Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0247

Pesticidudbringningsmaskiner ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om pesticidudbringningsudstyr og om ændring af direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner (KOM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD))
P6_TC1-COD(2008)0172 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner
BILAG

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 192–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 184/192


Onsdag, den 22. april 2009
Pesticidudbringningsmaskiner ***I

P6_TA(2009)0247

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om pesticidudbringningsudstyr og om ændring af direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner (KOM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD))

2010/C 184 E/53

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0535),

der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0307/2008),

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0137/2009),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

tager Kommissionens erklæring, som er vedføjet denne beslutning, til efterretning;

3.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Onsdag, den 22. april 2009
P6_TC1-COD(2008)0172

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2009/127/EF).

Onsdag, den 22. april 2009
BILAG

Onsdag, den 22. april 2009
Erklæring fra Kommissionen om standardisering af pesticidudbringningsudstyr

Med henblik på at støtte de væsentlige krav i punkt 2.4. i bilag I vil Kommissionen give CEN mandat til at udvikle harmoniserede standarder for hver kategori af pesticidudbringningsudstyr på grundlag af de bedste tilgængelige teknikker til at undgå utilsigtet eksponering af miljøet for pesticider. Mandatet vil navnlig kræve, at standarderne fastsætter kriterier og tekniske specifikationer for montering af mekanisk afskærmning, tunnelsprøjtning og luftassisterede sprøjtesystemer, for hvordan forurening af vandforsyningen under påfyldning og tømning kan undgås, og præcise specifikationer for fabrikanternes brugsanvisning for at undgå pesticidafdrift, under hensyntagen til de relevante parametre som dyser, tryk, bomhøjde, vindstyrke, lufttemperatur og -fugtighed samt kørehastighed.


Top