EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0056

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 4. juli 2011 om et forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og den franske republik om bibeholdelse af euroen på Saint-Barthélemy efter ændringen af øens status i forhold til Den Europæiske Union (CON/2011/56)

OJ C 213, 20.7.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 213/21


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 4. juli 2011

om et forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og den franske republik om bibeholdelse af euroen på Saint-Barthélemy efter ændringen af øens status i forhold til Den Europæiske Union

(CON/2011/56)

2011/C 213/07

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank modtog den 29. juni 2011 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om Rådets afgørelse om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og den franske republik om bibeholdelse af euroen på Saint-Barthélemy efter ændringen af øens status i forhold til Den Europæiske Union (1) (herefter »afgørelsesforslaget«) og om teksten til den monetære aftale, der er vedlagt afgørelsesforslaget.

ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da afgørelsesforslaget har tilknytning til en monetær aftale, der falder inden for artikel 219, stk. 3 i traktaten. I overensstemmelse med artikel 17.5, første afsnit, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

ECB hilser afgørelsesforslaget velkommen, da teksten til den vedlagte monetære aftale på korrekt vis afspejler ECB’s bemærkninger og ændringsforslag i ECB’s udtalelse CON/2011/22 af 11. marts 2011 om en henstilling med henblik på Rådets afgørelse om arrangementer for forhandling af en monetær aftale med Den Franske Republik, som handler på vegne af det franske oversøiske område Saint-Barthélemy (2) og ECB’s holdning, som blev udtrykt under forhandlingsforløbet.

ECB har dog nogle specielle ændringsforslag i forbindelse med afgørelsesforslaget til sikring af overensstemmelse mellem Rådets afgørelse om arrangementer for forhandling af en monetær aftale med Den Franske Republik, som handler på vegne af det franske oversøiske område Saint-Barthélemy (3) og afgørelsesforslaget.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 4. juli 2011.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2011) 360 endelig.

(2)  Offentliggjort samtidig med denne udtalelse.

(3)  Endnu ikke offentliggjort


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 1

Fjerde henvisning (ny)

Ingen nuværende tekst

»Under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank

Begrundelse

Den foreslåede ændring er nødvendig med henblik på at afspejle, at EU-retsakten er vedtaget i overensstemmelse med artikel 127, stk. 4, og 282, stk. 5, i traktaten, som indeholder forpligtelser til at høre ECB om ethvert udkast til EU-retsakt inden for dens kompetenceområder.

Ændringsforslag 2

Betragtning 3

»(3)

Den 13. april 2011 bemyndigede Rådet, i samråd med Den Europæiske Centralbank og med bankens samtykke på dens kompetenceområder, Kommissionen til at forhandle med Den Franske Republik, som handler på vegne af det franske oversøiske område Saint-Barthélemy, om indgåelse af en monetær aftale. Aftalen blev paraferet den 30. maj 2011.«

»(3)

Den 13. april 2011 bemyndigede Rådet, , Kommissionen til at forhandle med Den Franske Republik, som handler på vegne af det franske oversøiske område Saint-Barthélemy, om indgåelse af en monetær aftale og til fuldt ud at inddrage ECB i forhandlingerne og til at søge bankens tilsagn til spørgsmål inden for dens kompetenceområder om indgåelse af en monetær aftale. Aftalen blev paraferet den 30. maj 2011.«

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt for at tilpasse afgørelsesforslaget til betragtning 6 og artikel 1 i Rådets afgørelse om arrangementer for forhandling af en monetær aftale med Den Franske Republik, som handler på vegne af det franske oversøiske område Saint-Barthélemy  (2).


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.

(2)  Endnu ikke offentliggjort.


Top