EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0018

Den europæiske centralbanks udtalelse af 4. marts 2011 om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (kodifikation) (CON/2011/18)

OJ C 114, 12.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 4. marts 2011

om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (kodifikation)

(CON/2011/18)

2011/C 114/01

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 26. januar 2011 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (kodificeret udgave) (1) (herefter benævnt »forordningsforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 127, stk. 4, første led, og artikel 128, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da den foreslåede forordning angår pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB’s Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

Forordningsforslaget er en kodificering af Rådets forordning (EF) nr. 975/98 af 3. maj 1998 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (2). Der er ikke foretaget nogen substansændring af de bestående regler om pålydende værdi og tekniske specifikationer af euromønter.

Medens ECB som helhed hilser kodificeringen velkommen, bemærkes at kodificeringsmetoden ikke tillader nogen substansændring af forordning (EF) nr. 975/98. Det er imidlertid ECB’s opfattelse, at der bør foretages en modifikation af de tekniske specifikationer, der er angivet i Bilag I til forordningsforslaget, som det nærmere er angivet i bilaget.

Hvor ECB foreslår ændringer af forordningsforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag med begrundelse herfor.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 4. marts 2011.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2010) 691 endelig.

(2)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 6.


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 1

Betragtning 13 i forordningsforslaget

»(13)

Af alle de foreskrevne tekniske specifikationer for euromønter er alene angivelsen af tykkelsen af vejledende art, eftersom en mønts faktiske tykkelse afhænger af den foreskrevne diameter og vægt,«

»

«

Begrundelse

Medens vejledende værdier for tykkelsen af mønter eventuelt har været de eneste værdier, som kunne fastsættes i 1998, da de tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, først gang vedtoges, anbefaler ECB, at disse vejledende værdier nu erstattes med værdier for den faktiske tykkelse af euromønter, som er velkendte og brugt som referenceværdi af møntanstalterne for produktion af mønter.

Ændringsforslag 2

Bilag I i forordningsforslaget.

»Tekniske specifikationer som angivet i artikel 1

Pålydende værdi (EUR)

(…)

Tykkelse i mm (2)

(…)

2

(…)

1,95

(…)

1

(…)

2,125

(…)

0,50

(…)

1,88

(…)

0,20

(…)

1,63

(…)

0,10

(…)

1,51

(…)

0,05

(…)

1,36

(…)

0,02

(…)

1,36

(…)

0,01

(…)

1,36

(…)

»Tekniske specifikationer som angivet i artikel 1

Pålydende værdi (EUR)

(…)

Tykkelse i mm (3)

(…)

2

(…)

2,20

(…)

1

(…)

2,33

(…)

0,50

(…)

2,38

(…)

0,20

(…)

2,14

(…)

0,10

(…)

1,93

(…)

0,05

(…)

1,67

(…)

0,02

(…)

1,67

(…)

0,01

(…)

1,67

(…)

Begrundelse

Bilag I til forordningsforslaget gengiver tabellen, som er indeholdt i artikel 1 af forordning (EF) nr. 975/98. I denne tabel er tykkelsen af mønterne angivet i tredje kolonne, med en fodnote, der nævner, at værdierne for tykkelse kun er vejledende. Medens disse vejledende værdier vedrørende tykkelsen af mønter eventuelt har været de eneste værdier, som kunne fastsættes i 1998, da de tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, først gang vedtoges, anbefaler ECB, at disse vejledende værdier nu erstattes med værdier for den faktiske tykkelse af euromønter, som er velkendte og brugt som referenceværdi af møntanstalterne for produktion af mønter.


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.

(2)  Værdierne for tykkelse er kun vejledende«

(3)  


Top