EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1530

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/1530 af 14. september 2022 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

ST/11346/2022/INIT

OJ L 239, 15.9.2022, p. 149–296 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1530/oj

15.9.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/149


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/1530

af 14. september 2022

om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/145/FUSP (1).

(2)

Den 10. marts 2022 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2022/411 (2) og forlængede dermed foranstaltningerne fastsat i afgørelse 2014/145/FUSP med yderligere seks måneder.

(3)

I betragtning af de fortsatte tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, bør afgørelse 2014/145/FUSP forlænges med yderligere seks måneder.

(4)

På grundlag af en gennemgang foretaget af Rådet af de enkelte opførelser på listen i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP bør oplysningerne om 548 personer og to enheder ajourføres. Derudover bør oplysningerne om to personer og en afdød person samt otte dubletter udgå af nævnte bilag.

(5)

Afgørelse 2014/145/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2014/145/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 15. marts 2023.«

2)

Bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 2022.

På Rådets vegne

M. BEK

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2022/411 af 10. marts 2022 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 84 af 11.3.2022, s. 28).


BILAG

I bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP:

1)

Oplysningerne om følgende personer udgår:

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY (Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ)

906.

Olga AYZIMAN (Ольга АЙЗИМАН)

916.

Saodat NARZIEVA (Саодат НАРЗИЕВА).

2)

Følgende dubletter udgår:

338.

Alexey Chernyak (Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК)

402.

Leonid Babashov (Леонид Иванович БАБАШОВ)

418.

Alexander Borodai (Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

521.

Tatyana Lobach (Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ)

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Александр Михайлович БАБАКОВ)

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

827.

Alexei Konstantinovich PUSHKOV (Алексей Константинович ПУШКОВ)

966.

Vladislav Nikolaevich DEINEGO (Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО).

3)

Oplysningerne om de nedenfor anførte personer og enheder erstattes af følgende oplysninger:

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 15.8.1976

Fødested: Ulan-Ude, Burjatiske ASSR, Russiske SFSR (nu Den Russiske Føderation)

Som Krims tidligere vicepremierminister har Rustam Ilmirovich Temirgaliev spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet af "Det Øverste Råd" om "folkeafstemningen" den 16. marts 2014 i strid med Ukraines territoriale integritet. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for Krims integration i Den Russiske Føderation.

Den 11. juni 2014 fratrådte han stillingen som "førstevicepremierminister" i den såkaldte "Republikken Krim". Tidligere generaldirektør for forvaltningsselskabet for den russisk-kinesiske investeringsfond for regional udvikling.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Køn: mand

Fødselsdato: 13.6.1961

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation eller Sevastopol, Ukraine

Aleksei Mikhailovich Chaliy blev "folkets borgmester i Sevastopol" med folkelig opbakning den 23. februar 2014, og han accepterede "afstemningen". Han har ført en aktiv kampagne for, at Sevastopol skal være en særskilt enhed i Den Russiske Føderation efter folkeafstemningen den 16. marts 2014. Han var en af medunderskriverne af "traktaten om Krims tiltrædelse af Den Russiske Føderation" den 18. marts 2014. Han var fungerende "guvernør" i Sevastopol fra den 1. til den 14. april 2014 og blev tidligere "valgt" til formand for den "lovgivende forsamling" i byen Sevastopol. Tidligere medlem af den "lovgivende forsamling" i byen Sevastopol (indtil september 2019).

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

For sin deltagelse i annekteringsprocessen er han blevet tildelt den russiske stats orden "fortjenester for fædrelandet" af 1. grad.

Formand for velgørenhedsfonden for historisk og kulturel udvikling af byen "35. kystbatteri".

Administrerende direktør for Smart Electric Networks LLC (OOO "Разумные электрические сети").

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 5.1.1958

Fødested: Abakan, Khakassien, Den Russiske Føderation

Tidligere formand for Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Viktor Alekseevich Ozerov offentligt i Føderationsrådet på vegne af Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

I juli 2017 meddelte han sin fratræden som formand for Sikkerheds- og Forsvarskomitéen. Han fortsatte som medlem af Føderationsrådet og medlem af komitéen for intern regulering og parlamentariske spørgsmål.

Den 10. oktober 2017 blev Viktor Alekseevich Ozerov ved dekret N 372-SF optaget i Føderationsrådets midlertidige kommission vedrørende beskyttelse af statens suverænitet og forebyggelse af indblanding i Den Russiske Føderations indre anliggender.

Hans mandat i Føderationsrådet udløb i september 2019. Konsulent hos Foundation Rospolitika siden oktober 2019.

I øjeblikket er han vicechef for rådgivningscentret "Agentur for Taktiske Løsninger" i det russiske Præsidentielle Akademi for Nationaløkonomi og Offentlig Forvaltning.

17.3.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 15.2.1957

Fødested: Barnaul, Den Russiske Føderation

Tidligere øverstbefalende for de russiske luftbårne tropper, generaloberst. Har i kraft af sin ledende stilling ansvaret for deployeringen af russiske luftstyrker på Krim.

Tidligere formand for Den Russiske Føderations Statsdumas Forsvarskomité. Næstformand for Statsdumaens Komité for Udvikling af Civilsamfundet.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Køn: mand

Fødselsdato: 19.5.1960

Fødested: Ignatovo, Vologodsk Oblast, USSR (nu Den Russiske Føderation)

Tidligere medlem af Statsdumaen og tidligere formand for forfatningsudvalget i Dumaen. Ansvarlig for at fremme vedtagelsen af lovgivningen om indlemmelse af Krim og Sevastopol i Den Russiske Føderation.

Tidligere medlem af partiet Forenet Ruslands øverste råd. Rådgiver for Dumaens formand Volodin. I øjeblikket ledende forsker ved institut for statskundskab og jura ved Det Russiske Videnskabsakademi.

En af formændene for sammenslutningen af russiske advokater.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (alias Bes (djævlen))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

alias Igor Nikolaevich BEREGOVOY

(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Køn: mand

Fødselsdato: 30.12.1965

Fødested: Simferopol, Krim, Ukraine

En af de tidligere ledere af den selvudråbte Horlivkamilits. Han tog kontrol over Ukraines sikkerhedstjenestes kontor i den regionale regeringsbygning i Donetsk og bemægtigede sig bagefter indenrigsministeriets distriktsstation i byen Horlivka. Han har forbindelser til Igor Strelkov/Girkin, under hvis kommando han var involveret i mordet på den folkedeputerede i Horlivkas byråd Volodymyr Rybak.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker. Han vendte tilbage til Berdyansk med russiske tropper i april 2022 og er involveret i "sikring af den offentlige orden" i regionen.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Køn: kvinde

Fødselsdato: 18.3.1980

Fødested: Mikhailovka, Voroshilovgradregionen, Ukrainske SSR eller Yevpatoria, Ukrainske SSR (nu Ukraine)

Tidligere medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Tidligere anklager i den såkaldte "Republikken Krim". Gennemførte aktivt Ruslands annektering af Krim.

Tidligere næstformand for Komitéen for Internationale Anliggender, medlem af undersøgelseskommissionen om udenlandsk indblanding i Den Russiske Føderations interne anliggender, medlem af Den Russiske Føderations Statsdumas Sikkerheds- og Korruptionsbekæmpelseskomité. Tidligere ambassadør i Den Russiske Føderations diplomatiske korps.

I øjeblikket vicechef for Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo) (Det føderale agentur for fællesskabet af uafhængige staters anliggender, landsmænd bosiddende i udlandet, og internationalt humanitært Samarbejde.

Hun blev tildelt ordenen "for loyal og tro tjeneste" af "myndighederne" i den såkaldte "Republikken Krim" i 2015.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Køn: mand

Fødselsdato: 25.7.1972

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Tidligere såkaldt "premierminister i Folkerepublikken Donetsk", i denne egenskab ansvarlig for separatistiske "regeringsaktiviteter" i den såkaldte "regering for Folkerepublikken Donetsk" (erklærede f.eks. den 8. juli 2014, at "vores militær gennemfører en særoperation mod de ukrainske "fascister""). Har undertegnet aftalememorandummet om "Unionen Novorossiya". Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker. Leder "Unionen af Donbasfrivillige".

Bestyrelsesformand for Unionen af Donbasfrivillige. Deltager aktivt i rekrutteringen og uddannelsen af "frivillige", som sendes til Donbas for at kæmpe.

Medlem af Statsdumaen siden september 2021. Han erklærede i oktober 2021, at separatiststyrker i det østlige Ukraine er "russiske styrker".

Næstformand for Statsdumaens Komité for Fællesskabet af Uafhængige Stater, Eurasisk Integration og Forbindelser med Landsmænd.

Han stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og støttede og gennemførte derfor tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og destabiliserede Ukraine yderligere.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Køn: mand

Fødselsdato: 18.12.1972

Fødested: Donetsk, Ukraine

Tidligere såkaldt "sikkerhedsminister i Folkerepublikken Donetsk", i denne egenskab ansvarlig for separatistiske sikkerhedsaktiviteter i den såkaldte "regering for Folkerepublikken Donetsk". Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

Øverstbefalende for bataljonen "Vostok" under "indenrigsministeriet i den såkaldte Folkerepublikken Donetsk", der kæmper i Mariupol. Han er derfor ansvarlig for tiltag, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 15.12.1950

Fødested: Vladivostok, Den Russiske Føderation

Tidligere permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Han er fortsat formand for partiet Forenet Ruslands øverste råd og Den Russiske Føderations befuldmægtigede repræsentant i Kontaktgruppen vedrørende Løsning af Situationen i Ukraine.

Formand for bestyrelsen i den statsejede virksomhed Tactical Missiles Corporation JSC.

Han har en ambassadørpost i Den Russiske Føderations diplomatiske korps.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 10.7.1981

Fødested: Kuibyshev (Samara), Den Russiske Føderation

Tidligere medlem af Statsdumaen.

Som medlem af Dumaen annoncerede han indvielsen af "de facto-ambassaden" for den ikkeanerkendte såkaldte "Folkerepublikken Donetsk" i Moskva og han bidrager til undermineringen af eller truslen mod Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Tidligere formand for den russiske Statsdumas Komité vedrørende Idræt, Sport og Ungdomsanliggender.

Guvernør for Khabarovsk Krai siden den 19. september 2021.

Koordinator for det russiske liberale demokratiske partis regionale afdeling siden den 6. februar 2021.

Medlem af Den Russiske Føderations statsråd som følge af et dekret udstedt af præsident Putin siden den 15. november 2021.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 10.2.1983 (eller 10.3.1983)

Fødested: Sievierodonetsk, Ukraine

En af de selvudråbte ledere af den såkaldte "Folkerepublikken Donetsk". Han anmodede om russisk intervention i det østlige Ukraine, herunder gennem deployering af russiske fredsbevarende styrker. Han havde tilknytning til Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Gubarev er ansvarlig for rekruttering af personer til separatisternes væbnede styrker.

Ansvarlig for at have indtaget den regionale regeringsbygning i Donetsk med prorussiske styrker og udråbt sig selv til "folkets guvernør".

På trods af at han er blevet arresteret for at true Ukraines territoriale integritet og efterfølgende løsladt, har han fortsat spillet en fremtrædende rolle i separatistiske aktiviteter, hvorved han underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Ifølge eget udsagn kæmpede han i de russiske væbnede styrker nær Kyiv i marts 2022.

25.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергiй Вадимович АБIСОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 27.11.1967

Fødested: Simferopol, Krim, Ukraine

Idet han accepterede sin udnævnelse til såkaldt "indenrigsminister for "Republikken Krim"" foretaget af Ruslands præsident (dekret nr. 301) den 5. maj 2014, og i kraft af sine handlinger som såkaldt "indenrigsminister" har han undermineret Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed.

Afskediget som såkaldt "indenrigsminister for "Republikken Krim"" i juni 2018. Rådgiver for "formanden" for ministerrådet for den såkaldte "Republikken Krim".

Han er fortsat assistent for den såkaldte "leder af Republikken Krim".

30.7.2014

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Køn: mand

Fødselsdato: 25.7.1951

Fødested: Leningrad, USSR (nu Skt. Petersborg, Den Russiske Føderation)

Yuriy Valentinovich Kovalchuk er en af præsident Putins langvarige bekendtskaber. Han er medstifter af det såkaldte Ozero Dacha, et andelsselskab, der samler en indflydelsesrig gruppe af personer omkring præsident Putin.

Han nyder godt af sine forbindelser til russiske beslutningstagere. Han er formand for og den største aktionær i Bank Rossiya, som han ejede omkring 38 % af i 2013, og som anses for at være personlig bank for de øverste embedsmænd i Den Russiske Føderation. Bank Rossiya har siden den ulovlige annektering af Krim åbnet filialer på hele Krim og i Sevastopol og har derved konsolideret integrationen heraf i Den Russiske Føderation. Gennem Bank Rossiya overtog Yuriy Valentinovich også kontrollen med vinhuse, vinmarker og destillerier på Krim.

Endvidere ejer Bank Rossiya vigtige aktier i National Media Group, som igen kontrollerer TV-stationer, der aktivt støtter den russiske regerings politik, som destabiliserer Ukraine.

30.7.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Køn: mand

Fødselsdato: 23.5.1971

Fødested: Dzhankoy, Ukraine

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Tidligere såkaldt "første vicepremierminister" på Krim. Mikhail Sergeyevich Sheremet spillede en nøglerolle i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af folkeafstemningen den 16. marts 2014 på Krim om forening med Rusland. På tidspunktet for folkeafstemningen ledede Mikhail Sergeyevich Sheremet angiveligt de prorussiske "selvforsvarsstyrker" på Krim. Han har derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Valgt til Dumaen den 18. september 2016 som deputeret fra den ulovligt annekterede Krimhalvø og til medlem af Statsdumaen den 19. september 2021, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim. Medlem at Statsdumaens Komité for Sikkerhed og Korruptionsbekæmpelse.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 11.8.1949

Fødested: Klin, Moskvaregionen, Den Russiske Føderation

Tidligere næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov "om "Republikken Krims" optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri –"Republikken Krim" og byen med føderal status Sevastopol".

Tidligere leder af Republikken Dagestan. Tidligere rådgiver for præsidenten for Den Russiske Føderation.

Medlem af Statsdumaen og leder af partiet Forenet Rusland i Statsdumaen. I den egenskab deltog han i ratificeringen af regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk". Dermed har han aktivt støttet tiltag og gennemført politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

12.9.2014

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Køn: mand

Fødselsdato: 19.8.1957

Fødested: Stefanidin Dar, Rostovregionen, Den Russiske Føderation

Tidligere formand ("ataman") for unionen af russiske og udenlandske kosakstyrker. Medlem af Statsdumaen. Første næstformand for Dumaens udvalg vedrørende Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med landsmænd.

Han støttede indlemmelse af Krim og indrømmede, at russiske kosakker deltog aktivt i den ukrainske konflikt på de Moskva-støttede separatisters side. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov "om "Republikken Krims" optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri –"Republikken Krim" og byen med føderal status Sevastopol".

I februar 2022 sponsorerede han et udkast til resolution fra det politiske parti Forenet Rusland for at appellere til Ruslands præsident om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk. Han støtter dermed tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 8.2.1963

Fødested: Chisinau, Moldoviske SSR (nu Republikken Moldova)

Tidligere medlem af Den Russiske Føderations Føderationsråd. Medlem af Komitéen vedrørende Udenrigsanliggender. Han er et fremtrædende medlem af det politiske parti "Forenet Rusland", blev "genvalgt" til Statsdumaen i september 2021 og er forretningsmand med betydelige investeringer i Ukraine og på Krim.

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov "om "Republikken Krims" optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri –"Republikken Krim" og byen med føderal status Sevastopol".

Efter sammenlægningen af de politiske partier "Et retfærdigt Rusland", "For Sandheden" og "Ruslands Patrioter" blev Alexander Mikhailovich Babakov sekretær for præsidiet i den sammenlagte enheds centralråd.

Medlem af Statsdumaen, medlem af energikommissionerne, yder støtte til SMV'er, Fællesskabet af Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og yder støtte til landsmænd.

Som medlem af Statsdumaen ratificerede han regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk". Dermed har han aktivt støttet tiltag og gennemført politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

12.9.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV

(alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 15.9.1981

Fødested: Luhansk, Ukraine

Delegeret i "Den Økonomiske Union Luhansk" i "Det Nationale Råd" for "Folkerepublikken Luhansk". Var opstillet som kandidat i det såkaldte "valg" den 2. november 2014 til posten som såkaldt "leder" af "Folkerepublikken Luhansk". Dette "valg" var i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt. Tidligere "leder" af den såkaldte "Sammenslutningen af Fagforeninger". Medlem af det såkaldte "Folkerådet" for "Folkerepublikken Luhansk". I øjeblikket bestyrelsesformand for den interregionale offentlige organisation "Unionen af lokalsamfund i Luhansk", repræsentant for integrationskomitéen "Rusland-Donbas".

Ved at påtage sig og handle i denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige "valg" har han således bidraget aktivt til tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Bestyrelsesformand for Unionen af Landsmænd.

Støtter aktivt tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Giftenavn: Lesya TARASYUK

(Леся ТАРАСЮК)

Køn: kvinde

Fødselsdato: 11.3.1976

Fødested: Dzhambul/Jambul/Taraz (Kasakhstan)

Tidligere "minister for uddannelse, videnskab, kultur og religion" for den såkaldte "Folkerepublikken Luhansk".

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har hun således aktivt støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Arbejder for fonden "Mir Detiam" i Moskva.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO

(alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

Vladislav Nikolaevich DEINEGO

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Køn: mand

Fødselsdato: 12.3.1964

Fødested: Romny, Sumy oblast, Ukraine

Ромны, Сумская область, Украина

eller muligvis landsbyen Gornyatskiy, distriktet Perevalsk, Luhansk oblast, Ukraine.

Tidligere "næstformand" for "Folkerådet" for den såkaldte "Folkerepublikken Luhansk".

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Nuværende såkaldt "udenrigsminister" for den såkaldte "Folkerepublikken Luhansk". Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han aktivt undermineret Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

29.11.2014

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Køn: mand

Fødselsdato: 22.4.1985

Fødested: Kherson, Ukraine

Tidligere såkaldt "kommunikationsminister" i den såkaldte "Folkerepublikken Donetsk" (indtil oktober 2019).

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Medlem af det centrale råd i partiet "A Just Russia – Patriots – For Truth".

16.2.2015

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Køn: mand

Fødselsdato: 3.8.1981

Fødested: Simferopol, Ukrainske SSR (nu Ukraine)

Tidligere medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Tidligere Medlem af Dumaens Komité vedrørende Finansielle Markeder.

I marts 2014 blev Andrei Dmitrievich Kozenko udnævnt til næstformand for statsrådet i den såkaldte "Republikken Krim". Han har offentligt erkendt sin deltagelse i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, som han offentligt har forsvaret, herunder i et interview, der blev offentliggjort den 12. marts 2016 på webstedet gazetacrimea.ru. For sin deltagelse i annekteringsprocessen er han blevet tildelt en medalje "for forsvaret af "Republikken Krim"" af de lokale "myndigheder".

Han er i øjeblikket koordinator for integrationskomitéen "Rusland-Donbas".

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Køn: kvinde

Fødselsdato: 24.6.1965

Fødested: Belogorsk, Ukrainske SSR (nu Ukraine)

Tidligere medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Tidligere medlem af Dumaens kulturkomité.

Hun har været medlem af Den Autonome Republik Krims øverste råd siden 2012 og har siden marts 2014 støttet integrationen af det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol i Den Russiske Føderation. I september 2014 blev Svetlana Borisovna Savchenko valgt til statsrådet i den såkaldte "Republikken Krim". Hun har forsvaret den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol adskillige gange i offentlige erklæringer, herunder i interviews, der blev offentliggjort den 2. april 2016 og den 20. august 2016 på webstedet c-pravda.ru. Hun blev tildelt den russiske stats orden "i moderlandets tjeneste" af 2. grad i 2014 og ordenen "for loyalitet i tjenesten" af "Republikken Krims""myndigheder" i 2015.

Hun er i øjeblikket rådgiver for formanden for "Republikken Krims" statsråd.

9.11.2016

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 7.6.1968

Fødested: Novorossiysk, Den Russiske Føderation

Tidligere næstformand for Sevastopols valgkommission (indtil maj 2019). Han har i denne rolle deltaget i afholdelsen af det russiske præsidentvalg den 18. marts 2018 i det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol og dermed aktivt støttet og gennemført politikker, som underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Leder af den interne politikafdeling i Novorossiysks forvaltning siden marts 2022.

14.5.2018

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Køn: mand

Fødselsdato: 10.11.1967

Fødested: Leningrad, USSR (nu Skt. Petersborg, Den Russiske Føderation)

Pasnummer: 722706177 (i 2015)

Tidligere vicegeneraldirektør for infrastrukturprojekter i Stroigazmontazh (SGM), som siden 2015 har ført tilsyn med opførelsen af broen over Kertjstrædet (herunder jernbanedelen af broen), der forbinder Rusland og den ulovligt annekterede Krimhalvø. Han støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

1.10.2020

204.

Aleksei Yurievich CHERNIAK

(alias Alexey Yurievich CHERNYAK)

(Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК)

Køn: mand

Fødselsdato: 27.8.1973

Fødested: Alma Ata, tidligere Kasakhiske SSR (nu Kasakhstan)

Nationalitet: russisk

Medlem af Den Russiske Føderations Statsduma siden den 19. september 2021. Valgt i den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim i den såkaldte "Simferopolvalgkreds".

Medlem af det regerende parti Forenet Rusland.

Ved at påtage sig denne rolle og handle i denne egenskab har han arbejdet for yderligere integration af den såkaldte "Republikken Krim" i Den Russiske Føderation. Desuden stemte han for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk". Dermed har han aktivt støttet tiltag og gennemført politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

21.2.2022

205.

Leonid Ivanovich BABASHOV

(Леонид Иванович БАБАШОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 31.1.1966

Fødested: Petrovka, Krim Oblast, Ukrainske SSR (nu Ukraine)

Medlem af Den Russiske Føderations Statsduma siden den 19. september 2021. Valgt i den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim i den såkaldte "Yevpatoriavalgkreds".

Medlem af det regerende parti Forenet Rusland.

Ved at påtage sig denne rolle og handle i denne egenskab har han arbejdet for yderligere integration af den såkaldte "Republikken Krim" i Den Russiske Føderation. Desuden stemte han for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk". Dermed har han aktivt støttet tiltag og gennemført politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

21.2.2022

206.

Tatiana Georgievna LOBACH

(Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ)

Køn: kvinde

Fødselsdato: 8.1.1974

Fødested: Khmelnytskyi, Ukrainske SSR (nu Ukraine)

Medlem af Den Russiske Føderations Statsduma siden den 19. september 2021. Valgt i den ulovligt annekterede by Sevastopol i den såkaldte "Sevastopolvalgkreds".

Medlem af det regerende parti Forenet Rusland.

Ved at påtage sig denne rolle og handle i denne egenskab har hun arbejdet for yderligere integration af den ulovligt annekterede by Sevastopol i Den Russiske Føderation. Desuden stemte hun for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk". Dermed har hun aktivt støttet tiltag og gennemført politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

21.2.2022

212.

Sergei Kuzhugetovich SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Fødselsdato: 21.5.1955

Fødested: Chadan, Republikken Tuva, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Stilling: forsvarsminister i Den Russiske Føderation

Køn: mand

Sergei Shoigu er forsvarsminister i Den Russiske Føderation. Han har fremsat offentlige bemærkninger om, at Krim er og forbliver russisk. Under hans kommando og ordre har russiske tropper holdt militærøvelser på det ulovligt annekterede Krim og er blevet stationeret ved grænsen. Han er i sidste ende ansvarlig for enhver militær aktion mod Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

213.

Anton Eduardovich VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Fødselsdato: 17.2.1972

Fødested: Tallinn, Estland

Nationalitet: russisk

Stilling: stabschef for præsidentens kabinet

Køn: mand

Anton Vaino er stabschef for præsidentens kabinet. Han spiller en aktiv rolle i beslutningsprocessen i Kreml ved at deltage i det russiske "sikkerhedsråd" og øve indflydelse på præsidentens udarbejdelse af afgørelser vedrørende Ruslands forsvar og nationale sikkerhed. Anton Vaino deltager også i møder om Krims og Sevastopols socioøkonomiske udvikling.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

214.

Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Fødselsdato: 9.8.1966

Fødested: Kazan, Republikken Tatarstan, Den Russiske Føderation

Stilling: Ruslands vicepremierminister for byggeri og regional udvikling

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Marat Khusnullin er Ruslands vicepremierminister for byggeri og regional udvikling. I denne egenskab er han ansvarlig for den russiske regerings politik vedrørende det besatte Krim, herunder vandforsyning til Krim og Sevastopol.

Han er derfor ansvarlig for tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Fødselsdato: 17.6.1952

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Tilknyttede enheder: Ruslands forsvarsministerium; den russiske flåde

Køn: mand

Vladimir Kasatonov er næstkommanderende i den russiske flåde. Han er som sådan ansvarlige for flådeoperationer i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Cергей СУРОВИКИН)

Fødselsdato: 11.10.1966

Fødested: Novosibirsk, Den Russiske Føderation

Stilling: øverstbefalende for hærens luftfartsstyrker

Rang: General i hæren

Tilknyttede enheder: russiske luftfartsstyrker – forsvarsministeriet

Nationalitet: russisk

Køn: mand

General Sergei Surovikin har været øverstkommanderende for de russiske luftfartsstyrker siden den 31. oktober 2017. Han er i denne egenskab ansvarlig for flyveoperationer i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Fødselsdato: 19.11.1974

Stilling: Næstformand og formand for VTB Banks bestyrelse

Nationalitet: russisk

Tilknyttede personer: Alexander Vasilyevich Bortnikov (far); Tatiana Borisovna Bortnikova (mor)

Tilknyttede enheder: VTB Bank

Køn: mand

Denis Bortnikov er søn af og som sådan tilknyttet Alexander Bortnikov – direktør for Det Føderale Sikkerhedsbureau (FSB) og permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd, som er involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Han er næstformand og formand for VTB Banks bestyrelse, hvor han arbejder for at legitimere sin fars skyggeindkomst/ulovlige indkomst. Han yder derfor også finansiel støtte til russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af det østlige Ukraine.

23.2.2022

227.

Igor Ivanovich SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Fødselsdato: 4.1.1967

Fødested: Bilibino, Den Russiske Føderation

Køn: mand

Igor Ivanovich Shuvalov er formand for State Development Corporation VEB.RF og medlem af Rådet for Den Eurasiske Økonomiske Kommission. Han var tidligere Ruslands første vicepremierminister. I denne egenskab fremsatte han bemærkninger om, at russisk ville ændre budgetreglerne for at afspejle yderligere to millioner indbyggere efter Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krim.

Han støtter derfor tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

228.

Margarita Simonovna SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Fødselsdato: 6.4.1980

Fødested: Krasnodar, USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stilling: Chefredaktør for det engelske TV-nyhedsnetværk RT (Russia Today)

Tilknyttede personer: Dmitry Konstantinovich Kiselyov

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Margarita Simonyan er en central figur i regeringens propaganda. Hun er også chefredaktør for det engelske TV-nyhedsnetværk RT (Russia Today). Gennem sin funktion har hun fremmet en positiv holdning til annekteringen af Krim og separatisternes handlinger i Donbas.

Hun har derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

229.

Maria Vladimirovna ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Fødselsdato: 24.12.1975

Fødested: Moskva, USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stilling: Direktør for informations- og presseafdelingen i Den Russiske Føderations udenrigsministerium.

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Maria Zakharova er direktør for informations- og presseafdelingen i Den Russiske Føderations udenrigsministerium. Som en central figur i regeringens propaganda har hun støttet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

Hun har derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Fødselsdato: 10.8.1954

Fødested: Beijing, Kina

Nationalitet: russisk

Telefon og fax: 8 (495) 697-58-69

Adresse på receptionskontoret i Den Russiske Føderation: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Telefon- og faxnumre på receptionskontoret i Den Russiske Føderation: (342) 253-66-01

Køn: mand

Aleksey Konstantinovich Pushkov er senator fra Perm Krai, medlem af det regerende politiske parti Forenet Rusland og formand for kommissionen for informationspolitik. Han fremsatte flere erklæringer til støtte for annekteringen af Krimhalvøen og præsenterede den som et "fait accompli". Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

Han er derfor ansvarlig for at støtte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

233.

Pyotr Olegovych TOLSTOY

(alias Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Fødselsdato: 20.6.1969

Fødested: Moskva, USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stilling: Russisk journalist, producer, TV-vært og politiker. Næstformand for Statsdumaen siden 2016 og næstformand for Europarådets Parlamentariske Forsamling siden den 28. januar 2020

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pyotr Tolstoy er medlem af Statsdumaen og leder af den russiske delegation i Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE). Han er også TV-vært for "Vremya Pokazhet". Som en central figur i regeringens propaganda, indtager han ofte en holdning til fordel for annekteringen af Krim.

Derfor er han ansvarlig for at støtte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

235.

Gennady Andreevich ZYUGANOV

(Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ)

Fødselsdato: 26.6.1944

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich AFONIN

(Юрий Вячеславович АФОНИН)

Fødselsdato: 22.3.1977

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

237.

Vladimir Ivanovich KASHIN

(Кашин Владимир ИВАНОВИЧ)

Fødselsdato: 10.8.1948

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

238.

Dmitry Georgyevich NOVIKOV

(Дмитрий Георгиевич НОВИКОВ)

Fødselsdato: 12.9.1969

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

239.

Nikolai Mikhailovich KHARITONOV

(Николай Михайлович ХАРИТОНОВ)

Fødselsdato: 30.10.1948

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

240.

Nikolai Vasilevich KOLOMEYTSEV

(Николай Васильевич КОЛОМЕЙЦЕВ)

Fødselsdato: 1.9.1956

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

241.

Sergey Aleksandrovich SHARGUNOV

(Сергей Александрович ШАРГУНОВ)

Fødselsdato: 12.5.1980

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

242.

Vadim Valentinovich KUMIN

(Вадим Валентинович КУМИН)

Fødselsdato: 1.1.1973

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

243.

Yury Petrovich SINELSHCHIKOV

(Юрий Петрович СИНЕЛЬЩИКОВ)

Fødselsdato: 26.9.1947

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

244.

Kazbek Kutsukovich TAYSAYEV

(Казбек Куцукович ТАЙСАЕВ)

Fødselsdato: 12.2.1967

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

245.

Alexey Vladimirovich KURINNY

(Алексей Владимирович КУРИННЫЙ)

Fødselsdato: 18.1.1974

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

246.

Anzhelika Egorovna GLAZKOVA

(Анжелика Егоровна ГЛАЗКОВА)

Fødselsdato: 28.12.1968

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

247.

Alexander Andreevich YUSHCHENKO

(Александр Андреевич ЮЩЕНКО)

Fødselsdato: 19.11.1969

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Mikhailovich MARKHAYEV

(Вячеслав Михайлович МАРХАЕВ)

Fødselsdato: 1.6.1955

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

249.

Anatoly Zhamalovich BIFOV

(Aнатолий Жамалович БИФОВ)

Fødselsdato: 7.1.1963

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

250.

Nikolay Vasilevich AREFYEV

(Николай Васильевич АРЕФЬЕВ)

Fødselsdato: 11.3.1949

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

251.

Boris Olegovych KOMOTSKY

(Борис Олегович КОМОЦКИЙ)

Fødselsdato: 31.1.1956

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

252.

Irina Anatolievna FILATOVA

(Ирина Анатольевна ФИЛАТОВА)

Fødselsdato: 8.8.1978

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

253.

Sergey Georgiyevich LEVCHENKO

(Сергей Георгиевич ЛЕВЧЕНКО)

Fødselsdato: 2.11.1953

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

254.

Artyom Vyacheslavovich PROKOFYEV

(Артём Вячеславович ПРОКОФЬЕВ)

Fødselsdato: 31.12.1983

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

255.

Maria Vladimirovna DROBOT

(Мария Владимировна ДРОБОТ)

Fødselsdato: 21.3.1982

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

256.

Ivan Nikolaevich BABICH

(Иван Николаевич БАБИЧ)

Fødselsdato: 2.9.1982

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

257.

Nikolay Ivanovich OSADCHY

(Николай Иванович ОСАДЧИЙ)

Fødselsdato: 8.12.1957

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

258.

Alexey Viktorovich KORNIYENKO

(Алексей Викторович КОРНИЕНКО)

Fødselsdato: 22.7.1976

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

259.

Sergey Anatolevich GAVRILOV

(Сергей Анатольевич ГАВРИЛОВ)

Fødselsdato: 27.1.1966

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

260.

Nikolay Nikolaevich IVANOV

(Николай Николаевич ИВАНОВ)

Fødselsdato: 17.1.1957

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

261.

Roman Mikhailovich LYABIKHOV

(Роман Михайлович ЛЯБИХОВ)

Fødselsdato: 7.5.1973

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

262.

Vladimir Pavlovich ISAKOV

(Владимир Павлович ИСАКОВ)

Fødselsdato: 25.2.1987

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

263.

Renat Ismailovich SULEYMANOV

(Ренат Исмаилович СУЛЕЙМАНОВ)

Fødselsdato: 24.12.1965

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

264.

Vladimir Nikolaevich BLOTSKY

(Владимир Николаевич БЛОЦКИЙ)

Fødselsdato: 10.11.1977

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

265.

Sergey Mikhailovich PANTELEYEV

(Сергей Михайлович ПАНТЕЛЕЕВ)

Fødselsdato: 4.7.1951

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

266.

Georgy Petrovich KAMNEV

(Георгий Петрович КАМНЕВ)

Fødselsdato: 5.1.1983

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

267.

Nikolay Ivanovich VASILYEV

(Николай Иванович ВАСИЛЬЕВ)

Fødselsdato: 28.3.1958

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

268.

Boris Viktorovich IVANYUZHENKOV

(Борис Викторович ИВАНЮЖЕНКОВ)

Fødselsdato: 28.2.1966

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

269.

Viktor Ivanovich SOBOLEV

(Виктор Иванович СОБОЛЕВ)

Fødselsdato: 23.2.1950

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

270.

Mikhail Yurevich AVDEYEV

(Михаил Юрьевич АВДЕЕВ)

Fødselsdato: 6.3.1977

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

271.

Nina Alexandrovna OSTANINA

(Нина Александровна ОСТАНИНА)

Fødselsdato: 26.12.1955

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

272.

Yevgeny Ivanovich BESSONOV

(Евгений Иванович БЕССОНОВ)

Fødselsdato: 26.11.1968

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

273.

Nikolay Nikolaevich YEZERSKY

(Николай Николаевич ЕЗЕРСКИЙ)

Fødselsdato: 8.5.1956

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

274.

Sergei Pavlovich OBUKHOV

(Сергей Павлович ОБУХОВ)

Fødselsdato: 5.10.1958

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

275.

Denis Andreevich PARFYONOV

(Денис Андреевич ПАРФЕНОВ)

Fødselsdato: 22.9.1987

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich ALEKHIN

(Андрей Анатольевич АЛЕХИН)

Fødselsdato: 9.2.1959

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich AMMOSOV

(Петр Револьдович АММОСОВ)

Fødselsdato: 22.9.1966

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

278.

Sergei Ivanovich KAZANKOV

(Сергей Иванович КАЗАНКОВ)

Fødselsdato: 9.10.1972

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

279.

Oleg Aleksandrovich LEBEDEV

(Олег Александрович ЛЕБЕДЕВ)

Fødselsdato: 12.10.1976

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

280.

Mikhail Nikolaevich MATVEYEV

(Михаил Николаевич МАТВЕЕВ)

Fødselsdato: 13.5.1968

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

281.

Maria Nikolaevna PRUSAKOVA

(Мария Николаевна ПРУСАКОВА)

Fødselsdato: 4.9.1983

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

282.

Oleg Nikolaevich SMOLIN

(Олег Николаевич СМОЛИН)

Fødselsdato: 10.2.1952

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

283.

Mikhail Viktorovich SHCHAPOV

(Михаил Викторович ЩАПОВ)

Fødselsdato: 20.9.1975

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

284.

Sergei Genrikhovich KARGINOV

(Сергей Генрихович КАРГИНОВ)

Fødselsdato: 5.9.1969

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

285.

Yaroslav Evgenyevich NILOV

(Ярослав Евгеньевич НИЛОВ)

Fødselsdato: 20.3.1982

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

286.

Vladimir Vladimirovich SIPYAGIN

(Владимир Владимирович СИПЯГИН)

Fødselsdato: 19.2.1970

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

287.

Vasily Maksimovich VLASOV

(Василий Максимович ВЛАСОВ)

Fødselsdato: 27.6.1995

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

288.

Boris Aleksandrovich CHERNYSHOV

(Борис Александрович ЧЕРНЫШОВ)

Fødselsdato: 25.6.1991

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

289.

Andrey Konstantinovich LUGOVOY

(Андрей Константинович ЛУГОВОЙ)

Fødselsdato: 19.9.1966

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

290.

Dmitry Aleksandrovich SVISHCHEV

(Дмитрий Александрович СВИЩЕВ)

Fødselsdato: 22.5.1969

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

291.

Valery Sergeevich SELEZNYOV

(Валерий Сергеевич СЕЛЕЗНЕВ)

Fødselsdato: 5.9.1964

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

292.

Kaplan Mugdinovich PANESH

(Каплан Мугдинович ПАНЕШ)

Fødselsdato: 4.9.1974

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

293.

Arkady Nikolaevich SVISTUNOV

(Аркадий Николаевич СВИСТУНОВ)

Fødselsdato: 28.4.1965

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

294.

Stanislav Aleksandrovich NAUMOV

(Станислав Александрович НАУМОВ)

Fødselsdato: 4.10.1972

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

295.

Vladimir Alexeyevich KOSHELEV

(Владимир Алексеевич КОШЕЛЕВ)

Fødselsdato: 1.10.1974

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

296.

Ivan Mikhailovich MUSATOV

(Иван Михайлович МУСАТОВ)

Fødselsdato: 14.2.1976

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

297.

Yevgeny Vladimirovich MARKOV

(Евгений Владимирович МАРКОВ)

Fødselsdato: 8.11.1973

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

298.

Ivan Konstantinovich SUKHAREV

(Иван Константинович СУХАРЕВ)

Fødselsdato: 10.6.1978

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

299.

Boris Romanovich PAYKIN

(Борис Романович ПАЙКИН)

Fødselsdato: 26.3.1965

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

300.

Yuri Aisovich NAPSO

(Юрий Аисович НАПСО)

Fødselsdato: 17.4.1973

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

301.

Aleksei Nikolaevich DIDENKO

(Алексей Николаевич ДИДЕНКО)

Fødselsdato: 30.3.1983

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

302.

Aleksei Aleksandrovich ZHURAVLYEV

(Алексей Александрович ЖУРАВЛЕВ)

Fødselsdato: 30.6.1962

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

303.

Sergei Dmitrievich LEONOV

(Сергей Дмитриевич ЛЕОНОВ)

Fødselsdato: 9.5.1983

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

304.

Gennady Yurevich SEMIGIN

(Геннадий Юрьевич СЕМИГИН)

Fødselsdato: 23.3.1964

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

305.

Aleksandr Vasilevich TERENTYEV

(Александр Васильевич ТЕРЕНТЬЕВ)

Fødselsdato: 1.1.1961

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

306.

Fedot Semyonovich TUMUSOV

(Федот Семёнович ТУМУСОВ)

Fødselsdato: 30.6.1955

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

307.

Timur Borisovich KANOKOV

(Тимур Борисович КАНОКОВ)

Fødselsdato: 24.9.1972

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

308.

Igor Aleksandrovich ANANSKIKH

(Игорь Александрович АНАНСКИХ)

Fødselsdato: 6.9.1966

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

309.

Vadim Vladimirovich BELOUSOV

(Вадим Владимирович БЕЛОУСОВ)

Fødselsdato: 2.10.1960

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

310.

Dmitry Gennadievich GUSEV

(Дмитрий Геннадьевич ГУСЕВ)

Fødselsdato: 23.7.1972

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

311.

Aleksandr Aleksandrovich REMEZKOV

(Александр Александрович РЕМЕЗКОВ)

Fødselsdato: 7.4.1962

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

312.

Andrei Anatolevich KUZNETSOV

(Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ)

Fødselsdato: 29.5.1972

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

313.

Sergei Vladimirovich KABYSHEV

(Сергей Владимирович КАБЫШЕВ)

Fødselsdato: 4.9.1963

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

314.

Mikhail Gennadievich DELYAGIN

(Михаил Геннадьевич ДЕЛЯГИН)

Fødselsdato: 18.3.1968

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

315.

Oleg Anatolevich NILOV

(Олег Анатольевич НИЛОВ)

Fødselsdato: 8.5.1962

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

316.

Nikolai Petrovich BURLYAYEV

(Николай Петрович БУРЛЯЕВ)

Fødselsdato: 3.8.1946

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

317.

Anatoli Gennadievich AKSAKOV

(Анатолий Геннадьевич АКСАКОВ)

Fødselsdato: 28.11.1957

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

318.

Aleksandr Sergeevich AKSYONENKO

(Александр Сергеевич АКСЁНЕНКО)

Fødselsdato: 8.3.1986

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

319.

Anatoly Aleksandrovich WASSERMAN

(Анатолий Александрович ВАССЕРМАН / укр. Анатолiй Олександрович ВАССЕРМАН)

Fødselsdato: 9.12.1952

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

320.

Valery Karlovich GARTUNG

(Валерий Карлович ГАРТУНГ)

Fødselsdato: 12.11.1960

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

321.

Yuri Innokentevich GRIGORYEV

(Юрий Иннокентьевич ГРИГОРЬЕВ)

Fødselsdato: 20.9.1969

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

322.

Dmitri Vadimovich KUZNETSOV

(Дмитрий Вадимович КУЗНЕЦОВ)

Fødselsdato: 5.3.1975

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

323.

Yana Valerievna LANTRATOVA

(Яна Валерьевна ЛАНТРАТОВА)

Fødselsdato: 14.12.1988

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

324.

Anatoli Ivanovich LISITSYN

(Анатолий Иванович ЛИСИЦЫН)

Fødselsdato: 26.6.1947

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

325.

Galina Petrovna KHOVANSKAYA

(Галина Петровна ХОВАНСКАЯ)

Fødselsdato: 23.8.1943

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

326.

Sergey Vasilevich YAKHNYUK

(Сергей Васильевич ЯХНЮК)

Fødselsdato: 3.7.1962

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

327.

Alexander Vladimirovich YAKUBOVSKY

(Александр Владимирович ЯКУБОВСКИЙ)

Fødselsdato: 7.5.1985

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

328.

Azat Ferdinandovich YAGAFAROV

(Азат Фердинандович ЯГАФАРОВ)

Fødselsdato: 4.4.1961

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

329.

Aleksandr Vladimirovich SHCHERBAKOV

(Александр Владимирович ЩЕРБАКОВ)

Fødselsdato: 12.5.1965

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

330.

Nikolai Mikhailovich SHCHEGLOV

(Николай Михайлович ЩЕГЛОВ)

Fødselsdato: 16.3.1960

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

331.

Adalbi Lyulevich SHKHAGOSHEV

(Адальби Люлевич ШХАГОШЕВ)

Fødselsdato: 6.6.1967

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

332.

Vadim Nikolaevich SHUVALOV

(Вадим Николаевич ШУВАЛОВ)

Fødselsdato: 17.2.1958

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

333.

Igor Nikolaevich SHUBIN

(Игорь Николаевич ШУБИН)

Fødselsdato: 20.12.1955

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

334.

Nadezhda Vasilevna SHKOLKINA

(Надежда Васильевна ШКОЛКИНА)

Fødselsdato: 12.5.1970

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

335.

Anton Vladimirovich SHIPULIN

(Антон Владимирович ШИПУЛИН)

Fødselsdato: 21.8.1987

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

336.

Yuri Nikolaevich SHVYTKIN

(Юрий Николаевич ШВЫТКИН)

Fødselsdato: 24.5.1965

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

337.

Sergey Viktorovich CHIZHOV

(Сергей Викторович ЧИЖОВ)

Fødselsdato: 16.3.1964

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

339.

Sergei Vladimirovich TCHEPIKOV

(Сергей Владимирович ЧЕПИКОВ)

Fødselsdato: 30.1.1967

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

340.

Nikita Yurevich CHAPLIN

(Никита Юрьевич ЧАПЛИН)

Fødselsdato: 28.7.1982

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

341.

Elena Moiseevna TSUNAEVA

(Елена Моисеевна ЦУНАЕВА)

Fødselsdato: 13.1.1969

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

342.

Nikolay Grigorevich TSED

(Николай Григорьевич ЦЕД)

Fødselsdato: 6.1.1959

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

343.

Murat Ruslanovich KHASANOV

(Мурат Русланович ХАСАНОВ)

Fødselsdato: 10.12.1970

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

344.

Ekaterina Vladimirovna KHARCHENKO

(Екатерина Владимировна ХАРЧЕНКО)

Fødselsdato: 11.8.1977

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

345.

Biysultan Sultanbievich KHAMZAEV

(Бийсултан Султанбиевич ХАМЗАЕВ)

Fødselsdato: 24.5.1982

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

346.

Tamara Ivanovna FROLOVA

(Тамара Ивановна ФРОЛОВА)

Fødselsdato: 2.11.1959

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

347.

Vyacheslav Vasilevich FOMICHEV

(Вячеслав Васильевич ФОМИЧЁВ)

Fødselsdato: 26.4.1965

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

348.

Vyacheslav FETISOV

(Вячеслав ФЕТИСОВ)

Fødselsdato: 20.4.1958

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

349.

Pavel Mikhailovich FEDYAEV

(Павел Михайлович ФЕДЯЕВ)

Fødselsdato: 31.7.1982

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

350.

Yevgeny Alexeyevich FYODOROV

(Евгений Алексеевич ФЁДОРОВ)

Fødselsdato: 11.5.1963

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

351.

Airat Zakievich FARRAKHOV

(Айрат Закиевич ФАРРАХОВ)

Fødselsdato: 17.2.1968

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

352.

Oksana Nikolaevna FADINA

(Оксана Николаевна ФАДИНА)

Fødselsdato: 3.7.1976

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

353.

Rimma Amirovna UTYASHEVA

(Римма Амировна УТЯШЕВА)

Fødselsdato: 3.1.1952

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

354.

Larisa Nikolaevna TUTOVA

(Лариса Николаевна ТУТОВА)

Fødselsdato: 18.10.1969

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

355.

Artyom Viktorovich TUROV

(Артём Викторович ТУРОВ)

Fødselsdato: 1.3.1984

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

356.

Andrey Fedorovich TRIFONOV

(Андрей Фёдорович ТРИФОНОВ)

Fødselsdato: 1.5.1965

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

357.

Aleksandr Pavlovich TETERDINKO

(Александр Павлович ТЕТЕРДИНКО)

Fødselsdato: 20.11.1983

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

358.

Roman Igorevich TERYUSHKOV

(Роман Игоревич ТЕРЮШКОВ)

Fødselsdato: 20.12.1979

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

359.

Mikhail Borisovich TERENTYEV

(Михаил Борисович ТЕРЕНТЬЕВ)

Fødselsdato: 14.5.1970

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

360.

Sergey Yurevich TEN

(Сергей Юрьевич ТЕН)

Fødselsdato: 25.8.1976

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

361.

Muslim Barisovich TATRIEV

(Муслим Барисович ТАТРИЕВ)

Fødselsdato: 11.1.1980

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

362.

Michail Vasilevich TARASENKO

(Михаил Васильевич ТАРАСЕНКО)

Fødselsdato: 21.11.1947

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

363.

Artur Borisovich TAYMAZOV

(Артур Борисович ТАЙМАЗОВ)

Fødselsdato: 20.7.1979

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

364.

Ekaterina Petrovna STENYAKINA

(Екатерина Петровна СТЕНЯКИНА)

Fødselsdato: 4.5.1985

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

365.

Mikhail Evgenyevich STARSHINOV

(Михаил Евгеньевич СТАРШИНОВ)

Fødselsdato: 12.12.1971

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

366.

Aleksandr Yurevich SPIRIDONOV

(Александр Юрьевич СПИРИДОНОВ)

Fødselsdato: 3.1.1989

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

367.

Sergey Anatolevich SOLOVEV

(Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ)

Fødselsdato: 1.5.1961

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

368.

Sergey Mikhailovich SOKOL

(Сергей Михайлович СОКОЛ)

Fødselsdato: 17.12.1970

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

369.

Viktor Vladimirovich SMIRNOV

(Виктор Владимирович СМИРНОВ)

Fødselsdato: 9.9.1968

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

370.

Valeriy Stepanovich SKRUG

(Валерий Степанович СКРУГ)

Fødselsdato: 20.6.1963

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

371.

Andrei Vladimirovich SKOCH

(Андрей Владимирович СКОЧ)

Fødselsdato: 30.1.1966

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

372.

Gennadiy Ivanovich SKLYAR

(Геннадий Иванович СКЛЯР)

Fødselsdato: 17.5.1952

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

373.

Aleksandr Anatolevich SKACHKOV

(Александр Анатольевич СКАЧКОВ)

Fødselsdato: 21.11.1960

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

374.

Aleksey Vladimirovich SITNIKOV

(Алексей Владимирович СИТНИКОВ)

Fødselsdato: 19.6.1971

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

375.

Pavel Vladimirovich SIMIGIN

(Павел Владимирович СИМИГИН)

Fødselsdato: 26.7.1968

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

376.

Leonid Jakovlevitch SIMANOVSKIY

(Леонид Яковлевич СИМАНОВСКИЙ)

Fødselsdato: 19.7.1949

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

377.

Vladimir Borisovich SENIN

(Владимир Борисович СЕНИН)

Fødselsdato: 17.9.1960

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

378.

Viktor Valentinovich SELIVERSTOV

(Виктор Валентинович СЕЛИВЕРСТОВ)

Fødselsdato: 2.8.1954

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

379.

Aydyn Nikolaevich SARYGLAR

(Айдын Николаевич САРЫГЛАР)

Fødselsdato: 22.2.1988

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

380.

Yuliya Vladimirovna SARANOVA

(Юлия Владимировна САРАНОВА)

Fødselsdato: 21.10.1988

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

381.

Shamsail Yunusovich SARALIYEV

(Шамсаил Юнусович САРАЛИЕВ)

Fødselsdato: 5.11.1973

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

382.

Aleksandr Mikhailovich SAMOKUTYAEV

(Александр Михайлович САМОКУТЯЕВ)

Fødselsdato: 13.3.1970

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

383.

Vladimir Igorevich SAMOKISH

(Владимир Игоревич САМОКИШ)

Fødselsdato: 20.9.1975

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

384.

Alla Leonidovna SALAEVA

(Алла Леонидовна САЛАЕВА)

Fødselsdato: 14.9.1979

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

385.

Oleg Vladimirovich SAVCHENKO

(Олег Владимирович САВЧЕНКО)

Fødselsdato: 25.10.1966

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

386.

Dmitry Ivanovich SAVELYEV

(Дмитрий Иванович САВЕЛЬЕВ)

Fødselsdato: 25.5.1971

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

387.

Khizri Magomedovich ABAKAROV

(Хизри Магомедович АБАКАРОВ)

Fødselsdato: 28.6.1960

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

388.

Bekkhan Vakhaevich AGAYEV

(Бекхан Вахаевич АГАЕВ)

Fødselsdato: 29.3.1975

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

389.

Rahim Azizboevich ASIMOV

(Рахим Азизбоевич АЗИМОВ)

Fødselsdato: 16.8.1964

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

390.

Elvira Rinatovna AITKULOVA

(Эльвира Ринатовна АИТКУЛОВА)

Fødselsdato: 19.8.1973

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

391.

Nikolay Nikolaevich ALEXEYENKO

(Николай Николаевич АЛЕКСЕЕНКО)

Fødselsdato: 29.11.1971

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

392.

Sergey Viktorovich ALTUKHOV

(Сергей Викторович АЛТУХОВ)

Fødselsdato: 23.2.1982

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

393.

Andrey Gennadievich ALSHEVSKIH

(Андрей Геннадьевич АЛЬШЕВСКИХ)

Fødselsdato: 14.5.1972

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

394.

Olga Nikolaevna AMELCHENKOVA

(Ольга Николаевна АМЕЛЬЧЕНКОВА)

Fødselsdato: 5.9.1990

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

395.

Andrey Anatolevich ANIKEYEV

(Андрей Анатольевич АНИКЕЕВ)

Fødselsdato: 16.12.1961

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

396.

Grigori Viktorovich ANIKEYEV

(Григорий Викторович АНИКЕЕВ)

Fødselsdato: 28.2.1972

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

397.

Igor Aleksandrovich ANTROPENKO

(Игорь Александрович АНТРОПЕНКО)

Fødselsdato: 10.12.1969

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

398.

Olga Nikolaevna ANUFRIYEVA

(Ольга Николаевна АНУФРИЕВА)

Fødselsdato: 18.8.1974

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

399.

Valentina Nikolaevna ARTAMONOVA

(Валентина Николаевна АРТАМОНОВА)

Fødselsdato: 13.12.1960

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

400.

Aljona Igorevna ARSCHINOVA

(Алёна Игоревна АРШИНОВА)

Fødselsdato: 3.3.1985

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

401.

Rinat Zaydulaevich AYUPOV

(Ринат Зайдулаевич АЮПОВ)

Fødselsdato: 13.8.1974

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

403.

Timofey BAZHENOV

(Тимофей БАЖЕНОВ)

Fødselsdato: 25.1.1976

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

404.

Zarif Zakirovich BAIGUSKAROV

(Зариф Закирович БАЙГУСКАРОВ)

Fødselsdato: 30.6.1967

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

405.

Bekkhan Abdulkhamidovich BARAKHOYEV

(Бекхан Абдулхамидович БАРАХОЕВ)

Fødselsdato: 1.8.1973

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

406.

Anton Aleksandrovich BASANSKY

(Антон Александрович БАСАНСКИЙ)

Fødselsdato: 9.7.1987

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

407.

Rima Akberdinowna BATALOVA

(Рима Акбердиновна БАТАЛОВА)

Fødselsdato: 1.1.1964

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

408.

Vitaly Viktorovich BAKHMETYEV

(Виталий Викторович БАХМЕТЬЕВ)

Fødselsdato: 12.8.1961

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

409.

Badma Nikolaevich BASHANKAYEV

(Бадма Николаевич БАШАНКАЕВ)

Fødselsdato: 16.6.1978

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

410.

Irina Victorovna BELYCH

(Ирина Викторовна БЕЛЫХ)

Fødselsdato: 16.8.1964

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

411.

Svetlana Victorovna BESSARAB

(Светлана Викторовна БЕССАРАБ)

Fødselsdato: 7.12.1970

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

412.

Daniil Vladimirovich BESSARABOV

(Даниил Владимирович БЕССАРАБОВ)

Fødselsdato: 9.7.1976

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

413.

Sergey Yurevich BIDONKO

(Сергей Юрьевич БИДОНЬКО)

Fødselsdato: 18.8.1975

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

414.

Artyom Aleksandrovich BICHAYEV

(Артём Александрович БИЧАЕВ)

Fødselsdato: 4.4.1990

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

415.

Irek Borissowitsch BOGUSLAWSKI

(Ирек Борисович БОГУСЛАВСКИЙ)

Fødselsdato: 9.9.1967

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

416.

Jelena Veniaminovna BONDARENKO

(Елена Вениаминовна БОНДАРЕНКО)

Fødselsdato: 10.6.1968

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

417.

Alexander Aleksandrovich BORISSOV

(Александр Александрович БОРИСОВ)

Fødselsdato: 17.8.1974

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

419.

Nikolay Ivanovich BORTSOV

(Николай Иванович БОРЦОВ)

Fødselsdato: 8.5.1945

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

420.

Sergey Mikhailovich BOYARSKIY

(Сергей Михайлович БОЯРСКИЙ)

Fødselsdato: 24.1.1980

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

421.

Nikolai Gavrilovich BRYKIN

(Николай Гаврилович БРЫКИН)

Fødselsdato: 25.11.1959

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

422.

Nikolai Robertovich BUDUYEV

(Николай Робертович БУДУЕВ)

Fødselsdato: 24.3.1974

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

423.

Vadim Evgenyevich BULAVINOV

(Вадим Евгеньевич БУЛАВИНОВ)

Fødselsdato: 20.3.1963

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

424.

Sergey Vladimirovich BURLAKOV

(Сергей Владимирович БУРЛАКОВ)

Fødselsdato: 26.5.1971

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

425.

Vladimir Vladimirovich BURMATOV

(Владимир Владимирович БУРМАТОВ)

Fødselsdato: 18.8.1981

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

426.

Maria Valerjevna BUTINA

(Мария Валерьевна БУТИНА)

Fødselsdato: 10.11.1988

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

427.

Tatiana Victorovna BUTSKAYA

(Татьяна Викторовна БУЦКАЯ)

Fødselsdato: 8.5.1975

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

428.

Ernest Abdulovich VALEEV

(Эрнест Абдулович ВАЛЕЕВ)

Fødselsdato: 7.4.1950

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

429.

Oleg Dorianovich VALENCHUK

(Олег Дорианович ВАЛЕНЧУК)

Fødselsdato: 14.9.1960

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

430.

Nikolai Sergeevich VALUEEV

(Николай Сергеевич ВАЛУЕВ)

Fødselsdato: 21.8.1973

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

431.

Maria Victorovna VASILKOVA

(Мария Викторовна ВАСИЛЬКОВА)

Fødselsdato: 13.2.1978

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

432.

Alexey Borisovich VELLER

(Алексей Борисович ВЕЛЛЕР)

Fødselsdato: 9.1.1966

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

433.

Sergey Alexeyevich VEREMEENKO

(Сергей Алексеевич ВЕРЕМЕЕНКО)

Fødselsdato: 26.9.1955

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

434.

Roman Mikhailovich VODYANOV

(Роман Михайлович ВОДЯНОВ)

Fødselsdato: 25.11.1982

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

435.

Ilya Svetoslavovich VOLFSON

(Илья Светославович ВОЛЬФСОН)

Fødselsdato: 8.6.1981

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

436.

Andrey Viktorovich VOROBEV

(Андрей Викторович ВОРОБЬЁВ)

Fødselsdato: 24.7.1985

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

437.

Anatoliy VORONOVSKIY

(Анатолий ВОРОНОВСКИЙ)

Fødselsdato: 28.12.1966

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

438.

Anatoli Borisovich VYBORNY

(Анатолий Борисович ВЫБОРНЫЙ)

Fødselsdato: 8.6.1965

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

439.

Abdulkhakim Kutbudinovich GADZHIYEV

(Абдулхаким Кутбудинович ГАДЖИЕВ)

Fødselsdato: 13.2.1966

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

440.

Murad Stanislavovich GADZHIYEV

(Мурад Станиславович ГАДЖИЕВ)

Fødselsdato: 31.7.1961

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

441.

Ruslan Gadzhievich GADZHIYEV

(Руслан Гаджиевич ГАДЖИЕВ)

Fødselsdato: 29.8.1978

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

442.

Oleg Vladimirovich GARIN

(Олег Владимирович ГАРИН)

Fødselsdato: 26.12.1973

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

443.

Dzhamaladin Nabievich GASANOV

(Джамаладин Набиевич ГАСАНОВ)

Fødselsdato: 5.8.1964

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

444.

Zaur Dalkhatovich GEKKIEV

(Заур Далхатович ГЕККИЕВ)

Fødselsdato: 12.2.1961

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

445.

Olga Mikhailovna GERMANOVA

(Ольга Михайловна ГЕРМАНОВА)

Fødselsdato: 26.9.1961

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

446.

Anton Aleksandrovich GETTA

(Антон Александрович ГЕТТА)

Fødselsdato: 29.4.1980

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

447.

Dinar Zagitovich GILMUTDINOV

(Динар Загитович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Fødselsdato: 10.8.1969

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

448.

Ildar Irekovich GILMUTDINOV

(Ильдар Ирекович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Fødselsdato: 3.9.1962

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

449.

Andrei Petrovich GIMBATOV

(Андрей Петрович ГИМБАТОВ)

Fødselsdato: 19.7.1979

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

450.

Boris Mikhailovich GLADKIKH

(Борис Михайлович ГЛАДКИХ)

Fødselsdato: 16.2.1983

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

451.

Aleksey GOVYRIN

(Алексей ГОВЫРИН)

Fødselsdato: 26.5.1983

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

452.

Oleg Aleksandrovich GOLIKOV

(Олег Александрович ГОЛИКОВ)

Fødselsdato: 21.10.1968

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

453.

Nikolay Aleksandrovich GONCHAROV

(Николай Александрович ГОНЧАРОВ)

Fødselsdato: 13.1.1984

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

454.

Anton Vadimovich GORELKIN

(Антон Вадимович ГОРЕЛКИН)

Fødselsdato: 22.12.1982

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

455.

Andrey Yurevich GOROKHOV

(Андрей Юрьевич ГОРОХОВ)

Fødselsdato: 13.1.1960

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

456.

Andrey Viktorovich GURULEV

(Андрей Викторович ГУРУЛЁВ)

Fødselsdato: 16.10.1967

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

457.

Galina Innokentievna DANCHIKOVA

(Галина Иннокентьевна ДАНЧИКОВА)

Fødselsdato: 13.8.1954

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

458.

Ivan Ivanovich DEMTSCHENKO

(Иван Иванович ДЕМЧЕНКО)

Fødselsdato: 27.9.1960

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

459.

Viktor Efimovich DERYABKIN

(Виктор Ефимович ДЕРЯБКИН)

Fødselsdato: 11.5.1954

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

460.

Viktor Viktorovich DSJUBA

(Виктор Викторович ДЗЮБА)

Fødselsdato: 10.8.1977

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

461.

Oleg Dmitrievich DIMOV

(Олег Дмитриевич ДИМОВ)

Fødselsdato: 8.3.1968

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

462.

Akhmed Shamkhanovich DOGAYEV

(Ахмед Шамханович ДОГАЕВ)

Fødselsdato: 18.8.1965

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

463.

Nikolay Aleksandrovich DOLUDA

(Николай Александрович ДОЛУДА)

Fødselsdato: 10.6.1952

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

464.

Andrey Nikolaevich DOROSHENKO

(Андрей Николаевич ДОРОШЕНКО)

Fødselsdato: 10.3.1977

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

465.

Yuliya Nikolaevna DROZHZHINA

(Юлия Николаевна ДРОЖЖИНА)

Fødselsdato: 1.3.1990

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

466.

Alexander Sergeevich DROZDOV

(Александр Сергеевич ДРОЗДОВ)

Fødselsdato: 1.11.1970

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

467.

Tatyana Ivanovna DYAKONOVA

(Татьяна Ивановна ДЬЯКОНОВА)

Fødselsdato: 22.4.1970

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

468.

Yelena Alexandrovna YEVTYUKHOVA

(Елена Александровна ЕВТЮХОВА)

Fødselsdato: 7.8.1970

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

469.

Aleksey Petrovich YEZUBOV

(Алексей Петрович ЕЗУБОВ)

Fødselsdato: 10.2.1948

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

470.

Vitali Borisovich JEFIMOW

(Виталий Борисович ЕФИМОВ)

Fødselsdato: 4.4.1940

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

471.

Konstantin Yurevich ZAKHAROV

(Константин Юрьевич ЗАХАРОВ)

Fødselsdato: 31.3.1973

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

472.

Viktor Vladislavovich SUBAREV

(Виктор Bладиславович ЗУБАРЕВ)

Fødselsdato: 20.2.1961

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

473.

Oleg Ivanovich IVANINSKIY

(Олег Иванович ИВАНИНСКИЙ)

Fødselsdato: 5.6.1966

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

474.

Vladimir Valerievich IVANOV

(Владимир Валерьевич ИВАНОВ)

Fødselsdato: 10.2.1971

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

475.

Maxim Anatolevich IVANOV

(Максим Анатольевич ИВАНОВ)

Fødselsdato: 24.11.1967

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

476.

Maksim Evgenyevich IVANOV

(Максим Евгеньевич ИВАНОВ)

Fødselsdato: 23.5.1987

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

477.

Irina Valentinovna IVENSKIKH

(Ирина Валентиновна ИВЕНСКИХ)

Fødselsdato: 22.7.1972

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

478.

Leonid Grigorievich IVLEV

(Леонид Григорьевич ИВЛЕВ)

Fødselsdato: 1.5.1953

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

479.

Viktor Aleksandrovich IGNATOV

(Виктор Александрович ИГНАТОВ)

Fødselsdato: 15.10.1968

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

480.

Igor Nikolaevich IGOSHIN

(Игорь Николаевич ИГОШИН)

Fødselsdato: 11.12.1970

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

481.

Vladimir Alexeyevich ILYNIKH

(Владимир Алексеевич ИЛЬИНЫХ)

Fødselsdato: 20.5.1975

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

482.

Alexander Vladimirovich ILTYAKOV

(Александр Владимирович ИЛЬТЯКОВ)

Fødselsdato: 9.10.1971

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

483.

Andrei Konstantinovich ISSAJEV

(Андрей Константинович ИСАЕВ)

Fødselsdato: 1.10.1964

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

484.

Dmitry Viktorovich ISLAMOV

(Дмитрий Викторович ИСЛАМОВ)

Fødselsdato: 5.12.1977

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

485.

Dmitry Mikhailovich KADENKOV

(Дмитрий Михайлович КАДЕНКОВ)

Fødselsdato: 3.5.1972

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

486.

Viktor Alexeyevich KAZAKOV

(Виктор Алексеевич КАЗАКОВ)

Fødselsdato: 4.4.1949

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

487.

Rustam Galiullovich KALIMULLIN

(Рустам Галиуллович КАЛИМУЛЛИН)

Fødselsdato: 2.1.1958

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

488.

Alexei Valerianovich KANAYEV

(Алексей Валерианович КАНАЕВ)

Fødselsdato: 30.9.1971

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

489.

Georgy Aleksandrovich KARLOV

(Георгий Александрович КАРЛОВ)

Fødselsdato: 4.1.1971

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

490.

Anatoly Evgenyevich KARPOV

(Анатолий Евгеньевич КАРПОВ)

Fødselsdato: 23.5.1951

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

491.

Andrey Valerievich KARTAPOLOV

(Андрей Валериевич КАРТАПОЛОВ)

Fødselsdato: 9.11.1963

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

492.

Igor Yurevich KASTYUKEVICH

(Игорь Юрьевич КАСТЮКЕВИЧ)

Fødselsdato: 6.12.1976

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

493.

Pavel Rurikovich KACHKAEV

(Павел Рюрикович КАЧКАЕВ)

Fødselsdato: 4.10.1951

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

494.

Ivan Ivanovich KVITKA

(Иван Иванович КВИТКА)

Fødselsdato: 4.5.1967

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

495.

Viktor Borisovich KIDYAEV

(Виктор Борисович КИДЯЕВ)

Fødselsdato: 9.7.1956

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

496.

Mikhail Vladimirovich KIZEEV

(Михаил Владимирович КИЗЕЕВ)

Fødselsdato: 31.3.1978

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

497.

Mikhail Leonidovich KISLYAKOV

(Михаил Леонидович КИСЛЯКОВ)

Fødselsdato: 18.11.1975

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

498.

Alexander Borisovich KOGAN

(Александр Борисович КОГАН)

Fødselsdato: 26.2.1969

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

499.

Alfia Gumarovna KOGOGINA

(Альфия Гумаровна КОГОГИНА)

Fødselsdato: 22.2.1968

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

500.

Aleksandr Nikolaevich KOZLOVSKIY

(Александр Николаевич КОЗЛОВСКИЙ)

Fødselsdato: 5.5.1973

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

501.

Andrey Ivanovich KOLESNIK

(Андрей Иванович КОЛЕСНИК)

Fødselsdato: 26.2.1960

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

502.

Oleg Alexeyevich KOLESNIKOV

(Олег Алексеевич КОЛЕСНИКОВ)

Fødselsdato: 11.9.1968

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

503.

Sergey Vladimirovich KOLUNOV

(Сергей Владимирович КОЛУНОВ)

Fødselsdato: 22.3.1973

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

504.

Vladimir Mikhailovich KONONOV

(Владимир Михайлович КОНОНОВ)

Fødselsdato: 13.3.1958

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

505.

Olga Vladimirovna KOROBOVA

(Ольга Владимировна КОРОБОВА)

Fødselsdato: 15.9.1978

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

506.

Natalya Vasilevna KOSTENKO

(Наталья Васильевна КОСТЕНКО)

Fødselsdato: 9.8.1980

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

507.

Sergey Nikolaevich KOTKIN

(Сергей Николаевич КОТКИН)

Fødselsdato: 11.3.1956

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

508.

Denis Borisovich KRAVCHENKO

(Денис Борисович КРАВЧЕНКО)

Fødselsdato: 17.4.1976

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

509.

Anton Alexeyevich KRASNOSHTANOV

(Антон Алексеевич КРАСНОШТАНОВ)

Fødselsdato: 10.6.1986

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

510.

Sergey Vladimirovich KRIVONOSOV

(Сергей Владимирович КРИВОНОСОВ)

Fødselsdato: 29.5.1971

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

511.

Mikhail Vladimirovich KUZMIN

(Михаил Владимирович КУЗЬМИН)

Fødselsdato: 5.8.1955

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

512.

Tatyana Alekseevna KUSAYKO

(Татьяна Алексеевна КУСАЙКО)

Fødselsdato: 15.1.1960

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

513.

Vitaliy Vasilevich KUSHNAREV

(Виталий Васильевич КУШНАРЁВ)

Fødselsdato: 1.5.1975

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

514.

Alexei Fedorovich LAVRINENKO

(Алексей Фёдорович ЛАВРИНЕНКО)

Fødselsdato: 20.8.1955

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

515.

Dmitriy Viktorovich LAMEYKIN

(Дмитрий Викторович ЛАМЕЙКИН)

Fødselsdato: 27.2.1977

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

516.

Yevgeniy Viktorovich LEBEDEV

(Евгений Викторович ЛЕБЕДЕВ)

Fødselsdato: 12.12.1957

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

517.

Anatoliy Fedorovich LESUN

(Анатолий Фёдорович ЛЕСУН)

Fødselsdato: 27.2.1959

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

518.

Ruslan Abdulvakhievich LECHKHADZHIEV

(Руслан Абдулвахиевич ЛЕЧХАДЖИЕВ)

Fødselsdato: 2.7.1965

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

519.

Sergei Fedorovich LISSOVSKI

(Сергей Фёдорович ЛИСОВСКИЙ)

Fødselsdato: 25.4.1960

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

520.

Vitali Viktorovich LIKHACHOV

(Виталий Викторович ЛИХАЧЁВ)

Fødselsdato: 22.2.1964

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

522.

Vyacheslav Yurevich LOGINOV

(Вячеслав Юрьевич ЛОГИНОВ)

Fødselsdato: 9.1.1979

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

523.

Ivan Ivanovich LOOR

(Иван Иванович ЛООР)

Fødselsdato: 11.12.1955

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

524.

Dmitriy Nikolaevich LOTSMANOV

(Дмитрий Николаевич ЛОЦМАНОВ)

Fødselsdato: 2.3.1975

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

525.

Roman Valerievich LYUBARSKIY

(Роман Валерьевич ЛЮБАРСКИЙ)

Fødselsdato: 16.7.1980

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

526.

Alexander Georgievich MAZHUGA

(Александр Георгиевич МАЖУГА)

Fødselsdato: 6.8.1980

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

527.

Denis MAIDANOV

(Денис МАЙДАНОВ)

Fødselsdato: 17.2.1976

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

528.

Vyatscheslav Serafimovich MAKAROV

(Вячеслав Серафимович МАКАРОВ)

Fødselsdato: 7.5.1955

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

529.

Zurab Gayozovic MAKIYEV

(Зураб Гайозович МАКИЕВ)

Fødselsdato: 30.9.1976

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

530.

Alexander Aleksandrovich MAXIMOV

(Александр Александрович МАКСИМОВ)

Fødselsdato: 15.11.1946

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

531.

Rafael Mirkhatimovich MARDANSHIN

(Рафаэль Мирхатимович МАРДАНШИН)

Fødselsdato: 24.12.1961

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

532.

Andrey Pavlovich MARKOV

(Андрей Павлович МАРКОВ)

Fødselsdato: 30.6.1972

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

533.

Aidar Raisovich METSHIN

(Айдар Раисович МЕТШИН)

Fødselsdato: 27.8.1963

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

534.

Vitaly Valentinovich MILONOV

(Виталий Валентинович МИЛОНОВ)

Fødselsdato: 23.1.1974

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

535.

Sergey Ivanovich MOROZOV

(Сергей Иванович МОРОЗОВ)

Fødselsdato: 10.12.1956

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

536.

Natalya Vasilevna NAZAROVA

(Наталья Васильевна НАЗАРОВА)

Fødselsdato: 22.12.1953

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

537.

Anton Igorevich NEMKIN

(Антон Игоревич НЕМКИН)

Fødselsdato: 22.8.1983

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

538.

Nikolay Petrovich NIKOLAEV

(Николай Петрович НИКОЛАЕВ)

Fødselsdato: 2.4.1970

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

539.

Vyacheslav NIKONOV

(Вячеслав НИКОНОВ)

Fødselsdato: 5.6.1956

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

540.

Evgeniy Olegovych NIFANTIEV

(Евгений Олегович НИФАНТЬЕВ)

Fødselsdato: 14.9.1978

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

541.

Nurbagand NURBAGANDOV

(Нурбаганд НУРБАГАНДОВ)

Fødselsdato: 19.3.1957

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

542.

Yuliya Vasilevna OGLOBLINA

(Юлия Васильевна ОГЛОБЛИНА),

Fødselsdato: 1.11.1989

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

543.

Leonid Anatolevich OGUL

(Леонид Анатольевич ОГУЛЬ)

Fødselsdato: 26.10.1963

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

544.

Natalya Alekseevna ORLOVA

(Наталья Алексеевна ОРЛОВА)

Fødselsdato: 29.8.1969

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

545.

Gennadiy Olegovych PANIN

(Геннадий Олегович ПАНИН)

Fødselsdato: 13.6.1981

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

546.

Nikolay Vasilevich PANKOV

(Николай Васильевич ПАНКОВ)

Fødselsdato: 5.1.1965

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

547.

Irina Aleksandrovna PANKINA

(Ирина Александровна ПАНЬКИНА)

Fødselsdato: 8.3.1986

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

548.

Evgeny Alexeyevich PERVYSHOV

(Евгений Алексеевич ПЕРВЫШОВ)

Fødselsdato: 4.5.1976

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

549.

Vyacheslav Anatolevich PETROV

(Вячеслав Анатольевич ПЕТРОВ)

Fødselsdato: 17.8.1969

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

550.

Sergey Valerievich PETROV

(Сергей Валериевич ПЕТРОВ)

Fødselsdato: 19.4.1965

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

551.

Yury Aleksandrovich PETROV

(Юрий Александрович ПЕТРОВ),

Fødselsdato: 10.4.1947

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

552.

Nikolay Yurevich PETRUNIN

(Николай Юрьевич ПЕТРУНИН),

Fødselsdato: 27.2.1976

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

553.

Valentina Nikolaevna PIVNENKO

(Валентина Николаевна ПИВНЕНКО)

Fødselsdato: 14.6.1947

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

554.

Olga Vasilevna PILIPENKO

(Ольга Васильевна ПИЛИПЕНКО)

Fødselsdato: 4.1.1966

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

555.

Dmitri Yurevich PIROG

(Дмитрий Юрьевич ПИРОГ)

Fødselsdato: 27.6.1980

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

556.

Vladimir Nikolaevich PLOTNIKOV

(Владимир Николаевич ПЛОТНИКОВ)

Fødselsdato: 30.11.1961

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

557.

Dmitriy Viktorovich POGORELYY

(Дмитрий Викторович ПОГОРЕЛЫЙ)

Fødselsdato: 4.10.1977

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

558.

Nataliya Vladimirovna POLUYANOVA

(Наталия Владимировна ПОЛУЯНОВА)

Fødselsdato: 11.3.1981

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

559.

Arkady Nikolaevich PONOMAREV

(Аркадий Николаевич ПОНОМАРЁВ)

Fødselsdato: 16.5.1956

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

560.

Yevgeny POPOV

(Евгений ПОПОВ)

Fødselsdato: 11.9.1978

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

561.

Aleksandr Sergeevich PROKOPYEV

(Александр Сергеевич ПРОКОПЬЕВ)

Fødselsdato: 5.8.1986

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

562.

Roman Viktorovich PTITSYN

(Роман Викторович ПТИЦЫН)

Fødselsdato: 8.9.1975

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

563.

Vladislav Matusovich REZNIK

(Владислав Матусович РЕЗНИК)

Fødselsdato: 17.5.1954

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

564.

Vladimir Iosifovich RESIN

(Владимир Иосифович РЕСИН)

Fødselsdato: 21.2.1936

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

565.

Victoria Sergeevna RODINA

(Виктория Сергеевна РОДИНА)

Fødselsdato: 29.10.1989

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

566.

Irina Konstantinovna RODNINA

(Ирина Константиновна РОДНИНА)

Fødselsdato: 12.9.1949

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

567.

Roman Yurevich ROMANENKO

(Роман Юрьевич РОМАНЕНКО)

Fødselsdato: 9.8.1971

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

568.

Mikhail Valentinovich ROMANOV

(Михаил Валентинович РОМАНОВ)

Fødselsdato: 3.11.1984

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

569.

Igor Nikolaevich RUDENSKY

(Игорь Николаевич РУДЕНСКИЙ)

Fødselsdato: 11.9.1962

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

570.

Alexander Grigorievich RUMYANTSEV

(Александр Григорьевич РУМЯНЦЕВ)

Fødselsdato: 12.2.1947

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

571.

Zhanna Anatolievna RYABTSEVA

(Жанна Анатольевна РЯБЦЕВА)

Fødselsdato: 8.12.1977

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som stemte for resolution nr. 58243-8 "om appellen fra Statsdumaen i Den Russiske Føderations føderale forsamling til præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Vladimirovich Putin, om nødvendigheden af at anerkende Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk", og som derfor støttede og gennemførte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og som yderligere destabiliserede Ukraine.

23.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич МАТВЕЙЧЕВ)

Fødselsdato: 1.2.1970

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen siden den 19. september 2021. Næstformand for Statsdumaens Komité for Informationspolitik, -teknologi og -kommunikation.

For sin deltagelse i og støtte til den ulovlige annektering af Krim er han blevet tildelt medaljen "for forsvaret af "Republikken Krim"" af de lokale "myndigheder".

Propagandist i russisk TV. Han har udtalt, at Ukraines status som stat er "mytologi", og at det er De Forenede Stater, der udøver den egentlige kontrol over Ukraine og dets myndigheder.

Derfor har han støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

25.2.2022

661.

Sergei Dmitrevich SIMONENKO

(Сергей Дмитриевич СИМОНЕНКО)

Stilling: Generalmajor, viceforsvarsminister for udrustning, udrustningschef

Fødselsdato: 2.4.1968

Fødested: Kostyukovichi, Mogilyovregionen, Belarus

Køn: mand

Sergei Simonenko er generalmajor, viceforsvarsminister for udrustning, chef for udrustning i Republikken Belarus. Han er en del af den belarusiske hær, som har støttet og lettet Ruslands militære aggression mod Ukraine siden den 24. februar 2022, navnlig ved at være vært for og deltage i Belarus’ og Ruslands væbnede styrkers fælles militærøvelser i ugerne forud for den militære aggression. I rollen som generalmajor og viceforsvarsminister for udrustning i Republikken Belarus er Sergei Simonenko derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

662.

Andrei Valerianovich BURDYKO

(Андрей Валерьянович БУРДЫКО)

Stilling: Generalmajor, viceforsvarsminister for logistik, logistikchef

Fødested: Pleshchenitsy, Minskregionen, Belarus

Køn: mand

Andrei Burdyko er generalmajor, viceforsvarsminister for logistik, logistikchef, i Republikken Belarus. Han er en del af den belarusiske hær, som har støttet og lettet Ruslands militære aggression mod Ukraine siden den 24. februar 2022, navnlig ved at være vært for og deltage i Belarus’ og Ruslands væbnede styrkers fælles militærøvelser i ugerne forud for den militære aggression. I rollen som generalmajor og viceforsvarsminister for logistik i Republikken Belarus er Andrei Burdyko derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(alias Yury Vitoldovich SHULEIKO)

(Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО)

Fødselsdato: 1968

Fødested: Kozlovshchina i Dyatlovodistriktet, Grodno oblast, Belarus

Telefon: (+ 375 162 ) 21-23-32

Køn: mand

Yuri Vitoldovich Shuleyko er formand for den regionale eksekutivkomité i Brest. I denne rolle er han ansvarlig for mobilisering og civilforsvar samt involveret i militærorganisationer, herunder i forbindelse med Ruslands og Belarus' fælles militærøvelser, der fandt sted i nærheden af Brest forud for Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24 februar 2022.

Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

673.

Alisher USMANOV

(russisk: Алишер Бурханович УСМАНОВ

usbekisk: Alisher USMONOV)

Fødselsdato: 9.9.1953

Fødested: Chust, Usbekiske SSR, USSR (nu Usbekistan)

Pasnummer: Russisk pasnummer 55 0314316, gyldigt fra 6.12.2019 til 6.12.2029

Stilling: russisk oligark

Køn: mand

Alisher Usmanov er en oligark, der støtter Kreml og har særligt tætte forbindelser til den russiske præsident Vladimir Putin. Han er blevet omtalt som en af Vladimir Putins yndlingsoligarker. Han anses for at være en af de af Ruslands forretningsfolk, som fik til opgave at betjene finansielle strømme, men hvis stillinger afhænger af præsidentens vilje. Alisher Usmanov har angiveligt ageret stråmand for præsident Vladimir Putin og løst hans forretningsproblemer. Ifølge filer fra FinCEN betalte han 6 mio. USD til Vladimir Putins indflydelsesrige rådgiver Valentin Yumashev. Dmitry Medvedev, næstformand for Ruslands sikkerhedsråd og Ruslands tidligere præsident og premierminister, drog fordel af den personlige brug af luksuriøse boliger, som Alisher Usmanov kontrollerer.

Han støtter derfor materielt eller finansielt aktivt russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

Alisher Usmanov har interesser i jernmalm og stål, medier og internetvirksomheder. Hans største aktiebeholdning er stålgiganten Metalloinvest. Da Alisher Usmanov overtog kontrollen med dagbladet "Kommersant", blev redaktionspersonalets frihed indskrænket, og avisen indtog åbenlyst en Kremlvenlig holdning. Kommersant offentliggjorde under Alisher Usmanovs ejerskab en propagandistisk antiukrainsk artikel af Dmitry Medvedev, hvori Ruslands tidligere præsident argumenterede for, at det var meningsløst at indlede drøftelser med de aktuelle ukrainske myndigheder, som efter hans mening var under direkte udenlandsk kontrol.

Han støttede derfor aktivt den russiske regerings politik for destabilisering af Ukraine.

28.2.2022

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN

(Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Fødselsdato: 28.9.1951

Fødested: Sakhalin Oblast, Den Russiske Føderation

Stilling: cellist, forretningsmand, nær ven af Vladimir Putin

Køn: mand

Sergei Roldugin er forretningsmand med tætte forbindelser til Vladimir Putin. Han er en del af Putins finansielle netværksordning. Han ejer mindst fem offshoreenheder, og han har sine aktiver i Bank Rossiya (sanktioneret af Unionen), der i Moskva kendes som "Putins tegnebog". Ifølge Det Internationale Konsortium af Undersøgende Journalisters undersøgelse er Sergei Roldugin ansvarlig for at "flytte rundt med" mindst 2 mia. USD gennem banker og offshorevirksomheder som en del af Vladimir Putins skjulte finansielle netværk. Han deltog også i "Troika Laundromat", og han kanaliserede milliarder af amerikanske dollar gennem systemet. Desuden modtog han mere end 69 mio. USD gennem virksomheder inden for "Troika Laundromat".

Han er derfor ansvarlig for materielt eller finansielt aktivt at støtte russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

28.2.2022

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Fødselsdato: 18.1.1954

Fødested: Tasjkent, Usbekistan

Stilling: medlem af bestyrelsen for de russiske jernbaner, Ruslands transportminister siden 2020, tidligere administrerende direktør for Aeroflot

Køn: mand

Vitaly Savelyev er Den Russiske Føderations transportminister og medlem af bestyrelsen for de russiske jernbaner, en stilling som Den Russiske Føderations regering har udnævnt ham til. Han er tidligere administrerende direktør for Aeroflot.

I oktober 2021 indledte Rusland en hidtil uset militær opbygning på eller nær den ukrainske grænse og inden for Ukraines besatte Krimregion. De russiske væbnede styrker gennemførte storstilede militærøvelser dér. Dette førte til en eskalering af konflikten og lagde et destabiliserende pres på Ukraine. Både militærpersonel og militært udstyr fra de russiske væbnede styrker blev transporteret til områderne nær den ukrainske grænse af de russiske jernbaner, som Vitaly Savelyev er bestyrelsesmedlem for.

Aeroflot sørgede under Vitaly Savelyevs ledelse for regelmæssig lufttransport af passagerer mellem russiske lufthavne og Simferopols internationale lufthavn og støttede derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket igen yderligere underminerede Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Han er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(Андрей Анатольевич ТУРЧАК)

Fødselsdato: 20.12.1975

Fødested: Leningrad, USSR (nu Skt. Petersborg, Den Russiske Føderation)

Stilling: sekretær for det almindelige råd i partiet Forenet Rusland, første næstformand for Føderationsrådet

Køn: mand

Andrey Turchak er sekretær for det almindelige råd i partiet Forenet Rusland og første næstformand for Føderationsrådet. Hans politiske succes er forbundet med hans far, Anatoly Turchak, som trænede judo med Vladimir Putin og Rotenbergbrødrene. Han promoverede en positiv holdning til anerkendelsen af de separatistiske såkaldte "folkerepublikker" Donetsk og Luhansk.

Han opfordrede de russiske myndigheder til at forsyne de prorussiske separatiststyrker i Donbasregionen med avancerede våben. Han erklærede offentligt, at det var umuligt at løse Donbaskonflikten på fredelig vis med de ukrainske myndigheder. Han gav udtryk for ubegrundede påstande om en planlagt ukrainsk militær offensiv i Donbas. Han ledede forhandlingerne med Denis Pushilin, leder af den separatistiske såkaldte "Folkerepublikken Donetsk". Han besøgte et mobiliseringssted for separatistiske væbnede styrker i frontlinjezonen i Donbas for personligt at lykønske soldaterne fra den separatistiske såkaldte "Folkerepublikken Donetsk" med forsvareren for faderlandsdagen. Han forsvarede offentligt Ruslands beslutning om at anerkende separatist-"republikkerne" i Donbas. Han anførte, at Rusland er ligeglad med Vestens sanktioner.

Han er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Fødselsdato: 4.1.1966

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Stilling: Skuespiller og instruktør, vært for det propagandistiske TV-show om politiske anliggender på NTV-kanalen, der kaldes "International Sawmill with Tigran Keosayan"

Køn: mand

Tigran Keosayan er filminstruktør og journalist, som har udbredt antiukrainsk propaganda i de russiske medier. I sit statsfinansierede TV-show "International Sawmill with Tigran Keosayan" beskrev han konsekvent Ukraine som et svagt og korrupt land, der udelukkende var blevet opretholdt takket være den vestlige hjælp. Han antydede, at de ukrainske myndigheder ikke var legitime. Han anførte gentagne gange, at Krim tilhørte Rusland, og at Donbas ikke var en del af Ukraine. Tigran Keosayan deltog i forummet "det russiske Donbas", som blev organiseret af myndighederne i den såkaldte "Folkerepublikken Donetsk" i Donetsk med henblik på at udbrede doktrinen om "russisk Donbas". Han beskyldte offentligt Ukraine for at eskalere konflikten.

Han er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

TV-showet "International Sawmill with Tigran Keosayan" modtog finansiering fra russiske statsejede selskaber, hvilket var uberettiget af kommercielle grunde, men blev ydet som en belønning til Tigran Keosayan for hans propagandistiske indsats og for hans loyalitet over for Vladimir Putin. Tigran Keosayan instruerede den propagandistiske film "The Crimean Bridge. Made with Love!", der forherligede Krimbroen, som forbinder området på den ulovligt annekterede Krimhalvø med Rusland. Filmen var angiveligt tænkt som en gave til præsident Vladimir Putin. Alexei Gromov, første vicechef for præsidentens administration, hjalp med at sikre statsfinansieringen til filmen, takket være hvilken Tigran Keosayan opnåede økonomisk fortjeneste.

Han drog således fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af Ukraine.

28.2.2022

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Fødselsdato: 27.10.1964

Fødested: Bilohirsk, Ukrainske SSR (nu Ukraine)

Stilling: russisk oligark, formand for bestyrelsen i Sheremetyevo International Airport

Køn: mand

Alexander Ponomarenko er en russisk oligark og formand for bestyrelsen i Sheremetyevo International Airport. Alexander Ponomarenko har tætte forbindelser til andre oligarker med tilknytning til Vladimir Putin og Sergey Aksyonov, leder af den såkaldte "Republikken Krim" på den ulovligt annekterede Krimhalvøs område. Han var involveret i finansieringen af paladset nær Gelendzhik, som det menes, at præsident Vladimir Putin anvender personligt.

Han støtter derfor materielt eller finansielt aktivt russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

28.2.2022

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН)

alias Zakhar PRILEPIN

(Захар ПРИЛЕПИН)

alias Yevgeniy LAVLINSKIY

(Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Fødselsdato: 7.7.1975

Fødested: Il'inka, Den Russiske Føderation

Stilling: journalist, forfatter, medformand af partiet "A Just Russia – Patriots – For Truth", aktivist

Køn: mand

Yevgeniy Prilepin er russisk aktivist, journalist, forfatter og medformand af partiet "A Just Russia – Patriots – For Truth". Han har udtrykt sin offentlige støtte til de russiske separatister i Krim og Donbas. Han har sendt støtte til Donetsk og rådgivet separatistlederne. Han deltog i konflikten i Donbas på separatisternes side og tjente som næstkommanderende i separatistbataljonen og beskrev sin deltagelse i detaljer.

Desuden har han anvendt sin berømmelse og sit renommé som kendt forfatter til at sprede antiukrainsk propaganda og fremme en positiv holdning til annekteringen af Krim og til de handlinger, som separatisterne i Donbas har udført. Yevgeniy Prilepin har beskrevet de ukrainske myndigheder som korrupte og beskyldt dem for at eskalere konflikten, har kaldt Kyiv en russisk by og udtalt, at det ultimative russiske mål bør være at erobre Kyiv. Han har medvirket i den russiske propagandistiske dokumentar "Crimea: The Way Home," som lovpriste Ruslands ulovlige annektering af Krimhalvøen.

Han er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ)

alias Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ)

Fødselsdato: 18.7.1975

Fødested: Podolsk, Den Russiske Føderation

Stilling: aktivist, journalist, propagandist, vært på talkshowet "The Antonyms" på RT, en russisk statsfinansieret TV-kanal

Køn: mand

Anton Krasovsky er journalist og vært på talkshowet "The Antonyms" på RT, en russisk statsfinansieret TV-kanal. Han har spredt antiukrainsk propaganda. Han har kaldt Ukraine for russisk land og nedgjort ukrainere som nation. Han har også truet Ukraine med russisk invasion, hvis Ukraine kommer tættere på at tilslutte sig NATO. Han antydede, at en sådan handling ville ende med, at Ukraine ville få "frataget" sin forfatning og "brænde den på Khreshchatyk". Han antydede endvidere, at Ukraine burde slutte sig til Rusland.

Han er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Fødselsdato: 26.5.1962

Fødested: Novosibirsk, Den Russiske Føderation

Stilling: TV-journalist og TV-vært, vært på TV-showet "Author's Program of Arkady Mamontov" på TV-kanalen Rossiya-1 og står bag dokumentarfilm til russisk TV

Køn: mand

Arkady Mamontov er vært på TV-showet "Author's Program of Arkady Mamontov" og står bag dokumentarfilm til russisk TV. Han har spredt antiukrainsk propaganda.

Han har instrueret en propagandistisk film til støtte for den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, hvori han fremstillede det ukrainske styre forud for den ulovlige annektering som kaotisk og fuld af anarki. I sin film beskriver han Ukraine som et center for neonazisme, fascisme, nationalisme og antirussiske følelser. Han har overdrevet de yderligtgående organisationers rolle i Ukraine. Han har beskyldt Ukraine for diskriminerende politikker mod russisk kultur og sprog i Ukraine. Han har undergravet ukrainske myndigheders troværdighed og legitimitet ved at antyde, at Euromaidan var et statskup inspireret af udlandet, og at den ukrainske regering er afhængig af Amerikas Forenede Stater.

Han er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Fødselsdato: 26.7.1971

Fødested: Sevastopol, Ukrainske SSR (nu Ukraine)

Stilling: viceadmiral, første stedfortrædende øverstbefalende for Sortehavsflåden

Køn: mand

Sergey Pinchuk er viceadmiral og første stedfortrædende øverstbefalende for Sortehavsflåden, som er underlagt de russiske væbnede styrkers sydlige militærdistrikt, og har deltaget i militære handlinger mod Ukraine.

Siden midten af oktober 2021 har russiske militære styrker indledt en hidtil uset militær opbygning på eller tæt ved den ukrainske grænse og i Ukraines besatte Krimregion. Mange observatører og politiske beslutningstagere har i den forbindelse udtrykt bekymring for en mulig ny russisk invasion af Ukraine eller andre aggressive handlinger. Styrker fra Sortehavsflåden deltog i storstilede militærøvelser nær ved og inden for Ukraines grænser.

Efter Vladimir Putins beslutning om at anerkende den såkaldte "Folkerepublikken Donetsk" og den såkaldte "Folkerepublikken Luhansk" er soldater fra det sydlige militærdistrikt trængt ind på disse to selvudråbte republikkers område. Da Rusland den 24. februar 2022 iværksatte en fuldstændig militær invasion af Ukraine, foretog russiske tropper fra Sortehavsflåden landingsoperationer i Mariupol og Odessa.

Sergei Pinchuk er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Fødselsdato: 17.5.1967

Fødested: Tasjkent, tidligere USSR (nu Usbekistan)

Stilling: generalløjtnant, næstkommanderende i det sydlige militærdistrikt.

Køn: mand

Alexey Avdeev er næstkommanderende i Ruslands sydlige militærdistrikt, som har været involveret i militære handlinger mod Ukraine.

Ukraine er på det seneste blevet det sydlige militærdistrikts vigtigste mål. Den nye 8. armé blev derfor dannet, og distriktets tilstedeværelse på den ulovligt annekterede Krimhalvøs område blev udvidet. Siden midten af oktober 2021 har russiske militære styrker indledt en hidtil uset militær opbygning på eller tæt ved den ukrainske grænse og i Ukraines besatte Krimregion. Mange observatører og politiske beslutningstagere har i den forbindelse udtrykt bekymring for en mulig ny russisk invasion af Ukraine eller andre aggressive handlinger. Tropper fra det sydlige militærdistrikt har udført militære øvelser i områder omkring Ukraine og har flyttet artillerigrupper og taktiske bataljonsgrupper til Krimhalvøen. Efter Vladimir Putins beslutning om at anerkende den såkaldte "Folkerepublikken Donetsk" og den såkaldte "Folkerepublikken Luhansk" er soldater fra det sydlige militærdistrikt trængt ind på disse to selvudråbte republikkers område. Det sydlige militærdistrikt har også ført tilsyn med militære øvelser udført af de separatistiske "republikkers" styrker.

Alexey Avdeev er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Fødselsdato: 16.5.1969

Fødested: landsbyen Troitskaya, Krymskijdistriktet, Krasnodarterritoriet, USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stilling: generalløjtnant, chef for 8th Guards Combined Arms Army i det sydlige militærdistrikt

Køn: mand

Andrey Sychevoy er generalløjtnant og næstkommanderende i det sydlige militærdistrikts 8. Guards Combined Arms Army, som har været involveret i militære handlinger mod Ukraine.

Ukraine er på det seneste blevet det sydlige militærdistrikts vigtigste mål. Den nye 8. armé blev derfor dannet, og distriktets tilstedeværelse på den ulovligt annekterede Krimhalvøs område blev udvidet. Siden midten af oktober 2021 har russiske militære styrker indledt en hidtil uset militær opbygning på eller tæt ved den ukrainske grænse og i Ukraines besatte Krimregion. Mange observatører og politiske beslutningstagere har i den forbindelse udtrykt bekymring for en mulig ny russisk invasion af Ukraine eller andre aggressive handlinger. Tropper fra det sydlige militærdistrikt har udført militære øvelser i områder omkring Ukraine og har flyttet artillerigrupper og taktiske bataljonsgrupper til Krimhalvøen. Det sydlige militærdistrikt har også ført tilsyn med militære øvelser udført af de separatistiske "republikkers" styrker. Efter Vladimir Putins beslutning om at anerkende den såkaldte "Folkerepublikken Donetsk" og den såkaldte "Folkerepublikken Luhansk" er soldater fra det sydlige militærdistrikt trængt ind på disse to selvudråbte republikkers område. Den 24. februar 2022 iværksatte Rusland en omfattende militær invasion af Ukraine.

Andrey Sychevoy er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(russisk: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ

belarusisk: Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI)

Fødselsdato: 4.8.1968

Fødested: Kalivaria, Belarusiske SSR (nu Belarus)

Stilling: Generalmajor, leder af de væbnede styrkers militærinspektorat i det belarusiske forsvarsministerium

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Ivan Boguslavsky beklæder stillingen som leder af de væbnede styrkers militærinspektorat i det belarusiske forsvarsministerium.

Belarus deltager i den russiske militære aggression mod Ukraine ved at tillade Rusland at affyre ballistiske missiler fra Belarus ind i Ukraine, muliggøre transport af russisk militærpersonel og tunge våben, kampvogne og militære transportvogne i Belarus (vej- og jernbanetransport) til Ukraine, tillade russiske militærfly at overflyve belarusisk luftrum på vej til Ukraine, stille optankningssteder i Belarus til rådighed for russiske militærfly, der er involveret i aktiviteter rettet mod Ukraine, og lagre russiske våben og militært udstyr i Belarus.

Som højtstående medlem af de belarusiske væbnede styrker deltager Ivan Boguslavsky i Belarus' handlinger til støtte for Ruslands aggression mod Ukraine.

2.3.2022

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(russisk: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП

belarusisk: Дзмiтрый Анатольевiч МIХАЛАП)

Fødselsdato: 28.12.1974

Fødested: Bukino, Belarusiske SSR (nu Belarus)

Stilling: Oberst, næstkommanderende for det belarusiske luftvåben og luftforsvarsstyrkerne

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Dmitry Miholap beklæder stillingen som næstkommanderende for det belarusiske luftvåben og luftforsvarsstyrkerne.

Belarus deltager i den russiske militære aggression mod Ukraine ved at tillade Rusland at affyre ballistiske missiler fra Belarus ind i Ukraine, muliggøre transport af russisk militærpersonel og tunge våben, kampvogne og militære transportvogne i Belarus (vej- og jernbanetransport) til Ukraine, tillade russiske militærfly at overflyve belarusisk luftrum på vej til Ukraine, stille optankningssteder i Belarus til rådighed for russiske militærfly, der er involveret i aktiviteter rettet mod Ukraine, og lagre russiske våben og militært udstyr i Belarus.

Som højtstående medlem af de belarusiske væbnede styrker deltager Dmitry Miholap i Belarus' handlinger til støtte for Ruslands aggression mod Ukraine.

2.3.2022

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(russisk: Виктор Владимирович СОЙКО

belarusisk: Вiктар Уладзiмiравiч СОЙКА)

Fødselsdato: 3.7.1971

Fødested: Komsomolskaya, Belarusiske SSR (nu Belarus)

Stilling: Oberst, næstkommanderende for forsvarsmateriel og leder af det belarusiske luftvåbens og luftforsvarsstyrkernes forsvarsmaterielafdeling

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Victor Soyko beklæder stillingen som næstkommanderende for forsvarsmateriel og leder af det belarusiske luftvåbens og luftforsvarsstyrkernes forsvarsmaterielafdeling.

Belarus deltager i den russiske militære aggression mod Ukraine ved at tillade Rusland at affyre ballistiske missiler fra Belarus ind i Ukraine, muliggøre transport af russisk militærpersonel og tunge våben, kampvogne og militære transportvogne i Belarus (vej- og jernbanetransport) til Ukraine, tillade russiske militærfly at overflyve belarusisk luftrum på vej til Ukraine, stille optankningssteder i Belarus til rådighed for russiske militærfly, der er involveret i aktiviteter rettet mod Ukraine, og lagre russiske våben og militært udstyr i Belarus.

Som højtstående medlem af de belarusiske væbnede styrker deltager Victor Soyko i Belarus' handlinger til støtte for Ruslands aggression mod Ukraine.

2.3.2022

719.

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

(Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

Fødselsdato: 16.5.1987

Fødested: Ekaterinburg, Den Russiske Føderation

Stilling: Formand for bestyrelsen for PJSC Pipe Metallurgical Company

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Alexander Dmitrievich Pumpyansky er søn af Dmitry Alexandrovich Pumpyansky, en russisk formand for bestyrelsen for PJSC Pipe Metallurgical Company, en russisk global producent af stålrør til olie- og gasindustrien. Han er tidligere formand for og tidligere bestyrelsesmedlem i Group Sinara. Begge virksomheder støtter og drager fordel af samarbejdet med Den Russiske Føderations myndigheder og statsejede virksomheder, herunder de russiske jernbaner, Gazprom og Rosneft.

Han er derfor en fysisk person med tilknytning til en fremtrædende erhvervsperson, der er involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderation regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine. Desuden er Alexander Dmitrievich Pumpyansky en person, som materielt eller finansielt støtter og drager fordel af Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

9.3.2022

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Fødselsdato: 18.4.1968

Fødested: Minsk, Belarusiske SSR (nu Belarus)

Stilling: Administrerende direktør for JSC UCC Uralchem

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Dmitry Arkadievich Mazepin er storejer af og tidligere administrerende direktør for selskabet Uralchem, der producerer mineralsk gødning. Uralchem Group er en russisk producent af en lang række af kemiske produkter, herunder mineralske gødningsstoffer og ammoniaksalpeter. Ifølge virksomheden er den den største producent af ammoniumnitrat og den næststørste producent af ammoniak- og nitrogengødningsstoffer i Rusland. Dmitry Arkadievich Mazepin er derfor involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

Den 24. februar 2022 efter de indledende faser af den russiske aggression mod Ukraine mødtes Dmitry Arkadievich Mazepin og 36 andre erhvervsfolk med præsident Vladimir Putin og andre medlemmer af den russiske regering for at drøfte virkningen af den kurs, der skulle følges i kølvandet på de vestlige sanktioner. Det forhold, at han blev indbudt til at deltage i dette møde, viser, at han er medlem af Vladimir Putins inderkreds, og at han støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine. Det viser også, at han er en af de fremtrædende erhvervsfolk, der er involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Ruslands regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

I december 2021 ændrede Dmitry Mazepin hjemsted for sine Cypernbaserede virksomheder Uralchem Holding og CI-Chemical Invest, der kontrollerer "Uralchem", til russisk jurisdiktion i det særlige administrative distrikt på øen Oktyabrsky Island i Kaliningrad Oblast.

9.3.2022

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Fødselsdato: 2.9.1970

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Stilling: tidligere formand for bestyrelsen for PJSC SIBUR Holding, har været ansat i OAO NK YUKOS' finansielle afdeling, har haft forskellige stillinger i AKB Trust and Investment Bank, herunder vicedirektør - chef for afdelingen for Investment Banking Department og administrerende direktør for Corporate Finance Department, tidligere medlem af bestyrelsen for OAO Gazprom NefteKhim Salavat og OAO Gazprombank

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Dmitry Vladimirovich Konov er tidligere formand for bestyrelsen for PJSC SIBUR Holding og førte i denne egenskab tilsyn med selskabets aktiviteter. SIBUR Holding er den største integrerede petrokemiske virksomhed i Rusland og en af de hurtigst voksende virksomheder i den globale petrokemiske industri. SIBUR er en førende koncern bestående af petrokemiske virksomheder på de nye markeder og den største petrokemiske producent på det russiske marked. Store andele af SIBUR ejes af oligarker tæt på Vladimir Putin: Leonid Mikhelson og Gennady Timchenko.

SIBUR Holding er tæt forbundet med den russiske regering, og de indtægter, den genererer, er derfor en vigtig indtægtskilde for den russiske regering.

Dmitry Konov var involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

9.3.2022

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Fødselsdato: 2.3.1999

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Stilling: tidligere russisk racerkører for Haas F1 Team i Formel 1 Verdensmesterskabet 2022 under et neutralt flag, der repræsenterer Russian Automobile Federation

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Nikita Mazepin er søn af Dmitry Arkadievich Mazepin, tidligere generaldirektør for JSC UCC Uralchem. Han kørte for Haas F1 Team indtil marts 2022, sponsoreret af Uralchem.

Han er en fysisk person med tilknytning til en fremtrædende erhvervsperson (hans far), der er involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

9.3.2022

733.

Alexander Konstantinovich AKIMOV

(Александр Константинович АКИМОВ)

Fødselsdato: 10.11.1954

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

734.

Ivan Nikolayevich ABRAMOV

(Иван Николаевич АБРАМОВ)

Fødselsdato: 16.6.1978

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

735.

Mohmad Isaevich AKHMADOV

(Мохмад Исаевич АХМАДОВ)

Fødselsdato: 17.4.1972

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

736.

Sergei Petrovich ARENIN

(Сергей Петрович АРЕНИН)

Fødselsdato: 29.8.1958

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

737.

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович АРХАРОВ)

Fødselsdato: 13.6.1977

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

738.

Anatoly Dmitrievich ARTAMONOV

(Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ)

Fødselsdato: 5.5.1952

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

739.

Mikhail Alexandrovich AFANASOV

(Михаил Александрович АФАНАСОВ)

Fødselsdato: 15.6.1953

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

740.

Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV

(Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ)

Fødselsdato: 21.12.1967

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

741.

Yelena Vladimirovna AFANASEVA

(Елена Владимировна АФАНАСЬЕВА)

Fødselsdato: 27.3.1975

Køn: kvinde

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

742.

Alexander Davidovich BASHKIN

(Александр Давыдович БАШКИН)

Fødselsdato: 10.6.1962

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

743.

Andrey Alexandrovich BAZILEVSKY

(Андрей Александрович БАЗИЛЕВСКИЙ)

Fødselsdato: 24.2.1967

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

744.

Mukharbek Oybertovich BARAKHOYEV

(Мухарбек Ойбертович БАРАХОЕВ)

Fødselsdato: 4.1.1971

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

745.

Sergei Vyacheslavovich BEZDENEZHNYKH

(Сергей Вячеславович БЕЗДЕНЕЖНЫХ)

Fødselsdato: 25.8.1979

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

746.

Viktor Nikolayevich BONDAREV

(Виктор Николаевич БОНДАРЕВ)

Fødselsdato: 7.12.1959

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

747.

Yegor Afanasyevich BORISOV

(Егор Афанасьевич БОРИСОВ)

Fødselsdato: 15.8.1954

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

748.

Alexander Yuryevich BRYKSIN

(Александр Юрьевич БРЫКСИН)

Fødselsdato: 20.1.1967

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

749.

Mikhail Vladimirovich BELOUSOV

(Михаил Владимирович БЕЛОУСОВ)

Fødselsdato: 11.10.1953

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

750.

Sergei Vladimirovich BEREZKIN

(Сергей Владимирович БЕРЁЗКИН)

Fødselsdato: 23.6.1955

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

751.

Vladimir Andreyevich BEKETOV

(Владимир Андреевич БЕКЕТОВ)

Fødselsdato: 29.3.1949

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

752.

Yelena Vasilyevna BIBIKOVA

(Елена Васильевна БИБИКОВА)

Fødselsdato: 23.9.1956

Køn: kvinde

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

753.

Andrey Vladimirovich CHERNYSHEV

(Андрей Владимирович ЧЕРНЫШЁВ)

Fødselsdato: 10.7.1970

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

754.

Alexander Vlademirovich DVOINYKH

(Александр Владимирович ДВОЙНЫХ)

Fødselsdato: 19.1.1984

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

755.

Vadim Yevgenyevich DENGIN

(Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН)

Fødselsdato: 23.9.1980

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

756.

Konstantin Konstantinovich DOLGOV

(Константин Константинович ДОЛГОВ)

Fødselsdato: 12.8.1968

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

757.

Gennady Egorovich EMELYANOV

(Геннадий Егорович ЕМЕЛЬЯНОВ)

Fødselsdato: 1.1.1957

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

758.

Olga Nikolayevna EPIFANOVA

(Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА)

Fødselsdato: 19.8.1966

Køn: kvinde

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

759.

Arsen Suleymanovich FADZAYEV

(Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ)

Fødselsdato: 5.9.1952

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

760.

Yury Viktorovich FEDOROV

(Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

Fødselsdato: 1.1.1972

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

761.

Nikolai Vasilyevich FYODOROV

(Николай Васильевич ФЁДОРОВ)

Fødselsdato: 9.5.1958

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

762.

Airat Minerasikhovich GIBATDINOV

(Айрат Минерасихович ГИБАТДИНОВ)

Fødselsdato: 16.1.1986

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

763.

Denis Vladimirovich GUSEV

(Денис Владимирович ГУСЕВ)

Fødselsdato: 26.12.1976

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

764.

Lilia Salavatovna GUMEROVA

(Лилия Салаватовна ГУМЕРОВА)

Fødselsdato: 16.12.1972

Køn: kvinde

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

765.

Rimma Fyodorovna GALUSHINA

(Римма Фёдоровна ГАЛУШИНА)

Fødselsdato: 30.5.1963

Køn: kvinde

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

766.

Suleiman Sadulayevich GEREMEYEV

(Сулейман Садулаевич ГЕРЕМЕЕВ)

Fødselsdato: 20.1.1971

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

767.

Tatyana Anatolyevna GIGEL

(Татьяна Анатольевна ГИГЕЛЬ)

Fødselsdato: 27.2.1960

Køn: kvinde

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

768.

Alexander Vladislavovich GUSAKOVSKY

(Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ)

Fødselsdato: 25.8.1970

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

769.

Dmitry Yuryevich GORITSKY

(Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ)

Fødselsdato: 28.10.1970

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

770.

Lyubov Nikolayevna GLEBOVA

(Любовь Николаевна ГЛЕБОВА)

Fødselsdato: 7.3.1960

Køn: kvinde

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

771.

Sergei Vasilyevich GORNYAKOV

(Сергей Васильевич ГОРНЯКОВ)

Fødselsdato: 5.1.1966

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

772.

Svetlana Petrovna GORYACHEVA

(Светлана Петровна ГОРЯЧЕВА)

Fødselsdato: 3.6.1947

Køn: kvinde

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

773.

Vladimir Filippovich GORODETSKIY

(Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ)

Fødselsdato: 11.7.1948

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

774.

Eduard Vladimirovich ISAKOV

(Эдуард Владимирович ИСАКОВ)

Fødselsdato: 4.10.1973

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

775.

Vasily Nikolayevich IKONNIKOV

(Василий Николаевич ИКОННИКОВ)

Fødselsdato: 26.4.1961

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

776.

Sergey Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович ИВАНОВ)

Fødselsdato: 19.4.1952

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

777.

Aleksey Nikolayevich KONDRATENKO

(Алексей Николаевич КОНДРАТЕНКО)

Fødselsdato: 16.12.1969

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

778.

Alexander Bogdanovich KARLIN

(Александр Богданович КАРЛИН)

Fødselsdato: 29.10.1951

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

779.

Andrey Akardyevich KLIMOV

(Андрей Аркадьевич КЛИМОВ)

Fødselsdato: 9.11.1954

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

780.

Andrey Viktorovich KUTEPOV

(Андрей Викторович КУТЕПОВ)

Fødselsdato: 6.4.1971

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

781.

Belan Bagaudinovich KHAMCHIEV

(Белан Багаудинович ХАМЧИЕВ)

Fødselsdato: 7.12.1960

Køn: mand

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

782.

Galina Nikolayevna KARELOVA

(Галина Николаевна КАРЕЛОВА)

Fødselsdato: 29.6.1960

Køn: kvinde

Medlem af Føderationsrådet, som ratificerede regeringsafgørelserne om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

9.3.2022

783.

Irina Andreyevna KOZHANOVA

(Ирина Андреевна КОЖАНОВА)