EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004IP0113(01)

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo

OJ C 226E, 15.9.2005, p. 359–361 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

52004IP0113(01)

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo

EU-Tidende nr. 226 E af 15/09/2005 s. 0359 - 0361


P6_TA(2004)0113

Situationen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo

Europa-Parlamentet,

- der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A. der henviser til de højtidelige forpligtelser, der blev indgået på De Forenede Nationers konference om De Store Søers Område, som fandt sted i Dar es Salaam med deltagelse af seksten afrikanske statschefer,

B. der henviser til, at rwandiske tropper på ny invaderede Den Demokratiske Republik Congo mindre end en uge efter at denne konference var slut — for tredje gang i løbet af ti år,

C. der henviser til, at genoptagelsen af fjendtlighederne betyder, at civilbefolkningen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo dagligt udsættes for krigsforbrydelser og alvorlige menneskerettighedskrænkelser, og er rystet over, at seksuelle overgreb og voldtægt anvendes som krigsvåben over for congolesiske kvinder, og at flertallet af ofrene ikke har adgang til den lægehjælp, som deres tilstand kræver,

D. der er rystet over nyhedsrapporterne om voldtægt, pædofili og andre voldelige overgreb begået mod civilbefolkningen af visse medlemmer af MONUC's (FN's mission i Den Demokratiske Republik Congo) militære og civile personale,

E. der henviser til, at Den Demokratiske Republik Congo kæmper for at komme på fode igen efter seks års ødelæggende konflikt, som har kostet over tre millioner mennesker livet og fortsat destabiliserer Centralafrika og påfører landets civilbefolkning enorme lidelser,

F. der henviser til, at Den Demokratiske Republik Congo befinder sig i en yderst ømtålelig overgangsfase, hvor man står over for den vanskelige opgave med at etablere levedygtige institutioner, og understreger, at der er brug for alle berørte parters samarbejde, hvis overgangen skal lykkes,

G. der henviser til, at tilstedeværelsen af rwandiske væbnede styrker med tilknytning til de myndigheder, der mistede magten i 1994, nu i ti år er blevet brugt som påskud for, at de nuværende rwandiske magthaveres tropper opholder sig i Den Demokratiske Republik Congo,

H. der henviser til, at det internationale samfund har undervurderet nødvendigheden af en aktion imod de tidligere Far/Interahamwe-styrker (rwandiske væbnede styrker),

I. der henviser til, at rapporten fra august 2004 fra FN's undersøgelsesudvalg understreger Rwandas rolle i forbindelse med støtten til og bevæbningen af de oprørsstyrker, der kæmper imod den congolesiske regering, især dem, der i juni 2004 besatte Bukavu, samt de rwandiske styrkers opmagasinering af våben i Kivu,

J. der henviser til, at FN i august 2003 anslog, at 3,4 millioner congolesere var fordrevet til andre dele af landet som følge af den væbnede konflikt, navnlig i landets østlige del,

K. der henviser til, at Den Afrikanske Union er villig til at deltage mere aktivt i afvæbningen af de ulovlige væbnede, især rwandiske, grupper, der befinder sig i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo,

L. der henviser til, at der ifølge rapporten fra FN's Sikkerhedsråd stadig strømmer ulovlige våben over grænserne til Den Demokratiske Republik Congo,

M. der henviser til, at det er mere nødvendigt end nogensinde før at afvæbne de væbnede grupper, der befinder på Den Demokratiske Republik Congos område, således som det fastsattes i de aftaler, der blev indgået i Lusaka i 1999 og i Pretoria i 2002,

N. der henviser til, at der stadig ikke hersker fred i Ituri-distriktet og provinserne Nord- og Sydkivu, og at den fortsatte ulovlige udnyttelse af naturressourcerne stadig nærer konflikten,

1. fordømmer Rwandas ensidige militæraktion og kræver, at landet øjeblikkelig og ubetinget trækker sine tropper tilbage fra congolesisk område;

2. mener, at denne ensidige militæraktion kan få alvorlige følger for fredsprocessen og stabiliteten i De Store Søers Område og understreger, at alle indgåede forpligtelser skal opfyldes;

3. opfordrer Rwandas regering til at respektere Den Demokratiske Republik Congos territoriale integritet og opfordrer alle konfliktens parter til at respektere og overholde fredsaftalerne fra 2003 og De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner;

4. understreger, at statscheferne på den internationale konference for fred og sikkerhed i De Store Søers Område, som fandt sted i Dar es Salaam i Tanzania den 20. november 2004, forpligtede sig til at gøre en ende på konflikterne i området;

5. fordømmer på det kraftigste de seksuelle overgreb og de voldtægter, der i stort antal begås i Den Demokratiske Republik Congo af de væbnede grupper og af visse medlemmer af MONUC's militære og civile personale;

6. opfordrer Den Demokratiske Republik Congos regering til at iværksætte et medicinsk nødprogram for ofrene for seksuelle overgreb i den østlige del af landet;

7. anmoder Den Demokratiske Republik Congos regering om som led i genopbygningen af retsstaten at fremstille alle personer, der har gjort sig skyldige i voldelige handlinger, for en dommer;

8. bifalder FN's beslutning om at indlede en undersøgelse af påstandene om seksuelle overgreb mod kvinder og anmoder om, at de involverede personer suspenderes, indtil resultaterne af denne undersøgelse foreligger;

9. anmoder Rådet om på enhver måde at træffe foranstaltninger til at bistå Den Afrikanske Union med i samarbejde med MONUC og i FN's regi at organisere afvæbningen af de ulovlige væbnede grupper, der opholder sig på congolesisk område, især dem med tilknytning til det tidligere rwandiske styre (de tidligere far/interahamwe-styrker);

10. udtrykker ønske om, at EU-medlemsstaternes væbnede styrker kan deltage aktivt i etableringen af Den Afrikanske Unions og den forenede congolesiske nationalhærs fredsstyrker;

11. anmoder indtrængende Rådet om snarest muligt at planlægge en ny EU-mission i Den Demokratiske Republik Congo med udgangspunkt i operation Artemis for at bidrage til sikkerheden i den østlige del af landet, især i grænseområdet mellem Rwanda og Den Demokratiske Republik Congo;

12. anmoder om, at våbenembargoen respekteres, og at der etableres en effektiv mekanisme for kontrol med de internationale og nationale våbenoverførsler;

13. anmoder FN's Sikkerhedsråd om at indføre sanktioner (begrænsning af bevægelsesfriheden, bankrestriktioner) over for personer, der bevisligt har deltaget i udplyndringen af rigdommene, samt over for enhver, der ved sine handlinger truer fredsprocessen;

14. kræver, at tidsplanen for valgene respekteres, således at borgerne i Den Demokratiske Republik Congo får mulighed for frit og demokratisk at vælge deres ledere;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Den Afrikanske Union, regeringerne i Den Demokratiske Republik Congo og Rwanda og FN's generalsekretær.

--------------------------------------------------

Top