EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC0508(01)

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

OJ C 111, 8.5.2002, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0508(01)

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

EF-Tidende nr. C 111 af 08/05/2002 s. 0002 - 0003


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(2002/C 111/02)

Dato for vedtagelse af beslutningen: 5.4.2002

Medlemsstat: Spanien

Sag nr.: N 33/01

Støtteordning: Støtte til landbrugsbedrifter

Formål: At fastlægge en generel støtteordning i landbruget

Retsgrundlag: Proyecto de reglamento de ayudas estatales del sector agrario en la Comunidad autónoma de Navarra

Rammebeløb: Ikke oplyst

Støtteintensitet eller støttebeløb: Forskellige beløb

Varighed: Ubestemt

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 5.4.2002

Medlemsstat: Spanien (Galicia)

Sag nr.: N 128/02

Støtteordning: Støtte til husdyrbrug til slagtning af dyr som følge af BSE

Formål: At yde erstatning for den obligatoriske slagtning af dyr og destruering af animalske produkter som følge af bovin spongiform encephalopati

Retsgrundlag: Proyecto de orden por la que se establecen las indemnizaciones por sacrificio obligatorio de los animales como consecuencia de la declaración oficial de la existencia de la enfermedad encefalopatia espongiforme bovina

Rammebeløb: Ubestemt

Støtteintensitet eller støttebeløb: Højst 100 % af udskiftningsprisen sammen med anden støtte

Varighed: Ubestemt

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 5.4.2002

Medlemsstat: Grækenland

Sag nr.: N 139/2000

Støtteordning: Finansiel støtte til landmænd, hvis bønneafgrøder blev beskadiget af ugunstige vejrforhold i 1999

Formål: Se ovenfor

Retsgrundlag: Κοινή υπουργική απόφαση

Rammebeløb: 750000 EUR

Støtteintensitet eller støttebeløb: 30 % af produktionstab

Varighed: Et år

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 5.4.2002

Medlemsstat: Italien (Veneto)

Sag nr.: N 248/2000

Støtteordning: Støtte til landbrugere, hvis besætninger blev angrebet af aviær influenza (Berigtigelse af brev afsendt den 14.1.2002 - K(2002) 60)

Formål: At erstatte fjerkræproducenter det indkomsttab, som aviær influenza har medført

Retsgrundlag: Legge regionale 7 aprile 2000, n. 8, come da attuazione di cui al decreto del presidente della Regione 24 maggi 2000, n. 880

Rammebeløb: 15 mia. ITL (9167191 EUR) i 2000

Støtteintensitet eller støttebeløb: Op til 80 % af indkomsttabet

Varighed: Ubestemt

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 5.4.2002

Medlemsstat: Spanien

Sag nr.: N 511/01

Støtteordning: Støtte til virksomheden Quesos del Duero

Formål: At bidrage til finansieringen af opførelsen af en ny fabrik, hvor der skal fremstilles kvalitetsoste

Retsgrundlag: Ley 50/85 de 27 de diciembre de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales. Real Decreto 1535/87, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de dessarrollo de dicha Ley 50/85. Real Decreto 570/1988, de 3 de junio, de delimitación de la Zona de Promoción Económica de Castilla León

Rammebeløb: 4491664 EUR

Støtteintensitet eller støttebeløb: 10 % af de samlede investeringsudgifter

Varighed: Engangsstøtte til gennemførelse af investeringen

Andre oplysninger: Gennem projektet skal der netto oprettes 120 nye arbejdspladser

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 5.4.2002

Medlemsstat: Østrig (Oberösterreich)

Sag nr.: N 828/01

Støtteordning: Investeringsstøtte til maskiner til nedlægning af gylle på eller i jorden

Formål: Der ydes støtte til købere af maskiner til nedlægning af gylle. Der kan kun ydes støtte til førstegangskøb efter 1.1.2002 af maskiner, der nedlægger gyllen direkte i jorden. Køb af sådanne maskiner støttes med henblik på at begrænse udledningen af kvælstofforbindelser (NH3, NO3-) i miljøet. Foranstaltningen er identisk med statsstøtteforanstaltning N 10/2000, hvis anvendelsesperiode udløb den 31.12.2002

Retsgrundlag: Förderungsrichtlinien für den Ankauf von Gülleverteilsystemen zur bodennahen Ausbringung bzw. direkten Einarbeitung in den Boden

Rammebeløb: 72680 EUR om året

Støtteintensitet eller støttebeløb: Støtten svarer til 20 % af købsprisen, dog højst 36400 EUR

Varighed: Ubestemt

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Top