EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1355

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/1355 af 4. august 2022 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

ST/8265/2022/INIT

EUT L 204I af 4.8.2022, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1355/oj

4.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 204/4


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/1355

af 4. august 2022

om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 17. marts 2014 afgørelse 2014/145/FUSP (1).

(2)

Unionen fordømmer fortsat tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet.

(3)

Rådet finder, at to enkeltpersoner bør tilføjes på listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP, på grund af deres rolle i undermineringen af eller truslen mod Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og på grund af, at de drager fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

(4)

Afgørelse 2014/145/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2014/145/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2022.

På Rådets vegne

M. BEK

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16).


BILAG

Følgende personer tilføjes på listen over personer, enheder og organer i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP:

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»209.

Oleksandr Viktorovych YANUKOVYCH

(Олександр Вiкторович ЯНУКОВИЧ)

Køn: mand

Fødselsdato: 10.7.1973

Fødested: Yenakiyeve, Donetsk Oblast (tidligere ukrainske SSR, nu Ukraine)

Nationalitet: ukrainsk

Oleksandr Yanukovych er forretningsmand og søn af Ukraines tidligere præsident, Viktor Yanukovych. Mens Viktor Yanukovych var præsident, og takket være den personlige forbindelse til en gruppe personer tæt på hans far har han samlet en række forretningsmæssige interesser og akkumuleret en stor formue. Han driver stadig sine forretningsaktiviteter i Donbasregionen, der kontrolleres af separatistgrupperne, navnlig inden for sektorerne for energi, kul, byggeri, bankvæsen og fast ejendom. Navnlig takket være tætte forbindelser til de prorussiske separatister erhvervede han vigtige økonomiske aktiver i de såkaldte »Folkerepublikker Donetsk og Lugansk«, bl.a. inden for sektorerne for energi, kul og fast ejendom. Den separatistiske bataljon Oplot (opført på listen siden februar 2015) beskyttede hans byggemodningsprojekter i den såkaldte »Folkerepublik Donetsk«.

Oleksandr Yanukovych er derfor ansvarlig for at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed., og han har foretaget transaktioner med separatistgrupperne i Donbasregionen i Ukraine.

Han har desuden tilknytning til sin far Viktor Yanukovych, der er ansvarlig for at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt statens stabilitet og sikkerhed.

4.8.2022

210.

Viktor Fedorovych YANUKOVYCH

(Вiктор Федорович ЯНУКОВИЧ)

Køn: mand

Fødselsdato: 9.7.1950

Fødested: Yenakiyeve, Donetsk Oblast (tidligere ukrainske SSR, nu Ukraine)

Nationalitet: ukrainsk

Funktion: Ukraines tidligere præsident, oligark

Viktor Yanukovych var fra 2010-2014 Ukraines præsident. Han førte en prorussisk politik, da han var præsident. En ukrainsk domstol fandt Viktor Yanukovych skyldig i forræderi for at have opfordret Den Russiske Føderation til at invadere Ukraine. Efter at være blevet fjernet fra magten flyttede han til Rusland, hvorfra han har fortsat sine aktiviteter med henblik på at destabilisere Ukraine.

Han bistod i forbindelse med den russiske militære indblanding i Ukraine ved at opfordre præsidenten for Den Russiske Føderation til at sende russiske tropper til Ukraine i marts 2014. Viktor Yanukovych støttede prorussiske politikere, der varetog offentlige hverv på det besatte Krim. I 2021 blev der i Ukraine indledt en ny efterforskning forud for retssagen, ifølge hvilken Viktor Yanukovych sammen med to tidligere forsvarsministre bevidst har reduceret Ukraines forsvarskapacitet, navnlig i Den Autonome Republik Krim. Han betragter sig selv som Ukraines retmæssige præsident og har konsekvent givet udtryk for en prorussisk holdning i sine offentlige udtalelser. Ifølge forskellige kilder har Viktor Yanukovych været en del af en særlig russisk operation, der havde til formål at udskifte den ukrainske præsident med ham, i de første faser af den uprovokerede ulovlige militære aggression mod Ukraine. Præsidenten for Republikken Tjetjenien, Ramzan Kadyrov, har endvidere anmodet Ukraines præsident om at overføre alle sine beføjelser til Viktor Yanukovych.

Viktor Yanukovych er derfor ansvarlig for at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt statens stabilitet og sikkerhed.

4.8.2022«


Top