Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XX1218(02)

Høringskonsulentens endelige rapport — Marine Harvest/Morpol (proceduren i artikel 14, stk. 2) (M.7184)

OJ C 455, 18.12.2014, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 455/4


Høringskonsulentens endelige rapport (1)

Marine Harvest/Morpol (proceduren i artikel 14, stk. 2)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

I udkastet til afgørelse efter artikel 14, stk. 2, i fusionsforordningen (2) konkluderes det reelt, at Marine Harvest ASA (»Marine Harvest«) ved at gennemføre en transaktion, som dybest set gav virksomheden enekontrol over Morpol ASA (»Morpol«), før den anmeldte den til Europa-Kommissionen, overtrådte kravet om forudgående anmeldelse og »standstill-forpligtelsen«, som fremgår af artikel 4, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i fusionsforordningen.

2.

Marine Harvest anmeldte sin erhvervelse af enekontrollen med Morpol til Kommissionen den 9. august 2013. Ved afgørelse af 30. september 2013 erklærede Kommissionen overtagelsen forenelig med det indre marked, under forudsætning af at Marine Harvest opfyldte de afgivne tilsagn. Denne afgørelse henviste til muligheden for en separat procedure i forbindelse med en eventuel overtrædelse af artikel 4, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i fusionsforordningen (3).

3.

Ved brev af 30. januar 2014 meddelte Kommissionen Marine Harvest, at den var i gang med en undersøgelse af disse mulige overtrædelser, og at den ville åbne en separat sag til formålet.

4.

Den 31. marts 2014 vedtog Kommissionen en klagepunktsmeddelelse, hvori den fremførte den foreløbige vurdering, at Marine Harvest havde overtrådt artikel 4, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i fusionsforordningen.

5.

I det brev, der fulgte med klagepunktsmeddelelsen, tilbød Generaldirektoratet for Konkurrence (»GD Konkurrence«) Marine Harvest adgang til Kommissionens sagsakter.

6.

På Marine Harvests anmodning forlængede GD Konkurrence fristen for at besvare klagepunktsmeddelelsen fra 24. april 2014 til 30. april 2014. Marine Harvest besvarede klagepunktsmeddelelsen den 30. april 2014.

7.

Der fandt en formel mundtlig høring sted den 6. maj 2014. Heri deltog Marine Harvest og virksomhedens juridiske rådgivere, embedsmænd fra Kommissionens tjenestegrene, som var involveret i sagen, og repræsentanter for konkurrencemyndighederne i otte EU-medlemsstater.

8.

I henhold til artikel 16 i afgørelse 2011/695/EU har jeg undersøgt, om udkastet til afgørelse kun omhandler klagepunkter, som Marine Harvest har haft lejlighed til at udtale sig om. Det konkluderer jeg, at det gør.

9.

Overordnet set finder jeg derfor, at den effektive udøvelse af de proceduremæssige rettigheder i denne sag er blevet respekteret.

Bruxelles, den 10. juli 2014.

Wouter WILS


(1)  I henhold til artikel 16 og 17 i afgørelse 2011/695/EU, vedtaget af formanden for Europa-Kommissionen af 13. oktober 2011 om høringskonsulentens funktion og kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EUT L 275 af 20.10.2011, s. 29) (»Afgørelse 2011/695/EU«).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1) (»fusionsforordningen«).

(3)  Afgørelse af 30. september 2013 i sag M.6850 — Marine Harvest/Morpol, punkt 9.


Top