EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009HB0014

Den Europæiske Centralbanks henstilling af 25. juni 2009 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska (ECB/2009/14)

OJ C 149, 1.7.2009, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 149/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING

af 25. juni 2009

til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska

(ECB/2009/14)

2009/C 149/01

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende benævnt »ESCB-statutten«), særlig artikel 27.1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Regnskaberne for Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker revideres af uafhængige eksterne revisorer, der indstilles af ECB’s Styrelsesråd og godkendes af Rådet for Den Europæiske Union;

(2)

under henvisning til artikel 1 i Rådets beslutning 2008/608/EF af 8. juli 2008 i medfør af traktatens artikel 122, stk. 2, om Slovakiets indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2009 (1), indførte Slovakiet den fælles valuta den 1. januar 2009;

(3)

i henhold til artikel 38 i lov om Národná banka Slovenska revideres regnskabet for Národná banka Slovenska fra 1. januar 2009 i overensstemmelse med artikel 27.1 i ESCB-statutten;

(4)

Národná banka Slovenska har valgt Deloitte Audit s.r.o. som sine eksterne revisorer for regnskabsåret 2009, —

VEDTAGET FØLGENDE HENSTILLING:

Det henstilles, at Deloitte Audit s.r.o. udnævnes til eksterne revisorer for Národná banka Slovenska for regnskabsåret 2009.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 25. juni 2009.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  OJ L 195 af 24.7.2008, s. 24.


Top