EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0316(01)

KOM-dokumenter, som ikke er forslag til retsakter, vedtaget af Kommissionen

OJ C 64, 16.3.2005, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 64/2


KOM-dokumenter, som ikke er forslag til retsakter, vedtaget af Kommissionen

(2005/C 64/02)

Dokument

Del

Dato

Titel

KOM(2004) 431

 

15.7.2004

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Finansiering af Natura 2000

KOM(2004) 793

 

10.12.2004

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet gennemførelse af den ekstraordinære finansielle bistand til Armenien, Georgien og Tadsjikistan

KOM(2004) 838

1

30.12.2004

Meddelelse til Rådet fra Kommissionen (1) om en flerårig finansiel ramme for samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering under AVS EU-partnerskabsaftalen og (2) om et dermed forbundet forslag til Rådets afgørelse om skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. Europæiske Udviklingsfond

KOM(2004) 841

 

29.12.2004

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan for gennemførelsen af lovgivningen om elektronisk baserede offentlige indkøbsprocedurer

KOM(2004) 858

 

7.1.2005

Beretning fra Kommissionen om implementeringen af Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold

KOM(2004) 863

 

5.1.2005

Beretning fra Kommissionen: Årsrapport om realiseringen af det indre marked for gas og elektricitet

KOM(2005) 12

 

26.1.2005

Strategiske mål 2005-2009: Europa 2010: Et partnerskab for fornyelse i EU — Velstand, solidaritet og sikkerhed — Meddelelse fra formanden i samråd med næstformand Margot Wallström

KOM(2005) 13

 

27.1.2005

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet: Udkast til den fælles rapport om beskæftigelsen 2004/2005

KOM(2005) 17

 

27.1.2005

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Miljøpolitisk årsberetning for 2004

KOM(2005) 24

 

2.2.2005

Meddelelse til Det Europæiske Råds forårsmøde: Vækst og beskæftigelse: en fælles opgave — Et nyt afsæt for Lissabon-strategien — Meddelelse fra formand José Manuel Barroso i samråd med næstformand Günter Verheugen

KOM(2005) 33

 

9.2.2005

Kommissionens meddelelse: om Den Social- og Arbejdsmarkedspolitiske Dagsorden

KOM(2005) 37

 

9.2.2005

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet 2005-revision af EU's strategi for bæredygtig udvikling: første status og fremtidige retningslinjer (SEC(2005) 225)

KOM(2005) 43

1

10.2.2005

Meddelelse fra Kommissionen om ændring af Kommissionens forslag til Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. juli 2005 til 31. december 2008

KOM(2005) 55

 

22.2.2005

Kommissionens udtalelse af 22. februar 2005 om Republikken Bulgariens og Rumæniens ansøgning om tiltrædelse til Den Europæiske Union

Disse tekster er tilgængelige på EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


Top