Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0501(03)

Offentliggørelse af en ændringsansøgning i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

OJ C 145, 1.5.2015, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 145/22


Offentliggørelse af en ændringsansøgning i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

(2015/C 145/10)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ændringsansøgningen, jf. artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (1).

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF EN ÆNDRING AF VARESPECIFIKATIONEN FOR BESKYTTEDE OPRINDELSESBETEGNELSER OG BESKYTTEDE GEOGRAFISKE BETEGNELSER, SOM IKKE ER AF MINDRE OMFANG

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF EN ÆNDRING I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 53, STK. 2, FØRSTE AFSNIT, I FORORDNING (EU) Nr. 1151/2012

»ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC«

EU-nr.: SI-PGI-0105-01140 — 31.7.2013

BOB ( ) BGB ( X )

1.   Ansøgende sammenslutning og legitim interesse

Združenje izdelovalcev Zgornjesavinjskega želodca

Rečica ob Savinji 55

SI-3332 Rečica ob Savinji

SLOVENIEN

Tlf. +386 38390910

Ændringen blev fremsat af den samme producentsammenslutning, som indgav ansøgningen om registrering af »Zgornjesavinjski želodec«.

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Slovenien

3.   Afsnit i varespecifikationen, som berøres af ændringen

    Produktets navn

    Beskrivelse af produktet

    Geografisk område

    Bevis for oprindelse

    Produktionsmetode

    Tilknytning

    Mærkning

    Andet

4.   Type ændring(er)

    Ændring af varespecifikationen for en registreret BOB eller BGB, som ikke betegnes som mindre i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012.

    Ændring af varespecifikationen for en registreret BOB eller BGB, for hvilken der ikke er blevet offentliggjort et enhedsdokument (eller tilsvarende), og som ikke betegnes som mindre i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012.

5.   Ændringer

1.   Beskrivelse af produktet

Forholdet mellem kød og spæk ændres. Det nuværende forhold »fra 85:15 til 80:20« rettes til »mindst 75 % kød og højst 25 % spæk«.

Det nyligt foreslåede forhold mellem kød og spæk er fastsat på grundlag af mere end tyve års organoleptiske analyser af Zgornjesavinjski želodec udført af et særligt ekspertpanel. Konklusionen er, at det optimale forhold mellem kød og spæk, der giver en skive Zgornjesavinjski želodec et passende udseende og en passende farve og aroma, er mindst 75 % kød og højst 25 % spæk.

Vægten på det endelige produkt ændres fra »mindst 0,7 kg« til »mindst 0,6 kg«, og kødblandingens tykkelse fra »3-5 cm« til »2,5-3,5 cm«.

Årsagen til denne ændring er den øgede forbrugerefterspørgsel efter tyndere og lidt mindre produkter.

2.   Produktionsmetode

Ændringen i forholdet mellem kød og spæk samt det endelige produkts reviderede vægt skal ligeledes tages i betragtning i dette punkt.

En netop fyldt želodec vejer nu »1,2 kg-4 kg« i stedet for »1,3 kg-2,5 kg«.

Nedsættelsen af råproduktets vægt er begrundet i det endelige produkts lavere mindstevægt. For at imødekomme cateringvirksomhedernes behov for større produkter (med det formål at begrænse det affald, som opstår, når enderne skæres af) foreslås en forhøjelse af råproduktets øvre vægtgrænse.

Tørrings-/modningstemperaturintervallet nedsættes fra »12-18 °C« til »6-16 °C«. Begrebet »kašča« samt ordlyden »og den relative luftfugtighed på mellem 60 og 80 %« udgår.

Da de aktuelle gennemsnitstemperaturer i de anlæg, hvor Zgornjesavinjski želodec tørres, i høj grad skyldes de skiftende vejrforhold, nedsættes tørringstemperaturen, samtidig med at temperaturintervallet udvides. Begrebet »kašča« anvendes ikke længere til betegnelse af de anlæg, hvor kødet tørres. Oplysningerne om anlæggenes relative luftfugtighed udgår, eftersom det hovedsageligt er produktets tørring og luftfugtighed, der overvåges.

Tørrings-/modningstiden ændres fra »tre til fem måneder« til »mindst tre måneder«.

Dette skyldes producenternes praktiske erfaring som følge af de skiftende vejrforhold.

Oplysningen om vægttab ændres fra »mindst 36 %« til »mindst 40 %«.

Baggrunden for disse ændringer er forbrugernes efterspørgsel efter mere modnede og tørrede produkter.

3.   Tilknytning

Af historiske årsager erstattes navnet »Georg VI« af »Georg V«.

Den britiske kong Georg V (der regerede indtil sin død i 1936) besøgte Logar-dalen (Logarska dolina) i 1932 eller 1933 efter indbydelse fra kong Alexander I af Jugoslavien. Eftersom kong Alexander blev myrdet i Marseille i 1934, kunne han tydeligvis ikke have været vært for kong Georg VI i Logar-dalen.

4.   Mærkning

Som følge af ændringer i EU-lovgivningen erstattes EF-symbolet af EU-symbolet, og ordlyden »eller en passende forkortelse« føjes til oplysningen »Beskyttet geografisk oprindelse«. Derudover indsættes et billede af logoet for mærkningen af Zgornjesavinjski želodec, som hidtil kun har været anført i specifikationen.

ENHEDSDOKUMENT

»ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC«

EU-nr.: SI-PGI-0105-01140 — 31.7.2013

BOB ( ) BGB ( X )

1.   Navn

»Zgornjesavinjski želodec«

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Slovenien

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren

3.1.   Produkttype

Kategori 1.2. Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget, m.m.)

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1

Zgornjesavinjski želodec (flertal: želodci) er et lufttørret/modnet kødprodukt fremstillet af højkvalitetssvinekød (skinke, bov) og fast rygspæk. Denne kødblanding tilsættes salt og krydderier og fyldes derefter i naturtarme, såsom svinemaver, svineblærer eller oksetarme, eller i dampgennemtrængelige kunsttarme. Produktet har fået navn efter den traditionelle måde at stoppe kødblandingen i naturtarm, navnlig svinemave.

Zgornjesavinjski želodec består af kød og spæk i et forhold på mindst 75 % kød og højst 25 % spæk. Yderligere ingredienser er hvidløg, salt, peber og sukker. Brugen af nitrat, nitrit eller andre tilsætningsstoffer er ikke tilladt. Saltindholdet er mindre end 7 %.

I tørret tilstand har produktet en rund eller firkantet form. Det vejer mindst 0,6 kg og har på grund af presningen en karakteristisk flad, 2,5-3,5 cm tyk form. Den omsluttende tarm er glat, ligger tæt ind mod fyldningen og er dækket af et let lag karakteristisk gråbrun skimmel af arten Penicillium.

Skiverne er smalle og lange på grund af den flade form, som Zgornjesavinjski želodec har. Produktet er kendetegnet ved en fyldig aroma, som afrundes af de tilsatte krydderier, uden at dette slører den grundlæggende aroma af det modnede kød og spæk.

Da produktet har en rimelig fast konsistens, er det egnet til at blive skåret i skiver. Skiverne har en karakteristisk og letgenkendelig »mosaik«, der fremkommer på grund af den rosa kødandel og de særlig fremtrædende hvidlige spækstykker. I munden har skiverne en glat overflade og opløses hurtigt.

3.3.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse) og råvarer (kun for forarbejdede produkter)

Til produktionen af Zgornjesavinjski želodec anvendes højkvalitetssvinekød (skinke og bov) og fast rygspæk fra kødsvineracer og krydsninger heraf.

3.4.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område

Fremstillingen af Zgornjesavinjski želodec (hakning af kød og rygspæk, tilberedning af fyld og stopning af produktet) samt tørringen/modningen af produktet sker inden for det afgrænsede geografiske område.

3.5.   Særlige regler vedrørende udskæring, rivning, emballering osv. af det produkt, som den registrerede betegnelse henviser til

3.6.   Særlige regler for mærkning af det produkt, den registrerede betegnelse henviser til

Certificerede produkter mærkes med betegnelsen »Zgornjesavinjski želodec«, oplysningen »Beskyttet geografisk oprindelse« eller en passende forkortelse, det tilhørende EU-symbol, det nationale kvalitetssymbol og logoet for Zgornjesavinjski želodec. Brugen af logoet er obligatorisk for alle former for želodec, der udbydes på markedet.

Image

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område

Den beskyttede geografiske betegnelse gælder kun for produkter fremstillet i den øvre del af Savinja-dalen (Zgornja Savinjska dolina). Den nordlige grænse af området går langs Olševa-bjergkammen og kammen af bjergområdet Smrekovško pogorje. Mod syd afgrænses det af højsletterne Dobrovelje og Menina, som danner grænsen mellem den øvre og nedre Savinja-dal (Spodnja Savinjska dolina), og Tuhinja-dalen (Tuhinjska dolina). Mod vest forløber grænsen over Črnivec-passet, bjergryggen Kranjsko Reber, højsletten Velika Planina og Presedljaj-bjergsadlen til bjerget Ojstrica. Derfra løber den over Grintavec-bjergets højeste kam til bjerget Skuta og derfra mod nord til bjerget Mrzla gora. Dér støder den på grænsen mellem Slovenien og Østrig og forløber langs denne mod nord frem til Pavličevega sedla og går så mod øst, indtil den igen når til Olševa-kammen.

5.   Tilknytning til det geografiske område

Beskyttelsen af Zgornjesavinjski želodec grunder sig på produktets rygte. Produktets vigtigste særkende er den traditionelle fremstillingsproces. I andre slovenske regioner fremstilles der tørrede kødprodukter, først og fremmest hjemmelavede pølser og salami, men i denne egn, som er omgivet af bjerge, er opskriften på ægte želodec blevet givet videre fra generation til generation i flere hundrede år. Produktionen opstod først og fremmest i de højeste bjergrige egne i den øvre Savinja-dal. De første skriftlige omtaler af produktionen af Zgornjesavinjski želodec går sandsynligvis tilbage til begyndelsen af det 19. århundrede. Folkloristen Jože Lekše berettede i sine skriftlige optegnelser om želodec’ens rituelle betydning, idet den fortæres ved særlige lejligheder, såsom bryllupper, begravelsesmiddage eller andre familiefester. I det 20. århundrede begyndte fremstillingen af produktet i dalens lavereliggende og tættere befolkede områder, hvilket bl.a. fremgår af en håndskrevet opskrift fra Logar-gården i Logar-dalen (Logarska dolina) fra tiden omkring 1930.

Aleksander Videčnik, der er forfatter og forsker i skikkene og livet i den øvre Savinja-dal, beretter bl.a., at den britiske konge Georg V under et besøg hos kong Alexander i mellemkrigstiden også var i Logar-dalen (del af den øvre Savinja-dal), hvor han prøvesmagte Zgornjesavinjski želodec. Den britiske konge syntes så godt om den, at der senere lejlighedsvis blev leveret želodec til det britiske hof.

I løbet af årene blev produktet kendt som en eksklusiv specialitet fra denne egn, og endnu i dag er det en af de vigtigste retter, der serveres på festdage og ved bryllupper. I påsken transporteres želodec endda til kirken for at blive velsignet.

I det geografiske område, der udgøres af den øvre Savinja-dal, mødes alpe- og foralpeklima. Hvilken klimatype, der er den fremherskende, afhænger først og fremmest af højden over havet. Højereliggende områder har alpeklima med en gennemsnitstemperatur for den koldeste måned på under -3 °C; lavereliggende områder har derimod et mildere foralpeklima. Frisk bjergluft strømmer ind i Savinja-dalen og Dreta-dalen fra de omkringliggende bjerge, hvilket gør, at sommeren er behagelig og ikke for varm. Efterår og forår er kølige, og vinteren oftest kold og lang. Udover disse generelle klimaforhold er der også en række lokale særkender (beliggenhed på dalens sol- eller skyggeside, indkapslede dale).

Et vigtigt kendetegn ved denne egn er, at der på grund af de store temperaturforskelle mellem en beliggenhed på solsiden og skyggesiden samt mellem højtliggende og lavereliggende områder opstår lokale luftstrømme, som gør det muligt at tørre želodec’en ved at anvende den naturlige luftcirkulation.

Det kendetegnende for den øvre Savinja-dal er områdets særlige mikroklima, de mange fyrreskove, de omgivende bjerge og usædvanlig meget vand fra floder og vandløb. Foruden det mikroklima, der hersker i området som helhed, spiller også mikroklimaet i de rum, hvor tørrings- og modningsprocessen finder sted, en afgørende rolle.

De vigtigste byggematerialer til tørrerummene til Zgornjesavinjski želodec er fyrretræ, sten og tegl.

Denne kombination af særlige forhold har afgørende betydning for želodec' tørrings- og modningsproces og dermed dens smag og aroma.

Til želodec’ens kvalitet bidrager ud over de gunstige naturforhold også befolkningen i produktionsområdet, som har udviklet en egen metode til at fremstille, forme og tørre den. Želodec’en fremstilles i dag stadig i henhold til de traditionelle metoder, og når der indføres tekniske forbedringer, påses det, at produktets typiske form og sensoriske egenskaber ikke ændrer sig. Omgivelserne, de duftende fyrreskove i forbindelse med klimaet og den menneskelige faktor, dvs. erfaring og specifik teknisk og praktisk viden, er uerstattelige ved fremstillingen af Zgornjesavinjski želodec.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

(Artikel 6, stk. 1, andet afsnit i denne forordning)

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/Specifikacije/ZGSAV_-_SPECIFIKACIJA_julij_13.pdf


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.


Top