)

CEN

EN ISO 3457:2008

Jordflytningsmaskiner — Beskyttelsesindretning — Definitioner og krav (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Jordflytningsmaskiner — Styrtsikkert førerværn (ROPS) — Prøvning og krav — Del 1: Metalliske konstruktioner (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3691-1:2015

Industritruck — Sikkerhedskrav og verifikation — Del 1: Selvkørende industritruck andre end førerløse, variabel reach truck og burden carrier truck (ISO 3691-1:2011)

Dette er den første offentliggørelse

EN ISO 3691-1:2012

Anm. 2.1

31.1.2016

CEN

EN ISO 3691-5:2014

Industritruck — Sikkerhedskrav og verifikation — Del 5: Truck med gående fører (ISO 3691-5:2014)

11.7.2014

EN ISO 3691-5:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.8.2014)

 

EN ISO 3691-5:2014/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 3691-6:2013

Industrielle truck — Sikkerhedskrav og verifikation — Del 6: Byrde og mandskabsvogn (ISO 3691-6:2013)

11.7.2014

 

 

 

EN ISO 3691-6:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-1:2013

Landbrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav (ISO 4254-1:2013)

28.11.2013

EN ISO 4254-1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.11.2013)

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Landbrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 5: Motordrevne jordbearbejdningsmaskiner (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Tekniske foranstaltninger til sikkerhed — Del 6: Marksprøjter og flydende gødningsfordelere (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Traktorer og maskiner til land- og skovbrug — Sikkerhedsforanstaltninger — Del 7: Kombinerede høstmaskiner til fødevarer og bomuld (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Landbrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 10: Roterende høvendere og river (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Landbrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 11: Ballepressere (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-12:2012

Landbrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 12: Rotorslåmaskiner og slaglehøstere (ISO 4254-12:2012)

24.8.2012

EN 745:1999+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.12.2012)

CEN

EN ISO 5395-1:2013

Havebrugsudstyr — Sikkerhed for motorplæneklippere — Del 1: Terminologi og almindelig prøvning (ISO 5395-1:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5395-2:2013

Havebrugsudstyr — Sikkerhed for motorplæneklippere — Del 2: Plæneklippere betjent af gående personer (ISO 5395-2:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5395-3:2013

Havebrugsudstyr — Sikkerhed for motorplæneklippere — Del 3: Havetraktorer (ISO 5395-3:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5674:2009

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug — Rørskærme til kraftoverføringsaksler (PTO) — Styrke- og slidprøvninger og godkendelseskriterier (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Anlægsmaskiner — Betjeningsorganer — Komfort- og rækkeviddezoner

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhedsseler og selebefæstelser — Prøvninger og krav til ydeevne (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Jordflytningsmaskiner — Laboratoriemetoder til vurdering af vibrationer i førersædet (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7199:2014

Kardiovaskulære implantater og kunstige organer — Oxygenatorer (ISO 7199:2009 + Amd 1:2012)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Renserimaskiner — Sikkerhedskrav — Del 1: Generelle sikkerhedskrav (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Renserimaskiner — Sikkerhedskrav — Del 2: Maskiner, der anvender perchlorethylen (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Renserimaskiner — Sikkerhedskrav — Del 3: Maskiner, der anvender brændbare opløsningsmidler (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Akustik — Måling af støj fra textilmaskiner — Del 1: Generelle krav (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-1:2001/A2:2014

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

29.2.2016

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Akustik — Måling af støj fra textilmaskiner — Del 2: Spinderiforberedningsmaskiner og spindemaskiner (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

13.2.2015

Anm. 3

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Akustik — Måling af støj fra textilmaskiner — Del 3: Nonwoven maskiner (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

13.2.2015

Anm. 3

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Akustik — Måling af støj fra textilmaskiner — Del 4: Maskiner til bearbejdning af garn, reb og tovværk (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

13.2.2015

Anm. 3

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Akustik — Måling af støj fra textilmaskiner — Del 5: Forberedningsmaskiner for vævning og fremstilling af kædestolsvarer (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

13.2.2015

Anm. 3

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Akustik — Måling af støj fra textilmaskiner — Del 6: Maskiner til fremstilling af textiler (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

13.2.2015

Anm. 3

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Akustik — Måling af støj fra textilmaskiner — Del 7: Farveri- og efterbehandlingsmaskiner (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

13.2.2015

Anm. 3

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robotter og robotteknisk udstyr — Sikkerhedskrav — Del 1: Industrielle robotter (ISO 10218-1:2011)

18.11.2011

EN ISO 10218-1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(1.1.2013)

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Robotter beregnet for industrielle omgivelser — Krav til sikkerhed — Del 2: Robotcelle og -linje (ISO 10218-2:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Sikkerhedskrav til industrivaskemaskiner — Del 1: Generelle krav (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Sikkerhedskrav til industrivaskemaskiner — Del 2: Vaskemaskiner og vaskecentrifuger (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Sikkerhedskrav til industrivaskemaskiner — Del 3: Vaskerør med tilhørende maskiner (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Sikkerhedskrav til industrivaskemaskiner — Del 4: Tørremaskiner (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Vaskerimaskiner — Sikkerhedskrav til industrielle vaskerimaskiner — Del 5: Strygeruller, ilæggere og foldere/stakkere (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Vaskerimaskiner — Sikkerhedskrav til industrielle vaskerimaskiner — Del 6: Fladpressere og formpressere (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Havebrugsmaskiner — Bærbare motordrevne hækklippere — Sikkerhed (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 10517:2009/A1:2013

28.11.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 10821:2005

Industrielle symaskiner. Sikkerhedskrav til symaskiner, enheder og systemer (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Forbrændingsmotorer. — Startudstyr med håndsving — Del 1: Sikkerhedskrav og prøvninger (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Forbrændingsmotorer — Startudstyr med håndsving — Del 2: Metode til måling af udløservinkel (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Textilmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 1: Almene krav (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Textilmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 2: Forbehandling til spinding og spindemaskiner (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Textilmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 3: Maskiner til fremstilling af ikke-vævede produkter (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Textilmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 4: Maskiner til fremstilling af garn, tovværk og reb (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Textilmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 5: Forbehandlingsmaskiner til vævning og strikning (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Textilmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 6: Maskiner til fremstilling af stof (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Textilmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 7: Maskiner til farvning og efterbehandling (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11148-1:2011

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 1: Nittepistoler (ISO 11148-1:2011)

24.8.2012

EN 792-1:2000+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-2:2011

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 2: Wireklippe- og wirepressemaskiner (ISO/FDIS 11148-2:2011)

29.2.2012

EN 792-2:2000+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-3:2012

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 3: Bore- og gevindskæremaskiner (ISO 11148-3:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-3:2010

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-4:2012

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 4: Ikke-roterende slagmaskiner (ISO 11148-4:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-4:2010

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-5:2011

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 5: Roterende slagboremaskiner (ISO 11148-5:2011)

29.2.2012

EN 792-5:2000+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-6:2012

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 6: Bolte- og møtrikspændemaskiner (ISO 11148-6:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-6:2010

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-7:2012

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 7: Slibemaskiner med hårde slibekroppe (ISO 11148-7:2012)

15.11.2012

EN 792-7:2001+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.2.2013)

CEN

EN ISO 11148-8:2011

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 8: Pudse- og poleremaskiner (ISO 11148-8:2011)

29.2.2012

EN 792-8:2001+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-9:2011

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 9: Stiftslibemaskiner (ISO 11148-9:2011)

29.2.2012

EN 792-9:2001+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(1.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-10:2011

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 10: Nitte- og pressemaskiner (ISO 11148-10:2011)

29.2.2012

EN 792-10:2000+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-11:2011

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 11: Klippe- og skæremaskiner (ISO 11148-11:2011)

29.2.2012

EN 792-11:2000+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-12:2012

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 12: Rundsave, oscillerende save og stiksave (ISO 11148-12:2012)

5.4.2013

EN 792-12:2000+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11252:2013

Lasere og laserrelateret udstyr — Laser — Mindstekrav til dokumentation (ISO 11252:2013)

28.11.2013

EN ISO 11252:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.2.2014)

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Maskinsikkerhed — Laserbearbejdningsmaskiner — Del 1: Almene sikkerhedskrav (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Maskinsikkerhed — Laserbearbejdningsmaskiner — Del 2: Sikkerhedskrav til håndholdt laserbearbejdningsudstyr (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-3:2013

Maskinsikkerhed — Laserbearbejdningsmaskiner — Del 3: Sikkerhedskrav for støjreduktion og metoder til måling af støj fra laserbearbejdningsudstyr, håndholdt bearbejdningsudstyr og lignende hjælpeudstyr (klasse 2-metode) (ISO 11553-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2011

Skovbrugsmaskiner — Motordrevne stangsave til beskæring — Sikkerhedskrav og prøvning — Del 1: Stangsave med indbygget forbrændingsmotor (ISO 11680-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11680-2:2011

Skovbrugsmaskiner — Motordrevne stangsave til beskæring — Sikkerhedskrav og prøvning — Del 2: Stangsave med rygbåret forbrændingsmotor (ISO 11680-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-2:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-1:2011

Skovbrugsmaskiner — Sikkerhedskrav til og prøvning af bærbare kædesave — Del 1: Kædesave til skovarbejde (ISO 11681-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-2:2011

Skovbrugsmaskiner — Sikkerhedskrav til og prøvning af bærbare kædesave — Del 2: Kædesave til træbeskæring (ISO 11681-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-2:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-1:2011

Land- og skovbrugsmaskiner — Sikkerhedskrav og prøvning af bærbare, håndholdte eldrevne buskryddere og græstrimmere — Del 1: Maskiner med integreret forbrændingsmotor (ISO 11806-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11806:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-2:2011

Land- og skovbrugsmaskiner — Sikkerhedskrav og prøvning af bærbare, håndholdte eldrevne buskryddere og græstrimmere — Del 2: Maskiner med rygbårne energikilder (ISO 11806-2:2011)

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 11850:2011

Skovbrugsmaskiner — Selvkørende maskiner — Sikkerhedskrav (ISO 11850:2011)

29.2.2012

EN 14861:2004+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.5.2012)

CEN

EN 12001:2012

Transporterings-, sprøjtnings- og udspredningsmaskiner til beton og mørtel — Sikkerhedskrav

15.11.2012

EN 12001:2003+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.2.2013)

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Findelingsmaskiner — Del 1: Sikkerhedskrav til knivgranulatorer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Findelingsmaskiner — Del 3: Sikkerhedskrav til finskæremaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Findelingsmaskiner — Del 4: Sikkerhedskrav for agglomerering

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Indvendige miksere — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetisk kompatibilitet — Produktfamiliestandard for elevatorer, rulletrapper og rullefortove — Immunitet

28.11.2013

EN 12016:2004+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.2.2014)

CEN

EN 12041:2014

Fødevaremaskiner — Formemaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

EN 12041:2000+A1:2009

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN 12042:2014

Fødevaremaskiner — Dejdelere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

13.2.2015

EN 12042:2005+A1:2010

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN 12043:2014

Fødevaremaskiner — Raskeskabe -Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

EN 12043:2000+A1:2010

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer — Skære- og lokkemaskiner — Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Sikkerhed ved industrielle trucks — Prøvningsmetoder til måling af støjudsendelse

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Kraner — Sikkerhed — Krav til sundhed og sikkerhed — Del 2: Begrænsnings- og viseranordninger

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12110:2014

Tunnelbygningsmaskiner — Trykluftkamre — Sikkerhedskrav

13.2.2015

EN 12110:2002+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN 12111:2014

Tunnelmaskiner — Fræsemaskiner og maskiner til kontinuerlig brydning (continuous miners) — Sikkerhedskrav

13.2.2015

EN 12111:2002+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Byggeelevatorer til transport af materialer — Del 1: Elevatorer med betrædbar platform

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Byggeelevatorer for transport af gods — Del 2: Skråelevatorer med ikke-betrædbar løfteanordning

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2012

Byggepladselevatorer med vertikalt styrede elevatorstole til personer og gods

5.4.2013

EN 12159:2000+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.5.2013)

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Pumper — Sikkerhedskrav — Procedure for hydrostatisk prøvning af væskepumper

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer — Sko- og læderpressere — Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Fødevaremaskiner — Rundsave — Sikkerheds- og hygiejnekrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2014

Fødevaremaskiner — Båndsave — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

EN 12268:2003+A1:2010

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Kalandere — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2013

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 1: Passagertrapper

28.11.2013

EN 12312-1:2001+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-2:2014

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 2: Cateringvogne

13.2.2015

EN 12312-2:2002+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 3: Conveyorbælter

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2014

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 4: Passagerbroer

11.7.2014

EN 12312-4:2003+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2014)

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 5: Udstyr til tankning af fly

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 6: Udstyr til afisning/anti-isning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 7: Udstyr til flyhåndtering

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 8: Arbejdstrapper og platforme til service og vedligeholdelse

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2013

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 9: Container/palleløftere

28.11.2013

EN 12312-9:2005+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 10: Container- og pallevogne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 12: Udstyr til påfyldning af vand

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 13: Udstyr til toiletservicering

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2014

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 14: Boardingudstyr til funktionshæmmede passagerer

13.2.2015

EN 12312-14:2006+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 15: Bagagetraktorer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 16: Udstyr til opstart

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 17: Udstyr til varme/ventilation/køle

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 18: Nitrogen- eller oxygenudstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 19: Flydonkraft, akseldonkraft og hydraulisk halestøtte

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 20: Udstyr til levering af strøm

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Maskiner til underjordiske miner — Specifikation af sikkerhedskrav til armerede transportører

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Fødevaremaskiner — Hakkemaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Kerneboremaskiner på stativ — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Fødevaremaskiner — Afsværings-, flånings- og afhindingsmaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Ståltove — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Anhugningsgrej — Ståltove — Sikkerhed — Del 2: Definitioner, betegnelser og klassifikation

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Anhugningsgrej — Ståltove — Sikkerhed — Del 3: Vejledning i brug og vedligehold

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Ståltove — Sikkerhed — Del 4: Flerstrengede tove til almindelige løfteformål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Anhugningsgrej — Ståltove — Sikkerhed — Del 10: Spiraltove til generelle konstruktionsformål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer — Skoreparationsudstyr — Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008+A1:2011

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Termoformemaskiner — Sikkerhedskrav

29.2.2012

EN 12409:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2012)

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Maskincentre

8.9.2009

 

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Murværks- og stenafskæringsmaskiner til byggepladser — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Fødevaremaskiner — Påfyldningsmaskiner og hjælpeudstyr — Sikkerheds- og hygiejnekrav

20.7.2011

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Fødevaremaskiner — Centrifugalmaskiner til bearbejdning af spiselige olier og fedtstoffer — Krav til sikkerhed og hygiejne

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Landbrugsmaskiner — Frontlæssere — Sikkerhed

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer — Støjmålemetode — Fælleskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:2014

Centrifuger — Almene sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

EN 12547:1999+A1:2009

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustik — Måling af støj fra sømpistoler — Teknikermetode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Overfladebehandlingsmaskiner — Maskiner til dyppe- og elektroforesecoating ved anvendelse af flydende, organisk coatingmateriale — Sikkerhedskrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Generatoraggregat med forbrændingsmotor — Sikkerhed

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Udstyr til fødning og/eller fremføring af coating-materialer under tryk. Sikkerhedskrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009+A1:2013

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Hydrauliske kantpresser

11.4.2014

EN 12622:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2014)

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Maskiner til fremstilling af byggevarer af beton og kalksandstenmasse — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Maskiner til fremstilling af byggevarer af beton og kalksandstenmasse — Sikkerhed — Del 2: Blokstensmaskiner

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Maskiner til fremstilling af byggevarer af beton og kalksandstenmasse — Sikkerhed — Del 3: Slæde og drejeskive maskiner

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Maskiner til fremstilling af byggevarer af beton og kalksandstenmasse — Sikkerhed — Del 4: Maskiner til fremstilling af betontagsten

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Maskiner til fremstilling af byggevarer af beton og kalksandstenmasse — Sikkerhed — Del 5-1: Vertikale rørfremstillingsmaskiner

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Maskiner til fremstilling af byggevarer af beton og kalksandstenmasse — Sikkerhed — Del 5-2: Horisontale rørfremstillingsmaskiner

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Maskiner til fremstilling af byggevarer af beton og kalksandstenmasse — Sikkerhed — Del 5-3: Forspændingsmaskiner til rørfremstilling

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Maskiner til fremstilling af byggevarer af beton og kalksandstenmasse — Sikkerhed — Del 5-4: Maskiner til belægning på betonrør

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Maskiner til fremstilling af byggevarer af beton og kalksandstenmasse — Sikkerhed — Del 6: Stationært og mobilt udstyr til fremstilling af færdigstøbte armerede produkter

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Maskiner til fremstilling af byggevarer af beton og kalksandstenmasse — Sikkerhed — Del 7: Faste og mobile linjeanlæg til fremstilling af forspændte produkter

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Maskiner til fremstilling af byggevarer af beton og kalksandstenmasse — Sikkerhed — Del 8: Maskiner og udstyr til fremstilling af byggevarer af kalksandstenmasse og beton

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Porte til industri og andre erhverv samt garageporte — Installation og brug

8.9.2009

 

 

Advarsel: Med hensyn til punkt 5.1 og bilag D vedrører denne offentliggørelse ikke referencen for EN 12453:2000, idet anvendelsen heraf ikke medfører formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 og 1.5.14 i bilag I til direktiv 2006/42/EF.

CEN

EN 12643:2014

Jordflytningsmaskiner — Maskiner med gummihjul — Manøvrekrav

11.7.2014

EN 12643:1997+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.8.2014)

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Kraner — Information om brug, afprøvning og eftersyn — Del 1: Instruktioner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Kraner — Information om brug, afprøvning og eftersyn — Del 2: Mærkning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Maskiner til komprimering og glatning af beton — Sikkerhedskrav

18.11.2011

EN 12649:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.1.2012)

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer — Sømningsmaskiner — Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Kølesystemer og varmepumper — Krav til sikkerhed og miljø — Kølekompressorer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Boremaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Håndførte motorslåmaskiner — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2013

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Kehlemaskiner

28.11.2013

EN 12750:2001+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.11.2013)

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Termiske rensningsanlæg (forbrænding) for udstødningsgas fra overfladebehandlingsanlæg — Sikkerhedskrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Blandingsmaskiner for coatingmaterialer — Sikkerhedskrav — Del 1: Blandingsmaskiner til brug ved reparationslakering af køretøjer

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Spånsugningsanlæg med fast installation — Sikkerhedskrav og ydeevne relateret til sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Fødevaremaskiner — Foodprocessorer og blendere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Fødevaremaskiner — Håndbetjente blendere og piskere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

20.10.2010

 

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Fødevaremaskiner — Røremaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Fødevaremaskiner — Hurtighakkere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2014

Transportbånd — Brandsimulationsprøvning — Del 1: Prøvning med propanbrænder

13.2.2015

EN 12881-1:2005+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Transportbånd — Brandsimulationsprøvning — Del 2: Fuldskalabrandprøvning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2015

Transportbånd til generelle formål — Elektriske sikkerhedskrav og sikkerhedskrav til brandmodstandsdygtighed

Dette er den første offentliggørelse

EN 12882:2008

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Maskiner til overfladerengøring og forbehandling af industrielle produkter ved anvendelse af væsker eller dampe — Del 1: Fælles sikkerhedskrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Maskiner til overfladerengøring og forbehandling af industrielle produkter ved anvendelse af væsker eller dampe — Del 2: Sikkerhed for maskiner, som anvender vandbaserede rengøringsmidler

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Maskiner til overfladerengøring og forbehandling af industrielle produkter ved anvendelse af væsker eller dampe — Del 3: Sikkerhed for maskiner, som anvender brændbare rengøringsmidler

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Maskiner til overfladerengøring og forbehandling af industrielle produkter ved anvendelse af væsker eller dampe — Del 4: Sikkerhed for maskiner, som anvender halogenerede opløsningsmidler

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Kraftoverføringsaksler (PTO) og deres beskyttelsesindretninger — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Porte til industri og andre erhverv samt garageporte — Sikkerhedsanordninger til elstyrede porte — Krav og prøvningsmetoder

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Coatinganlæg — Sprøjtekabiner til anvendelse med organisk coatingmateriale i pulverform — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Fødevaremaskiner — Bærbare og/eller håndbetjente maskiner og anordninger med mekanisk drevet skæreværktøj — Sikkerheds- og hygiejnekrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011+A1:2012

Kraner — Læssekraner

24.8.2012

EN 12999:2011

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.12.2012)

CEN

EN 13000:2010+A1:2014

Kraner — Mobile kraner

13.2.2015

EN 13000:2010

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN 13001-1:2015

Kraner — Generel konstruktion — Del 1: Generelle principper og krav

Dette er den første offentliggørelse

EN 13001-1:2004+A1:2009

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN 13001-2:2014

Kraner — Generel sikkerhedskonstruktion — Del 2: Belastninger

Dette er den første offentliggørelse

EN 13001-2:2011

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Kraner — Konstruktion generelt — Del 3-1: Grænsetilstande og sikkerhedsdokumentering af stålkonstruktioner

28.11.2013

EN 13001-3-1:2012

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.1.2014)

CEN

EN 13001-3-2:2014

Kraner — Generel konstruktion — Del 3-2: Grænsetilstande for og sikkerhedsdokumentation af ståltove i taljesystemer

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13001-3-3:2014

Kraner — Konstruktion generelt — Del 3-3: Grænsetilstande for og eftervisning af kontaktstyrke mellem kørehjul og skinner

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Vedligeholdelse af elevatorer og rullende trapper — Regler for vedligeholdelsesinstruktioner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Maskiner til vejrengøring — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Maskiner til overfladebehandling af veje — Sikkerhedskrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Maskiner til vinterservice — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Støjmålemetoder for maskiner og hjælpeudstyr til trykning, papirfremstilling og papirkonvertering — Nøjagtighedsklasse 2 og 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas — Sikkerhedskrav — Del 1: Opbevaring, håndtering og transportudstyr inde i fabrikken

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas — Sikkerhedskrav — Del 1: Opbevaring, håndtering og transportudstyr udenfor fabrikken

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas — Sikkerhedskrav — Del 3: Glasskæreborde

18.12.2009

 

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas — Sikkerhedskrav — Del 4: Vippeborde

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas. Sikkerhedskrav — Del 5: Maskiner og indretninger til stabling og afstabling

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas. Sikkerhedskrav — Del 6: Maskiner til knækning

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas — Sikkerhedskrav — Del 7: Skæreborde til lamineret glas

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas — Sikkerhedskrav — Del 9: Vaskemaskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas — Sikkerhedskrav — Del 11: Boremaskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af hulglas — Sikkerhedskrav — Del 1: Gob feeder (dråbeføder)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af hulglas — Sikkerhedskrav — Del 2: Feedere

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af hulglas — Sikkerhedskrav — Del 3: IS-maskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af hulglas — Sikkerhedskrav — Del 5: Pressere

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Sikkerhed ved industrielle truck — Prøvningsmetoder til måling af vibration

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Keramikmaskiner — Sikkerhed — Stabling og afstabling af finkeramiske fliser

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Garverimaskiner — Opdelings- og båndskæremaskiner — Sikkerhedskrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Garverimaskiner — Rullebelægningsmaskiner — Sikkerhedskrav

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Garverimaskiner — Roterende forarbejdningsbeholdere — Sikkerhedskrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Landbrugsmaskiner — Kartoffeloptagere — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009+A1:2014

Indvendige afskærmninger af vinduer og døre — Ydeevnekrav inklusive sikkerhed

11.7.2014

EN 13120:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.8.2014)

 

EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Fræsemaskiner

8.9.2009

 

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135:2013

Kraner — Sikkerhed — Design — Krav til udstyr

28.11.2013

EN 13135-2:2004+A1:2010

EN 13135-1:2003+A1:2010

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.11.2013)

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Landbrugsmaskiner — Sukkerroe- og foderroeoptagere — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Kraner — Sikkerhed — Ikke-fastspændte løfteanordninger til lastning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Kraner — Sikkerhed — Håndbetjente kraner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13204:2004+A1:2012

Dobbeltvirkende hydraulisk redningsudstyr til brand og redningstjeneste

24.8.2012

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Fødevaremaskiner — Grønsagsskrællere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Stationære slibemaskiner

8.9.2009

 

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Porte til industri og andre erhverv samt garageporte — Produktstandard — Del 1: Produkter uden brandhæmmende egenskaber eller røgtæthedsegenskaber

18.11.2011

 

 

Advarsel: For så vidt angår punkt 4.2.2, punkt 4.2.6, punkt 4.3.2, punkt 4.3.3, punkt 4.3.4 og punkt 4.3.6, vedrører denne offentliggørelse ikke referencen for EN 12453:2000, og anvendelsen af denne indebærer ikke nogen formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i punkt 1.3.7 og punkt 1.4.3 i bilag I til direktiv 2006/42/EF.

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Fødevaremaskiner — Løfte- og -vippeanordninger til skåle — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13289:2001+A1:2013

Fødevaremaskiner — Pastafremstillingsmaskiner — Tørre- og afkølingsanlæg — Sikkerheds- og hygiejnekrav

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Coatinganlæg — Kombinerede kabiner — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Keramikmaskiner — Sikkerhed — Bevægelige platforme og vogne

8.9.2009

 

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13378:2001+A1:2013

Fødevaremaskiner — Pastafremstillingsmaskiner — Pasta-pressere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13379:2001+A1:2013

Fødevaremaskiner — Pastafremstillingsanlæg — Maskiner til udfoldning, tømning og afskæring, returbånd til stativer, stativmagasin — Sikkerheds- og hygiejnekrav

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Fødevaremaskiner — Mixere med horisontale aksler — Sikkerheds- og hygienekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Fødevaremaskiner — Tærtemaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Termineringer til ståltove — Sikkerhed — Del 1: Rendeløkker til slynger af ståltove

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Termineringer for ståltove — Sikkerhed — Del 2: Splejsning af øjne for ståltovslynger

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Endebefæstigelser til ståltove — Sikkerhed — Del 3: Ferrules og ferrul-sikring

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Termineringer for ståltove — Sikkerhed — Del 4: Metal- og harpiksindstøbning

20.7.2011

EN 13411-4:2002+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2011)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Termineringer for ståltove — Sikkerhed — Del 5: U-formede wireklemmer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Anhugningsgrej — Endebefæstigelser til ståltove — Sikkerhed — Del 6: Asymmetrisk kilewirelås

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Anhugningsgrej — Endebefæstigelser for ståltove — Sikkerhed — Del 7: Symmetrisk kilewirelås

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Termineringer for ståltove — Sikkerhed — Del 8: Sænkede terminaler

18.11.2011

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Slynger af ståltov — Sikkerhed — Del 1: Slynger til almene løfteformål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Slynger af ståltov — Sikkerhed — Del 2: Specifikationer for information om brug og vedligeholdelse, som producenten skal angive

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Slynger af ståltov — Sikkerhed — Del 3: Grommet-slings og kabelslåede slynger

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2013

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Vindemaskiner til film- eller plademateriale — Sikkerhedskrav

28.11.2013

EN 13418:2004+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.11.2013)

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Slåmaskiner til rækkeafgrøder — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer — Spalte-, skærfe-, skære-, klæbestofpåførings- og klæbestoftørringsmaskiner — Sikkerhedskrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 13482:2014

Robotter og robotteknisk udstyr — Sikkerhedskrav — Ikke-medicinsk robot til personpleje (ISO 13482:2014)

11.7.2014

 

 

CEN

EN 13524:2003+A2:2014

Maskiner til vedligeholdelse af veje — Sikkerhedskrav

11.7.2014

EN 13524:2003+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.8.2014)

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Jordflytningsmaskiner — Tip-over beskyttelseskonstruktion (TOPS) til kompaktgravere — Laboratorieprøvninger og krav til ydeevne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Fødevaremaskiner — Saltlagesprøjtere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Kraner — Betjeningsanordninger og betjeningspladser

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2015

Udvendige afskærmninger af vinduer og døre — Krav til ydeevne og sikkerhed

Dette er den første offentliggørelse

EN 13561:2004+A1:2008

Anm. 2.1

28.2.2017

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Fødevaremaskiner — Blandere og blandemaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Kraner — Adgangsveje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Fødevaremaskiner — Ovnpåfyldningsanordninger — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Tankstationer — Del 1: Brændstofpumper, brændstofstandere og fjernpumpesystemer — Sikkerhedskrav til konstruktion og ydeevne

24.8.2012

EN 13617-1:2004+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.11.2012)

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Fødevaremaskiner — Salattørrere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2015

Udvendige skodder til vinduer og døre — Krav til ydeevne og sikkerhed

Dette er den første offentliggørelse

EN 13659:2004+A1:2008

Anm. 2.1

28.2.2017

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Udstyr til fremstilling og formning af metaller — Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav for valseværker og rørformningsanlæg samt færdiggørelsesudstyr

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Havebrugsmaskiner — Motordrevne kompost/fliskværne — Sikkerhed

20.7.2011

 

 

 

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

 

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Havebrugsmaskiner — Plæneluftere og kultivatorer betjent af gående personer — Sikkerhed

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Løftepudesystem til brand- og redningsaktioner — Sikkerhed udførelseskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2013

Fødevaremaskiner — Stationære mælkekøletanke i landbrugsbedrifter — Krav til ydelse, sikkerhed og hygiejne

28.11.2013

EN 13732:2002+A2:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.1.2014)

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Pneumatiske presser

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Kraner — Offshorekraner — Del 1: Offshorekraner til generelle formål

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Belægningsfræsere — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2015

Fødevaremaskiner — Koteletskærere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

EN 13870:2005+A1:2010

Anm. 2.1

31.3.2016

CEN

EN 13871:2014

Fødevaremaskiner — Terningskærere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

EN 13871:2005+A1:2010

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Fødevaremaskiner — Clipsmaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Fødevaremaskiner — Kogekedler udstyret med rørere og/eller blandere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Anhugningsgrej — Smedestålssjækler til generelle løfteformål — Lige og buede sjækler — Klasse 6 — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Metalsave

8.9.2009

 

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2012

Pumper — Fødevarepumper — Sikkerhedskrav — Konstruktionsregler til sikring af hygiejne i brug

24.8.2012

EN 13951:2003+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.10.2012)

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Fødevaremaskiner — Brødskiveskærere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Jernbaneudstyr — Spor — Sikkerhedskrav til transportable maskiner og trolleys til konstruktion og vedligeholdelse

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Maskinsakse

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Maskinsikkerhed — Udstyr til motordrevne automatiske p-anlæg til motorkøretøjer — Sikkerheds- og EMC-krav til konstruktion, fremstilling, opførelse og brug

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Gødningsspredere til mineralsk handelsgødning — Sikkerhed

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Såmaskiner — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009+A1:2011

Jernbaneudstyr — Spor — Konstruktions- og vedligeholdelsesmaskiner — Del 3: Generelle sikkerhedskrav

29.2.2012

EN 14033-3:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2012)

CEN

EN 14043:2014

Materiel til brandbekæmpelse fra luften — Kombinationsdrejestiger — Sikkerheds- og ydeevnekrav samt prøvningsmetoder

11.7.2014

EN 14043:2005+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.7.2014)

CEN

EN 14044:2014

Materiel til brandbekæmpelse fra luften — Sekvensdrejestiger — Sikkerheds- og ydeevnekrav samt prøvningsmetoder

11.7.2014

EN 14044:2005+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.7.2014)

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Transfer- og bearbejdningsmaskiner

8.9.2009

 

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Kraner — Manuelt kontrolleret betjeningsudstyr

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Forbrændingsmotorer — Reverserende startudstyr — Generelle sikkerhedskrav (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Kraner — Sikkerhed — Tårnkraner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Overfladebehandlingsudstyr — Støjmålemetode til overfladebehandlingsudstyr, inklusive hjælpehåndteringsudstyr — Præcisionsklasse 2 og 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Brandbekæmpelsespumper — Transportable pumper — Sikkerhed og ydeevnekrav, prøvninger

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Kraner — Motordrevne spil og hejseværker — Del 1: Motordrevne spil

18.12.2009

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Kraner — Motordrevne spil og hejseværker — Del 2: Motordrevne hejseværker

18.12.2009

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Kraner — Udstyr til personhejs — Del 2: Højdeindstillelige betjeningsenheder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Fødevaremaskiner — Skiveskæringsmaskiner til baguetter — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor extrusiepersen voor staal en non-ferro metalen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport — Sikkerhedskrav til udstyr og systemer til kontinuerlig transport til minedrift i åbne brunkulslejer

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Udstyr til fremstilling og formning af metaller — Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav for hydraulisk drevne varmsmedningspresser til smedning af stål og ikke-jernholdige metaller

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Maskinsikkerhed — Udstyr til fremstilling og formning af metaller — Sekundær metallurgi — Maskiner og udstyr til håndtering af flydende stål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Udstyr til fremstilling og formning af metaller — Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til maskiner og udstyr til fremstilling af stål i elektriske lysbueovne

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Brandpumper — Centrifugalpumper uden ansugningssystem — Del 1: Klassifikation, generelt og sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Brandpumper — Centrifugalpumper uden ansugningssystem — Del 2: Verifikation af generelle og sikkerhedsmæssige krav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Udstyr til fremstilling og formning af metaller — Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til maskiner og udstyr til kontinuer stålstøbning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Båndskæremaskiner til skumblokke — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Havebrugsmaskiner — Håndførte trimmere med forbrændingsmotor — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Landbrugs-, skovbrugs- og havemaskiner — Håndførte og håndbårne maskiner — Bestemmelse af varme overfladers tilgængelighed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Fødevaremaskiner — Opvaskemaskiner med transportbånd — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Fødevaremaskiner — Kornbearbejdningsudstyr — Formaling og forarbejdning af mel og semulje — Sikkerheds- og hygiejnekrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Transportbånd til brug i underjordiske installationer — Elektriske og brandtekniske sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) — Prøvningsmetoder og acceptkriterier (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14985:2012

Kraner — Svingkraner

23.3.2012

 

 

CEN

EN 15000:2008

Sikkerhed ved industrielle trucks — Selvkørende variabel reach truck — Specifikation, krav til ydeevne og prøvningsmetoder for lastmomentindikatorer og lastmomentbegrænsere i længderetning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011+A1:2014

Kraner — Travers- og portalkraner

11.7.2014

EN 15011:2011

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.8.2014)

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Transportable vægsave og trådsave til byggepladser — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Kraner — Krav til løfteåg ved containerhåndtering

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009+A1:2015

Snebehandlingsudstyr — Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

EN 15059:2009

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Maskinsikkerhed — Udstyr til fremstilling og formning af metaller — Sikkerhedskrav til båndbehandlingslinjer og -udstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Svejsemaskiner til plastic — Del 1: Sikkerhedskrav til filmkonverteringsmaskiner til poser og sække

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Valseværker — Sikkerhedskrav til plane varmvalsningsanlæg

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Valseværker — Sikkerhedskrav til plane koldvalsningsanlæg

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Mekaniske (mobile) reoler, hylder, karruseller og lagerlifte — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Maskiner og anlæg til udvinding og bearbejdning af natursten — Sikkerhedskrav for kløvsave

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Maskiner og anlæg til udvinding og bearbejdning af natursten — Sikkerhed — Krav til diamanttrådsave

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Maskiner og anlæg til udvinding og bearbejdning af natursten — Sikkerhed — Krav til notstikkemaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Fødevaremaskiner — Automatiske maskiner til flækning af dyreslagtekroppe — Sikkerheds- og hygiejnekrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Tankstationer — Del 1: Sikkerhedskrav til konstruktion af og ydeevne for pumpesamlinger

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009+A1:2013

Havebrugsudstyr — Løvblæsere, løvsugere og løvblæsere/-sugere — Sikkerhed

11.4.2014

EN 15503:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2014)

CEN

EN 15572:2015

Maskiner og anlæg til udvinding og bearbejdning af natursten — Sikkerhed — Krav til kantbearbejdningsmaskiner

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Landbrugstraktorer og selvkørende sprøjter — Beskyttelse af føreren mod farlige stoffer — Del 1: Klassifikation af førerhus, krav og prøvningsprocedurer

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Landbrugstraktorer og selvkørende sprøjter — Beskyttelse af føreren mod farlige stoffer — Del 2: Filtre, krav og prøvningsprocedurer

26.5.2010

 

 

 

EN 15695-2:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 15700:2011

Sikkerhed af rullende fortov for turister og sportsmæssig brug, som bruges hovedsagelig til transport af fodgængere i skiområder

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Akustik — Metode til måling af støj fra ikke-elektriske håndmaskiner — Teknikermetode (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Jernbaneudstyr — Spor — Tovejskøretøjer og tilbehør — Del 2: Generelle sikkerhedskrav

29.2.2012

EN 15746-2:2010

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2012)

CEN

EN 15774:2010

Fødevaremaskiner — Maskiner til bearbejdning af frisk og fyldt pasta (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette og gnocchi) — Sikkerheds- og hygiejnekrav

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2014

Landbrugsmaskiner — Afskærmning af bevægelige dele i kraftoverføringen — Afskærmning, der åbnes med værktøj

Dette er den første offentliggørelse

EN 15811:2009

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN 15830:2012

Variabel reach truck til ujævnt terræn — Synlighed — Prøvningsmetode og verifikation

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15861:2012

Fødevaremaskiner — Røgfunktion — Sikkerheds- og hygiejnekrav

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15895:2011

Håndholdt patronbetjent værktøj — Sikkerhedskrav — Del 1: Værktøj til mærkning og hæftning

18.11.2011

 

 

CEN

EN 15949:2012

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav for valseværker til stænger, konstruktionsstål og valsetråd

5.6.2012

 

 

CEN

EN 15954-2:2013

Jernbaneudstyr — Spor — Bivogne og tilknyttet udstyr — Del 2: Generelle sikkerhedskrav

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15955-2:2013

Jernbaneudstyr — Spor — Demonterbare maskiner og tilknyttet udstyr — Del 2: Generelle sikkerhedskrav

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15997:2011

Terrængående motorcykler (ATV'er) — Krav og prøvningsmetoder

29.2.2012

 

 

 

EN 15997:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 16005:2012

Automatiske døre — Sikkerhed ved brug af automatiske døre — Krav og prøvningsmetoder

5.4.2013

 

 

 

EN 16005:2012/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 16029:2012

Motoriserede køretøjer tiltænkt til brug ved transport af personer men ikke tiltænkt at skulle benyttes på offentlig vej — Sikkerhedskrav — Hjulafstand på tohjulede motorkøretøjer

24.8.2012

 

 

CEN

EN ISO 16119-1:2013

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Miljømæssige krav til sprøjter — Del 1: Generel (ISO 16119-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-2:2013

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Miljømæssige krav til sprøjter — Del 2: Bomsprøjter (ISO 16119-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-3:2013

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Miljømæssige krav til sprøjter — Del 3: Sprøjter til buske og træer (ISO 16119-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-4:2014

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Miljømæssige krav til sprøjter — Del 4: Faste og bevægelige sprøjter (ISO 16119-4:2014)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 16191:2014

Tunnelbygningsmaskiner — Sikkerhedskrav

13.2.2015

EN 815:1996+A2:2008

EN 12336:2005+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN 16203:2014

Industritruck — Sikkerhed — Verifikation af dynamisk stabilitet — Truck med modvægt

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16228-1:2014

Udstyr til boring og fundering — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-2:2014

Udstyr til boring og fundering — Sikkerhed — Del 2: Mobile boreplatforme til civile og geotekniske engineering, quarrying and mining

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-3:2014

Udstyr til boring og fundering — Sikkerhed — Del 3: Horisontal retningsbestemt boringsudstyr (HDD)

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-4:2014

Udstyr til boring og fundering — Sikkerhed — Del 4: Funderingsudstyr

13.2.2015

EN 996:1995+A3:2009

EN 791:1995+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-5:2014

Udstyr til boring og fundering — Sikkerhed — Del 5: Diaphragm walling equipment

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-6:2014

Udstyr til boring og fundering — Sikkerhed — Del 6: Spuling og injektionsmørtel

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-7:2014

Udstyr til boring og fundering — Sikkerhed — Del 7: Udskifteligt hjælpeudstyr

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(13.2.2015)

CEN

EN 16230-1:2013+A1:2014

Fritids gokart — Del 1: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for gokarts

Dette er den første offentliggørelse

EN 16230-1:2013

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN ISO 16230-1:2015

Landbrugsmaskiner og traktorer — Sikkerhed ved elektriske og elektroniske komponenter og systemer — Del 1: Generelle krav (ISO 16230-1:2015)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN ISO 16231-1:2013

Selvkørende landbrugsmaskiner — Vurdering af stabilitet — Del 1: Principper (ISO 16231-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16231-2:2015

Selvkørende landbrugsmaskiner — Vurdering af stabilitet — Del 2: Beregninger og prøvningsprocedurer (ISO 16231-2:2015)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 16246:2012

Landbrugsmaskiner — Rendegraver — Sikkerhed

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16252:2012

Maskiner til kompaktering af affaldsmaterialer og genanvendelige dele — horisontale ballepresser — sikkerhedskrav

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16307-1:2013+A1:2015

Industritrucks — Sikkerhedskrav og verifikation — Del 1: Supplerende krav til selvkørende industritrucks undtagen førerløse trucks, trucks med variabel rækkevidde og last- og persontransporttrucks

Dette er den første offentliggørelse

EN 16307-1:2013

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN 16307-5:2013

Industritruck — Sikkerhedskrav og verifikation — Del 5: Tillægskrav til truck med gående fører

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16307-6:2014

Industritruck — Sikkerhedskrav og verifikation — Del 6: Supplerende krav for byrde og mandskabsvogn

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16327:2014

Positive trykskumssystemer og komprimeret luftskumssystemer

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16474:2015

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 16486:2014

Maskiner til kompaktering af affaldsmaterialer og genanvendelige dele — Kompaktorer — Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 16500:2014

Maskiner til kompaktering af affaldsmaterialer og genanvendelige dele — Vertikale ballepresser — Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 16590-3:2014

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug — Sikkerhedsrelaterede dele af kontrolsystemer — Del 3: Serieudvikling, hardware og software

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-4:2014

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug — Sikkerhedsrelaterede dele af kontrolsystemer — Del 4: Processer for produktion, drift, ændring og vedligehold

13.2.2015

 

 

CEN

EN ISO 18217:2015

Træbearbejdningsmaskiner — Edge-banding machines fed chain(s) (ISO 18217:2015)

Dette er den første offentliggørelse

EN 1218-4:2004+A2:2009

Anm. 2.1

31.3.2016

CEN

EN ISO 19432:2012

Maskiner og udstyr til bygningskonstruktion — Bærbare, håndholdte skæringsmaskiner med forbrændingsmotor — Sikkerhedskrav og prøvning (ISO 19432:2012)

15.11.2012

EN ISO 19432:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.1.2013)

CEN

EN ISO 19932-1:2013

Udstyr til plantebeskyttelse — Rygsprøjter — Del 1: Sikkerheds- og miljøkrav (ISO 19932-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 19932-2:2013

Udstyr til plantebeskyttelse — Rygsprøjter — Del 2: Prøvningsmetoder (ISO 19932-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Pumper — Væskepumper og pumpeenheder — Støjmålemetoder — Teknikker og præcisionsmetode (klasse 2 og 3) (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 22867:2011

Skovbrugsmaskiner — Vibrationsprøvning af bærbare håndholdte maskiner med forbrændingsmotor — Vibrationer ved håndtagene (ISO 22867:2011)

29.2.2012

EN ISO 22867:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 22868:2011

Maskiner til haveanlæg og skovbrug — Støjmåling på bærbare håndholdte maskiner med forbrændingsmotor — Teknikermetode (præcisionsklasse 2) (ISO 22868:2011)

20.7.2011

EN ISO 22868:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2011)

CEN

EN ISO 23125:2015

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Drejebænke (ISO 23125:2015)

Dette er den første offentliggørelse

EN ISO 23125:2010

Anm. 2.1

29.2.2016

CEN

EN ISO 28139:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Knapsack sprøjteforstøver med forbrændingsmotor — Sikkerhedskrav (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28881:2013

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Gnistbearbejdningsmaskiner (ISO 28881:2013)

28.11.2013

EN 12957:2001+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.2.2014)

 

EN ISO 28881:2013/AC:2013

 

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 1: Vinkelslibere og slibemaskiner (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 2: Skruenøgler, skruetrækkere og møtrikspændere (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 3: Poleremaskiner, rystepudsere, oscillerende slibemaskiner og pudsemaskiner med roterende bevægelse (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Kraftdrevne håndværktøjer — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 4: Ligeslibere (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 5: Boremaskiner og slagboremaskiner (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 28927-5:2009/A1:2015

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

31.3.2016

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 6: Stampemaskiner (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 7: Klippe- og skæremaskiner (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 8: Save- polere- og filemaskiner med frem-og tilbagegående bevægelse og save med oscillerende eller roterende bevægelse (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 9: Monteringshamre og nålepistoler (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Kraftdrevne håndværktøjer — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 10: Slagboremaskiner, slaghamre og mejselhamre (ISO 28927-10:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 11: Mejselhamre (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-12:2012

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 12: Hurtigslibere (ISO 28927-12:2012)

5.4.2013

 

 

CENELEC-standarder

Cenelec

EN 60519-1:2015

Sikkerhed i elektrovarmeanlæg — Del 1: Generelle krav

IEC 60519-1:2015

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 62841-1:2015

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne og havemaskiner — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav requirements

IEC 62841-1:2014 (ændret)

Dette er den første offentliggørelse

EN 60745-1:2009

+ A11:2010

EN 61029-1:2009

+ A11:2010

EN 60335-1:2012

+ A11:2014

Anm. 2.1

22.2.2016

Type B-standarder

Type B-standarderne omhandler specifikke aspekter af maskiners sikkerhed eller bestemte typer afskærmning, som kan bruges på tværs af en bred vifte af maskinkategorier. Anvendelse af specifikationerne i type B-standarder medfører en formodning om overensstemmelse med de væsentlige krav i maskindirektivet, som de dækker, når en type C-standard eller fabrikantens risikovurdering viser, at en teknisk løsning, der er specificeret i en type B-standard, er tilstrækkelig for den pågældende maskinkategoris eller -models vedkommende. Anvendelse af type B-standarder med specifikationer på sikkerhedskomponenter, som markedsføres særskilt, medfører en formodning om overensstemmelse for de pågældende sikkerhedskomponenter og for de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som standarderne dækker.

Cenelec

EN 60204-1:2006

Maskinsikkerhed — Elektrisk udstyr på maskiner — Del 1: Generelle krav

IEC 60204-1:2005 (ændret)

26.5.2010

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Anm. 3

Udløbsdato

(1.2.2012)

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Maskinsikkerhed — Elektrisk materiel på maskiner — Del 11: Bestemmelser for HV-maskinel for spændinger over 1 000 V a.c. eller 1 500 V d.c. og som ikke overstiger 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Maskinsikkerhed — Elektrisk materiel på maskiner — Del 32: Krav til løftemaskiner

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Maskinsikkerhed — Elektrisk udstyr på maskiner — Del 33: Krav til fremstillingsudstyr af halvledere

IEC 60204-33:2009 (ændret)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Maskinsikkerhed — Visning, mærkning og betjening — Del 1: Krav til synlige, hørbare og følbare signaler

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Maskinsikkerhed — Visning, mærkning og betjening — Del 2: Krav til mærkning

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Maskinsikkerhed — Visning, mærkning og betjening — Del 3: Krav til aktuatorers placering og funktion

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2013

Maskinsikkerhed — Berøringsløst beskyttelsesudstyr — Del 1: Generelle krav og prøvninger

IEC 61496-1:2012

11.4.2014

EN 61496-1:2004

+ A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(10.5.2015)

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Elektriske motordrev med variabel hastighed — Part 5-2 Sikkerhedskrav — Funktionsbestemte

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Maskinsikkerhed — Funktionel sikkerhed for sikkerhedsrelaterede elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske styringssystemer

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

 

EN 62061:2005/A1:2013

IEC 62061:2005/A1:2012

28.11.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(18.12.2015)

 

EN 62061:2005/A2:2015

IEC 62061:2005/A2:2015

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

31.7.2018

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Type C-standarder

Type C-standarder indeholder specifikationer for en given kategori af maskiner som. De forskellige typer maskiner i den kategori, der er dækket af en type C-standard, har den samme påtænkte anvendelse og udgør ensartede risici. Type C-standarden kan henvise til type A- eller B-standarder med angivelse af, hvilke af specifikationerne i type A- eller Bstandarden der er gældende for den pågældende maskinkategori. Når en type C-standard, for så vidt angår et bestemt aspekt af maskinsikkerhed, afviger fra specifikationerne i en type A- eller B-standard, har specifikationerne i type Cstandarden forrang frem for specifikationerne i type A- eller B standarden. Anvendelse af specifikationerne i en type C-standard på grundlag af fabrikantens risikovurdering medfører en formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i maskindirektivet, der er dækket af standarden. Visse type C-standarder er udformet som en serie af flere dele. Standardens del 1 rummer generelle specifikationer, der er gældende for en familie af maskiner, og andre dele af standarden rummer specifikationer for bestemte kategorier af maskiner, der tilhører familien, idet de supplerer eller ændrer de generelle specifikationer i del 1. For type C-standarderne, der er udformet på denne måde, fremkommer formodningen om overensstemmelse med maskindirektivets væsentlige sikkerhedsog sundhedskrav i kraft af anvendelse af del 1 i standarden sammen med den relevante specifikke del af standarden.

Cenelec

EN 50223:2015

Stationært elektrostatisk påføringsudstyr til brændbart fibermateriale — Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

EN 50223:2010

Anm. 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50348:2010

Stationært elektrostatisk sprøjtemalingsudstyr til ikke-brændbart flydende coatingmateriale — Sikkerhedskrav

26.5.2010

 

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50434:2014

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Særlige krav til netdrevne kompost- og fliskværne

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50569:2013

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Særlige krav til elektriske industricentrifuger

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50570:2013

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Særlige krav til industritørretumblere

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50571:2013

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Særlige krav til elektriske industrivaskemaskiner

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50580:2012

Sikkerhed — Elektrisk motordrevet håndværktøj — Del 2-7: Særlige bestemmelser for sprøjtepistoler

5.6.2012

 

 

 

EN 50580:2012/A1:2013

28.11.2013

Anm. 3

22.7.2016

Cenelec

EN 50636-2-91:2014

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-91: Særlige bestemmelser for håndholdte græstrimmere og kanttrimmere betjent af gående personer

IEC 60335-2-91:2008 (ændret)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-92:2014

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-92: Særlige krav til netdrevne græskultivatorer og plæneluftere betjent af gående personer

IEC 60335-2-92:2002 (ændret)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-94:2014

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-94: Særlige krav til græssakse

IEC 60335-2-94:2008 (ændret)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-100:2014

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-100: Særlige krav til håndholdte netdrevne haveblæsere, -støvsugere og haveblæsere/støvsugere

IEC 60335-2-100:2002 (ændret)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-107:2015

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-107: Særlige krav til batteridrevne elektriske robotplæneklippere

IEC 60335-2-107:2012 (ændret)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Maskinsikkerhed — Elektrisk udstyr på maskiner — Del 31: Særlige sikkerheds- og EMC-krav til symaskiner, enheder og systemer til syning

IEC 60204-31:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav

IEC 60335-1:2010 (ændret)

5.6.2012

EN 60335-1:2002

+ A11:2004

+ A12:2006

+ A13:2008

+ A14:2010

+ A15:2011

+ A1:2004

Anm. 2.1

Udløbsdato

(21.11.2014)

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

 

 

 

 

EN 60335-1:2012/A11:2014

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

29.2.2016

Cenelec

EN 60335-2-23:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-23: Særlige bestemmelser for apparater til hud- eller hårpleje

IEC 60335-2-23:2003

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (ændret)

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

29.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-36: Særlige bestemmelser for elektriske komfurer, ovne og kogeplader til erhvervsmæssig brug

IEC 60335-2-36:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

5.4.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-37: Særlige bestemmelser for elektriske friturekogere til erhvervsmæssig brug

IEC 60335-2-37:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

5.4.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Del 2-40: Særlige bestemmelser for elektriske varmepumper, luftkonditioneringsapparater og luftaffugtere

IEC 60335-2-40:2002 (ændret)

28.11.2013

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

28.11.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

28.11.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (ændret)

28.11.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

28.11.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(11.7.2014)

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (ændret)

28.11.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-42: Særlige bestemmelser for elektriske varmluftovne, dampkogere og damp-/varmluftovne til brug i storkøkkener

IEC 60335-2-42:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

5.4.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-47: Særlige bestemmelser for elektriske kogekar til erhvervsmæssig brug

IEC 60335-2-47:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

5.4.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-48: Særlige bestemmelser for elektriske grillapparater og brødristere til erhvervsmæssig brug

IEC 60335-2-48:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

5.4.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-49: Særlige bestemmelser for elektriske varmeskabe til service, til brug i storkøkkener

IEC 60335-2-49:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

5.4.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-65: Særlige bestemmelser for apparater til luftrensning

IEC 60335-2-65:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

5.4.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(13.2.2015)

Cenelec

EN 60335-2-67:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-67: Særlige krav til gulvbehandlingsmaskiner til kommerciel brug

IEC 60335-2-67:2012 (ændret)

15.11.2012

EN 60335-2-67:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(3.5.2015)

Cenelec

EN 60335-2-68:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-68: Særlige krav til sprayekstraktionsmaskiner til kommerciel brug

IEC 60335-2-68:2012 (ændret)

15.11.2012

EN 60335-2-68:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(3.5.2015)

Cenelec

EN 60335-2-69:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-69: Særlige krav til våd- og tørstøvsugere, inklusive motordrevne børster til kommerciel brug

IEC 60335-2-69:2012 (ændret)

15.11.2012

EN 60335-2-69:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.3.2015)

Cenelec

EN 60335-2-72:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-72: Særlige krav til maskiner til gulvbehandling med eller uden trækkraft til kommerciel brug

IEC 60335-2-72:2012 (ændret)

15.11.2012

EN 60335-2-72:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(3.5.2015)

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-77: Særlige krav til elektriske græsslåmaskiner betjent af gående personer

IEC 60335-2-77:2002 (ændret)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-79: Særlige krav til højtryksrensere og damprensere

IEC 60335-2-79:2012 (ændret)

15.11.2012

EN 60335-2-79:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(3.4.2015)

Cenelec

EN 60335-2-95:2015

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-95: Særlige krav til drev til lodret bevægende garagedøre i boliger

IEC 60335-2-95:2011 (ændret)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 60335-2-95:2015/A1:2015

IEC 60335-2-95:2011/A1:2015

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

15.6.2018

Cenelec

EN 60335-2-97:2006

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-97: Særlige bestemmelser for drev til rullende skodder, markiser, rullegardiner og lignende udstyr

IEC 60335-2-97:2002 (ændret) + A1:2004 (ændret)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

29.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-103:2015

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-103: Særlige krav til motordrev til porte, døre og vinduer

IEC 60335-2-103:2006 (ændret) + A1:2010 (ændret)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-1: Særlige krav til boremaskiner og slagboremaskiner

IEC 60745-2-1:2003 (ændret) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-3: Særlige krav til slibemaskiner, polermaskiner og skiveslibere

IEC 60745-2-3:2006 (ændret) + A1:2010 (ændret)

18.11.2011

 

 

 

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

13.2.2015

Anm. 3

21.4.2016

 

EN 60745-2-3:2011/A12:2014

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

17.11.2017

 

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (ændret)

28.11.2013

Anm. 3

25.2.2016

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-6: Særlige krav til hammere

IEC 60745-2-6:2003 (ændret) + A1:2006

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-8: Særlige krav til sakse og nibler

IEC 60745-2-8:2003 (ændret) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-11: Særlige krav til stiksave (stik- og bayonetsave)

IEC 60745-2-11:2003 (ændret) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-12: Særlige krav til betonvibratorer

IEC 60745-2-12:2003 (ændret) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-13: Særlige krav til kædesave

IEC 60745-2-13:2006 (ændret)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

Anm. 3

Udløbsdato

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-14: Særlige krav til høvle

IEC 60745-2-14:2003 (ændret) + A1:2006 (ændret)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Anm. 3

Udløbsdato

(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-15: Særlige krav til hækkeklippere

IEC 60745-2-15:2006 (ændret)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

IEC 60745-2-15:2006/A1:2009

28.11.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(28.11.2013)

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-16: Særlige krav til hæftemaskiner

IEC 60745-2-16:2008 (ændret)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-17: Særlige krav til overfræsere og kantfræsere

IEC 60745-2-17:2010 (ændret)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-18: Særlige krav til båndstrammerværktøj

IEC 60745-2-18:2003 (ændret) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-19: Særlige krav til overfræsere

IEC 60745-2-19:2005 (ændret)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Anm. 3

Udløbsdato

(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-20: Særlige krav til båndsave

IEC 60745-2-20:2003 (ændret) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-21: Særlige krav til afløbsrensere

IEC 60745-2-21:2002 (ændret)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

Anm. 3

Udløbsdato

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-22: Særlige krav til afskæringsmaskiner

IEC 60745-2-22:2011 (ændret)

18.11.2011

 

 

 

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

28.11.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(17.12.2015)

Cenelec

EN 60745-2-23:2013

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-23: Særlige krav til ligeslibere og mindre, roterende værktøj

IEC 60745-2-23:2012 (ændret)

28.11.2013

 

 

Cenelec

EN 60947-5-3:2013

Koblings- og kontroludstyr til lavspænding — Del 5-3: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse — Krav til nærhedsføler med defineret opførsel i fejltilstand (PDDB)

IEC 60947-5-3:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Koblingsudstyr til lavspænding — Del 5-3: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse — Elektrisk nødstop med mekanisk låsefunktion

IEC 60947-5-5:1997

28.11.2013

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

28.11.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(28.11.2013)

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

28.11.2013

Anm. 3

Udløbsdato

(3.12.2015)

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Transportabelt motordrevet elektrisk værktøj — Sikkerhed — Del 2-3: Særlige krav til høvle og tykkelseshøvle

IEC 61029-2-3:1993 (ændret) + A1:2001

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Transportabelt motordrevet elektrisk værktøj — Sikkerhed — Del 2-4: Særlige krav til bænkslibemaskiner

IEC 61029-2-4:1993 (ændret) + A1:2001 (ændret)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-5:2011

Sikkerhed — Flytbart motordrevet elektrisk værktøj — Del 2-5: Særlige bestemmelser for båndsave

IEC 61029-2-5:1993 (ændret) + A1:2001 (ændret)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 61029-2-5:2011/A11:2015

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

1.12.2016

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Flytbart motordrevet elektrisk værktøj — Sikkerhed — Del 2-8: Særlige krav til lodrette fræsere med enkelt spindel

IEC 61029-2-8:1995 (ændret) + A1:1999

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2012

Flytbart motordrevet elektrisk værktøj — Sikkerhed — Del 2-9: Særlige bestemmelser for geringssave

IEC 61029-2-9:1995 (ændret)

5.4.2013

EN 61029-2-9:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(3.9.2015)

 

EN 61029-2-9:2012/A11:2013

28.11.2013

Anm. 3

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Flytbart motordrevet elektrisk værktøj — Sikkerhed — Del 2-10: Særlige krav til skæreslibemaskiner

IEC 61029-2-10:1998 (ændret)

20.10.2010

 

 

 

EN 61029-2-10:2010/A11:2013

28.11.2013

Anm. 3

22.7.2016

Cenelec

EN 61029-2-11:2012

Flytbart motordrevet elektrisk værktøj — Sikkerhed — Del 2-11: Særlige krav til kombinerede bord/geringssave

IEC 61029-2-11:2001 (ændret)

5.4.2013

EN 61029-2-11:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(3.9.2015)

 

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

28.11.2013

Anm. 3

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Transportabelt motordrevet elektrisk værktøj — Sikkerhed — Del 2-12: Særlige krav til gevindskæremaskiner

IEC 61029-2-12:2010 (ændret)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 62841-2-2:2014

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne og havemaskiner — Sikkerhed — Del 2-2: Særlige krav til håndholdte skruetrækkere og slagnøgler

IEC 62841-2-2:2014

Dette er den første offentliggørelse

EN 60745-2-2:2010

Anm. 2.1

21.8.2019

Cenelec

EN 62841-2-4:2014

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne og havemaskiner — Sikkerhed — Del 2-4: Særlige krav til håndholdte sandblæsere og pudsere andre end skive-typer

IEC 62841-2-4:2014

Dette er den første offentliggørelse

EN 60745-2-4:2009

+ A11:2011

Anm. 2.1

21.8.2019

Cenelec

EN 62841-2-5:2014

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne og havemaskiner — Sikkerhed — Del 2-5: Særlige krav for håndholdte rundsave

IEC 62841-2-5:2014

Dette er den første offentliggørelse

EN 60745-2-5:2010

Anm. 2.1

21.8.2019

Cenelec

EN 62841-2-9:2015

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne og havemaskiner — Sikkerhed — Del 2-9: Særlige krav til håndholdte håndholdte gevindskæremaskiner

IEC 62841-2-9:2015 (ændret)

Dette er den første offentliggørelse

EN 60745-2-9:2009

Anm. 2.1

21.8.2019

Cenelec

EN 62841-3-1:2014

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne og havemaskiner — Sikkerhed — Del 3-1: Særlige krav til transportable bordsave

IEC 62841-3-1:2014

Dette er den første offentliggørelse

EN 61029-2-1:2012

Anm. 2.1

21.8.2019

Cenelec

EN 62841-3-6:2014

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne og havemaskiner — Sikkerhed — Del 3-6: Særlige krav til diamantbor med væskesystem

IEC 62841-3-6:2014

Dette er den første offentliggørelse

EN 61029-2-6:2010

Anm. 2.1

21.8.2019

 

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

 

 

 

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato, der fastsættes af den europæiske standardiseringsorganisation, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på, at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1:

Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den erstattede standard. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.2:

Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standarder. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.3:

Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. For produkter eller tjenesteydelser, der falder ind under den nye standards anvendelsesområde, medfører efterlevelse af den (delvis) erstattede standard fra og med den anførte dato ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen. Formodningen om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen gælder fortsat for produkter eller tjenesteydelser, der falder inden for den (delvis) erstattede standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.

Anm.3:

I tilfælde af tillæg til standarder er referencestandarden EN CCCCC:YYYY, inkl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg. Den erstattede standard (kolonne 3) består derfor af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

BEMÆRK:

Oplysninger om, hvorvidt standarder er disponible, kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganisationer eller hos de nationale standardiseringsorganer, som der offentliggøres en fortegnelse over i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 27 i forordning (EU) nr. 1025/2012 (2).

Standarder vedtages af de europæiske standardiseringsorganisationer på engelsk (CEN og CENELEC offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på standarderne til alle de øvrige officielle EU-sprog. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

Henvisninger til berigtelselse »…/AC: YYYY« offentliggøres udelukkende til orientering. En berigtigelse fjerner trykfejl, sproglige fejl og lignende fejl fra standardens tekst og kan vedrøre en eller flere sprogudgaver (engelsk, fransk og/eller tysk) af en standard som vedtaget af en europæisk standardiseringsorganisation.

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle officielle EU-sprog.

Denne fortegnelse erstatter alle tidligere fortegnelser offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Europa-Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information om harmoniserede standarder og andre europæiske standarder kan findes på internettet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EFT L 316 af 14.11.2012, s. 12.


Top