EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC1128(03)

Fortegnelse over internationale kontrol- og overvågningsselskaber (i det følgende benævnt »overvågningsselskaber« ), der er godkendt af medlemsstaterne i henhold til reglerne i bilag VIII til Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2009 (Denne fortegnelse erstatter den fortegnelse, der blev offentliggjort i EUT C 312 af 25.10.2011, side 5 )

OJ C 368, 28.11.2012, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 368/12


Fortegnelse over internationale kontrol- og overvågningsselskaber (i det følgende benævnt »overvågningsselskaber«), der er godkendt af medlemsstaterne i henhold til reglerne i bilag VIII til Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2009

(Denne fortegnelse erstatter den fortegnelse, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 312 af 25. oktober 2011, side 5)

2012/C 368/07

1.   GENERELT

I henhold til artikel 17, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2009 (1) er de overvågningsselskaber, som medlemsstaterne har godkendt, beføjet til at udfærdige attester, der bekræfter, at landbrugsprodukter, for hvilke der er ydet eksportrestitutioner, er losset i og indført til et tredjeland, eller i det mindste, at sådanne produkter er ankommet til bestemmelsesstedet i et tredjeland.

Endvidere har de overvågningsselskaber, der godkendes og kontrolleres af medlemsstaten i henhold til artikel 18 til 23 i forordning (EF) nr. 612/2009, eller en medlemsstats officielle overvågningskontor ansvaret for gennemførelsen af den kontrol, der omhandles i artikel 3 i Kommissionens forordning (EU) nr. 817/2010 (kravene for ydelse af eksportrestitutioner i forbindelse med levende kvægs velfærd under transport).

Godkendelsen og kontrollen af overvågningsselskaber er medlemsstaternes ansvar.

En medlemsstats godkendelse af et overvågningsselskab er gyldig i alle medlemsstater. Det vil sige, at attester, der er udfærdiget af godkendte overvågningsselskaber, kan anvendes i hele Fællesskabet uden hensyn til, i hvilken medlemsstat det overvågningsselskab, som har udfærdiget attesten, er etableret.

Til vejledning af EU-eksportørerne af landbrugsprodukter offentliggør Kommissionen periodisk en ajourført fortegnelse over alle de af medlemsstaterne godkendte overvågningsselskaber. Fortegnelsen blev ajourført den 1. oktober 2012.

2.   MEDDELELSE

Kommissionens tjenestegrene gør eksportørerne opmærksomme på følgende:

Det forhold, at et overvågningsselskab er nævnt i fortegnelsen, giver ikke automatisk sikkerhed for, at de attester, som selskabet udfærdiger, vil blive accepteret. Eksportørerne kan blive anmodet om at fremlægge yderligere beviser. Det kan også bagefter konstateres, at attesterne ikke var nøjagtige.

Et selskab kan på ethvert tidspunkt slettes af fortegnelsen. Inden eksportøren træffer aftale med et sådant selskab, skal han hos de nationale myndigheder undersøge (jf. bilag XIII til forordning (EF) nr. 612/2009), om selskabet fortsat er godkendt.

Hvis en eksportør ønsker at få flere oplysninger om et sådant selskab, vil han kunne forhøre sig hos de nationale myndigheder, som har godkendt selskabet.


(1)  EUT L 186 af 17.7.2009, s. 1.


BILAG

Fortegnelse over overvågningsselskaber, der er godkendt af medlemsstaterne

DANMARK

Baltic Control Ltd Aarhus (1)

Sindalsvej 42 B

PO Box 2199

8240 Risskov

DANMARK

Tlf. +45 86216211

Fax +45 86216255

http://www.balticcontrol.com

E-mail: baltic@balticcontrol.com

Godkendelsesperiode: 21.2.2012-22.2.2015

TYSKLAND

IPC HORMANN GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

29664 Walsrode

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 51616-0390

Fax +49 5161603-9101

http://www.ipc-hormann.com

E-mail: ipc@ipc-hormann.com

Godkendelsesperiode: 1.4.2012-31.3.2015

Schutter Deutschland GmbH

Speicherstadt — Block T

Alter Wandrahm 12

20457 Hamburg

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 3097660

Fax +49 321486

http://www.schutter-deutschland.de

E-mail: info@schutter-deutschland.de

Godkendelsesperiode: 1.11.2010-31.10.2013

FRANKRIG

Control Union Inspections France

8 boulevard Ferdinand de Lesseps

B.P. 4077

76022 Rouen

FRANCE

Tlf. +33 232102100

Fax +33 235718099

E-mail: qufrance@control-union.fr

Godkendelsesperiode: godkendelsesperiode udløbet; ny godkendelse til undersøgelse

ITALIEN

Società SGS Italia SpA

Sede legale: via Gasparre Gozzi 1/A

20129 Milano MI

ITALIA

Tlf. +39 0273931

Fax +39 0270124630

http://www.sgs.com

E-mail: sgs.italy@sgs.com

Godkendelsesperiode: 14.3.2011-13.3.2014

Società Viglienzone Adriatica SpA

Sede legale: via della Moscova 38

20121 Milano MI

ITALIA

http://www.viglienzone.it

Filiale di Ravenna: Circonvallazione Piazza d'Armi 130

48100 Ravenna RA

ITALIA

Tlf. +39 0544428811

Fax +39 0544590265

E-mail: controlli@viglienzone.it

Godkendelsesperiode: 14.2.2012-13.2.2015

Società Bossi & C. Transiti SpA

Via D. Fiasella 1

16121 Genova GE

ITALIA

Tlf. +39 01057161

Fax +39 010582346

http://www.bossi-transiti.it

E-mail: surveyor@bossi-transiti.it

Godkendelsesperiode: 15.6.2010-14.6.2013

NEDERLANDENE

Control Union Nederland (2)

Boompjes 270

3011 XZ Rotterdam

NEDERLAND

PO Box 893

3000 AW Rotterdam

NEDERLAND

Tlf. +31 102823390

Fax +31 104123967

E-mail: netherlands@controlunion.com

Godkendelsesperiode: 1.11.2011-31.10.2014

Saybolt International B.V.

Stoomloggerweg 12

3133 KT Vlaardingen

NEDERLAND

Tlf. +31 104609911

Fax +31 104353600

http://www.saybolt.com

Godkendelsesperiode: 1.2.2010-31.1.2013

POLEN

J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

POLSKA/POLAND

Tlf. +48 586607720

Fax +48 586007721

http://www.hamilton.net.pl

Godkendelsesperiode: 3.12.2010-3.12.2013

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

POLSKA/POLAND

Tlf. +48 914340211

Fax +48 914882036

http://www.polcargo.pl

Godkendelsesperiode: 3.12.2010-3.12.2013

SGS Polska sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tlf. +48 223292222

Fax +48 223292220

http://www.sgs.pl

Godkendelsesperiode: 3.12.2010-3.12.2013

FINLAND

OY Lars Krogius AB (3)

Sörnäisten rantatie 25 A

FI-00500 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Tlf. +358 947636300

Fax +358 947636363

http://www.krogius.com

E-mail: finland@krogius.com

Godkendelsesperiode: 10.9.2012-10.9.2015

DET FORENEDE KONGERIGE

ITS Testing Services Ltd (Intertek)

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock Grays

Essex

RM20 3NL

UNITED KINGDOM

Tlf. +44 1708680200

Fax +44 1708680255

E-mail: mstokes@caleb-brett.com

Godkendelsesperiode: 4.4.2010-4.4.2013


(1)  Dette selskab er også blevet godkendt til at foretage kontrol i tredjelande i forbindelse med forordning (EU) nr. 817/2010 vedrørende kvægs velfærd under transport.

(2)  Dette selskab er også blevet godkendt til at foretage kontrol i tredjelande i forbindelse med forordning (EU) nr. 817/2010 vedrørende kvægs velfærd under transport.

(3)  Den tilladelse til at udstede attester, der er tildelt dette selskab, gælder kun for Rusland, Ukraine og Belarus. Yderligere oplysninger fås hos de finske myndigheder.


Top