EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0035

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 23. maj 2013 om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (CON/2013/35)

OJ C 176, 21.6.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/11


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 23. maj 2013

om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 16. maj 2013 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (1) (herefter »forordningsforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, artikel 128, stk. 2, artikel 133 og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da den foreslåede forordning angår pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Formål og indhold

Forordningsforslaget gengiver i stort omfang indholdet af Rådets forordning (EF) nr. 975/98 af 3. maj 1998 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (2), og inkluderer de anbefalinger, som fremgår af ECB's udtalelse CON/2011/18 (3), om at ændre artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 975/98 og bilag I hertil samt om at fjerne betragtning 13.

Med ændringerne erstattes navnlig alle de eksisterende værdier for tykkelsen af mønterne, der fremgår af tabellen i artikel 1 i forordning (EF) nr. 975/98, med værdier for den faktiske tykkelse af euromønter. Disse værdier er velkendte og brugt som referenceværdi af møntanstalterne for produktion af euromønter.

Generelle bemærkninger

ECB glæder sig over Kommissionens initiativ til at omarbejde Rådets forordning (EF) nr. 975/98, da forordningsforslaget tager højde for og inkluderer ECB's tidligere anbefalinger vedrørende de tekniske specifikationer for euromønter.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 23. maj 2013.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  KOM(2013) 0184 endelig.

(2)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 6.

(3)  Udtalelse CON/2011/18 af 4. marts 2011 om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT C 114 af 12.4.2011, s. 1). Alle ECB's udtalelser findes på ECB's websted http://www.ecb.europa.eu


Top