Help Print this page 

Document 52010XC0416(06)

Title and reference
Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF af 19. marts 2001 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (EØS-relevant tekst) (Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 97/18


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF af 19. marts 2001 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog

(EØS-relevant tekst)

(Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet)

2010/C 97/03

ESO (1)

Standardens reference og titel (Referencedokument)

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

CEN

EN 12080:2007

Jernbaneudstyr — Akselkasser — Rullelejer

 

 

CEN

EN 12081:2007

Jernbaneudstyr — Akselkasser — Smørefedt

 

 

CEN

EN 12082:2007

Jernbaneudstyr — Akselkasser — Prøvning af akselkasser

 

 

CEN

EN 13103:2009

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Traileraksler — Konstruktionsvejledning

 

 

CEN

EN 13104:2009

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Drivaksler — Konstruktionsmetode

 

 

CEN

EN 13260:2009

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Hjulsæt — Produktkrav

 

 

CEN

EN 13261:2009

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Aksler — Produktkrav

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Hjul — Produktkrav

 

 

CEN

EN 13715:2006

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og boggier — Hjul — Hjulprofil

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Jernbaneudstyr — Spor — Kvalitet af sporets geometri — Del 1: Karakterisering af sporets geometri

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Jernbaneudstyr — Bremser — Beregningsmetoder for bremselængder — Beregningsmetoder for bremsning til stop — Del 1: Generelle algoritmer

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Jernbaneudstyr — Bremseskiver til rullende jernbanemateriel — Del 1: Bremseskiver, som presses eller støbes på (driv-) akslen — Dimensioner og kvalitetskrav

 

 

CEN

EN 14601:2005

Jernbaneudstyr — Lige og vinklede haner til bremse- og reservoirledninger

 

 

CEN

EN 14865-1:2009

Jernbaneudstyr — Lejefedt til akselkasser — Del 1: Metode til test af smørefedtets smøreevne til køretøjer op til 200 km/t og køretøjer op til 300 km/t

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A1:2009

Jernbaneudstyr — Smørefedt til akselkasser — Del 2: Metode til prøvning af mekanisk stabilitet for skinnekøretøjer med hastigheder op til 200 km/t

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Jernbaneudstyr — Bremseindikatorer — Del 1: Pneumatiske bremseindikatorer

 

 

CEN

EN 15355:2008

Jernbaneudstyr — Bremser — Styreventiler og udstyr til isolering af ventiler

 

 

CEN

EN 15461:2008

Jernbaneudstyr — Støjemission — Karakterisering af dynamiske egenskaber for sporsektioner ved støjmåling af passerende tog

 

 

CEN

EN 15528:2008

Jernbaneudstyr — Klassifikation af linier — Lastbegrænsninger for jernbanekøretøjer og nyttelast for godsvogne

 

 

CEN

EN 15551:2009

Jernbaneudstyr — Rullende materiel — Puffere

 

 

CEN

EN 15566:2009

Jernbaneudstyr — Rullende materiel — Træktøj og skruekobling

 

 

CEN

EN 15595:2009

Jernbaneudstyr — Bremser — Blokeringsforebyggelse

 

 

CEN

EN 15611:2008

Jernbaneudstyr — Bremser — Relæventiler

 

 

CEN

EN 15612:2008

Jernbaneudstyr — Bremser — Farebremseaccelerator

 

 

CEN

EN 15624:2008

Jernbaneudstyr — Bremser — Udstyr til tomlastomskifter

 

 

CEN

EN 15625:2008

Jernbaneudstyr — Bremser — Ventiler til automatisk lastkorrigering

 

 

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato der fastsættes af det europæiske standardiseringsorgan, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1:

Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den erstattede standard. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav.

Anm. 2.2:

Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standarder. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav.

Anm. 2.3:

Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. For produkter der falder ind under den nye standards anvendelsesområde medfører efterlevelse af den (delvis) erstattede standard fra og med den anførte dato ikke længere formodning om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav. Formodningen om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav gælder fortsat for produkter der falder inden for den (delvis) erstattede standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.

Note 3:

I tilfælde af tillæg til standarder, er reference standarden EN CCCCC:YYYY, incl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg; består den erstattede standard (kolonne 3) af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse direktivets væsentlige krav.

BEMÆRK:

Oplysninger om hvorvidt standarder er disponible kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganer eller hos de nationale standardiseringsorganer, hvoraf en liste er vedlagt som bilag til Europa-Parlamentet og Rådets (2) direktiv 98/34/EF ændret ved direktiv 98/48/EF (3).

Harmoniserede standarder vedtages af Den Europæiske Standardiseringsorganisation på engelsk (CEN og CENELEC offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på de harmoniserede standarder til alle de øvrige officielle sprog i Den Europæiske Union. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle fællesskabssprog.

Denne liste erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information kan findes på Europa-serveren:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorgan:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(3)  EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18.


Top