EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0008

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 21. februar 2006 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3181/78 og Rådets forordning (EØF) nr. 1736/79 på det monetære område (CON/2006/8)

OJ C 49, 28.2.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 49/35


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 21. februar 2006

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3181/78 og Rådets forordning (EØF) nr. 1736/79 på det monetære område

(CON/2006/8)

(2006/C 49/11)

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 1. februar 2006 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om forslag til Rådets forordning om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3181/78 og Rådets forordning (EØF) nr. 1736/79 på det monetære område (COM(2005) 611 endelig) (i det følgende benævnt (»forordningsforslaget«). ECB's kompetence til at afgive en udtalelse fremgår af artikel 105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, idet forordningsforslaget indeholder bestemmelser, som berører Det Europæiske Monetære System (EMS) og opgaverne for det tidligere Europæiske Monetære Institut, som ECB overtog i henhold til artikel 44 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1.   Specielle bemærkninger

ECB har to specielle bemærkninger til forordningsforslaget.

1.1.   Forordningsforslagets titel

ECB skal foreslå, at forordningsforslagets titel ændres for bedre at afspejle emnet for de to forældede forordninger, som skal ophæves, idet begge forordninger vedrører EMS's system snarere end det bredere monetære område.

1.2.   Henvisning til ECB's udtalelse

I følge artikel 253 i traktaten skal forordninger, som vedtages af Rådet, henvise til de udtalelser, som skal indhentes i henhold til traktaten. ECB skal derfor foreslå, at henvisninger til forordningsforslaget henviser til denne udtalelse.

2.   Ændringsforslag

Hvor ovennævnte forslag ville føre til ændringer i forordningsforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 21. februar 2006.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen (1)

Ændringer foreslået af ECB (2)

Ændringsforslag 1

Forordningsforslagets titel

Rådets forordning

om ophævelse af Rådets forordning EØF) 3181/78 og Rådets forordning (EØF) 1736/79 på det monetære område

Rådets forordning

om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3181/78 og forordning (EØF) nr. 1736/79 om det europæiske monetære system

Begrundelse — Se afsnit 1.1 i udtalelsen

Ændringsforslag 2

Henvisninger til forordningsforslaget

[Intet foreliggende forslag]

Under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank [3]

[3 ] EUT C […] af […], s. […].

Begrundelse — Se afsnit 1.2 i udtalelsen


(1)  Kursiv i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår at tekst udgår.

(2)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny ordlyd.


Top