Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0036

Udbud af audiovisuelle medietjenester ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (kodificeret udgave) (KOM(2009)0185 - C7-0041/2009 - 2009/0056(COD))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 265/37


Tirsdag, den 20. oktober 2009
Udbud af audiovisuelle medietjenester (kodificeret udgave) ***I

P7_TA(2009)0036

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (kodificeret udgave) (KOM(2009)0185 - C7-0041/2009 - 2009/0056(COD))

2010/C 265 E/15

(Høringsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0185),

der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 47, stk. 2, og artikel 55, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0041/2009),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster (1),

der henviser til forretningsordenens artikel 86 og 55,

der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0029/2009),

A.

der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.

godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Top