EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XX1016(03)

Meddelelse fra Kongeriget Nederlandenes økonomiministerium i henhold til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter

OJ C 280, 16.10.2010, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 280/37


Meddelelse fra Kongeriget Nederlandenes økonomiministerium i henhold til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter

2010/C 280/11

Økonomiministeriet meddeler, at det har modtaget en ansøgning om tilladelse til kulbrinteefterforskning i en del af blok P18 som angivet på kortet i bilag 3 til bekendtgørelsen om minedrift (Staatscourant 2002, nr. 245), og denne del får betegnelsen P18b.

Under henvisning til ovennævnte direktiv samt artikel 15 i loven om minedrift (Staatsblad 2002, nr. 542) opfordrer økonomiministeriet herved alle interesserede til at indsende konkurrerende ansøgninger om tilladelse til kulbrinteefterforskning i blok P18b i den nederlandske kontinentalsokkel.

Blok P18b afgrænses af breddekredsene mellem punktparrene A-B og H-I, af længdekredsene mellem punktparrene B-C, G-H og A-I, af storcirklerne mellem punktparrene C-D og E-F, af cirkelbue 1 gennem punkt D og E og af cirkelbue 2 gennem punkt F og G.

Disse punkter har følgende koordinater:

Punkt

°

″ Østlig længde

°

″ Nordlig bredde

A

3

40

0,000

52

10

0,000

B

3

47

0,000

52

10

0,000

C

3

47

0,000

52

4

21,072

D

3

47

16,385

52

4

16,801

E

3

51

32,620

52

6

15,485

F

3

51

40,829

52

6

37,449

G

4

0

0,000

52

4

48,172

H

4

0

0,000

52

0

0,000

I

3

40

0,000

52

0

0,000

Cirkelbue 1 har centrum i koordinaterne 3° 54′ 0,000″ østlig længde og 52° 1′ 30,000″ nordlig bredde og en radius på 5 sømil.

Cirkelbue 2 har centrum i koordinaterne 3° 53′ 34,000″ østlig længde og 52° 1′ 46,000″ nordlig bredde og en radius på 5 sømil.

Beliggenheden af de ovennævnte punkter er udtrykt i geografiske koordinater, som er beregnet ifølge det europæiske geodætiske referencesystem.

Arealet af blokdel P18b udgør 313,2 km2.

Økonomiministeren er beføjet til at udstede denne tilladelse. De kriterier, betingelser og krav, der er omhandlet i ovennævnte direktivs artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 6, stk. 2, er fastlagt i loven om minedrift (Staatsblad 2002, nr. 542).

Ansøgninger indsendes inden for en frist på 13 uger efter offentliggørelsen af denne opfordring i Den Europæiske Unions Tidende. De adresseres til:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J. C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EJ Den Haag

NEDERLAND

Ansøgninger, som modtages efter fristens udløb, tages ikke i betragtning.

Afgørelse om ansøgningerne træffes senest tolv måneder efter fristens udløb.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til hr. E. J. Hoppel, tlf. +31 703797088.


Top