EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0013

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 27. februar 2006 om forslag til Rådets forordning om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår den tidsmæssige dækning af prisindsamlingen til det harmoniserede forbrugerprisindeks (CON/2006/13)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 55/63


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 27. februar 2006

om forslag til Rådets forordning om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår den tidsmæssige dækning af prisindsamlingen til det harmoniserede forbrugerprisindeks

(CON/2006/13)

(2006/C 55/30)

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 24. februar 2006 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Rådets forordning om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (1) for så vidt angår den tidsmæssige dækning af prisindsamlingen til det harmoniserede forbrugerprisindeks (i det følgende benævnt »forslaget til forordning«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, første led i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og af artikel 5, stk.3 i forordningen om det harmoniserede forbrugerprisindeks. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1.

Formålet med forordningsforslaget er at fastlægge minimumsnormer for prisindsamlingsperioder i hver måned for at forbedre sammenligneligheden af de harmoniserede forbrugerindekser (HCPI'er) mellem medlemslandene og pålideligheden af indekset for euroområdet. Da prisindsamlingsperioder er forskellige i medlemslandene, kan kortvarige prisvariationer inden for en måned for visse produkter, der indgår i HCPI'er, medføre betydelige forskelle i skønnede prisændringer. ECB ser med tilfredshed på forordningsforslaget, hvorefter prisindsamlinger skal foregå over mindst én arbejdsuge, i eller tæt på midten af måneden, og over mere end én arbejdsuge for produkter, hvorom det vides, at priserne udviser markante og uregelmæssige ændringer inden for en måned. Disse minimumsnormer er resultatet af et kompromis mellem behovet for en harmonisering af prisindsamlingen i medlemslandene på den ene side og omkostningerne ved en ændring af den bestående prisindsamlingspraksis på den anden.

2.

Kravet om, at produkter, som udviser volatile priser, skal indsamles »over mindst én arbejdsuge«, giver medlemslandene en vis fleksibilitet ved gennemførelsen af forslaget til denne bestemmelse. Der er derfor grund til at foretage en tæt overvågning af effektiviteten ved gennemførelsen af forordningsforslaget på dette punkt.

3.

ECB forstår, at forordningsforslaget ikke skal være til hinder for offentliggørelse af foreløbige HCPI'er eller foreløbige estimater for HCPI, og ikke skal påvirke de gældende frister for offentliggørelse af HCPI for euroområdet.

4.

ECB er enig i den foreslåede gennemførelse fra januar 2007 og fremefter, forudsat der ikke forventes nogen systematiske virkninger på målte årlige eller månedlige prisændringer. Det antages derfor, at det ikke vil være nødvendigt med revision af historiske data.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 27. februar 2006.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1.


Top