EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0713(06)

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

OJ C 207, 13.7.2012, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/4


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

2012/C 207/02

Støtte nr.: SA.33972 (11/XA)

Medlemsstat: Irland

Region: Ireland

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Stamp Duty Relief for Young Trained Farmers

Retsgrundlag: Stamp Duties Consolidation Act, 1999

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 25 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 11. april 2012-31. december 2013

Målet med støtten: Jordfordeling (art. 13 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Department of Agriculture, Food and the Marine

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Websted:

 

http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/leaflets/index.html

 

http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/leaflets/sd2b.pdf

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.33973 (11/XA)

Medlemsstat: Irland

Region: Ireland

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Annual Grant paid to the Federation of Irish Beekeepers Associations (FIBKA)

Retsgrundlag: Department of Finance Sanction 06/089

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,01 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 11. april 2012-31. december 2013

Målet med støtten: Teknisk bistand (art. 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Websted: http://www.agriculture.gov.ie/farmingsectors/beekeepinghoney/

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34270 (12/XA)

Medlemsstat: Spanien

Region: Aragon

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables

Retsgrundlag: Orden de 14 de diciembre del Departamento de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2011, subvenciones para el uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 7,60 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 40 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 25. april 2012-30. juni 2012

Målet med støtten: Investeringer i landbrugsbedrifter (art. 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Gobierno de Aragón, Consejero de Economía y Hacienda

Edificio Pignatelli

Po María Agustín, 36

50071 Zaragoza

ESPAÑA

Websted: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=636257525045

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34319 (12/XA)

Medlemsstat: Nederlandene

Region: Noord-Overijssel

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Stimuleringsregeling Kampereiland e.o.

Retsgrundlag: Kadernotitie Stimuleringsregeling

(Raadsbesluit gemeente Kampen 2 februari 2006)

(AvA-besluit Kampereiland Vastgoed N.V. 27 mei 2010)

(http://www.destadserven.nl/)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,28 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 6. april 2012-30. november 2014

Målet med støtten: Bevarelse af traditionelle landskaber og bygninger (art. 5 i forordning (EF) nr. 1857/2006), Investeringer i landbrugsbedrifter (art. 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006), Teknisk bistand (art. 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Kampereiland Vastgoed N.V.

Koornmarkt 26

8261 JX Kampen

NEDERLAND

Websted: http://www.destadserven.nl/images/stories/3638_Stimuleringsmodel_Stadserven_Stadserven.pdf

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34772 (12/XA)

Medlemsstat: Slovakiet

Region: Bratislavský, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Schéma štátnej pomoci na platby poistného v znení dodatku č. 3

Retsgrundlag: § 10 a príslušné ustanovenia nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. z 28. septembra 2011 o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka upravujúce poskytovanie pomoci podľa tejto schémy,

zákon č. 19/2002 Z. z.,

zákon č. 523/2004 Z. z.

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

zákon č. 105/1990 Zb.

zákon č. 181/1995 Z. z.

zákon č. 111/1990 Zb

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 2 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 50 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 28. juni 2012-31. december 2013

Målet med støtten: Forsikringspræmier (art. 12 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Websted: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34797 (12/XA)

Medlemsstat: Belgien

Region: Vlaams Gewest

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Subsidie aan Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw

Retsgrundlag: Ministerieel besluit houdende de facultatieve subsidie aan de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,03 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 20. juni 2012-31. december 2012

Målet med støtten: Teknisk bistand (art. 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips 6e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Websted: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34840 (12/XA)

Medlemsstat: Spanien

Region: Comunidad Valenciana

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Prestación servicios a PYMES para la realización del Plan de control de calidad de producción láctea en la Comunitat Valenciana.

Retsgrundlag: Resolución de 2012, de la Cosellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua por la que se concede una subvención nominativa al Centro de Apoyo Tecnológico Lácteo (CEATEL)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,02 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 31. maj 2012-31. december 2012

Målet med støtten: Produktion af kvalitetslandbrugs-produkter (art. 14 i forordning (EF) nr. 1857/2006), Husdyrsektoren (art. 16 i forordning (EF) nr. 1857/2006), Teknisk bistand (art. 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Avl af malkekvæg, Avl af får og geder

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Dir. Gral. Prod. Agraria y Ganaderia Conselleria Agricultura, Pesca, Alim. y Agua

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Websted: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=adc20f42-0e6b-47b4-b0b6-9ba95ed27ce4&groupId=16

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34919 (12/XA)

Medlemsstat: Portugal

Region: Continente

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Isenção ou diferimento do pagamento da contribuição social por parte dos agricultores ou de empresas agrícolas

Retsgrundlag: Resolução do Conselho de Ministros n.o 37/2012

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 6 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 3 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 29. juni 2012-31. december 2013

Målet med støtten: Ugunstige vejrforhold (art. 11 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Instituto da Segurança Social, I.P.

Rua Rosa Araújo 43.o

1250-194 Lisboa

PORTUGAL

Websted: http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/10601/0000200003.pdf

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34936 (12/XA)

Medlemsstat: Italien

Region: Friuli-Venezia Giulia

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Modifiche al regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti alle imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Retsgrundlag: Delibera di Giunta regionale n. 619 del 13 aprile 2012

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 1 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 60 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 15. juni 2012-31. december 2013

Målet med støtten: Investeringer i landbrugsbedrifter (art. 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo

Via Sabbadini 31

33100 Udine UD

ITALIA

Websted: http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&num=619&tx_dataDel=&key=&uf=&btnCerca=vai

Andre oplysninger: —


Top