EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41999X0205

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 25. januar 1999 om public service-radio- og -tv-virksomhed

OJ C 30, 5.2.1999, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

41999X0205

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 25. januar 1999 om public service-radio- og -tv-virksomhed

EF-Tidende nr. C 030 af 05/02/1999 s. 0001 - 0001


RESOLUTION VEDTAGET AF RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET den 25. januar 1999 om public service-radio- og -tv-virksomhed (1999/C 30/01)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,

A) som henviser til Rådets drøftelse af public service-radio- og -tv-virksomhed;

B) som tager i betragtning, at public service-radio- og -tv-virksomhed på grund af dens kulturelle, sociale og demokratiske funktioner, som udføres til gavn for almenvellet, har afgørende betydning for at sikre demokrati, pluralisme, social samhørighed, kulturel og sproglig mangfoldighed;

C) som understreger, at de meget forskelligartede programmer, der tilbydes i det nye mediemiljø, styrker betydningen af den almene opgave, der påhviler public service-radio- og -tv-foretagender;

D) som minder om, at medlemsstaternes beføjelser med hensyn til opgaver og finansiering er blevet bekræftet i protokollen til Amsterdam-traktaten om offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne;

NOTERER OG BEKRÆFTER FØLGENDE:

1. I protokollen til Amsterdam-traktaten bekræftes det, at der blandt medlemsstaterne er fuld enighed om at understrege den rolle, som public service-radio- og -tv-virksomhed spiller;

2. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab griber således ikke ind i medlemsstaternes beføjelse til at finansiere public service-radio- og -tv-virksomhed, for så vidt finansieringen ydes til radio- og fjernsynsforetagender, så disse kan opfylde deres public service-opgaver som pålagt dem, defineret og tilrettelagt af de enkelte medlemsstater, og denne finansiering ikke ændrer handels- og konkurrencevilkårene i Fællesskabet i et omfang, der strider mod de fælles interesser, idet der tages hensyn til opfyldelsen af disse public service-opgaver.

3. Public service-radio- og -tv-foretagender skal ved varetagelsen af deres opgaver fortsat udnytte de teknologiske fremskridt;

4. Det er en nødvendig forudsætning for opfyldelsen af de særlige pligter i forbindelse med public service-radio- og -tv-virksomhed, at offentligheden har bred adgang til de forskellige kanaler og tjenester uden forskelsbehandling og på lige vilkår;

5. Ifølge medlemsstaternes definition af public service-opgaverne spiller public service-radio- og -tv-virksomhed en vigtig rolle med hensyn til at give offentligheden udbytte af de nye audiovisuelle tjenester og informationstjenester samt den nye teknologi;

6. Public service-radio- og -tv-foretagender skal bevare og forbedre evnen til at tilbyde offentligheden kvalitetsprogrammer og -tjenester og bl.a. evnen til at udvikle og diversificere deres aktiviteter i den digitale tidsalder;

7. Public service-radio- og -tv-foretagender skal fortsat, i overensstemmelse med de opgaver, som medlemsstaterne har pålagt dem, kunne tilbyde et stort udvalg af programmer, som henvender sig til hele samfundet; set i dette perspektiv er det legitimt, at public service-radio- og -tv-foretagender forsøger at nå ud til et bredt publikum.

Top