EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0032

CON/2004/32: Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 6. oktober 2004 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en henstilling fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber med henblik på Rådets afgørelse om indledning af forhandlinger om en aftale om de monetære relationer med Fyrstendømmet Andorra (KOM(2004) 548 endelig)

OJ C 256, 16.10.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 256/9


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 6. oktober 2004

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en henstilling fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber med henblik på Rådets afgørelse om indledning af forhandlinger om en aftale om de monetære relationer med Fyrstendømmet Andorra (KOM(2004) 548 endelig)

(CON/2004/32)

(2004/C 256/06)

1.

Rådet for Den Europæiske Union anmodede den 8. september 2004 Den Europæiske Centralbank (ECB) om en udtalelse om en henstilling fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber med henblik på Rådets afgørelse om indledning af forhandlinger om en aftale om de monetære relationer med Fyrstendømmet Andorra (KOM(2004 548 endelig udg.) (i det følgende benævnt »henstillingen«).

2.

ECB's kompetence til at afgive udtalelse om henstillingen fremgår af artikel 111, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3.

Henstillingen foreslår et udkast til Rådets afgørelse, der fastslår, at eftersom de nødvendige betingelser som opstillet i Rådets beslutning 2004/548/EF af 11. maj 2004 (1) for indledning af forhandlinger mellem Fællesskabet og Fyrstendømmet Andorra (i det følgende benævnt »Andorra«) om en monetær aftale (i det følgende benævnt »Aftale«) er opfyldt, kan der åbnes sådanne forhandlinger.

4.

I sin udtalelse CON/2004/12 af 1. april 2004 om beslutning 2004/548/EF (2) konstaterede ECB blandt andet, at det ville være i Fællesskabets interesse at indlede forhandlinger om Aftalen.

5.

Det antages i henstillingen, at de nødvendige betingelser i beslutning 2004/548/EF er opfyldt, eftersom Fællesskabet og Andorra har påbegyndt aftalen om beskatning af renteindtægter og Andorra har givet tilsagn om at ratificere denne inden den 30. april 2005. På denne baggrund er der efter ECB's opfattelse ingen grunde, som taler imod vedtagelse af Rådets afgørelse om indledning af forhandlinger med Andorra om Aftalen.

6.

ECB bemærker, at forhandlingerne om Aftalen vil blive suspenderet, såfremt Andorra ikke ratificerer aftalen om beskatning af renteindtægter inden den 30. april 2005.

7.

I henhold til artikel 7 i beslutning 2004/548/EF fører Kommission forhandlingerne med Andorra på Fællesskabets vegne og Spanien og Frankrig tilknyttes forhandlingerne fuldt ud. ECB tilknyttes fuldt ud de forhandlinger, der omfattes af dens kompetenceområde.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 6. oktober 2004.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 244 af 16.7.2004, s. 47.

(2)  EUT C 88 af 8.4.2004, s. 18.


Top