Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0624(03)

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler

OJ C 148, 24.6.2006, p. 12–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 148/12


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler

(2006/C 148/04)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006. Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen.

SAMMENFATNING

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

Ansøgning om registrering i henhold til artikel 5 og artikel 17, stk. 2

»STAFFORDSHIRE CHEESE«

EF-nr. UK/0354/26.7.2004

BOB ( X ) BGB ( )

Sammenfatningen er udarbejdet til oplysning. Interesserede parter kan indhente alle oplysninger i den fuldstændige udgave af varespecifikationen enten hos de nationale myndigheder nævnt i afsnit 1 eller hos Europa-Kommissionens tjenestegrene (1).

1.   Medlemsstatens ansvarlige myndighed

Navn:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Food Chain, Marketing and Competitiveness Division

Adresse:

Area 4 C, 4th Floor

Nobel House

17 Smith Square

London, SWIP 3JR

United Kingdom

Tlf.

0207 238 6075

Fax

0207 238 5728

E-mail:

Funda.Lancaster@defra.gsi.gov.uk

2.   Ansøgende sammenslutning

Navn:

The Staffordshire Cheese Company

Adresse:

Glenmore House

55 Rose Bank

Leek

Staffordshire ST13 6AG

United Kingdom

Tlf.

01538 399733

Fax

01538 399985

E-mail:

JKnox1066@aol.com

Sammensætning:

Producent/Forarbejdningsvirksomhed ( X ) Andet ( X )

3.   Produktets art

Klasse 1.3 — Ost

4.   Varespecifikation (sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2)

4.1   Navn: »Staffordshire Cheese«

4.2   Beskrivelse: »Staffordshire Cheese« fremstilles af mælk fra køer på Staffordshire bedrifter. Ostemassen, der er glat og let smuldrende og kan være mere eller mindre hård afhængig af lagringsperioden, er lys cremefarvet og har en cremet, frisk og mælkeagtig smag. Den har et fedtindhold på 30-35 %, og fedtindholdet i tørstoffet er på 48-51 %. »Osten er cylinderformet og vejer 8-10 kg. Den sælges indbundet i lærredsklæde«.

4.3   Geografisk område: Staffordshire county i England.

4.4   Bevis for oprindelse: Den mælk og fløde, der anvendes til fremstilling af denne type ost kan leveres fra alle bedrifter beliggende i Staffordshire. På nærværende tidspunkt leveres den fra syv bedrifter i Staffordshire, der alle ligger tæt på ostemejeriet. De mælketankvogne, der afhenter mælken og fløden, følger en given afhentningsrute og har computere om bord, hvor enkeltheder om bedrifter, mælkevolumen og -temperatur og afhentningsdato registreres. Producenten følger en osteforarbejdningsprotokol, udarbejdet af andelsselskabet Dairy Farmers of Britain (DFB er et stort mejeriandelsselskab, hvor mælken til fremstilling af »Staffordshire cheese« passerer igennem), der bl.a. omfatter en leveringsseddel, der leder tilbage til mejeriet og frem til den færdigpressede ost i modningsrummet. Når tankvognene leverer mælk til Staffordshire Cheese Company, opretter køretøjets computer en leveringsseddel, der oplyser om mælkevolumen, rutenummer, mælketemperatur og leveringsdato. Andelsselskabet råder over et centralt computersystem kaldet »Core milk system«. Alle selskabets mælketankvogne overfører dagligt informationer til dette system, med bl.a. oplysninger om rute, indsamlingssted og kemiske og bakterielle analyser af den afhentede mælk.

Håndbogen om fødevaresikkerhed, udgivet af »Food Standards Agency«, er en dokumenteret optegnelse over styresystemet for fødevaresikkerhed for osteproducenter. Den beskriver ikke kun, hvordan leverandørerne sikrer kvaliteten af råstofferne til osteproduktionen, men også hvordan osten kan spores fra det øjeblik, den forlader produktionsstedet. Hvis osten sælges hel, anføres fremstillingsdatoen på fakturaen. Hvis den sælges i mindre portioner, anføres pakkedatoen, der leder tilbage til forarbejdningsprotokollen, på etiketten. Sporingen muliggøres ved udfærdigelse af parti- og lagerrapporter, salgsfakturaer og detaljerede kundeoplysninger.

4.5   Fremstilling: Efter afhentningen oplagres den friske rå mælk fra bedrifter i Staffordshire på køl ved en temperatur på 0-5 °C natten over. Den følgende dag tilsættes Staffordshire fløde (der også leveres fra bedrifter i Staffordshire), og blandingen omrøres i 15 minutter. Blandingen af mælk og fløde pasteuriseres ved 72-75,5 °C i 15-20 sekunder. Den pumpes dernæst over i et ostekar og nedkøles til en temperatur på 32,5-35 °C. Når blandingen når en temperatur på 28 °C tilsættes 0,2-0,4 % starterkulturer, der indeholder stammer af lactococcus lactis subsp.cremoris, lactococcus lactis subsp.lactis og lactococcus lactis subsp. diocetylactis. Disse kulturer igangsætter ostens syre- og smagsudvikling.

Efter 60 til 75 minutters modning ved 32,5 °C tilsættes osteløbe ved 31-33 °C. Koaguleringen varer 45-50 minutter, og koaglets konsistens kontrolleres manuelt før skæring.

Ostemassen vil derefter være fast med en ren brudflade. Efter 35-45 minutter skæres ostemassen op, først på langs og på tværs af karret med en lodret ostehøvl, og dernæst tilsvarende med en vandret ostehøvl. Dette tager 20 minutter.

Herefter omrøres ostemassen ved 30-32 °C i 40 minutter. Efter henstand aftappes vallen i 35 minutter gennem en sigte, der befinder sig for enden af karret. Når denne proces er tilendebragt, er syreindholdet på 0,29 % mælkevalle. Ostemasserne brydes derefter hvert kvarter i 45 minutter. Surhedsgraden ved første brydning er 0,39 %, ved anden brydning 0,45 % og ved sidste brydning 0,53 % mælkesyre.

Dernæst æltes ostemasserne i en pinderører af rustfrit stål. Der tilsættes 2,5 % salt under æltning. Salten iblandes ved at vende ostemasserne, én gang ved hjælp af en plastik-spatel til fødevarebrug og tre gange manuelt. Osten vendes kun 4 gange ialt, da den ellers vil blive for tør.

Den saltede ostemasse hældes derefter manuelt over i forme foret med lærredsklæde. Klædet har cirkulære syninger, og formene er specielt fremstillede til aftapning og formning. Ostene presses ved et tryk på 2 pund pr. kvadrattomme og en temperatur på 21-25 °C natten over. Efter presning er ostens overflade dækket af klædet. Ostene opbevares på hylder ved 7-10 °C, og i den første uge vendes de dagligt, dernæst én gang ugentligt. Den milde ost modner på 2-4 uger, men osten kan modnes i op til 12 måneder.

4.6   Tilknytning: Ostens oprindelse kan spores tilbage til cisterciensermunke, der slog sig ned i byen Leek i Staffordshire i det 13. århundrede. Disse munkes liv var præget af bøn, studier og arbejde. Munkene var selvforsynende, og iblandt dem var der både landmænd, pottemagere, bagere, bryggere, ostemagere og bogtrykkere. De tog deres viden om osteproduktion med til området. Produktionen af »Staffordshire cheese« fortsatte indtil udbruddet af 2. verdenskrig, hvor den centrale mælkeindsamlingspolitik, fastsat af afsætningsrådet for mejeriprodukter, stoppede produktionen af mange engelske, regionale oste. Denne ansøgning repræsenterer derfor genoptagelsen af produktionen (med hjælp fra en professionel ostemager, der samarbejder med de lokale landmænd) af denne traditionelle ost, der, som produktionen af så mange andre oste, gik i stå under krigstidens fødevareforsyningspolitikker. Detailhandlere og forbrugere er i dag ved at genopdage osten.

Klimaet i Staffordshire er varmt og fugtigt, og jorderne indeholder kulholdigt kalksten. Disse forhold sikrer frodige græsgange, der får kvæget til at producere den fede mælk, der giver osten dens kendetegn. Jordbunden har en naturlig evne til at frembringe et fint græsdække (naboprovinserne Cheshire og Derbyshire har højere regnmængder og gennemsnitstemperaturer end Staffordshire). Disse græsgange har særlige egenskaber, som giver »Staffordshire cheese« sit særpræg. Al mælk og fløde, der anvendes til fremstilling af »Staffordshire cheese«, kommer fra køer, der græsser på disse græsgange. Om vinteren fodres køerne hovedsageligt med græs- og majsensilage fra jorder i Staffordshire. For at øge proteinmængden i foderet tilsættes ensilagen små mængder koncentrater.

Staffordshire støder op til Cheshire og Derbyshire. Cheshire har højere regnmængder og gennemsnitstemperaturer end Staffordshire. Cheshire er et område, hvor jorden har et højt indhold af stensalt og naturlige saltkilder, hvilket står i stærk kontrast til de jorder med kulholdigt kalksten, man finder i Staffordshire. Den mest kendte ost i Cheshire er »Cheshire cheese«. Denne ost er meget syrlig og smuldrende.

Derbyshire grænser også op til Staffordshire, og det er her, at »Stilton« og »Derby cheese« fremstilles. Disse oste er meget forskellige fra »Staffordshire cheese« — »Stilton« er en blåskimmelost fremstillet på basis af penicillium Rocquforti og den glatte struktur, som »Derby cheese« har, minder mest om en blødere form for »Cheddar«.

»Staffordshire cheese« adskiller sig fra de andre ostetyper, der fremstilles i de omkringliggende provinser, da køernes særlige foder, den specielle blanding af starterkulturer og størrelsen af den klædeomviklede ost giver det færdige produkt sit helt eget udseende og konsistens. Osten er i dag igen ved at blive kendt af detailhandlere og forbrugere. Den bliver solgt på landsbymarkeder, i gårdbutikker, i lokale specialforretninger og pr. postordre.

4.7   Kontrolorgan:

Navn:

Staffordshire County Council Trading Standards Service

Adresse:

24 Horninglow Street

Burton on Trent

Staffordshire DE14 1PG

United Kingdom

Tlf.

Fax

E-mail:

Kontrolorganet er et officielt offentligt organ underlagt principperne i EN 45011 standarden.

4.8   Mærkning: Det godkendte BOB mærke vil blive anvendt på salgsstedet eller på enhver pakning, der indeholder produktet.

4.9   Nationale krav: —


(1)  Europa-Kommissionen, Generaldirektorat for Landbrug og Landdistrikternes Udvikling, Kvalitetspolitik for landbrugsprodukter, B-1049 Bruxelles.


Top