EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1790

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2023/1790 af 14. september 2023 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionsstyrken for Den Europæiske Unions militære uddannelsesmission i Mozambique (EUTM Mozambique) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2022/1482 (EUTM Mozambique/2/2023)

ST/12747/2023/INIT

OJ L 230, 19.9.2023, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1790/oj

19.9.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/14


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE (FUSP) 2023/1790

af 14. september 2023

om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionsstyrken for Den Europæiske Unions militære uddannelsesmission i Mozambique (EUTM Mozambique) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2022/1482 (EUTM Mozambique/2/2023)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2021/1143 af 12. juli 2021 om Den Europæiske Unions militære uddannelsesmission i Mozambique (EUTM Mozambique) (1), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 5, stk. 1, i afgørelse (FUSP) 2021/1143 bemyndigede Rådet Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) til at træffe afgørelser vedrørende den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af EUTM Mozambique, herunder de relevante afgørelser om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionsstyrken EUTM Mozambique.

(2)

PSC udnævnte ved afgørelse (FUSP) 2022/1482 (2) flotilleadmiral Rogério Paulo FIGUEIRA MARTINS de BRITO til øverstbefalende for EU-missionsstyrken for EU's militære uddannelsesmission i Mozambique (EUTM Mozambique).

(3)

Den 14. juli 2023 foreslog de portugisiske myndigheder brigadegeneral João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVES som efterfølger for flotilleadmiral Rogério Paulo FIGUEIRA MARTINS de BRITO som øverstbefalende for EU-missionsstyrken EUTM Mozambique fra den 15. september 2023.

(4)

Den 27. juli 2023 støttede den øverstbefalende for EU-missionen dette forslag.

(5)

Den 31. juli 2023 henstillede EU's Militærkomité, at brigadegeneral João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVES udnævnes til øverstbefalende for EU-missionsstyrken fra den 15. september 2023.

(6)

Der bør træffes afgørelse om udnævnelse af brigadegeneral João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVES til øverstbefalende for missionsstyrken EUTM Mozambique fra den 15. september 2023, og afgørelse (FUSP) 2022/1482 bør ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Brigadegeneral João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVES udnævnes herved til øverstbefalende for EU-missionsstyrken for Den Europæiske Unions militære uddannelsesmission i Mozambique (EUTM Mozambique) fra den 15. september 2023.

Artikel 2

Afgørelse (FUSP) 2022/1482 ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 15. september 2023.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 2023

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

D. PRONK

Formand


(1)   EUT L 247 af 13.7.2021, s. 93.

(2)  Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2022/1482 af 25. august 2022 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionsstyrken for Den Europæiske Unions militære uddannelsesmission i Mozambique (EUTM Mozambique) (EUTM Mozambique/1/2022) (EUT L 233 af 8.9.2022, s. 50).


Top