Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0245

Betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 (14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD))
P6_TC2-COD(2007)0199 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 190–190 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 184/190


Onsdag, den 22. april 2009
Betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet ***II

P6_TA(2009)0245

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 (14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD))

2010/C 184 E/51

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Rådets fælles holdning (14548/2/2008 - C6-0023/2009),

der henviser til sin holdning ved førstebehandling (1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0532),

der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

der henviser til forretningsordenens artikel 62,

der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0237/2009),

1.

godkender den fælles holdning som ændret;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Vedtagne tekster af 9.7.2008, P6_TA(2008)0346.


Onsdag, den 22. april 2009
P6_TC2-COD(2007)0199

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 715/2009).


Top