EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1270

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/1270 af 21. juli 2022 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

ST/11449/2022/INIT

EUT L 193 af 21.7.2022, p. 133–195 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1270/oj

21.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/133


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1270

af 21. juli 2022

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

Unionen er fortsat urokkelig i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

(3)

I betragtning af den alvorlige situation finder Rådet, at der bør tilføjes 48 personer og 9 enheder, der er ansvarlige for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, til listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

(4)

Forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, føjes til listen i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juli 2022.

På Rådets vegne

M. BEK

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

Følgende personer og enheder føjes til listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014:

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»1182.

Adam Sultanovich DELIMKHANOV

(Адам Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Fødselsdato: 25.9.1969

Fødested: Benoy, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Medlem af Den Russiske Føderations Statsduma siden den 19. september 2021, første næstformand for Udvalget for Sikkerhed og Korruption.

Ansvarlig for oprettelsen af tjetjenske styrker i Donbasregionen siden marts 2022 og for at lede belejringen af byen Mariupol i marts 2022. Han har personligt været involveret i forberedelsen af angrebene siden begyndelsen af Ruslands angrebskrig mod Ukraine. For disse handlinger blev han den 26. april 2022 udnævnt til helt i Den Russiske Føderation ved dekret udstedt af præsidenten for Den Russiske Føderation.

Han er i den egenskab ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1183.

Sharip Sultanovich DELIMKHANOV

(Шарип Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Fødselsdato: 23.4.1980

Fødested: Dzhalka, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Chef for den tjetjenske afdeling af Den Russiske Føderations nationalgarde.

Ansvarlig for at lede de tjetjenske styrker under Ruslands angrebskrig mod Ukraine, herunder i Kyivregionen og Donbasregionen.

Han er i den egenskab ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1184.

Alibek Sultanovich DELIMKHANOV

(Алибек Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Fødselsdato: 16.10.1974

Fødested: Dzhalka, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Næstkommanderende for den tjetjenske afdeling af Den Russiske Føderations nationalgarde.

Ansvarlig for at lede de tjetjenske styrker under Ruslands angrebskrig mod Ukraine, herunder i Kyivregionen og Donbasregionen.

Han er i den egenskab ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1185.

Viktor Nikolayevich STRIGUNOV

(Виктор Николаевич СТРИГУНОВ)

Fødselsdato: 27.10.1958

Fødested: Dubovoye, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Første vicedirektør for forbundstjenesten for Den Russiske Føderations nationalgarde (Rosgvardia) – øverstbefalende for Rosgvardia.

Enheder i Rosgvardia er blevet sendt til de områder, der kontrolleres af de russiske myndigheder, såsom Kherson, Henichesk, Berdyansk og visse områder af Mariupol, for at undertrykke lokalbefolkningens protester. De har også deltaget i drab, voldtægt og tortur begået mod civile i Bucha, Ukraine. Medlemmer af Rosgvardia har arresteret proukrainske borgere og oprettet en militærpolitiforvaltning.

Han er derfor i den egenskab ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1186.

Oleg Anatolyevich PLOKHOI

(Олег Анатольевич ПЛОХОЙ)

Fødselsdato: 4.12.1968

Fødested: Kyiv, Ukraine

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Statssekretær, vicedirektør for forbundstjenesten for Den Russiske Føderations nationalgarde (Rosgvardia) – øverstbefalende for Rosgvardia.

Enheder i Rosgvardia er blevet sendt til de områder, der kontrolleres af de russiske myndigheder, såsom Kherson, Henichesk, Berdyansk og visse områder af Mariupol, for at undertrykke lokalbefolkningens protester. De har også deltaget i drab, voldtægt og tortur begået mod civile i Bucha, Ukraine. Medlemmer af Rosgvardia har arresteret proukrainske borgere og oprettet en militærpolitiforvaltning.

Han er derfor i den egenskab ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1187.

Yuriy Viktorovich YASHIN

(Юрий Викторович ЯШИН)

Fødselsdato: 11.3.1967

Fødested: Mednogorsk, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Chef for generalstaben for Den Russiske Føderations nationalgardes tropper – vicedirektør for forbundstjenesten for Den Russiske Føderations nationalgardes tropper – øverstbefalende for Den Russiske Føderations nationalgardes tropper.

Enheder i Den Russiske Føderations nationalgarde (Rosgvardia) er blevet sendt til de områder, der kontrolleres af de russiske myndigheder, såsom Kherson, Henichesk, Berdyansk og visse områder af Mariupol, for at undertrykke lokalbefolkningens protester. De har også deltaget i drab, voldtægt og tortur begået mod civile i Bucha, Ukraine. Medlemmer af Rosgvardia har arresteret proukrainske borgere og oprettet en militærpolitiforvaltning.

Han er derfor i den egenskab ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1188.

Igor Anatolyevich ILYASH

(Игорь Анатольевич ИЛЬЯШ)

Fødselsdato: 5.10.1967

Fødested: Odessa, Ukraine

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Vicedirektør for forbundstjenesten for Den Russiske Føderations nationalgarde (Rosgvardia) — øverstbefalende for Rosgvardia.

Enheder i Rosgvardia er blevet sendt til de områder, der kontrolleres af de russiske myndigheder, såsom Kherson, Henichesk, Berdyansk og visse områder af Mariupol, for at undertrykke lokalbefolkningens protester. De har også deltaget i drab, voldtægt og tortur begået mod civile i Bucha, Ukraine. Medlemmer af Rosgvardia har arresteret proukrainske borgere og oprettet en militærpolitiforvaltning.

Han er derfor i den egenskab ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1189.

Sergei Anatolyevich LEBEDEV

(Сергей Анатольевич ЛЕБЕДЕВ)

Fødselsdato: 10.1.1966

Fødested: Astrakhan, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Vicedirektør for forbundstjenesten for Den Russiske Føderations nationalgarde (Rosgvardia) — øverstbefalende for Rosgvardia.

Enheder i Rosgvardia er blevet sendt til de områder, der kontrolleres af de russiske myndigheder, såsom Kherson, Henichesk, Berdyansk og visse områder af Mariupol, for at undertrykke lokalbefolkningens protester. De har også deltaget i drab, voldtægt og tortur begået mod civile i Bucha, Ukraine. Medlemmer af Rosgvardia har arresteret proukrainske borgere og oprettet en militærpolitiforvaltning.

Han er derfor i den egenskab ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1190.

Alexey Mikhailovich KUZMENKOV

(Алексей Михайлович КУЗЬМЕНКОВ)

Fødselsdato: 10.6.1971

Fødested: Horlivka, Ukraine

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Vicedirektør for forbundstjenesten for Den Russiske Føderations nationalgarde (Rosgvardia) — øverstbefalende for Rosgvardia.

Enheder i Rosgvardia er blevet sendt til de områder, der kontrolleres af de russiske myndigheder, såsom Kherson, Henichesk, Berdyansk og visse områder af Mariupol, for at undertrykke lokalbefolkningens protester. De har også deltaget i drab, voldtægt og tortur begået mod civile i Bucha, Ukraine. Medlemmer af Rosgvardia har arresteret proukrainske borgere og oprettet en militærpolitiforvaltning.

Han er derfor i den egenskab ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1191.

Alexey Stepanovich BEZZUBIKOV

(Алексей Степанович БЕЗЗУБИКОВ)

Fødselsdato: 5.7.1965

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Vicedirektør for forbundstjenesten for Den Russiske Føderations nationalgarde (Rosgvardia) — øverstbefalende for Rosgvardia.

Enheder i Rosgvardia er blevet sendt til de områder, der kontrolleres af de russiske myndigheder, såsom Kherson, Henichesk, Berdyansk og visse områder af Mariupol, for at undertrykke lokalbefolkningens protester. De har også deltaget i drab, voldtægt og tortur begået mod civile i Bucha, Ukraine. Medlemmer af Rosgvardia har arresteret proukrainske borgere og oprettet en militærpolitiforvaltning.

Han er derfor i den egenskab ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1192.

Yevgeniy Vitalievich BALYTSKIY

(russisk: Евгений Витальевич БАЛИЦКИЙ)

(alias Yevhen Vitaliiovych BALYTSKIY)

(ukrainsk: Євген Вiталiйович БАЛИЦЬКИЙ)

Fødselsdato: 10.12.1969

Fødested: Melitopol, Ukraine

Nationalitet: ukrainsk

Køn: mand

Yevgeniy Balytskiy har samarbejdet med de russiske myndigheder i den ukrainske by Melitopol. Han støttede udnævnelsen af Galina Danilchenko til borgmester i Melitopol efter bortførelsen af den retmæssige borgmester.

Den 9. april 2022 udpegede de russiske myndigheder Yevgeniy Balytskiy som såkaldt guvernør for Zaporizhzhiaregionen i Ukraine. Han har udtalt sin støtte til, at Zaporizhzhiaregionen tilslutter sig Den Russiske Føderation.

Han er derfor i den egenskab og gennem sine handlinger ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

1193.

Konstantin Vladimirovich IVASHCHENKO

(russisk: Константин Владимирович ИВАЩЕНКО;

ukrainsk: Костянтин Володимирович IВАЩЕНКО)

Fødselsdato: 3.10.1963

Fødested: Mariupol, Ukraine

Nationalitet: ukrainsk

Køn: mand

Efter de russiske væbnede styrkers erobring af byen Mariupol blev Konstantin Ivashchenko den 6. april 2022 udnævnt til borgmester i Mariupol af den såkaldte »leder for Folkerepublikken Donetsk«, Denis Pushilin.

Han er i den egenskab ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1194.

Aleksandr Yurievych KOBETS

(russisk: Александр Юрьевич КОБЕЦ)

Oleksandr Yuriyovych KOBETS

(ukrainsk: Олександр Юрiйович КОБЕЦЬ)

Fødselsdato: 27.9.1959

Nationalitet: ukrainsk

Køn: mand

Han er siden den 26. april 2022 såkaldt borgmester i byen Kherson, indsat af de russiske myndigheder.

I den egenskab har han derfor støttet og fremmet politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

1195.

Vladimir Valeryevich ROGOV

(russisk: Владимир Валерьевич РОГОВ)

Volodimir Valeryovich ROGOV

(ukrainsk: Володимир Валерiйович РОГОВ)

Fødselsdato: 1.12.1976

Fødested: Zaporozhzhia, Ukraine

Nationalitet: ukrainsk

Køn: mand

Han er såkaldt repræsentant for centralrådet i Zaporozhzhiaregionens militær-civile administration. Han har udtalt sig kritisk om de ukrainske myndigheder og til støtte for, at Zaporozhzhiaregionen bliver en del af Den Russiske Føderation. Han har også lettet udstedelsen af russiske pas i byen Melitopol.

Han er i den egenskab ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1196.

Alexandr Fedorovich SAULENKO

(russisk: Александр Федорович САУЛЕНКО)

Oleksandr Fedorovich SAULENKO

(ukrainsk: Олександр Федорович САУЛЕНКО)

Fødselsdato: 9.5.1962

Fødested: Novopetrivka, Ukraine

Nationalitet: ukrainsk

Køn: mand

Såkaldt leder af den midlertidige administration i Berdyansk og Berdyanskregionen. Han har udtalt sig til støtte for at ændre kontrollen med og administrationen af Berdyanskregionen fra Ukraine til Den Russiske Føderation.

Han er i den egenskab ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1197.

Andrei Vladimirovich SHEVCHIK

(russisk: Андрей Владимирович ШЕВЧИК)

Fødselsdato: 17.6.1973

Fødested: Zheleznogorsk (tidligere Krasnoyarsk-26), Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Såkaldt borgmester i Enerhodar. Tilrettelagde oprettelsen af »et selvregulerende råd« i byen Enerhodar den 27. marts 2022, hvilket ikke blev støttet af de ukrainske myndigheder.

Han er i den egenskab ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1198.

Oleg KRYUCHKOV

(Олег КРЮЧКОВ)

Køn: mand

Oleg Kryuchkov er talsperson for den russiske besættelsesmyndighed på Krim og rådgiver for lederen af Krim. Han har i sine offentlige udtalelser bekræftet tyveri af korn fra den ukrainske stat og ukrainske landbrugere på de områder, som Rusland har besat, og russificeringen af ukrainske skoler i de besatte områder og udtalt, at Rusland planlægger at annektere de besatte områder i det sydlige Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for og støtter tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1199.

Sergei Borissovich KOROLEV

(Сергей Борисович КОРОЛЕВ)

Fødselsdato: 9.11.1952 eller 25.7.1952

Køn: mand

Sergei Borissovich Korolev har siden februar 2021 været første vicedirektør for Ruslands FSB. Ifølge forlydender har han tætte forbindelser til FSB's direktør, Alexander Bortnikov, og forretningsfolkene Arkadii og Boris Rotenberg. Han er angiveligt en potentiel afløser for Bortnikov i stillingen som leder af FSB. Han er karriereembedsmand i FSB, idet han har gjort tjeneste der siden 2000'erne og tidligere har været direktør for FSB's økonomiske sikkerhedstjeneste. I 2021 tildelte Vladimir Putin ham rang som general i hæren, hvilket er en særlig udmærkelse i form af en højtstående post. Han støtter derfor og drager fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

FSB er en af de efterretningstjenester, der forsynede Vladimir Putin med efterretningsoplysninger inden påbegyndelsen af den russiske aggression mod Ukraine den 24. februar 2022. Sergei Borrissovich Korolev er derfor ansvarlig for tiltag, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

1200.

Stanislav Sergeyevich CHEMEZOV

(Станислав Сергеевич ЧЕМЕЗОВ)

Fødselsdato: 1973

Fødested: Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Stanislav Sergeyevich Chemezov er søn af Sergei Chemezov, medlem af det øverste råd for »Forenet Rusland« og formand for Rostec-konglomeratet, som er den ledende russiske statskontrollerede forsvars- og industriproduktionsvirksomhed. Stanislav Chemezov var indehaver af en offshorevirksomhed ved navn Erlinglow Ltd, som drog fordel af Rostecs anlæggelse af en national fiberoptisk supermotorvej til 550 mio. dollars. Han medejer desuden sammen med Maya Bolotova, datter af Nikolay Tokarev, flere offshorevirksomheder, herunder Irvin-2, som har modtaget kontrakter til en værdi af 8 mia. rubler. Som belønning for udvekslingen tillod Tokarev-familien Chemezov-familien at foretage nedskæringer i Transnefts budget. Stanislav Chemezov ejer også virksomheden Independent Insurance Group, som forvalter store forsikringskontrakter i forsvarssektoren, herunder kontrakter for forsvarskonglomeratet Rostec, hvor hans far, Sergei Chemezov, er administrerende direktør. Stanislav Chemezov er derfor en fysisk person med tilknytning til en person, der er opført på listen.

21.7.2022

1201.

Maya Nikolaevna BOLOTOVA (født TOKAREVA)

alias Maiya/Mayya/Maija/ Maja Nikolaevna

BOLOTOVA

(Майя Николаевна БОЛОТОВА (ТОКАРЕВА)

Fødselsdato: 18.1.1975

Fødested: Karaganda, Kasakhstan

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Maya Bolotova (født Tokareva) er datter af Nikolay Tokarev, administrerende direktør for Transneft, et stort russisk olie- og gasselskab. Maya Bolotova og hendes eks-mand, Andrei Bolotov, ejer luksusejendomme i Moskva, Letland og Kroatien til en værdi af mere end 50 mio. dollars, som kan forbindes med Nikolay Tokarev. Hun har også forbindelser til virksomheden Ronin, som forvalter pensionsfonden for Transneft. Da hun ansøgte om cypriotisk statsborgerskab, angav hun Ronins adresse som sin egen. Maya Bolotova har derudover modtaget offentlige kontrakter til en værdi af 8 mia. rubler gennem virksomheden Irvin-2, som hun ejer sammen med Stanislav Chemezov, søn af Rostecs administrerende direktør, Sergei Chemezov. Maya Bolotova er derfor en fysisk person med tilknytning til personer, der er opført på listen, nemlig hendes far, Nikolay Tokarev, og Stanislav Chemezov.

21.7.2022

1202.

Pavel EZOUBOV

(Павел EЗУБОВ)

Fødselsdato: august 1975

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pavel Ezoubov er fætter til Oleg Deripaska, der ejer industrikonglomeratet Russian Machines, som omfatter Military Industrial Company, der er en vigtig leverandør af våben og militært udstyr til de russiske væbnede styrker. Oleg Deripaska har overført betydelige aktiver til sin fætter, Pavel Ezoubov, herunder flere ejendomme i Frankrig, via et holdingselskab, der ejes af Ezoubov, et hotel i Lech, Østrig, gennem holdingselskabet Gost Hotel Management LLC i Rusland ejet af Ezoubov og kontrollen over virksomheden Terra Limited. Ezoubov kontrollerer desuden Hestia International LLC, den virksomhed, der ejer en luksusvilla i Washington DC med tilknytning til Oleg Deripaska. Pavel Ezoubov er derfor en fysisk person med tilknytning til en person, der er opført på listen, og som er ansvarlig for at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1203.

Alexander Sergeyevich ZALDOSTANOV

(Александр Сергеевич ЗАЛДОСТAНОВ)

alias »The Surgeon« (»Kirurgen«) (Хирург)

Fødselsdato: 19.1.1963

Fødested: Kropyvnytskyi, Krim, Ukraine

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Alexander Zaldostanov er leder og grundlægger af den nationalistiske motorcykelklub Nightwolves MC. Alexander Zaldostanov, der har tætte forbindelser til Ruslands præsident, Vladimir Putin, er som leder af Nightwolves MC en kendt offentlig skikkelse og en vigtig støtte for den russiske regering, idet han aktivt støtter den russiske statslige propaganda ved offentligt at benægte Ukraines ret til status som stat og opfordre til »afnazificering« og »afukrainisering« af landet, og idet han fremmer idéen om, at Ukraine bør være en integreret del af Rusland. Som leder af Nightwolves MC er Alexander Zaldostanov desuden ansvarlig for gruppens tiltag og aktiviteter, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Alexander Zaldostanov er leder af Nightwolves MC, som er ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Han er endvidere en fysisk person, som er ansvarlig for, støtter og gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1204.

Andrey BOBROVSKIY

(Андрей БОБРОВСКИЙ)

Fødselsdato: 5.1.1982

Fødested: Minsk, Belarus

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Andrey Bobrowskiy er medlem af den nationalistiske motorcykelklub Nightwolves MC og leder af afdelingen »Roads for Victory« (»Vejene til sejr«) i Nightwolves MC. Bobrowskiy har i sin stilling som leder af afdelingen »Roads for Victory« tilrettelagt flere stævner for Nightwolves i Berlin, Polen og Rusland. Siden Ruslands angreb på Ukraine i februar 2022 har formålet med stævnerne været aktivt at støtte Ruslands krig mod Ukraine, offentligt at benægte Ukraines ret til status som stat, opfordre til »afnazificering« af landet og fremme idéen om, at Ukraine bør være en integreret del af Rusland. Bobrowskiy har derfor aktivt og offentligt støttet den russiske statslige propaganda. Andrey Bobrowskiy er medlem af Nightwolves MC, som er ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Han er endvidere en fysisk person, som er ansvarlig for, støtter og gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1205.

Jozef HAMBÁLEK

alias Josef HAMBÁLEK

(Йозеф ХАМБАЛЕК)

Fødselsdato: 14.3.1972

Nationalitet: slovakisk

Køn: mand

Jozef Hambálek er formand for Europaafdelingen af den nationalistiske motorcykelklub Nightwolves MC i Slovakiet. Hambálek, som kan sættes i forbindelse med Rusland præsident, Vladimir Putin, og andre repræsentanter for den russiske regering, er offentligt kendt for at bygge det europæiske hovedkvarter for Nightwolves MC på en tidligere militærbase i Slovakiet, hvortil han anvendte kasseret militært udstyr, herunder kampvogne. Hans igangværende aktiviteter, som angiveligt omfatter uddannelse af medlemmer af Nightwolves til aktiv kamp i Ukraine på hans ejendom og aktiv fremme af prorussisk propaganda i Europa, kan anses for en sikkerhedstrussel for Ukraine og EU. Jozef Hambálek er derfor en fysisk person, som materielt eller finansielt støtter tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

1206.

Alexei WEITZ

alias Alexei VAYTS

alias Aleksey Yevgenevich VEITZ

(Алексей ВАЙЦ)

Fødselsdato: 7.10.1965

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Alexei Weitz er medlem af og åndelig leder af den nationalistiske motorcykelklub Nightwolves MC og har tætte personlige forbindelser til Nightwolves MC's leder, Alexander Zaldostanov. Han er ansvarlig for at knytte forbindelse mellem Nightwolves MC og den russiske ortodokse kirke og præge dens lederes verdensanskuelse. Han har tidligere fungeret som pressesekretær for Nightwolves MC og udfører bl.a. repræsentative opgaver, idet han holder foredrag for universitetsstuderende og taler ved stævner for Nightwolves. Han er også ekspert i Rådet for Interetniske Forbindelser under Ruslands præsident, som offentligt har støttet Ruslands krig mod Ukraine og brud på folkeretten og er ansvarligt for at formulere et officielt koncept om »den russiske nation«. Alexei Weitz er på grund af sine aktiviteter for Nightwolves MC og Rådet for Interetniske Forbindelser under Ruslands præsident en central figur i den russiske statslige propaganda. Alexei Weitz er medlem af Nightwolves MC, som er ansvarlig for materielt at støtte tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Han er endvidere en fysisk person, som er ansvarlig for, støtter og gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1207.

Andrey Removich BELOUSOV

alias Andrei Removich BELOUSOV

(Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ)

Fødselsdato: 17.3.1959

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Andrey Removich Belousov er Den Russiske Føderations første vicepremierminister og anses for at have hørt til Putins nærmeste inderkreds i mange år. Han har en indflydelsesrig rolle i Den Russiske Føderations regering. Belousov gennemfører den russiske regerings økonomiske politik og er ansvarlig for Ruslands økonomiske vækst og stabilisering af de russiske markeder. Den 25. februar 2022 deltog han i mødet i Kreml og bad de forsamlede oligarker om at fortsætte samarbejdet med banker, der er omfattet af sanktioner. I marts 2022 tilkendegav Belousov, at udenlandske virksomheder, som indstiller deres aktiviteter og afskediger personale i landet, vil blive anset for forsætligt at have erklæret sig konkurs, hvilket er en handling, der medfører administrativt og muligvis strafferetligt ansvar i henhold til Ruslands insolvenslovgivning. Han støttede annekteringen af Krim i 2014.

Han er derfor ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1208.

Yury Yakovlevich CHAIKA

alias Yury Yakovlevich CHAYKA; Yuri Yakovlevich CHAIKA

(Юрий Яковлевич ЧАЙКА)

Fødselsdato: 21.5.1951

Fødested: Nikolaevsk-on-Amur, Khabarovsk Krai, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Yury Yakovlevich Chaika er ikkefast medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd og befuldmægtiget repræsentant for præsidenten for Den Russiske Føderation i Det Føderale Distrikt Nordkaukasus. Han er direkte inddraget i at lede og gennemføre Ruslands aggressive udenrigspolitik.

I april 2022 overrakte Yuri Chaika statslige udmærkelser til soldater, der udmærkede sig under den såkaldte »særlige operation til afnazificering af Ukraine«. På et møde med flygtninge fra den såkaldte Folkerepublikken Donetsk den 17. marts 2022 i Pyatigorsk retfærdiggjorde han Ruslands krig mod Ukraine og tilkendegav, at de ukrainske myndigheder har begået folkedrab i Ukraine.

Yuri Chaika har i mange år været en af Vladimir Putins nærmeste medarbejdere og en lydig embedsmand i det regerende regime. Yuri Chaika og hans familie har personligt nydt godt af deres tætte tilknytning til Putins regime.

Han er derfor ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1209.

Alexander Anatolievich MAKSIMTSEV

(Александр Анатольевич МАКСИМЦЕВ)

Fødselsdato: 20.8.1963

Fødested: Tokmak, kirgisiske SSR, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Alexander Maksimtsev er en russisk militær leder og næstkommanderende i luftfartsstyrkerne for militærpolitisk arbejde. De russiske luftfartsstyrker har foretaget angreb på både militære og civile mål i Ukraine. Da Alexander Maksimtsev er næstkommanderende, er han ansvarlig for denne enheds handlinger. Alexander Maksimtsev er derfor ansvarlig for, støtter og gennemfører tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1210.

Maria Alexeyevna LVOVA-BELOVA

(Мария Алексеевна ЛЬВОВА-БЕЛОВА)

Fødselsdato: 25.10.1984

Fødested: Penza, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Maria Alexeyevna Lvova-Belova er præsidentkommissær for børns rettigheder og indledte forenklingen af proceduren for tildeling af statsborgerskab til forældreløse børn i Ukraine. Hun er en af de personer, der er mest involveret i den ulovlige transport af ukrainske børn til Rusland og russiske familiers adoption af dem. Maria Alexeyevna Lvova-Belovas handlinger krænker ukrainske børns rettigheder og overtræder ukrainsk ret og administrativ orden, og hun er derfor ansvarlig for, støtter og gennemfører tiltag og politikker, der underminerer Ukraines suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1211.

Yuri Nikolaevich GREKHOV

(Юрий Николаевич ГРЕХОВ)

Fødselsdato: 15.10.1962

Fødested: Gorky, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Yuri Nikolaevich Grekhov er en russisk militærchef, generaloberst og næstkommanderende for de russiske luftfartsstyrker. De russiske luftfartsstyrker har foretaget angreb på både militære og civile mål i Ukraine. Som næstkommanderende for de russiske luftfartsstyrker har han kommando over luft- og missilforsvarstropperne, og han er derfor ansvarlig for at støtte og gennemføre tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1212.

Zabit Sabirovich KHEIRBEKOV

(Забит Сабирович ХЕИРБЕКОВ)

Fødselsdato: 5.6.1968

Fødested: Regionen Kusar, aserbajdsjanske SSR, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Zabit Kheirbekov er generalløjtnant i de russiske luftfartsstyrker, næstkommanderende for de russiske luftfartsstyrkers logistik. De russiske luftfartsstyrker har foretaget angreb på både militære og civile mål i Ukraine. Zabit Kheirbekov er derfor ansvarlig for, støtter og gennemfører tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1213.

Andrey Anatolyevich KOZITSYN

(Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН)

Fødselsdato: 9.6.1960

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Andrey Anatolyevich Kozitsyn er en fremtrædende russisk forretningsmand. Han er medstifter af og administrerende direktør for Ural Mining Metallurgical Company (UMMC/UGMK), en af de største russiske producenter af vigtige råvarer (herunder kobber, zink, kul, guld og sølv). Han er derfor en fremtrædende russisk erhvervsmand involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

21.7.2022

1214.

Sergey Semyonovich SOBYANIN

(Сергей Семёнович СОБЯНИН)

Fødselsdato: 21.6.1958

Fødested: Nyaksimvol, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Sergei Semyonovich Sobyanin er borgmester i Moskva og har tætte forbindelser til Vladimir Putin. Han var leder af præsidentens administration fra 2005 til 2008 og fungerede som Ruslands vicepremierminister fra 2008-2010 i Vladimir Putins anden regering. Han er medlem af Sikkerhedsrådet. Den 1. marts 2022 advarede Sobyanin om, at alle forsøg på og opfordringer til demonstrationer i Moskvas gader fra »provokatørers« side ville blive forhindret. På det politiske møde den 18. marts 2022»for en verden uden nazisme« gav han eksplicit udtryk for sin støtte til den »særlige militære operation« i Ukraine. Han støtter eller gennemfører derfor tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1215.

Aleksey Vladimirovich DENISENKO

(Алексей Владимирович ДЕНИСЕНКО)

Fødselsdato: 9.6.1978

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Aleksey Vladimirovich Denisenko er medlem af den regionale lovgivende forsamling i Chelyabinsk, medlem af præsidiet for det regionale politiske råd, formand for den lovgivende forsamlings udvalg om byggepolitik og boliger og kommunale tjenester samt leder af afdelingen for interaktion med offentlige sammenslutninger og arbejdet med unge i »Forenet Ruslands« regionale afdeling i Chelyabinsk. Han er desuden medlem af det regerende kremltro parti »Forenet Rusland« og retfærdiggør, forsvarer og støtter åbent præsident Putins beslutning om at anerkende Folkerepublikken Donetsk (DPR) og Folkerepublikken Luhansk (LPR) som uafhængige stater samt den særlige militære operation, som med hans ord er en fredshåndhævende operation. Denisenko er ansvarlig for at tilskynde til had mod Ukraine, udbrede prorussisk desinformation og propaganda i forbindelse med krigen og søge at samle indenlandsk støtte i Rusland til krigen mod Ukraine. Han er derfor ansvarlig for at støtte tiltag eller politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

1216.

Alexander Nikolaevich BELSKIY

(Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ)

Fødselsdato: 16.7.1975

Fødested: Leningrad, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Belskiy har siden den 29. september 2021 været formand for den lovgivende forsamling i Skt. Petersborg som medlem af det kremltro parti »Forenet Rusland«. Den lovgivende forsamling er det højeste og eneste statslige lovgivende organ i Skt. Petersborg. Forsamlingen blev oprettet i henhold til og reguleres ved føderal lovgivning og arbejder tæt sammen med Skt. Petersborgs guvernør.

Som formand for den lovgivende forsamling er Belskiy det højest rangerende medlem af forsamlingen. Som følge heraf er Belskiy en betydelig politiker i og uden for Skt. Petersborg. Inden da fungerede Belskiy som Skt. Petersborgs viceguvernør i perioden 2020-2021. I denne egenskab var han ansvarlig for ungdomspolitikken. Belskiy arbejder fortsat med børn og søger at indoktrinere børn med regimevenlige synspunkter.

Belskiy gør aktiv brug af en række konti på de sociale medier på tjenesterne Telegram og VKontakte og offentliggør artikler i »Forenet Ruslands« partimedier. Han har gentagne gange brugt sine sociale medieplatforme til at retfærdiggøre og udtrykke støtte til Ruslands krig mod Ukraine og lykønskede Krim og Sevastopol med deres »genforening« med Rusland.

Belskiy er ansvarlig for at tilskynde til had mod Ukraine, udbrede prorussisk desinformation og propaganda i forbindelse med krigen og søge at samle indenlandsk støtte i Rusland til krigen mod Ukraine. Han er derfor ansvarlig for at støtte tiltag eller politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

1217.

Alexander Valentinovich ISHCHENKO

(Александр Валентинович ИЩЕНКО)

Fødselsdato: 9.3.1970

Fødested: Rostov-on-Don, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Ishchenko er formand for den lovgivende forsamling i Rostovregionen og sekretær for den regionale afdeling af det regerende kremltro parti »Forenet Rusland« (begge dele siden 2016).

Ishchenko er meget aktiv i ungdomsorganisationer, f.eks. ungdomsparlamentet i Rostov og den regionale politisk-militære ungdomsorganisation »Youth Guard« (»Ungdomsgarden«). Som formand for den lovgivende forsamling er han en offentlig skikkelse og optræder ofte på lokalt og nationalt tv, i nyhederne og ved offentlige arrangementer.

I offentlige interview og opslag på de sociale medier støtter Ishchenko præsident Putins beslutning om at anerkende de separatistiske folkerepublikker Luhansk (LPR) og Donetsk (DPR) og fremmer regimets propagandabudskaber.

I betragtning af Ishchenkos politiske indflydelse er han ansvarlig for at tilskynde til had mod Ukraine, udbrede prorussisk desinformation og propaganda i forbindelse med krigen og søge at samle indenlandsk støtte i Rusland til krigen mod Ukraine. Han er derfor ansvarlig for at støtte tiltag eller politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

1218.

Mikhail Vladimirovich STRUK

(Михаил Владимирович СТРУК)

Fødselsdato: 26.10.1977

Fødested: Novy Rogachik, Volgograd Oblast, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Struk har siden 2017 været medlem af den lovgivende forsamling i Volgograd Oblast (regionen). Struk er medlem af det regerende kremltro parti »Forenet Rusland«.

På Struks konto på den sociale medieplatform Vkontakte og i hans udtalelser, der offentliggøres i en lokal avis, som Struk som medlem af Volgograd Oblasts lovgivende forsamling støtter, har han gentagne gange givet udtryk for sin støtte til Ruslands invasion af Ukraine og stempler ukrainerne som nazister. Struk udtrykker støtte til de russiske soldater, der kæmper i Ukraine.

I betragtning af Struks politiske indflydelse og hans indflydelse som generaldirektør for fjerkræfarmen ZAO Volzhskaya er han ansvarlig for at tilskynde til had mod Ukraine, udbrede prorussisk desinformation og propaganda i forbindelse med krigen og søge at samle indenlandsk støtte i Rusland til krigen mod Ukraine. Han er derfor ansvarlig for at støtte tiltag eller politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

1219.

Nikolay Nikolaevich ZABOLOTNEV

(Николай Николаевич ЗАБОЛОТНЕВ)

Fødselsdato: 30.1.1992

Fødested: Chuyregionen i den nordlige del af Den Kirgisiske Republik

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Zabolotnev er formand for eksekutivkomitéen i den regionale Khanty-Mansiysk-afdeling af det regerende kremltro parti »Forenet Rusland«.

Han er også tidligere leder af ungdomsdumaen (ungdomsparlamentet) i Yugra, som samarbejder med ungdomsdumaerne i de selvudråbte folkerepublikker Luhansk (LPR) og Donetsk (DPR). Zabolotnev deltager regelmæssigt i møder, fora og arrangementer i ungdomsdumaen i Yugra. Under en regional velgørenhedskoncert den 1. april 2022, hvor der blev indsamlet penge til støtte for de russiske humanitære operationer i Donbas, optrådte han med en sketch.

Han har gentagne gange givet udtryk for sin støtte til »den særlige operation« på en regional TV-kanal.

Zabolotnev er meget aktiv på de sociale medier og bruger denne platform til at udtrykke sin støtte til Putin og operationen, understrege, at befolkningen i DPR og LPR står sammen med Rusland, udbrede påstande om folkedrab i Donbasregionen og tilkendegive, at de ukrainske styrker skal nedkæmpes fuldstændigt.

I betragtning af Zabolotnevs politiske indflydelse er han ansvarlig for at tilskynde til had mod Ukraine, udbrede prorussisk desinformation og propaganda i forbindelse med krigen og søge at samle indenlandsk støtte i Rusland til krigen mod Ukraine. Han er derfor ansvarlig for at støtte tiltag eller politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

1220.

Nikolay Timofeevich VELIKDAN

(Николай Тимофеевич ВЕЛИКДАНЬ)

Fødselsdato: 6.3.1956

Fødested: Sovetskoye Runo, Ipatovskydistriktet, området Stavropol, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Velikdan har siden den 30. september 2021 været formand for den regionale duma i Stavropol. Han har været medlem af den regionale duma i Stavropol siden den 19. september 2021 og første næstformand for området Stavropols regering. Han er medlem af det regerende kremltro parti »Forenet Rusland« og medlem af præsidiet for partiets regionale politiske råd.

I sine tilkendegivelser på de russiske regionale nyhedswebsteder Bez Formata og Stapravda har han offentligt støttet og fremmet invasionen af Ukraine ved at sprede propaganda vedrørende den russiske invasion og udbrede et fordrejet billede af situationen i Ukraine. Han opfordrer til deltagelse i »den særlige operation«. Som en af de højest placerede embedsmænd og formand for den regionale duma i Stavropol har han betydelig indflydelse.

I betragtning af Velikdans politiske indflydelse er han ansvarlig for at tilskynde til had mod Ukraine, udbrede prorussisk desinformation og propaganda i forbindelse med krigen og søge at samle indenlandsk støtte i Rusland til krigen mod Ukraine. Han er derfor ansvarlig for at støtte tiltag eller politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

1221.

Dmitryi Vladimirovich KHOLIN

(Дмитрий Владимирович ХОЛИН)

Fødselsdato: 25.9.1977

Fødested: Kuybyshev, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Kholin er medlem af dumaen i Samaraprovinsen, hvor han er formand for reguleringsudvalget. Fra 2020 til 2021 var han formand for eksekutivkomitéen i Samaras regionale afdeling af det regerende kremltro parti »Forenet Rusland«. Han er også medlem af Samaras regionale afdeling af den alrussiske offentlige organisation »Combat Brotherhood« (»Kampbroderskabet«) (veteranorganisation).

Gennem Kholins sociale mediekanaler, offentlige interview og foredrag retfærdiggør, forsvarer og støtter han åbent den russiske aggression mod Ukraine. Han kommunikerer åbent om at være en stærk tilhænger af præsident Putin, hvilket fører til et mønster af systematisk offentlig tilskyndelse til støtte af Ruslands militære operationer.

Navnlig spiller Kholin en afgørende rolle i udbredelsen af det prorussiske narrativ blandt unge og unge kadetter i hæren. Dette gør ham ansvarlig for at sprede prorussisk propaganda og desinformation vedrørende krigen i Ukraine og for at spille en aktiv rolle i at samle indenlandsk støtte til den russiske militære kampagne. På grundlag af disse handlinger er Kholin ansvarlig for at støtte tiltag eller politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

1222.

Sergey Evgenievich TSIVILEV

(Сергей Евгеньевич ЦИВИЛЕВ)

Fødselsdato: 21.9.1961

Fødested: Zhdanov (Mariupol), tidligere USSR (nu Ukraine)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Tsivilev er guvernør for Kemerovoregionen og en velkendt, offentlig skikkelse.

Gennem Tsivilevs offentlige optrædener retfærdiggør, forsvarer og støtter han åbent den russiske aggression mod Ukraine. Han kommunikerer åbent om at være en stærk tilhænger af præsident Putin, hvilket fører til et mønster af systematisk offentlig tilskyndelse til støtte af Ruslands militære operationer.

Som følge af hans politiske indflydelse er han ansvarlig for at sprede prorussisk propaganda og desinformation vedrørende krigen i Ukraine og for at spille en aktiv rolle i at samle indenlandsk støtte til den russiske militære kampagne. Tsivilev har åbent udtrykt sin støtte til Ruslands præsidents beslutning om at anerkende de såkaldte republikker Luhansks og Donetsks uafhængighed. På grundlag af disse handlinger er Tsivilev ansvarlig for at støtte tiltag eller politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

1223.

Roman Alexandrovich GOVOR

(Роман Александрович ГOBOP)

Fødselsdato: 22.11.1982

Fødested: Novokuznetsk, Kemerovskaya Oblast, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Govor er medlem af den lovgivende forsamling i Kemerovoregionen – Kuzbass. Han er medlem af det regerende kremltro parti »Forenet Rusland«.

I sine tilkendegivelser på Rutube og VKontakte-konto støtter Govor offentligt beslutningen om at invadere Ukraine. Han fremmer også aktivt regimets propaganda.

I betragtning af Govors politiske indflydelse er han ansvarlig for at tilskynde til had mod Ukraine, udbrede prorussisk desinformation og propaganda i forbindelse med krigen og søge at samle indenlandsk støtte i Rusland til krigen mod Ukraine. Han er derfor ansvarlig for at støtte tiltag eller politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

1224.

Roman Sergeevich CHUYKO

(Роман Сергеевич ЧУЙКО)

Fødselsdato: 12.5.1983

Fødested: Blagoveshchensk, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Roman Sergeevich Chuyko er leder af den regionale eksekutivkomité for Den Alrussiske Folkefront og medlem af den regionale lovgivende forsamling i Tuymen Oblast. Chuyko er medlem af det regerende kremltro parti »Forenet Rusland«.

Chuyko giver som leder af den regionale eksekutivkomité i sin region gentagne gange udtryk for støtte til Ruslands invasion af Ukraine, spreder propagandabudskaber og stempler de ukrainske myndigheder som nazister på sociale medieplatforme, på regionale TV-kanaler og på nyhedsbureauers websteder.

I betragtning af Chuykos politiske indflydelse er han ansvarlig for at tilskynde til had mod Ukraine, udbrede prorussisk desinformation og propaganda i forbindelse med krigen og søge at samle indenlandsk støtte i Rusland til krigen mod Ukraine. Han er derfor ansvarlig for at støtte tiltag eller politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

1225.

Viktor Vladimirovich BABENKO

(Виктор Владимирович БАБЕНКО)

Fødselsdato: 14.10.1968

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Babenko er formand for Sverdlovsk regionalråds støtter for partiet »Forenet Rusland«. Han er medlem af den lovgivende forsamling i regionen Sverdlovsk og vicesekretær i »Forenet Ruslands« regionale afdeling i Sverdlovsk. Babenko er en central regionalpolitiker fra det regerende kremltro parti »Forenet Rusland« i Sverdlovsk Oblast.

Siden begyndelsen af Ruslands invasion i februar har Babenko aktivt givet udtryk for sin støtte til operationen på sociale medier, i skriftlige interview og i taler ved lokale arrangementer. Han tilskynder befolkningen i Sverdlovsk til at støtte den russiske »særlige operation mod nationalisme og fascisme«.

På de fleste billeder af ham ses han iført en T-shirt med »Z«-logoet for Ruslands invasion. Desuden har Babenko ved flere lejligheder spredt propaganda og falske tilkendegivelser om begivenhederne i forbindelse med militæroperationen.

I betragtning af Babenkos politiske indflydelse er han ansvarlig for at tilskynde til had mod Ukraine, udbrede prorussisk desinformation og propaganda i forbindelse med krigen og søge at samle indenlandsk støtte i Rusland til krigen mod Ukraine. Han er derfor ansvarlig for at støtte tiltag eller politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

1226.

Yury Alexandrovich BURLACHKO

(Юрий Александрович БУРЛАЧКО)

Fødselsdato: 8.6.1961

Fødested: Omsk, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Burlachko har været formand for den lovgivende forsamling i Krasnodar Krai (region) siden 2017 og er det højest rangerende parlamentsmedlem i Krasnodar Krais lovgivende forsamling. Burlachko er medlem af det regerende kremltro parti »Forenet Rusland«.

Burlachko har udbredt Kremlpropaganda om Ukraine i en række interview og udtrykt støtte til Ruslands invasion af Ukraine. Han har givet udtryk for fuld støtte til præsidenten i hans bestræbelser på at »rense det moderne Ukraine for nazisme«. Endvidere hævder Burlachko, at han spillede en aktiv rolle i valgprocesserne på Krim i 2014. Han har modtaget en række medaljer og udmærkelser, såsom Præsidenten for Den Russiske Føderations Taknemlighed (2004, 2014 og 2017), medaljen »For Krims Tilbagevenden« (2014) og medaljen for ordenen »For Fortjenstfuldhed over for Fædrelandet«.

I betragtning af Burlachkos politiske indflydelse er han ansvarlig for at tilskynde til had mod Ukraine, udbrede prorussisk desinformation og propaganda i forbindelse med krigen og søge at samle indenlandsk støtte i Rusland til krigen mod Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for at støtte tiltag eller politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Han drager ligeledes fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim drager fordel af Den Russiske Føderations regering, som er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

21.7.2022

1227.

Yury Zimelevich KAMALTYNOV

(Юрий Зимелевич КАМАЛТЫНОВ)

Fødselsdato: 11.3.1957

Fødested: Kazan, Republikken Tatarstan, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Kamaltynov er næstformand for Republikken Tatarstans statsråd. Tidligere var han Republikken Tatarstans vicepremierminister og befuldmægtiget repræsentant for præsidenten for Republikken Tatarstan i Republikken Tatarstans statsråd. Kamaltynov er medlem af det regerende kremltro parti »Forenet Rusland«.

Kamaltynov støttede og fremmede i sine tilkendegivelser på lokale og regionale medieplatforme offentligt beslutningen om at invadere Ukraine.

I betragtning af Kamaltynovs politiske indflydelse er han ansvarlig for at tilskynde til had mod Ukraine, udbrede prorussisk desinformation og propaganda i forbindelse med krigen og søge at samle indenlandsk støtte i Rusland til krigen mod Ukraine. Han er derfor ansvarlig for at støtte tiltag eller politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

1228.

Sergey Vitalyevich BEZRUKOV

(Сергей Витальевич БЕЗРУКОВ)

Fødselsdato: 18.10.1973

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Sergey Bezrukov er en russisk skuespiller og politiker. Han er et af ansigterne udadtil for partiet »Forenet Rusland« og leder af »Forenet Ruslands« projekt ''det lille hjemlands kultur''. Han spredte russisk propaganda til støtte for Ruslands aggressionskrig mod Ukraine. Han støttede Ruslands invasion af Ukraine under opførelser for russiske soldater, der deltog i krigen, og for børn fra de separatistiske såkaldte folkerepublikker i Donbasregionen. Desuden gav han offentligt udtryk for sin støtte til Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krim og Sevastopol.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1229.

Vladimir Lvovich MASHKOV

(Владимир Львович МАШКОВ)

Fødselsdato: 27.11.1963

Fødested: Tula, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Vladimir Mashkov er en russisk skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter, som aktivt støttede Ruslands angrebskrig mod Ukraine. Han støttede officielt præsident Vladimir Putins bestræbelse på genvalg i 2018 og fungerede som hans valgrepræsentant. Han blev udnævnt til hvervet som medlem af præsidentens kultur- og kunstråd. Han støttede også Ruslands ulovlige annektering af Krim og Sevastopol og dets anerkendelse af de såkaldte separatistiske folkerepublikker i Donbas.

Han optrådte under propagandamassemødet til støtte for den ulovlige annektering af Krim og krigen mod Ukraine, som fandt sted den 18. marts 2022 på Luzhniki Stadion i Moskva. Derudover opsatte han på facaden af Oleg Tabakov-teatret i Moskva det militære symbol »Z«, som er blevet anvendt af den russiske propaganda for at fremme Ruslands invasion af Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022«

Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»102.

AVLITA Stevedoring Company

Adresse: Prymorska Street 2h, Sevastopol, Krim, Ukraine

AVLITA Stevedoring Company leverer tjenesteydelser vedrørende lastning af korn på skibe i havnen i Sevastopol på Krim, som Rusland ulovligt har annekteret. Det er dokumenteret i talrige beretninger, at virksomheden har været involveret i lastning på skibe af korn, som var stjålet fra landbrugere og den ukrainske stat i ukrainske områder under russisk besættelse eller købt under tvang fra ukrainske landbrugere. Avlita er derfor ansvarlig for, støtter og gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.7.2022

103.

Nightwolves MC (Natulvene MC)

(Моторклуб, Ночные Волки“)

Adresse: Nizhniye Mnevniki, 110, Bike Centre, Moskva, Den Russiske Føderation

Type enhed: motorcykelgruppe

Registreringssted: Den Russiske Føderation

Registreringsdato: 1989

Nightwolves MC er en nationalistisk motorcykelklub, der blev stiftet i 1989 i Moskva og har omkring 45 afdelinger på verdensplan, herunder afdelinger i mange medlemsstater i Den Europæiske Union. Nightwolves MC har været aktivt involveret i den russiske militære aggression mod Ukraine ved offentligt at støtte annekteringen af Krim i 2014 og krigen mod Ukraine i 2022, ved aktivt at udbrede antiukrainsk og prorussisk propaganda og ved at kæmpe med eller støtte prorussiske grupper i Ukraine efter annekteringen af Krim og Ruslands krig mod Ukraine i 2022. Gruppen er en vigtig støtte for den russiske regering, idet den aktivt støtter den russiske statspropaganda i Rusland samt i Europa og Vestbalkan, offentligt benægter Ukraines ret til status som stat og opfordrer til »afnazificering« og »afukrainisering« af landet og fremmer idéen om, at Ukraine bør være en integreret del af Rusland.

Gruppen har også tætte forbindelser til Ruslands præsident, Vladimir Putin, og den russiske regering og modtog statsstøtte fra Kreml mellem 2013 og 2015. Nightwolves er derfor en enhed eller et organ, som materielt støtter tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Den er endvidere en enhed, som er ansvarlig for, støtter og gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

104.

The Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund

(Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова)

Adresse: 10/1 Yakovoapostolsky pereulok, Moskva 105064, Den Russiske Føderation

Type enhed: ikkestatslig organisation

Registreringssted: Moskva

Registreringsdato: februar 2010

Registreringsnummer: 1107799026752

Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund blev oprettet i 2010 af den russiske præsident Dmitry Medvedev. Fondens grundlægger er det russiske udenrigsministerium, og udenrigsministeren er formand for bestyrelsen. Ministeriet finansierer Gorchakovfondens arbejde, som på sin side yder finansiering til tænketanke og GONGO'er.

Gorchakovfonden har til formål at støtte russiske landsmænd i det postsovjetiske område i overensstemmelse med Kremls ideologiske mål. Projekter, der er tilrettelagt af Gorchakovfonden, har været vigtige elementer i Ruslands udenrigspolitiske diskurs. I 2015 lukkede Ukraines regering Alexander Gorchakov Public Diplomacy Funds kontor i Kyiv på grund af antistatslig propaganda.

Derfor er Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund ansvarlig for aktivt at støtte og drage fordel af Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

21.7.2022

105.

The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo)

(Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

Adresse for hovedsædet: Den Russiske Føderation, 119019, Moskva, Vozdvizhenka Str. 18/9

Telefon: +7 (495) 690-12-45

E-mail: rossotr@rs.gov.ru

Websted: https://rs.gov.ru

Type enhed: russisk føderalt regeringsorgan

Registreringssted: Den Russiske Føderation, 119019, Moskva, Vozdvizhenka Str. 18/9

Registreringsdato: 6.9.2008

Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo) (Det føderale agentur for anliggender vedrørende Fællesskabet af Uafhængige Stater, landsmænd, der er bosat i udlandet, og internationalt humanitært samarbejde) er et føderalt udøvende organ med ansvar for at yde statslige tjenester og forvalte statslig ejendom med henblik på at støtte og udvikle internationale forbindelser mellem Den Russiske Føderation og staterne i Fællesskabet af Uafhængige Stater og andre udenlandske lande.

Det er det vigtigste statslige agentur, der fremmer Kremls bløde magt og hybride indflydelse, herunder det såkaldte »Russkiy Mir«-begreb. Det har i mange år fungeret som paraplyorganisation for et netværk af russiske »landsmænd« og indflydelsesagenter, og det finansierer forskellige offentlige diplomatiske projekter og propagandaprojekter, hvorved det konsoliderer prorussiske aktørers aktiviteter og udbreder Kremls narrativer, herunder den historiske revisionisme.

Rossotrudnichestvo tilrettelægger aktivt internationale arrangementer, der har til formål at befæste en bredere offentlig opfattelse af de besatte ukrainske områder som russiske. Rossotrudnichestvos leder og stedfortrædende leder har klart tilkendegivet deres støtte til Ruslands angrebskrig mod Ukraine.

Rossotrudnichestvo er derfor ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine. Desuden er det ansvarligt for materielt og finansielt at støtte og drage fordel af Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

21.7.2022

106.

Russkiy Mir Foundation

(Фонд »Русский мир«)

Adresse: 119285 Mosfilmovskaya Str. 40A, Moskva, Den Russiske Føderation

Telefon: +7 (495) 981-5680

E-mail: info@russkiymir.ru

Websted: https://russkiymir.ru

Type enhed: russisk føderalt regeringsorgan

Registreringsdato: 31.8.2007

»Russkiy Mir«-fonden blev oprettet og er blevet finansieret af Den Russiske Føderations regering. Den er blevet anvendt af Den Russiske Føderation til at fremme dens interesser i de postsovjetiske lande.

Dens officielle mandat er at fremme russisk sprog og kultur over hele verden, men fonden er blevet brugt som et vigtigt indflydelsesredskab af Kreml, der kraftigt fremmer en Ruslandscentreret dagsorden i de postsovjetiske stater, afviser Ukraines legitimitet som suveræn nation og slår til lyd for landets forening med Rusland.

Russkiy Mir-fonden har udbredt propaganda, der støtter Kreml og er vendt mod Ukraine, og retfærdiggjort Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine. I sine officielle udgivelser har den støttet Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krim og Sevastopol og anerkendelsen af de separatistiske såkaldte »folkerepublikker« i Donbasregionen.

Den er derfor ansvarlig for at støtte tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Den har også draget fordel af Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

21.7.2022

107.

JSC Research and Production Association »Kvant«

(Акционерное общество Научно-производственное объединение »Квант«)

Adresse: Bolshaya Sankt-Peterburgskaya Str. 73, 173000 Veliky Novgorod, Den Russiske Føderation

Telefon: (8162) 681303

E-mail: ok@kvant-vn.ru

»Kvant« JSC er et russisk selskab, der opererer i militærsektoren og fremstiller systemer til elektronisk krigsførelse til de russiske væbnede styrker.

Det har medvirket til at udvikle og fremstille Krasucha-4-systemet til elektronisk krigsførelse og fremstillet udstyret til Rtut-BM-systemet til elektronisk krigsførelse. Krasucha-4 og Rtut-BM-systemerne til elektronisk krigsførelse er blevet brugt af Den Russiske Føderations væbnede styrker under Ruslands angrebskrig mod Ukraine.

Det er derfor ansvarligt for materielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Det har også materielt støttet og draget fordel af Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

21.7.2022

108.

Sberbank

(Сбербанк)

Adresse: 19 Vavilova St., 117997 Moskva, Den Russiske Føderation

Type enhed: offentligretligt aktieselskab

Registreringssted: 19 Vavilova St., 117997 Moskva, Den Russiske Føderation

Registreringsdato: 22.3.1991

Registreringsnummer: 1027700132195

Sberbank er en stor finansiel institution i Rusland. Den russiske centralbank er majoritetsaktionær i Sberbank. Bankens administrerende direktør var Ruslands økonomi- og handelsminister under præsident Putin fra 2000 til 2007, og formanden for bankens tilsynsråd er den russiske finansminister. Som Ruslands største bank (der tegner sig for ca. en fjerdedel af de samlede russiske bankaktiver og en tredjedel af bankkapitalen), som i vid udstrækning ejes af den russiske regering, genererer Sberbank desuden store indtægter til den russiske regering. Sberbank er derfor en enhed eller et organ, der finansielt støtter og drager fordel af Den Russiske Føderations regering, som er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine, og en juridisk person, enhed eller organ, der er involveret i økonomiske sektorer, der udgør en væsentlig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering, som er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

21.7.2022

109.

FORSS Group of Companies

(Группа компаний ФОРСС)

Adresse: Magnitogorskaya street 51, lit. E, 195027, Skt. Petersborg, Den Russiske Føderation

Telefon: (+7812) 605-00-78

Websted: http://www.forss.ru/eng

E-mail: info@forss-marine.ru

FORSS er et russisk selskab, der leverer ingeniørtjenester til værftsindustrien. Det effektuerer Den Russiske Føderations regerings ordrer.

Det deltog i udviklingen af Sortehavsflådens projekt »Vasily Bykov«. Dette »22 160 -projekt« indebærer bygning af patruljefartøjer af skibsværftet i Zelenodolsk, som blev anvendt af den russiske flåde i Ruslands angrebskrig mod Ukraine.

Det er derfor ansvarligt for materielt at støtte tiltag, der har undermineret eller truet Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Det har også materielt støttet og draget fordel af Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

21.7.2022

110.

All-Russia »Young Army« Military Patriotic Social Movement

(Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»)

alias Yunarmiya

(Юнармия)

Adresse: 1st Krasnokursantskiy passage, 1/4, Building 1, Moskva, Den Russiske Føderation, 111033

Telefon: +7 (495) 106-75-75

Websted: https://yunarmy.ru/

E-mail: info@yunarmy.ru

All-Russia »Young Army« Military Patriotic Social Movement (Yunarmiya) er en russisk paramilitær organisation. Yunarmiya og dens medlemmer har støttet Ruslands angrebskrig mod Ukraine og spredt den russiske propaganda om krigen. Yunarmiya har gjort brug af det militære symbol »Z«, som russisk propaganda har anvendt, til at fremme Ruslands invasion af Ukraine.

Med støtte fra Den Russiske Føderations forsvarsministerium og undervisningsministerium har Yunarmiya organiseret en kampagne, hvor skolebørn blev bedt om at skrive breve til de russiske soldater, der deltog i Ruslands invasion af Ukraine. Desuden indsamlede den gaver til de tropper, der kæmpede i krigen. Den organiserede også sommerlejre for børn på den ulovligt annekterede Krimhalvø.

Den er derfor ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022«


Top