EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC1020(04)

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning) EØS-relevant tekst (Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet)

OJ C 284, 20.10.2010, p. 1–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 284/1


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

(Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet)

2010/C 284/01

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Første offentliggørelse EFT/EUT

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Sikkerhedsforskrifter for udførelse og installation af elevatorer — Del 3: Elektrisk og hydraulisk drevne serviceelevatorer

8.9.2009

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer — Elevatorer til transport af gods — Del 31: Tilgængelige godselevatorer

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer — Specialelevatorer til transport af personer og gods — Del 40: Trappelift og skrånende løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer — Specialelevatorer til transport af passagerer og gods — Del 43: Særlige anvendelser for elevatorer til kraner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Rulletrapper og rullefortove — Del 1: Udførelse og installation

26.5.2010

EN 115-1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Sprøjtestøbemaskiner — Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009

Automatiske blæseluftsoliebrændere for flydende brændstof

26.5.2010

 

 

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Mobile personløftere med arbejdsstandplads — Konstruktionsberegning — Sikkerhed — Prøvning

18.12.2009

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Pressere — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Maskinsikkerhed. Fareområder og sikkerhedsafstande. Beskyttelse af kroppen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Kølesystemer og varmepumper — Sikkerheds- og miljøkrav — Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Pakkemaskiner — Sikkerhed — Del 1: Terminologi og klassifikation af pakkemaskiner og tilhørende udstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Sikkerhed for pakkemaskiner — Del 3: Forme-, fylde- og forseglingsmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Pakkemaskiner — Sikkerhed — Del 5: Indpakningsmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Pakkemaskiner — Sikkerhed — Del 6: Palleindpakningsmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Pakkemaskiner — Sikkerhed — Del 7: Gruppe- og sekundærpakkemaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Pakkemaskiner — Sikkerhed — Del 8: Omsnøringsmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Pakkemaskiner — Sikkerhed — Del 9: Støjmålemetoder for pakkemaskiner, pakkelinier og hjælpeudstyr — Nøjagtighedsgrad 2 og 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 422:2009

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Sprøjtestøbemaskiner — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Fødevaremaskiner — Dejæltere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Fødevaremaskiner — Røremaskiner — Sikkerhed og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 2: Krav til bulldozere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 3: Krav til læssemaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 6: Krav til dumpere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 7: Krav til scrapere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 8: Krav til gradere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 9: Krav til rørudlægningsmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 10: Krav til rendegravemaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 11: Krav til kompaktorer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 12: Krav til wiregravemaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Mobile vejbygningsmaskiner — Sikkerhed — Del 1: Fælles krav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Mobile vejbygningsmaskiner — Sikkerhed — Del 2: Specielle krav til vejfræsere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Mobile vejbygningsmaskiner — Sikkerhed — Del 3: Specielle krav til stabiliseringsmaskiner og genbrugsmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Mobile vejbygningsmaskiner — Sikkerhed — Del 6: Specielle krav til udlægningsmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Højlagre — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed — Menneskekroppens mål — Del 1: Principper for bestemmelse af dimensionerne for adgangsåbninger for hele kroppe ved maskiner og udstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed — Menneskekroppens mål — Del 2: Principper for bestemmelse af adgangsåbninger

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed — Menneskekroppens mål — Del 3: Antropometriske data

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed. Tohåndsbetjeningsanordninger. Funktionsaspekter. Konstruktionsprincipper

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner. Brændekløvere. Sikkerhed. Del 1: Kilekløvere

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Brændekløvere — Sikkerhed — Del 2: Skruekløvere

18.12.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Maskinsikkerhed — Ergonomiske konstruktionsprincipper — Del 1: Terminologi og generelle principper

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Maskinsikkerhed — Ergonomiske konstruktionsprincipper — Del 2: Interaktion mellem maskinkonstruktion og arbejdsopgaver

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Maskinsikkerhed. Reducering af helsefarer fra farlige stoffer, som udsendes fra maskiner. Del 1: Principper og specifikationer for maskinfabrikanter

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed. Reducering af sundhedsrisici hidrørende fra farlige stoffer fra maskiner. Del 2: Metodik for verifikationsprocedurer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automatiske gasblæseluftbrændere

8.9.2009

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Landbrugsmaskiner — Gødningsspredere — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Maskinværktøjer — Mekaniske presser — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A1:2009

Maskinværktøjer — Sikkerhed — Hydrauliske presser

8.9.2009

 

 

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Landbrugsmaskiner — Maskiner til ladning, blanding og/eller findeling og fordeling af ensilage — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 704:1999+A1:2009

Landbrugsmaskiner — Ballepressere — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Landbrugsmaskiner — Vinbeskæringsmaskiner — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Landbrugsmaskiner — Gyllevogne — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Enakslede traktorer med påmonteret jordfræser, motorfræser og motorfræser med hjul — Sikkerhed

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Anm. 2.1

31.12.2010

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Støberimaskiner. Sikkerhedskrav for formemaskiner og kernefremstillingsmaskiner samt anlæg og tilknyttet udstyr

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Landbrugsmaskiner — Rotorslåmaskiner og slagleklippere — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Udstyr til industrielle termiske procesanlæg — Del 1: Fælles sikkerhedskrav til udstyr til industrielle termiske procesanlæg

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Udstyr til industrielle termiske procesanlæg. Del 2: Sikkerhedskrav for fyrings- og brændstofhåndterende systemer

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Udstyr til industrielle termiske procesanlæg — Del 3: Sikkerhedskrav ved generering og anvendelse af atmosfæriske gasser

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Havebrugsmaskiner — Håndførte og bærbare eldrevne græstrimmere og kanttrimmere — Mekanisk sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Borerigge — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 1: Nittepistoler

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 2: Wireklippe- og krympemaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-3:2000+A1:2008

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 3: Bore- og gevindskæremaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-4:2000+A1:2008

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 4: Ikke-roterende slagmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 5: Roterende slagboremaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-6:2000+A1:2008

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 6: Bolte- og møtrikspændemaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 7: Slibemaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 8: Pudse- og poleremaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 9: Stiftslibemaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 10: Nitte- og pressemaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 11: Klippe- og skæremaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskav — Del 12: Rundsave og stiksave

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Ikke-elektriske håndmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 13: Søm- og klammepistoler

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pumper og pumpeenheder til væsker — Fælles sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Sikkerhed for tunnelboremaskiner uden skjold og stangløse skaktboremaskiner til klipper

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Anhugningsgrej — Kortleddet kæde til løfteformål — Sikkerhed — Del 1: Generelle godkendelseskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Anhugningsgrej — Kortleddet kæde til løfteformål — Sikkerhed — Del 2: Kæder med middeltolerance til kædeslynger — Kvalitet 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Anhugningsgrej — Kortleddet kæde til løfteformål — Sikkerhed — Del 3: Kæde med middeltolerance til kædeslynger — Kvalitet 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Anhugningsgrej — Kortleddet kæde til løfteformål — Sikkerhed — Del 4: Kædeslynger — Kvalitet 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Anhugningsgrej — Kortleddet kæde til løfteformål — Sikkerhed — Del 5: Kædeslynger — Kvalitet 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Anhugningsgrej — Kortleddet kæde til løfteformål — Sikkerhed — Del 6: Kædeslynger — Specifikationer for brugs- og vedligeholdelsesinformation, som fabrikanten skal angive

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Anhugningsgrej — Kortledet kæde til løfteformål — Sikkerhed — Del 7: Kæder med snævre tolerancer til bloktaljer, klasse T (Typerne T, DAT og DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed — Visuelle advarselssignaler — Generelle krav, konstruktion og prøvning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Fræsemaskiner — Del 1: Bordfræsemaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Fræsemaskiner — Del 2: Overfræsemaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Fræsemaskiner — Del 3: Numerisk styrede (NC) bore- og overfræsemaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Afrettere med håndtilspænding

26.5.2010

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Tykkelseshøvle

18.12.2009

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Kombinerede afrettere og tykkelseshøvle

18.12.2009

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Maskinsikkerhed — Støberimaskiner — Sikkerhedskrav til højtryksstøbeenheder til metaller

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Maskinsikkerhed — Ergonomiske krav til udformning af display og betjeningsudstyr — Del 1: Generelle principper for personbetjening af display og betjeningsudstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Maskinsikkerhed — Ergonomiske krav til udformning af display og betjeningsudstyr — Del 2: Display

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Maskinsikkerhed — Ergonomiske krav til udformning af display og betjeningsudstyr — Del 3: Betjeningsudstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Maskinsikkerhed — Ergonomiske krav til udformning af displays og betjeningsudstyr — Del 4: Anbringelse og indretning af displays og betjeningsudstyr

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Vandingsmaskiner med slangetromle — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Centerpivot- og parallelvandingsmaskiner — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer — Opkradsnings-, slibe-, poler- og kantskæringsmaskiner — Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Maskiner til fremstilling af fodtøj — Pindemaskiner — Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Kombinerede træbearbejdningsmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Maskinsikkerhed — Beskyttelsesskærme — Generelle krav til konstruktion og fremstilling af faste og bevægelige beskyttelsesskærme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed — Systemer for akustiske og visuelle fare- og informationssignaler

8.9.2009

 

 

CEN

EN 982:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til hydrauliske og pneumatiske systemer og komponenter — Hydraulik

8.9.2009

 

 

CEN

EN 983:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til hydrauliske og pneumatiske systemer og komponenter — Pneumatik

8.9.2009

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Piloteringsudstyr — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Maskinsikkerhed — Menneskets fysiske ydeevne — Del 1: Terminologi og definitioner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Maskinsikkerhed — Menneskets fysiske ydeevne — Del 2: Manuel håndtering af maskiner og maskindele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Maskinsikkerhed — Menneskets fysiske ydeevne — Del 3: Anbefalede grænser for anvendelse af muskelkræfter ved betjening af maskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Maskinsikkerhed — Menneskets fysiske ydeevne — Del 4: Vurdering af arbejdsstillinger og bevægelser ved betjening af maskiner og udstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af trykke- og papirkonverteringsmaskiner — Del 3: Skæremaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af trykke- og papirkonverteringsmaskiner — Del 4: Bogbinderi, papirforarbejdnings- og papirforædlingsmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompressorer og vakuumpumper. Sikkerhedskrav Del 2: Vakuumpumper

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Brandpumper — Centrifugalpumper med ansugningssystem — Del 1: Klassifikation — Generelt og sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Brandpumper — Centrifugalpumper med ansugningssystem — Del 2: Verifikation af generelle og sikkerhedsmæssige krav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mekaniske vibrationer — Måling af helkropsvibrationer og hånd-arm-vibrationer fra mobilt maskineri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Maskinsikkerhed. Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil. Del 1: Fælles krav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 2: Skrælningsspoler

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil. Del 3: Spoler og skærevalser, dupleringsmaskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 4: Pulperer og deres lastefaciliteter

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 5: Opskæremaskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 6: Kalanderer

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 7: Stofkar

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 13: Maskiner til fjernelse af wirer på baller og balleenheder

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 14: Rulledeler

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil — Del 22: Træslibere

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Maskinsikkerhed — Forebyggelse af utilsigtet start

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Maskinsikkerhed — Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger — Konstruktionsprincipper og udvælgelse

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Maskinsikkerhed — Bedømmelse af emissionen af sundhedsfarlige luftbårne stoffer — Del 1: Valg af prøvningsmetoder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Maskinsikkerhed — Vurdering af emissionen af luftbårne farlige stoffer — Del 2: Sporgasmetode til vurdering af emissionshastigheden for en given forureningskomponent

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Maskinsikkerhed — Vurdering af emissionen af luftbårne farlige stoffer — Del 3: Prøvestandsmetode til måling af emissionshastigheden for en given forureningskomponent

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Maskinsikkerhed. Bedømmelse af emissionen af farlige luftbårne stoffer. Del 4: Udstødningssystemets indfangningseffektivitet. Sporingsmetode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Maskinsikkerhed -. Bedømmelse af emissionen af sundhedsfarlige luftbårne stoffer — Del 6: Tilbageholdelseseffektivitet ved gravimetrisk bestemmelse, diffuse udslip

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Maskinsikkerhed — Bedømmelse af emissionen af sundhedsfarlige luftbårne stoffer — Del 7: Tilbageholdelseseffektivitet ved gravimetrisk bestemmelse, defineret udblæsning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Maskinsikkerhed — Bedømmelse af emissionen af sundhedsfarlige luftbårne stoffer — Del 8: Koncentrationsbestemmelse, prøvestandsmetode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Maskinsikkerhed — Bedømmelse af emissionen af sundhedsfarlige luftbårne stoffer — Del 9: Forureningskoncentrationsbestemmelse, rummetoden

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Maskinsikkerhed — Evaluering af afgivelse af luftbårne farlige stoffer fra maskiner — Del 11: Afgasningsindeks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Ekstrudere og ekstruderingsanlæg — Del 3: Sikkerhedskrav til fremtræksanordninger

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2007

Eksplosive atmosfærer — Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion — Del 1: Grundlæggende begreber og metodik

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Eksplosive atmosfærer — Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion — Del 2: Grundlæggende begreber og metodik i minedrift

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Tappemaskiner — Del 1: Enkelt-sidede tappemaskiner med tapslæde

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Tappemaskiner — Del 2: Dobbelt-sidede tappemaskiner med kædefremtræk

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Tappemaskiner — Del 3: Tappemaskiner med tapslæde og manuel fremføring til skæring af konstruktionstræ

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Tappemaskiner — Del 4: Kantlimere med kædefremtræk

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Tappemaskiner — Del 5: Enkelt-sidede tappemaskiner med fast bord eller med fremtræk

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Støberimaskiner — Sikkerhedskrav til sandblæsningsudstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Maskinsikkerhed — Støberimaskiner — Støjprøvning for støberimaskiner og udstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mekaniske vibrationer og chok — Vibrationsisolering af maskiner — Information til brug for kildeisolering

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Landbrugsmaskiner — Stationære ensilageudtagere til cylindriske siloer — Sikkerhed

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 1398:2009

Løfteplatforme — Rampeklapper

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Valseværker — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Tekstilremme — Sikkerhed — Del 1: Fladvævede løfteremme fremstillet af kunstfibre for generel anvendelsesformål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Textilremme — Sikkerhed — Del 2: Runde stropper fremstillet af kunstfibre for generel anvendelsesformål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Textilremme — Sikkerhed — Del 4: Løfteremme til generel brug fremstillet af natur- og kunstfibertov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:1998+A1:2008

Løfteplatforme — Autoløftere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Løfteplatforme — Donkrafte

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Løfteplatforme — En- og flermastede arbejdsplatforme

18.12.2009

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Advarsel: Denne offentliggørelse vedrører ikke punkt 5.3.2.4, 7.1.2.12, sidste afsnit, tabel 8 og figur 9 i standard EN 1495:1997, for hvilke offentliggørelsen ikke indebærer en formodning om, at der er overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2006/42/EF.

CEN

EN 1501-1:1998+A2:2009

Renovationsvogne og deres løfteanordninger — Generelle krav og sikkerhedskrav — Del 1: Renovationsvogne med læsning fra enden

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Renovationsvogne og deres løfteanordninger — Generelle krav og sikkerhedskrav — Del 2: Renovationsvogne med læsning fra siden

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Renovationsvogne og deres løfteanordninger — Generelle krav og sikkerhedskrav — Del 3: Renovationsvogne med læsning foran

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Renovationsvogne og deres løfteanordninger — Generelle krav og sikkerhedskrav — Del 4: Støjmålingsprotokol for renovationsvogne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Sikkerhed ved industrielle truck — Yderligere krav til automatiserede funktioner på truck

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Tørreanordninger og ovne, i hvilke brændbare stoffer frigøres — Sikkerhedskrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Industrielle termiske procesanlæg — Støjprøvning af industrielle termiske procesanlæg samt deres tilhørende håndteringsudstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Værktøjsmaskiner — Sikkerhedskrav til centrerpatroner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Sikkerhedskrav til løfteplatforme

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Reaktionsstøbemaskiner — Del 1: Sikkerhedskrav til blande- og doseringsenheder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Fødevaremaskiner — Grundlæggende begreber — Del 2: Hygiejnekrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Fødevaremaskiner — Stikovne — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Fødevaremaskiner — Rulleborde — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Anhugningsgrej — Dele til løfteudstyr — Sikkerhed — Del 1: Smedede komponenter af stål, klasse 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Anhugningsgrej — Dele til løfteudstyr — Sikkerhed — Del 2: Smedede løftekroge af stål med falle, Kvalitet 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Anhugningsgrej — Dele til løfteudstyr — Sikkerhed — Del 3: Smedede selvlåsende stålkroge — Kvalitet 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Anhugningsgrej — Dele til løfteudstyr — Sikkerhed — Del 4: Led, klasse 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Anhugningsgrej — Dele til løfteudstyr — Sikkerhed — Del 5: Smedede løftekroge af stål med falle, klasse 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Anhugningsgrej — Dele til løfteudstyr — Sikkerhed — Del 6: Led, Klasse 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Fødevaremaskiner. Snittemaskiner til grøntsager. Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Udstyr og komponenter til brug i eksplosive atmosfærer i miner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Sikkerhed for industrielle truck — Drift i sprængfarlig atmosfære — Anvendelse i brandfarlig luftart, damp, tåge og støv

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Bagsmækløftere til montering på køretøjer — Sikkerhedskrav — Del 1: Bagsmækløftere til gods

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Bagsmækløftere — Løfteplatforme til montering på køretøjer med hjul — Sikkerhedskrav — Del 2: Bagsmækløftere for passagerer

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Maskinsikkerhed — Trykfølsomt sikkerhedsudstyr — Del 1: Generelle principper for konstruktion og prøvning af trykfølsomme måtter og gulve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Maskinsikkerhed — Trykfølsomt sikkerhedsudstyr — Del 2: Generelle principper for konstruktion og prøvning af trykfølsomme kantlister og bomme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Maskinsikkerhed — Trykfølsomt sikkerhedsudstyr — Del 3: Generelle principper for konstruktion og prøvning af trykfølsomme stødfangere (bumpers), plader, wirer og lignende anordninger

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hydrauliske platforme (HP) til brandsluknings- og redningstjeneste — Sikkerhedskrav og prøvning

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Maskiner til underjordiske miner — Sikkerhedskrav til hydrauliske loftunderstøttere — Del 1: Støtteenheder og generelle krav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Maskiner til underjordiske miner — Sikkerhedskrav til hydrauliske loftstøttere — Del 2: Stempel og cylinder

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Maskiner til underjordiske miner — Sikkerhedskrav til hydraulisk drevne loftunderstøtter — Del 3: Hydrauliske styringer

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Båndsave

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Løfteplatforme. Hejsestillinger (ophængte facadehejse, silohejse o.lign.)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Højttryksvandjetmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 1: Maskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Højtryksvandjetmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 2: Slanger, slangeføringer og slangetilslutninger

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Maskinsikkerhed — Maskinintegreret belysning

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1845:2007

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer — Fodtøjsstøbemaskiner — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Brandbekæmpelses- og redningskøretøjer — Del 2: Generelle krav — Sikkerhed og ydeevne

18.12.2009

EN 1846-2:2001+A3:2009

Anm. 2.1

28.2.2011

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Brandbekæmpelses- og redningskøretøjer — Del 3: Permanent installeret udstyr — Sikkerhed og ydeevne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Landbrugsmaskiner — Tipvogne — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 1: Bordrundsave (med eller uden rullebord), formatsave og rundsave til byggepladser

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 3: Bord-, afkorter- og gehringsrundsave med overliggende klinge

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 4: Multisave med manuel ilægning og/eller fratagning

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Del 5: Kombinerede bordrundsave og afkortersave

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 6: Brændesave med manuel ilægning og/eller fratagning

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 7: Tømmersave med maskinel fremføring og med manuel ilægning og/eller fratagning

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 8: Kløvsave med maskinel fremføring og med manuel ilægning og/eller fratagning

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 9: Kap- og gehringssave med overliggende klinger og mekanisk fremføring

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Del 10: Automatiske og halvautomatiske kapsave med underliggende klinge

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 11: Halv- og helautomatiske tværkapsave med en enhed (radial sav)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Del 12: Parallelkapsave

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 13: Horisontale pladesave

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 14: Vertikale pladesave

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 15: Kapsave med flere klinger og mekanisk fremføring

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 16: Save til foldeskæring

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 17: Manuelle tværkapsave med én enhed (manuel radialsav)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Maskiner til underjordiske miner — Mobile maskiner til underjordisk arbejde — Sikkerhed — Del 2: Skinnelokomotiver

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Generelle krav — Del 1: Generelle sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Generelle krav — Del 2: Krav til stabilitet og styrke — Beregnings- og prøvningsmetoder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Generelle krav — Del 3: Metoder til måling og minimering af vibrationer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Generelle krav — Del 4: Metoder til måling og minimering af støj

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Forstøvnings- og sprøjteudstyr for coating-materialer. Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Fødevaremaskiner — Skiveskæringsmaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustik — Støjmålemetoder for kompressorer og vakuumpumper — Teknikermetode (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Jordflytningsmaskiner — Mindstemål for adgangsåbninger (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2008

Jordflytningsmaskiner — Adgangssystemer

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3164:2008

Jordflytningsmaskiner — Laboratorievurdering af førerværn — Specifikationer for grænseområdet for deformation (ISO 3164:1995)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Anhugningsgrej — Øjebolte klasse 4 til generelle løfteformål (ISO 3266:2010)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Jordflytningsmaskiner — Maskinførerens kropsmål og minimale pladskrav (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Jordflytningsmaskiner — Værn mod nedfaldende genstande eller materialer — Laboratorieprøvninger og krav til ydeevne (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Jordflytningsmaskiner — Bremsesystemer for hjulmonterede maskiner — Systemer, krav til ydeevne og prøvningsprocedurer (ISO 3450:1996)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Jordflytningsmaskiner — Beskyttelsesindretning — Definitioner og krav (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Jordflytningsmaskiner — Styrtsikkert førerværn (ROPS) — Prøvning og krav — Del 1: Metalliske konstruktioner (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2009

Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk — Præcisionsmetode for efterklangsrum

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3743-1:2009

Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveauer for støjkilder ved måling af lydtryk — Små flytbare kilder — Del 1: Sammenligningsmetode til brug ved måling i efterklangsrum — Teknikermetode (ISO 3743-1:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder — Små flytbare kilder — Teknikermetode. Del 2: Lydreguleret rum (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2009

Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveauer for støjkilder ved måling af lydtryk — Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan — Teknikermetode (ISO 3744:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3745:2009

Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder ved måling af lydtryk — Præcisionsmetode for lyddøde rum samt lyddøde rum med et reflekterende plan (ISO 3745:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3746:2009

Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder. Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan — Overslagsmetode

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3747:2009

Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder — Sammenligningsmetode ved målinger til brug in-situ (ISO 3747:2000)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Landbrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Landbrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 5: Motordrevne jordbearbejdningsmaskiner (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Tekniske foranstaltninger til sikkerhed — Del 6: Marksprøjter og flydende gødningsfordelere (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Traktorer og maskiner til land- og skovbrug — Sikkerhedsforanstaltninger — Del 7: Kombinerede høstmaskiner til fødevarer og bomuld (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Landbrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 10: Roterende høvendere og river (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustik — Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustik — Ventilationskomponenter — Bestemmelse af lydeffekt i ventilationskanaler ved kanalmetoden (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug — Rørskærme til kraftoverføringsaksler (PTO) — Styrke- og slidprøvninger og godkendelseskriterier (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Anlægsmaskiner — Betjeningsorganer — Komfort- og rækkeviddezoner

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhedsseler og selebefæstelser — Prøvninger og krav til ydeevne (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Jordflytningsmaskiner — Laboratoriemetoder til vurdering af vibrationer i førersædet (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustik — Procedurer for laboratoriemåling af kanallyddæmpere og ventilationsarmaturer — Indsætningsdæmpning, strømningsstøj og totalt tryktab (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomi — Faresignaler til offentlige områder og arbejdsområder — Akustiske faresignaler (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Renserimaskiner — Sikkerhedskrav — Del 1: Generelle sikkerhedskrav (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Renserimaskiner — Sikkerhedskrav — Del 2: Maskiner, der anvender perchlorethylen (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Renserimaskiner — Sikkerhedskrav — Del 3: Maskiner, der anvender brændbare opløsningsmidler (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustik — Bestemmelse af lydeffekt fra støjkilder ved måling af lydintensitet — Del 1: Måling i diskrete punkter (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustik — Bestemmelse af lydeffekt fra støjkilder ved måling af lydintensitet — Del 3: Præcisionsmålinger ved scanningmetode (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Akustik — Måling af støj fra textilmaskiner — Del 1: Generelle krav (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Akustik — Måling af støj fra textilmaskiner — Del 2: Spinderiforberedningsmaskiner og spindemaskiner (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Akustik — Måling af støj fra textilmaskiner — Del 3: Nonwoven maskiner (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Akustik — Måling af støj fra textilmaskiner — Del 4: Maskiner til bearbejdning af garn, reb og tovværk (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Akustik — Måling af støj fra textilmaskiner — Del 5: Forberedningsmaskiner for vævning og fremstilling af kædestolsvarer (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Akustik — Måling af støj fra textilmaskiner — Del 6: Maskiner til fremstilling af textiler (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Akustik — Måling af støj fra textilmaskiner — Del 7: Farveri- og efterbehandlingsmaskiner (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 10218-1:2008

Robotter beregnet til industrielle omgivelser — Krav til sikkerhed — Del 1: Robot

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Sikkerhedskrav til industrivaskemaskiner — Del 1: Generelle krav (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Sikkerhedskrav til industrivaskemaskiner — Del 2: Vaskemaskiner og vaskecentrifuger (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Sikkerhedskrav til industrivaskemaskiner — Del 3: Vaskerør med tilhørende maskiner (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Sikkerhedskrav til industrivaskemaskiner — Del 4: Tørremaskiner (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Vaskerimaskiner — Sikkerhedskrav til industrielle vaskerimaskiner — Del 5: Strygeruller, ilæggere og foldere/stakkere (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Vaskerimaskiner — Sikkerhedskrav til industrielle vaskerimaskiner — Del 6: Fladpressere og formpressere (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Havebrugsmaskiner — Bærbare motordrevne hækklippere — Sikkerhed (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Industrielle symaskiner. Sikkerhedskrav til symaskiner, enheder og systemer (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Forbrændingsmotorer. — Startudstyr med håndsving — Del 1: Sikkerhedskrav og prøvninger (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Forbrændingsmotorer — Startudstyr med håndsving — Del 2: Metode til måling af udløservinkel (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Textilmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 1: Almene krav (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Textilmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 2: Forbehandling til spinding og spindemaskiner (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Textilmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 3: Maskiner til fremstilling af ikke-vævede produkter (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Textilmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 4: Maskiner til fremstilling af garn, tovværk og reb (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Textilmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 5: Forbehandlingsmaskiner til vævning og strikning (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Textilmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 6: Maskiner til fremstilling af stof (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Textilmaskiner — Sikkerhedskrav — Del 7: Maskiner til farvning og efterbehandling (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11145:2008

Lasere og laserrelateret udstyr — Ordliste og symboler (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11161:2007

Maskinsikkerhed — Integrerede fremstillingssystemer — Grundlæggende krav (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Anm. 3

Udløbsdato

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akustik — Støj fra maskiner og udstyr — Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) — Retningslinier for anvendelse af grundlæggende standarder

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustik — Støj fra maskiner og udstyr — Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan (ISO 11201:2010)

Dette er den første offentliggørelse

EN ISO 11201:2009

Anm. 2.1

30.11.2010

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustik — Støj fra maskiner og udstyr — Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) med brug af tilnærmet korrektion for omgivelserne (ISO 11202:2010)

Dette er den første offentliggørelse

EN ISO 11202:2009

Anm. 2.1

30.11.2010

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustik — Støj fra maskiner og udstyr — Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) — Beregning på grundlag af lydeffektniveau (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustik — Støj fra maskiner og udstyr — Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) med brug af nøjagtig korrektion for omgivelserne (ISO 11204:2010)

Dette er den første offentliggørelse

EN ISO 11204:2009

Anm. 2.1

30.11.2010

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustik — Støj fra maskiner og udstyr — Bestemmelse af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) — In situ-metode med brug af lydintensitet (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Lasere og laserrelateret udstyr — Laser — Mindstekrav til dokumentation (ISO 11252:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustik — Støjreduktion. Indkapslinger — Del 1: Små indkapslinger under laboratoriebetingelser (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustik — Støjreduktion — Indkapslinger — Del 2: In situ-bestemmelse (til accept/verifikationsformål) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Maskinsikkerhed — Laserbearbejdningsmaskiner — Del 1: Almene sikkerhedskrav (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Maskinsikkerhed — Laserbearbejdningsmaskiner — Del 2: Sikkerhedskrav til håndholdt laserbearbejdningsudstyr (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Lasere og laserrelateret udstyr — Prøvningsmetoder for laserstråleeffekt, -energi og tidsmæssige karakteristika for laserstråler (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Skovbrugsmaskiner — Motordrevne stangsave til beskæring — Sikkerhedskrav og prøvning — Del 1: Stangsave med indbygget forbrændingsmotor (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Skovbrugsmaskiner — Motordrevne stangsave til beskæring — Sikkerhedskrav og prøvning — Del 2: Stangsave med uafhængig eller rygbåret forbrændingsmotor (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Skovbrugsmaskiner — Sikkerhedskrav til og prøvning af bærbare kædesave — Del 1: Kædesave til skovarbejde

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Skovbrugsmaskiner — Sikkerhedskrav til og prøvning af bærbare kædesave — Del 2: Kædesave til træbeskæring (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustik — Anbefalet praksis for design af støjsvagt maskineri og udstyr — Del 1: Planlægning (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustik — Støjreduktion — Kanallyddæmpere — Bestemmelse af indsætningstab i laboratorium — Overslagsmetode (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Håndbårne buskryddere og græstrimmere med forbrændingsmotor — Sikkerhed (ISO 11806:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustik — Støjreduktion — Kabiner — Laboratorie- og in situ-målinger (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Transporterings-, sprøjtnings- og udspredningsmaskiner til beton og mørtel — Sikkerhedskrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Findelingsmaskiner — Del 1: Sikkerhedskrav til knivgranulatorer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Findelingsmaskiner — Del 3: Sikkerhedskrav til finskæremaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Findelingsmaskiner — Del 4: Sikkerhedskrav for agglomerering

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Indvendige miksere — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromagnetisk kompatibilitet — Produktfamiliestandard for elevatorer, rulletrapper og rullefortove — Immunitet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Fødevaremaskiner — Formemaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer — Skære- og lokkemaskiner — Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Sikkerhed ved industrielle trucks — Prøvningsmetoder til måling af støjudsendelse

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Kraner — Sikkerhed — Krav til sundhed og sikkerhed — Del 2: Begrænsnings- og viseranordninger

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 12100-1:2003

Maskinsikkerhed — Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning — Del 1: Grundlæggende terminologi og metodik (ISO 12100-1:2003)

18.12.2009

 

 

EN ISO 12100-1:2003/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(31.12.2009)

CEN

EN ISO 12100-2:2003

Maskinsikkerhed — Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning — Del 2: Tekniske principper (ISO 12100-2:2003)

18.12.2009

 

 

EN ISO 12100-2:2003/A1:2009

18.12.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(31.12.2009)

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Tunnelbygningsmaskiner — Trykluftkamre — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Tunnelbygningsmaskiner — Tunnelboremaskiner, continuous miners og slagboremaskiner — Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Byggepladselevatorer med vertikalt styrede elevatorstole til personer og gods

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Pumper — Sikkerhedskrav — Procedure for hydrostatisk prøvning af væskepumper

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Maskinsikkerhed — Vurdering og reduktion af strålingsrisiko fra maskiner — Del 1: Generelle principper

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Maskinsikkerhed — Vurdering og reduktion af risici for stråling fra maskiner — Del 2: Målemetode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Maskinsikkerhed — Vurdering og reduktion af risici for stråling fra maskiner — Del 3: Reduktion af stråling ved dæmpning eller afskærmning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer — Sko- og læderpressere — Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Skærme til laserarbejdspladser — Sikkerhedskrav og prøvning

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2010)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Fødevaremaskiner — Rundsave — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Fødevaremaskiner — Båndsave — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Kalandere — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 1: Passagertrapper

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 2: Cateringvogne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 3: Conveyorbælter

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 4: Passagerbroer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 5: Udstyr til tankning af fly

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 6: Udstyr til afisning/anti-isning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 7: Udstyr til flyhåndtering

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 8: Arbejdstrapper og platforme til service og vedligeholdelse

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 9: Container-/palletudstyr

8.9.2009

 

 

Advarsel: Denne offentliggørelse vedrører ikke punkt 5.6 i standarden, idet anvendelsen heraf ikke medfører formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i punkt 1.5.15 i bilag I til direktiv 2006/42/EF samt kravet i punkt 1.1.2, litra b), i nævnte bilag.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 10: Container- og pallevogne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 12: Udstyr til påfyldning af vand

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 13: Udstyr til toiletservicering

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 14: Boardingudstyr til funktionshæmmede passagerer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 15: Bagagetraktorer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 16: Udstyr til opstart

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 17: Udstyr til varme/ventilation/køle

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 18: Nitrogen- eller oxygenudstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 19: Flydonkraft, akseldonkraft og hydraulisk halestøtte

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 20: Udstyr til levering af strøm

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Maskiner til underjordiske miner — Specifikation af sikkerhedskrav til armerede transportører

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Fødevaremaskiner — Hakkemaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Tunnelbygningsmaskiner — Skjoldboremaskiner, vandrette trykboremaskiner, udstyr til segmentmontage — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Kerneboremaskiner på stativ — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Fødevaremaskiner — Afsværings-, flånings- og afhindingsmaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Ståltove — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Anhugningsgrej — Ståltove — Sikkerhed — Del 2: Definitioner, betegnelser og klassifikation

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Anhugningsgrej — Ståltove — Sikkerhed — Del 3: Vejledning i brug og vedligehold

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Ståltove — Sikkerhed — Del 4: Flerstrengede tove til almindelige løfteformål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Anhugningsgrej — Ståltove — Sikkerhed — Del 10: Spiraltove til generelle konstruktionsformål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer — Skoreparationsudstyr — Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Termoformemaskiner — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Maskincentre

8.9.2009

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Murværks- og stenafskæringsmaskiner til byggepladser — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Fødevaremaskiner — Centrifugalmaskiner til bearbejdning af spiselige olier og fedtstoffer — Krav til sikkerhed og hygiejne

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Landbrugsmaskiner — Frontlæssere — Sikkerhed

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer — Støjmålemetode — Fælleskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Centrifuger — Fælles sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustik — Måling af støj fra sømpistoler — Teknikermetode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Overfladebehandlingsmaskiner. Maskiner til dyppe- og elektroforesecoating ved anvendelse af flydende, organisk coatingmateriale.

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Udstyr til fødning og/eller fremføring af coating-materialer under tryk. Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 12622:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Hydrauliske kantpresser

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Porte til industri og andre erhverv samt garageporte — Installation og brug

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Jordflytningsmaskiner — Maskiner med gummihjul — Manøvrekrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Kraner — Information om brug, afprøvning og eftersyn — Del 1: Instruktioner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Kraner — Information om brug, afprøvning og eftersyn — Del 2: Mærkning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008

Maskiner til komprimering og glatning af beton. Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer — Sømningsmaskiner — Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Kølesystemer og varmepumper — Krav til sikkerhed og miljø — Kølekompressorer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Boremaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Håndførte motorslåmaskiner — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Kehlemaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Termiske rensningsanlæg (forbrænding) for udstødningsgas fra overfladebehandlingsanlæg. Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Blandingsmaskiner for coatingmaterialer. Sikkerhedskrav. Del 1: Blandingsmaskiner til brug ved reparationslakering af køretøjer.

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Spånsugningsanlæg med fast installation — Sikkerhedskrav og ydeevne relateret til sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Fødevaremaskiner — Storkøkkentilbehør for maskiner med hjælpetræk — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Fødevaremaskiner — Foodprocessorer og blendere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Fødevaremaskiner — Håndbetjente blendere og piskere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Fødevaremaskiner — Røremaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Fødevaremaskiner — Hurtighakkere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Transportbånd — Brandsimulationsprøvning — Del 1: Prøvning med propanbrænder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Transportbånd — Brandsimulationsprøvning — Del 2: Fuldskalabrandprøvning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Transportbånd til generelle formål — Elektriske sikkerhedskrav og sikkerhedskrav til brandmodstandsdygtighed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Maskiner til overfladerengøring og forbehandling af industrielle produkter ved anvendelse af væsker eller dampe — Del 1: Fælles sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Maskiner til overfladerengøring og forbehandling af industrielle produkter ved anvendelse af væsker eller dampe — Del 2: Sikkerhed for maskiner, som anvender vandbaserede rengøringsmidler

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Maskiner til overfladerengøring og forbehandling af industrielle produkter ved anvendelse af væsker eller dampe — Del 3: Sikkerhed for maskiner, som anvender brændbare rengøringsmidler

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Maskiner til overfladerengøring og forbehandling af industrielle produkter ved anvendelse af væsker eller dampe — Del 4: Sikkerhed for maskiner, som anvender halogenerede opløsningsmidler

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Gnistbearbejdningsmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Kraftoverføringsaksler (PTO) og deres beskyttelsesindretninger — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Porte til industri og andre erhverv samt garageporte — Sikkerhedsanordninger til elstyrede porte — Krav og prøvningsmetoder

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Coatinganlæg — Sprøjtekabiner til anvendelse med organisk coatingmateriale i pulverform — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Fødevaremaskiner. Bærbare og/eller håndbetjente maskiner og anordninger med mekanisk drevet skæreværktøj. Krav til sikkerhed og hygiejne

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13000:2010

Kraner — Mobile kraner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Kraner — Generel konstruktion — Del 1: Generelle principper og krav

8.9.2009

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2004+A3:2009

Kraner — Konstruktion generelt — Del 2: Belastninger

8.9.2009

EN 13001-2:2004+A2:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(28.12.2009)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Vedligeholdelse af elevatorer og rullende trapper — Regler for vedligeholdelsesinstruktioner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Maskiner til vejrengøring — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Maskiner til overfladebehandling af veje — Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Maskiner til vinterservice — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Støjmålemetoder for maskiner og hjælpeudstyr til trykning, papirfremstilling og papirkonvertering — Nøjagtighedsklasse 2 og 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas — Sikkerhedskrav — Del 1: Opbevaring, håndtering og transportudstyr inde i fabrikken

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas — Sikkerhedskrav — Del 1: Opbevaring, håndtering og transportudstyr udenfor fabrikken

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas — Sikkerhedskrav — Del 3: Glasskæreborde

18.12.2009

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas — Sikkerhedskrav — Del 4: Vippeborde

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas. Sikkerhedskrav. Del 5: Maskiner og indretninger til stabling og afstabling

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas. Sikkerhedskrav. Del 6: Maskiner til knækning

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas — Sikkerhedskrav — Del 7: Skæreborde til lamineret glas

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas — Sikkerhedskrav — Del 9: Vaskemaskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af planglas — Sikkerhedskrav — Del 11: Boremaskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af hulglas — Sikkerhedskrav — Del 1: Gob feeder (dråbeføder)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af hulglas — Sikkerhedskrav — Del 2: Feedere

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af hulglas — Sikkerhedskrav — Del 3: IS-maskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Maskiner og anlæg til fremstilling, behandling og bearbejdning af hulglas — Sikkerhedskrav — Del 5: Pressere

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Sikkerhed ved industrielle truck — Prøvningsmetoder til måling af vibration

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Keramikmaskiner — Sikkerhed — Stabling og afstabling af finkeramiske fliser

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Garverimaskiner — Opdelings- og båndskæremaskiner — Sikkerhedskrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Garverimaskiner — Roterende forarbejdningsbeholdere — Sikkerhedskrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Landbrugsmaskiner — Kartoffeloptagere — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009

Indvendige afskærmninger af vinduer og døre — Ydeevnekrav inklusive sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Fræsemaskiner

8.9.2009

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Kraner- Sikkerhed — Design — Krav til udstyr — Del 1: Elektroteknisk udstyr

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Landbrugsmaskiner — Sukkerroe- og foderroeoptagere — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Kraner — Sikkerhed — Ikke-fastspændte løfteanordninger til lastning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Kraner — Sikkerhed — Håndbetjente kraner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Fødevaremaskiner — Grønsagsskrællere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Stationære slibemaskiner

8.9.2009

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Fødevaremaskiner — Løfte- og vippeanordninger til skåle — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Coatinganlæg — Kombinerede kabiner — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Keramikmaskiner — Sikkerhed — Bevægelige platforme og vogne

8.9.2009

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Fødevaremaskiner — Mixere med horisontale aksler — Sikkerheds-og hygienekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Fødevaremaskiner — Tærtemaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Termineringer til ståltove — Sikkerhed — Del 1: Rendeløkker til slynger af ståltove

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Termineringer for ståltove — Sikkerhed — Del 2: Splejsning af øjne for ståltovslynger

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Endebefæstigelser til ståltove — Sikkerhed — Del 3: Ferrules og ferrul-sikring

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2002+A1:2008

Termineringer for ståltove — Sikkerhed — Del 4: Metal- og harpiksindstøbning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Termineringer for ståltove — Sikkerhed — Del 5: U-formede wireklemmer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Anhugningsgrej — Endebefæstigelser til ståltove — Sikkerhed — Del 6: Asymmetrisk kilewirelås

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Anhugningsgrej — Endebefæstigelser for ståltove — Sikkerhed — Del 7: Symmetrisk kilewirelås

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Slynger af ståltov — Sikkerhed — Del 1: Slynger til almene løfteformål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Slynger af ståltov — Sikkerhed — Del 2: Specifikationer for information om brug og vedligeholdelse, som producenten skal angive

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Slynger af ståltov — Sikkerhed — Del 3: Grommet-slings og kabelslåede slynger

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Vindemaskiner til film- eller plademateriale — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Slåmaskiner til rækkeafgrøder — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer — Spalte-, skærfe-, skære-, klæbestofpåførings- og klæbestoftørringsmaskiner — Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Maskinsikkerhed — Forebyggelse af og beskyttelse mod brand

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mekaniske vibrationer — Industritruck — Vurdering og specifikation af førersæders vibrationsdæmpende egenskaber

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Maskiner til vedligeholdelse af veje — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Skovbrugsmaskiner — Træflishuggere — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Jordflytningsmaskiner — Tip-over beskyttelseskonstruktion (TOPS) til kompaktgravere — Laboratorieprøvninger og krav til ydeevne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Fødevaremaskiner — Saltlagesprøjtere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Kraner — Betjeningsanordninger og betjeningspladser

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Udvendige afskærmninger af vinduer og døre — Ydeevnekrav inklusive sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Fødevaremaskiner. Blandere og blandemaskiner. Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Kraner — Adgangsveje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Fødevaremaskiner — Ovnpåfyldningsanordninger — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Tankstationer — Del 1: Sikkerhedskrav til konstruktion og ydeevne for brændstofpumper og -standere samt fjernpumpesystemer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Fødevaremaskiner — Salattørrere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Udvendige skodder til vinduer og døre — Ydeevnekrav inklusive sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Udstyr til fremstilling og formning af metaller — Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav for valseværker og rørformningsanlæg samt færdiggørelsesudstyr

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Havebrugsmaskiner — Plæneluftere og kultivatorer betjent af gående personer — Sikkerhed

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Løftepudesystem til brand- og redningsaktioner — Sikkerhed udførelseskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Fødevaremaskiner — Stationære mælkekøletanke i landbrugsbedrifter — Krav til konstruktion, ydelse, anvendelsesegnethed, sikkerhed og hygiejne

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomi — Termisk miljø — Metoder til vurdering af menneskets reaktion ved kontakt med overflader — Del 1: Varme overflader (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomi — Termisk miljø — Metoder til vurdering af den menneskelige respons ved kontakt med overflader — Del 3: Kolde overflader (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Pneumatiske presser

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mekaniske vibrationer og chok — Hånd-arm vibrationer — Metode til måling af vibrationsdæmpende materialers egenskaber (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Maskinsikkerhed — Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer — Del 1: Generelle principper for konstruktion (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

31.12.2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Maskinsikkerhed — Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer — Del 2: Validering (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Maskinsikkerhed — Nødstop — Principper for udformning (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Maskinsikkerhed — Placering af beskyttelsesanordninger under hensyntagen til legemsdeles bevægelseshastigheder (ISO 13855:2010)

Dette er den første offentliggørelse

EN 999:1998+A1:2008

Anm. 2.1

30.11.2010

CEN

EN ISO 13857:2008

Maskinsikkerhed — Sikkerhedsafstande til forebyggelse af fareområder, som kan nås med hænder, arme og ben (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Belægningsfræsere — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Fødevaremaskiner. Koteletskæremaskiner. Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Fødevaremaskiner — Terningsnittemaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Fødevaremaskiner — Clipsmaskiner — Sikkerheds- og hygiejnekrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Fødevaremaskiner — Kogekedler udstyret med rørere og/eller blandere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Anhugningsgrej — Smedestålssjækler til generelle løfteformål — Lige og buede sjækler — Klasse 6 — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Metalsave

8.9.2009

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Pumper — Fødevarepumper — Sikkerhedskrav — Konstruktionsregler til sikring af hygiejne i brug

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Fødevaremaskiner — Brødskiveskærere — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Maskinsakse

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Maskinsikkerhed — Udstyr til motordrevne automatiske p-anlæg til motorkøretøjer — Sikkerheds- og EMC-krav til konstruktion, fremstilling, opførelse og brug

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Gødningsspredere til mineralsk handelsgødning — Sikkerhed

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Såmaskiner — Sikkerhed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Jernbaneudstyr — Spor — Konstruktions- og vedligeholdelsesmaskiner — Del 3: Generelle sikkerhedskrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Materiel til brandbekæmpelse fra luften — Kombinationsdrejestiger — Sikkerheds- og ydeevnekrav samt prøvningsmetoder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Materiel til brandbekæmpelse fra luften — Sekvensdrejestiger — Sikkerheds- og ydeevnekrav samt prøvningsmetoder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Transfer- og bearbejdningsmaskiner

8.9.2009

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14121-1:2007

Maskinsikkerhed — Risikovurdering — Del 1: Principper (ISO 14121-1:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Maskinsikkerhed — Permanente adgangsveje til maskinanlæg — Del 1: Valg af permanente adgangsveje mellem to niveauer (ISO 14122-1:2001)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

31.10.2010

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Maskinsikkerhed — Permanente adgangsveje til maskinanlæg — Del 2: Arbejdsplatforme og gangbroer (ISO 14122-2:2001)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

31.10.2010

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Maskinsikkerhed — Permanente adgangsveje til maskinanlæg — Del 3: Trapper, trappestiger og gelænder (ISO 14122-3:2001)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

31.10.2010

CEN

EN ISO 14159:2008

Maskinsikkerhed — Hygiejnekrav ved konstruktion af maskiner (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Kraner — Manuelt kontrolleret betjeningsudstyr

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Forbrændingsmotorer — Reverserende startudstyr — Generelle sikkerhedskrav (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Kraner — Sikkerhed — Tårnkraner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Overfladebehandlingsudstyr — Støjmålemetode til overfladebehandlingsudstyr, inklusive hjælpehåndteringsudstyr — Præcisionsklasse 2 og 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Brandbekæmpelsespumper — Transportable pumper — Sikkerhed og ydeevnekrav, prøvninger

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Kraner — Motordrevne spil og hejseværker — Del 1: Motordrevne spil

18.12.2009

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Kraner — Motordrevne spil og hejseværker — Del 2: Motordrevne hejseværker

18.12.2009

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Kraner — Udstyr til personhejs — Del 2: Højdeindstillelige betjeningsenheder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Fødevaremaskiner — Skiveskæringsmaskiner til baguetter — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor extrusiepersen voor staal en non-ferro metalen

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport — Sikkerhedskrav til udstyr og systemer til kontinuerlig transport til minedrift i åbne brunkulslejer

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Udstyr til fremstilling og formning af metaller — Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav for hydraulisk drevne varmsmedningspresser til smedning af stål og ikke-jernholdige metaller

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14677:2008

Maskinsikkerhed — Udstyr til fremstilling og formning af metaller — Sekundær metallurgi — Maskiner og udstyr til håndtering af flydende stål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Udstyr til fremstilling og formning af metaller — Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til maskiner og udstyr til fremstilling af stål i elektriske lysbueovne

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Brandpumper — Centrifugalpumper uden ansugningssystem — Del 1: Klassifikation, generelt og sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Brandpumper — Centrifugalpumper uden ansugningssystem — Del 2: Verifikation af generelle og sikkerhedsmæssige krav

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Maskinsikkerhed — Antropometriske krav til design af maskinarbejdspladser

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Udstyr til fremstilling og formning af metaller — Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til maskiner og udstyr til kontinuer stålstøbning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Skovbrugsmaskiner — Selvkørende maskiner — Sikkerhedskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Båndskæremaskiner til skumblokke — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Havebrugsmaskiner — Håndførte trimmere med forbrændingsmotor — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Landbrugs-, skovbrugs- og havemaskiner — Håndførte og håndbårne maskiner — Bestemmelse af varme overfladers tilgængelighed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Fødevaremaskiner — Opvaskemaskiner med transportbånd — Sikkerheds- og hygiejnekrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Fødevaremaskiner — Kornbearbejdningsudstyr — Formaling og forarbejdning af mel og semulje — Sikkerheds- og hygiejnekrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Transportbånd til brug i underjordiske installationer — Elektriske og brandtekniske sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) — Prøvningsmetoder og acceptkriterier (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15000:2008

Sikkerhed ved industrielle trucks — Selvkørende variabel reach truck — Specifikation, krav til ydeevne og prøvningsmetoder for lastmomentindikatorer og lastmomentbegrænsere i længderetning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Transportable vægsave og trådsave til byggepladser — Sikkerhed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Kraner — Krav til løfteåg ved containerhåndtering

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Snebehandlingsudstyr — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Maskinsikkerhed — Udstyr til fremstilling og formning af metaller — Sikkerhedskrav til båndbehandlingslinjer og -udstyr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Gummi- og plastforarbejdningsmaskiner — Svejsemaskiner til plastic — Del 1: Sikkerhedskrav til filmkonverteringsmaskiner til poser og sække

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Valseværker — Sikkerhedskrav til plane varmvalsningsanlæg

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Valseværker — Sikkerhedskrav til plane koldvalsningsanlæg

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Mekaniske (mobile) reoler, hylder, karruseller og lagerlifte — Sikkerhedskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Maskiner og anlæg til udvinding og bearbejdning af natursten — Sikkerhedskrav for kløvsave

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Maskiner og anlæg til udvinding og bearbejdning af natursten — Sikkerhed — Krav til diamanttrådsave

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Maskiner og anlæg til udvinding og bearbejdning af natursten — Sikkerhed — Krav til notstikkemaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Fødevaremaskiner — Automatiske maskiner til flækning af dyreslagtekroppe — Sikkerheds- og hygiejnekrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Tankstationer — Del 1: Sikkerhedskrav til konstruktion af og ydeevne for pumpesamlinger

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009

Haveudstyr — Haveblæsere, vakuum og blæser/vakuum — Sikkerhed

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomi — Computerbaserede menneskemodeller og kropsmålsdimensioner — Del 1: Generelle krav (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Landbrugstraktorer og selvkørende sprøjter — Beskyttelse af føreren mod farlige stoffer — Del 1: Klassifikation af førerhus, krav og prøvningsprocedurer

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Landbrugstraktorer og selvkørende sprøjter — Beskyttelse af føreren mod farlige stoffer — Del 2: Filtre, krav og prøvningsprocedurer

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Akustik — Metode til måling af støj fra ikke-elektriske håndmaskiner — Teknikermetode (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Jernbaneudstyr — Spor — Tovejskøretøjer og tilbehør — Del 2: Generelle sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 15811:2009

Landbrugsmaskiner — Beskyttelse for bevægelige dele af kraftoverføringen — Beskyttelse der åbnes med værktøj

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Maskiner og udstyr til bygningskonstruktion — Bærbare, håndholdte skæringsmaskiner med forbrændingsmotor — Sikkerhedskrav og prøvning (ISO 19432:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Pumper — Væskepumper og pumpeenheder — Støjmålemetoder — Teknikker og præcisionsmetode (klasse 2 og 3) (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Mekaniske vibrationer — Principper for vurdering af hånd-arm-vibrationer på håndholdte og håndførte maskiner (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Skovbrugsmaskiner — Vibrationsprøvning af bærbare håndholdte maskiner med forbrændingsmotor — Vibrationer ved håndtagene

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22868:2008

Skovbrugsmaskiner — Støjmåling på bærbare håndholdte maskiner med forbrændingsmotor — Teknikermetode (præcisionsklasse 2) (ISO 22868:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 23125:2010

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Drejebænke (ISO 23125:2010)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Knapsack sprøjteforstøver med forbrændingsmotor — Sikkerhedskrav (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 1: Vinkelslibere og slibemaskiner (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 2: Skruenøgler, skruetrækkere og møtrikspændere (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 3: Poleremaskiner, rystepudsere, oscillerende slibemaskiner og pudsemaskiner med roterende bevægelse (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 5: Boremaskiner og slagboremaskiner (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 6: Stampemaskiner (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 7: Klippe- og skæremaskiner (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 8: Save- polere- og filemaskiner med frem- og tilbagegående bevægelse og save med oscillerende eller roterende bevægelse (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 9: Monteringshamre og nålepistoler (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Mekaniske vibrationer. Laboratoriemetode til vurdering af sædevibrationer i motorkøretøjer. Del 1: Grundlæggende krav (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Anm. 3

Udløbsdato

(28.12.2009)

Cenelec

EN 50223:2010

Stationære elektrostatiske påføringsudstyr for brændbart fibermateriale — Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Stationært elektrostatisk sprøjtemalingsudstyr til ikke-brændbart flydende coatingmateriale — Sikkerhedskrav

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Maskinsikkerhed — Elektrisk udstyr på maskiner — Del 1: Generelle krav

IEC 60204-1:2005 (ændret)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Anm. 3

1.2.2012

Cenelec

EN 60204-11:2000

Maskinsikkerhed — Elektrisk materiel på maskiner — Del 11: Bestemmelser for HV-maskinel for spændinger over 1 000 V a.c. eller 1 500 V d.c. og som ikke overstiger 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Maskinsikkerhed — Elektrisk materiel på maskiner — Del 32: Krav til løftemaskiner

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 1: Almindelige bestemmelser

IEC 60335-1:2001 (ændret)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

Dette er den første offentliggørelse

 

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

Dette er den første offentliggørelse

 

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

Dette er den første offentliggørelse

 

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

Dette er den første offentliggørelse

 

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-67: Særlige bestemmelser for gulvbehandlings- og rengøringsmaskiner til kommerciel anvendelse

IEC 60335-2-67:2002 (ændret) + A1:2005 (ændret)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-68: Særlige bestemmelser for tæppe- og møbelrensemaskiner til kommerciel anvendelse

IEC 60335-2-68:2002 (ændret) + A1:2005 (ændret) + A2:2007 (ændret)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-69: Særlige bestemmelser for våd- og tørstøvsugere, inklusive motordrevne børster, til kommerciel anvendelse

IEC 60335-2-69:2002 (ændret) + A1:2004 (ændret) + A2:2007 (ændret)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-72: Særlige bestemmelser for automatiske maskiner til gulvbehandling til kommerciel anvendelse

IEC 60335-2-72:2002 (ændret) + A1:2005 (ændret)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-79: Særlige bestemmelser for højtryksrensere og damprensere

IEC 60335-2-79:2002 (ændret) + A1:2004 (ændret) + A2:2007 (ændret)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav

IEC 60745-1:2006 (ændret)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-1: Særlige krav til boremaskiner og slagboremaskiner

IEC 60745-2-1:2003 (ændret) + A1:2008

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-2: Særlige krav til skruetrækkere og slagnøgler

IEC 60745-2-2:2003 (ændret) + A1:2008

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-4: Særlige krav til rystepudsere og polermaskiner bortset fra dem af skivetypen

IEC 60745-2-4:2002 (ændret) + A1:2008 (ændret)

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-6: Særlige krav til hammere

IEC 60745-2-6:2003 (ændret) + A1:2006 + A2:2008

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-8: Særlige krav til sakse og nibler

IEC 60745-2-8:2003 (ændret) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-9: Særlige krav til gevindskæremaskiner

IEC 60745-2-9:2003 (ændret) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-11: Særlige krav til stiksave (stik- og bayonetsave)

IEC 60745-2-11:2003 (ændret) + A1:2008

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-12: Særlige krav til betonvibratorer

IEC 60745-2-12:2003 (ændret) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-13: Særlige krav til kædesave

IEC 60745-2-13:2006 (ændret)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-14: Særlige krav til høvle

IEC 60745-2-14:2003 (ændret) + A1:2006 (ændret)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-15: Særlige krav til hækkeklippere

IEC 60745-2-15:2006 (ændret)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-18: Særlige krav til båndstrammerværktøj

IEC 60745-2-18:2003 (ændret) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-19: Særlige krav til overfræsere

IEC 60745-2-19:2005 (ændret)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-20: Særlige krav til båndsave

IEC 60745-2-20:2003 (ændret) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-21: Særlige krav til afløbsrensere

IEC 60745-2-21:2002 (ændret)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-1:2009

Sikkerhed af flytbart motordrevet elektrisk værktøj — Del 1: Generelle krav

IEC 61029-1:1990 (ændret)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Flytbart motordrevet elektrisk værktøj — Sikkerhed — Del 2-1: Særlige krav til bordrundsave

IEC 61029-2-1:1993 (ændret) + A1:1999 + A2:2001

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Flytbart motordrevet elektrisk værktøj — Sikkerhed — Del 2-6: Særlige krav til diamantboremaskiner med vandtilslutning

IEC 61029-2-6:1993 (ændret)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Flytbart motordrevet elektrisk værktøj — Sikkerhed — Del 2-8: Særlige krav til lodrette fræsere med enkelt spindel

IEC 61029-2-8:1995 (ændret) + A1:1999 + A2:2001

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Sikkerhed — Flytbart motordrevet elektrisk værktøj — Del 2-9: Særlige krav til geringssave

IEC 61029-2-9:1995 (ændret)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Flytbart motordrevet elektrisk værktøj — Sikkerhed — Del 2-10: Særlige krav til skæreslibemaskiner

IEC 61029-2-10:1998 (ændret)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Sikkerhed — Flytbart motordrevet elektrisk værktøj — Del 2-11: Særlige krav til kombinerede gerings- og bænkrundsave.

IEC 61029-2-11:2001 (ændret)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Maskinsikkerhed — Visning, mærkning og betjening — Del 1: Krav til synlige, hørbare og følbare signaler

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Maskinsikkerhed — Visning, mærkning og betjening — Del 2: Krav til mærkning

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Maskinsikkerhed — Visning, mærkning og betjening — Del 3: Krav til aktuatorers placering og funktion

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Maskinsikkerhed — Berøringsløst beskyttelsesudstyr — Del 1: Generelle krav og prøvninger

IEC 61496-1:2004 (ændret)

26.5.2010

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

Anm. 3

1.6.2011

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Elektriske motordrev med variabel hastighed — Part 5-2 Sikkerhedskrav — Funktionsbestemte

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Maskinsikkerhed — Funktionel sikkerhed for sikkerhedsrelaterede elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske styringssystemer

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato der fastsættes af det europæiske standardiseringsorgan, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1:

Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den erstattede standard. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav.

Anm. 2.2:

Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standarder. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav.

Anm. 2.3:

Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. For produkter der falder ind under den nye standards anvendelsesområde medfører efterlevelse af den (delvis) erstattede standard fra og med den anførte dato ikke længere formodning om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav. Formodningen om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav gælder fortsat for produkter der falder inden for den (delvis) erstattede standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.

Anm. 3:

I tilfælde af tillæg til standarder, er reference standarden EN CCCCC:YYYY, incl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg; består den erstattede standard (kolonne 3) af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse direktivets væsentlige krav.

BEMÆRK:

Oplysninger om hvorvidt standarder er disponible kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganer eller hos de nationale standardiseringsorganer, hvoraf en liste er vedlagt som bilag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 98/34/EF (2) ændret ved direktiv 98/48/EF (3).

Harmoniserede standarder vedtages af Den Europæiske Standardiseringsorganisation på engelsk (CEN og CENELEC offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på de harmoniserede standarder til alle de øvrige officielle sprog i Den Europæiske Union. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle fællesskabssprog.

Denne liste erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information kan findes på Europa-serveren:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorgan:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tlf. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tlf. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tlf. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

(2)  EFT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EFT L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top