EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0033

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 4. oktober 2005 på anmodning af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om udkast til Kommissionens forordning til gennemførelse af Rådets forordning (EF) 2494/95 for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for det harmoniserede forbrugerindeks (CON/ 2005/33)

OJ C 254, 14.10.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 254/4


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 4. oktober 2005

på anmodning af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om udkast til Kommissionens forordning til gennemførelse af Rådets forordning (EF) 2494/95 for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for det harmoniserede forbrugerindeks

(CON/ 2005/33)

(2005/C 254/05)

1.

Den Europæiske Centralbank modtog den 5. september en anmodning fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om en udtalelse om udkast til Kommissionens forordning til fastlæggelse af nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) 2494/95 for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for det harmoniserede forbrugerindeks samt til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96 (i det følgende benævnt »forordningsforslaget«).

2.

ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 5, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (1). I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3.

Formålet med forordningsforslaget er en revision af den fælles indeksreferenceperiode for så vidt angår alle harmoniserede indeks i forbrugerprisindekset (HICP'er) fra 1996 = 100 til 2005 = 100 og at indføre en fremgangsmåde for fremtidig ajourføring af indeksreferenceperioderne. Forordningsforslaget opstiller desuden tekniske specifikationer for gennemførelsen af den nye indeksreferenceperiode og for behandlingen af nye delindekser under HICP.

4.

ECB kan tilslutte sig forordningsforslaget. Ajourføringen har ingen indflydelse på de beregnede årlige HICP inflationstakter bortset fra afrundingseffekten, som forventes at være beskeden. ECB har ingen kommentarer til de tekniske specifikationer, som er opstillet i forordningsforslaget.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 4. oktober 2005.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1.


Top