EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG0309(01)

Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2010/656/FUSP og Rådets forordning (EF) nr. 560/2005 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder i Côte d'Ivoire

OJ C 71, 9.3.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 71/6


Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2010/656/FUSP og Rådets forordning (EF) nr. 560/2005 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder i Côte d'Ivoire

2012/C 71/04

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Følgende oplysninger bekendtgøres hermed for de personer, der er anført i bilag II til Rådets afgørelse 2010/656/FUSP (1) som gennemført ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/144/FUSP (2) og i bilag IA til Rådets forordning (EF) nr. 560/2005 (3) som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 193/2012 (4) om indførelse af visse restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder i Côte d'Ivoire.

Rådet for Den Europæiske Union har fastslået, at de personer, der er anført i ovennævnte bilag, fortsat skal være opført på listen over personer, som er omfattet af de restriktive foranstaltninger i afgørelse 2010/656/FUSP og i forordning (EF) nr. 560/2005.

De berørte personer gøres opmærksom på muligheden for at indgive en anmodning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, jf. de websteder, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 560/2011, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne pengemidler i forbindelse med basale behov eller specifikke betalinger (jf. artikel 3 i forordningen).

De berørte personer kan til Rådet indgive en anmodning med tilhørende dokumentation om, at afgørelsen om at opføre dem på ovennævnte lister tages op til fornyet overvejelse, til følgende adresse:

Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariatet

GD K Koordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

De berørte personer gøres ligeledes opmærksom på muligheden for at indbringe Rådets afgørelse for Den Europæiske Unions Ret på de betingelser, der er fastsat i artikel 275, stk. 2, og artikel 263, stk. 4 og 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


(1)  EUT L 285 af 30.10.2010, s. 28.

(2)  EUT L 71 af 9.3.2012, s. 50.

(3)  EUT L 95 af 14.4.2005, s. 1.

(4)  EUT L 71 af 9.3.2012, s. 5.


Top