Help Print this page 

Document 52010XC0416(05)

Title and reference
Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (EØS-relevant tekst) (Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 97/11


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog

(EØS-relevant tekst)

(Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet)

2010/C 97/02

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

CEN

EN ISO 3095:2005

Akustik — Jernbaneudstyr — Måling af støj fra skinnekøretøjer (ISO 3095:2005)

 

 

CEN

EN ISO 3381:2005

Akustik — Jernbaneudstyr — Måling af støj i skinnekøretøjer (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12082:2007

Jernbaneudstyr — Akselkasser — Prøvning af akselkasser

 

 

CEN

EN 12663:2000

Jernbaneudstyr — Konstruktionskrav til jernbanevogne

 

 

CEN

EN 13103:2009

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Traileraksler — Konstruktionsvejledning

 

 

CEN

EN 13104:2009

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Drivaksler — Konstruktionsmetode

 

 

CEN

EN 13129-1:2002

Jernbaneudstyr — Luftkonditionering i rullende materiel på hovedlinier — Del 1: Komfortparametre

 

 

CEN

EN 13129-2:2004

Jernbaneudstyr — Luftkonditionering i rullende materiel på hovedlinjer — Del 2: Typeprøvning

 

 

CEN

EN 13232-4:2005

Jernbaneudstyr — Spor — Sporskifter — Del 4: Aktivering, sikring og detektering

 

 

CEN

EN 13232-5:2005

Jernbaneudstyr — Spor — Sporskifter — Del 5: Tungepartier

 

 

CEN

EN 13232-6:2005

Jernbaneudstyr — Spor — Sporskifter — Del 6: Krydsninger og dobbeltkrydsninger

 

 

CEN

EN 13232-7:2006

Jernbaneudstyr — Spor — Sporskifter — Del 7: Krydsninger med bevægelige dele

 

 

CEN

EN 13232-8:2007

Jernbaneudstyr — Spor — Sporskifter — Del 8: Ekspansionsdele

 

 

CEN

EN 13232-9:2006

Jernbaneudstyr — Spor — Sporskifter — Del 9: Layout

 

 

CEN

EN 13260:2009

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Hjulsæt — Produktkrav

EN 13260:2003

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.9.2009)

CEN

EN 13261:2009

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Aksler — Produktkrav

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Hjul — Produktkrav

EN 13262:2004

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.5.2009)

CEN

EN 13272:2001

Jernbaneudstyr — Elektrisk belysning til rullende materiel i offentlige transportsystemer

 

 

CEN

EN 13481-1:2002

Jernbaneudstyr — Spor — Krav til ydeevne for befæstelsessystemer — Del 1: Definitioner

 

 

 

EN 13481-1:2002/A1:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-2:2002

Jernbaneudstyr — Spor — Krav til ydeevne for befæstelsessystemer — Del 2: Befæstelsessystemer til betonsveller

 

 

 

EN 13481-2:2002/A1:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-5:2002

Jernbaneudstyr — Spor — Krav til ydeevne for befæstelsessystemer — Del 5: Befæstelsessystemer til pladespor

 

 

 

EN 13481-5:2002/A1:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(28.2.2007)

CEN

EN 13674-1:2003+A1:2007

Jernbaneudstyr — Spor — Skinner — Del 1: Vignoleskinner, 46 kg/m og derover

EN 13674-1:2003

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.5.2008)

CEN

EN 13674-2:2006

Jernbaneudstyr — Spor — Skinner — Del 2: Specielle skinneprofiler, som anvendes i sporskifter med Vignole-skinner, 46 kg/m og derover

 

 

CEN

EN 13674-3:2006

Jernbaneudstyr — Spor — Skinner — Del 3: Tvangskinner

 

 

CEN

EN 13715:2006

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og boggier — Hjul — Hjulprofil

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Jernbaneudstyr — Spor — Kvalitet af sporets geometri — Del 1: Karakterisering af sporets geometri

EN 13848-1:2003

Anm. 2.1

Udløbsdato

(31.1.2009)

CEN

EN 13848-5:2008

Jernbaneudstyr — Spor — Kvalitet af sporets geometri — Del 5: Geometrisk kvalitetsvurdering

 

 

CEN

EN 14067-5:2006

Jernbaneudstyr — Aerodynamik — Del 5: Krav og prøvningsprocedurer for aerodynamik i tunneller

 

 

CEN

EN 14363:2005

Jernbaneudstyr — Kontrolprøvning af jernbanevognes kørekarakteristikker — Prøvning af køreadfærd samt stationær prøvning

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Jernbaneudstyr — Bremser — Beregningsmetoder for bremselængder — Beregningsmetoder for bremsning til stop — Del 1: Generelle algoritmer

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Jernbaneudstyr — Bremseskiver til rullende jernbanemateriel — Del 1: Bremseskiver, som presses eller støbes på (driv-) akslen — Dimensioner og kvalitetskrav

 

 

CEN

EN 14601:2005

Jernbaneudstyr — Lige og vinklede haner til bremse- og reservoirledninger

 

 

CEN

EN 14752:2005

Jernbaneudstyr — Dørsystemer i rullende materiel

 

 

CEN

EN 14813-1:2006

Jernbaneudstyr — Luftkonditionering I førerrum — Del 1: Komfortparametre

 

 

CEN

EN 14813-2:2006

Jernbaneudstyr — Luftkonditionering I førerrum — Del 2: Typeprøvning

 

 

CEN

EN 15020:2006

Jernbenudstyr — Nødkobling — Kvaliteskrav, specifikke grænseflader og prøvningsmetoder

 

 

CEN

EN 15152:2007

Jernbaneudstyr — Frontruder på højhastighedstog

 

 

CEN

EN 15153-1:2007

Jernbaneudstyr — Udvendigt lys og akustisk udstyr til højhastighedstog — Del 1: Forlygter/lanterner og slutlys

 

 

CEN

EN 15153-2:2007

Jernbaneudstyr — Udvendigt lys og akustisk udstyr til højhastighedstog — Del 2: Advarselshorn

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Jernbaneudstyr — Bremseindikatorer — Del 1: Pneumatiske bremseindikatorer

 

 

CEN

EN 15227:2008

Jernbaneudstyr — Krav til vognkassers kollisionssikkerhed

 

 

CEN

EN 15302:2008

Jernbaneudstyr — Metoder til bestemmelse af ækvivalent konicitet

 

 

CEN

EN 15327-1:2008

Jernbaneudstyr — Subsystemer til passageralarmer — Del 1: Generelle krav til nødbremsesystemer

 

 

CEN

EN 15355:2008

Jernbaneudstyr — Bremser — Styreventiler og udstyr til isolering af ventiler

 

 

CEN

EN 15427:2008

Jernbaneudstyr — Styring af hjul-/skinnefriktion — Flangesmøring

 

 

CEN

EN 15551:2009

Jernbaneudstyr — Rullende materiel — Puffere

 

 

CEN

EN 15566:2009

Jernbaneudstyr — Rullende materiel — Træktøj og skruekobling

 

 

CEN

EN 15595:2009

Jernbaneudstyr — Bremser — Blokeringsforebyggelse

 

 

CEN

EN 15611:2008

Jernbaneudstyr — Bremser — Relæventiler

 

 

CEN

EN 15612:2008

Jernbaneudstyr — Bremser — Farebremseaccelerator

 

 

CEN

EN 15625:2008

Jernbaneudstyr — Bremser — Ventiler til automatisk lastkorrigering

 

 

Cenelec

EN 50119:2001

Jernbaneanvendelser — Faste installationer — Elektriske traktioner og køreledninger

 

 

Cenelec

EN 50122-1:1997

Jernbaneanvendelser — Faste installationer — Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger i relation til elektrisk sikkerhed og jording

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Jernbaneanvendelser — Isolationskoordinering — Del 1: Grundlæggende krav — Luftafstande og krybestrækninger for alt elektrisk og elektronisk udstyr

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Anm. 3

Udløbsdato

(1.10.2006)

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Anm. 3

Udløbsdato

(1.5.2008)

Cenelec

EN 50124-2:2001

Jernbaneanvendelser — Isolationskoordinering — Del 2: Overspænding og relateret beskyttelse

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Jernbaneanvendelser — Miljøforhold for udstyr — Del 1: Udstyr ombord på rullende materiel

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Jernbaneanvendelser — Miljøforhold for udstyr — Del 3: Udstyr for signal og telekomunikation

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Jernbaneanvendelser — Specifikation og eftervisning af pålidelighed, tilgængelighed, servicerbarhed og sikkerhed (RAMS) — Del 1: Grundlæggende krav og generisk fremgangsmåde

 

 

Cenelec

EN 50128:2001

Jernbaneanvendelser — Kommunikations-, signal- og behandlingssystemer — Programmel for styre- og sikkerhedsssystemer

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Jernbaneanvendelser — Kommunikation, signalering og databehandlingssystemer — Sikkerhedsrelaterede elektroniske systemer til signaludstyr

 

 

Cenelec

EN 50149:2001

Jernbaneanvendelser — Faste installationer — Elektrisk traktion — Kobber og kobberlegeret rillet køretråd

 

 

Cenelec

EN 50155:2001

Jernbaneanvendelser — Elektronisk udstyr anvendt i rullende materiel

 

 

 

EN 50155:2001/A1:2002

Anm. 3

Udløbsdato

(1.9.2005)

Cenelec

EN 50155:2007

Jernbaneanvendelser — Elektronisk udstyr anvendt i rullende materiel

EN 50155:2001

og dens tillæg

Anm. 2.1

Udløbsdato

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50159-1:2001

Jernbaneanvendelser — Datakommunikation, signallering og databehandling — Del 1: Sikkerhedsrelateret kommunikation i lukkede transmissionssystemer

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Jernbaneanvendelser — Datakommunikation, signallering og databehandling — Del 2: Sikkerhedsrelateret kommunikation i åbne transmissionssystemer

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Jernbaneanvendelser — Banesystemers forsyningsspændinger

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Anm. 3

Udløbsdato

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50206-1:1998

Jernbaneanvendelser — Rullende materiel — Strømaftagere: Karakteristika og prøvning — Del 1: Strømaftagere til vogne på hovedlinestrækninger

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Jernbaneanvendelser — Kompatibilitet mellem rullende materiel og togsporingssystemer

 

 

Cenelec

EN 50317:2002

Jernbaneanvendelser — Strømaftagningssystem — Krav til og validering af målinger af det dynamiske samspil mellem strømaftagere og luftkøreledning

 

 

 

EN 50317:2002/A1:2004

Anm. 3

Udløbsdato

(1.10.2007)

 

EN 50317:2002/A2:2007

Anm. 3

Udløbsdato

(1.2.2010)

Cenelec

EN 50367:2006

Jernbaneanvendelser — Strømaftagningssystemer — Tekniske kriterier for interaktion mellem strømaftager og luftkøreledning (for at opnå fri tilgang)

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Jernbaneanvendelser — Strømforsyning og rullende materiel — Tekniske kriterer for kooridinering mellem strømforsyning (substation) og rullende materiel for at opnå interoperabilitet

 

 

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato der fastsættes af det europæiske standardiseringsorgan, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1:

Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den erstattede standard. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav.

Anm. 2.2:

Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standarder. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav.

Anm. 2.3:

Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. For produkter der falder ind under den nye standards anvendelsesområde medfører efterlevelse af den (delvis) erstattede standard fra og med den anførte dato ikke længere formodning om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav. Formodningen om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav gælder fortsat for produkter der falder inden for den (delvis) erstattede standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.

Anm. 3:

I tilfælde af tillæg til standarder, er reference standarden EN CCCCC:YYYY, incl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg; består den erstattede standard (kolonne 3) af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse direktivets væsentlige krav.

BEMÆRK:

Oplysninger om hvorvidt standarder er disponible kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganer eller hos de nationale standardiseringsorganer, hvoraf en liste er vedlagt som bilag til Europa-Parlamentet og Rådets (2) direktiv 98/34/EF ændret ved direktiv 98/48/EF (3).

Harmoniserede standarder vedtages af Den Europæiske Standardiseringsorganisation på engelsk (CEN og CENELEC offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på de harmoniserede standarder til alle de øvrige officielle sprog i Den Europæiske Union. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle fællesskabssprog.

Denne liste erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information kan findes på Europa-serveren: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorgan:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(3)  EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18.


Top