EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0017

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 3. juni 2005 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (COM(2005) 155 endelig) (CON/2005/17)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 144/16


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 3. juni 2005

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (COM(2005) 155 endelig)

(CON/2005/17)

(2005/C 144/10)

1.

Den 3. maj 2005 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (i det følgende benævnt »forslaget til forordning«).

2.

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 104, stk. 14, andet afsnit, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3.

Sunde finanspolitikker er afgørende for, at Den Økonomiske og Monetære Union kan fungere efter hensigten. De er en forudsætning for makroøkonomisk stabilitet, vækst og samhørighed i euroområdet. De finanspolitiske rammer, som er nedfældet i traktaten og i stabilitets- og vækstpagten, er af afgørende betydning for ØMU og dermed for forankringen af forventningerne til budgetdisciplinen. Denne regelbaserede ramme, som har til formål at sikre en holdbar udvikling i de offentlige finanser, samtidig med at udsving i produktionen udjævnes gennem anvendelse af automatiske stabilisatorer, skal forblive klar, enkel og til at håndhæve. Overholdelse af disse principper vil også medvirke til gennemsigtighed og ligebehandling i gennemførelsen af rammen.

4.

Formålet med forslaget til forordning er at afspejle de ændringer i gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten, som blev vedtaget af Rådet (økonomi og finans) den 20. marts 2005. Forslaget til forordning vedrører gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (EDP). Formålet med forslaget til forordning er at sikre sunde finanspolitikker ved at give incitamenter til budgetdisciplin. ECB anser det ikke for at være nødvendigt at afgive en udtalelse om de enkelte bestemmelser i forslaget til forordning, men gentager, at proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud både skal være troværdig og effektiv til sikkerhed mod uholdbare offentlige finanser inden for en snæver tidsramme. På denne baggrund vil ECB støtte en ændring, der er så begrænset som mulig, af Rådets forordning (EF) 1667/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (1). En streng og konsekvent gennemførelse af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud vil kunne bidrage til forsigtige finanspolitikker.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. juni 2005.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6.


Top