EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1263

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1263 af 19. juli 2022 om afslutning af antisubsidieproceduren vedrørende importen af grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina

C/2022/4944

OJ L 191, 20.7.2022, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1263/oj

20.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/81


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/1263

af 19. juli 2022

om afslutning af antisubsidieproceduren vedrørende importen af grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

1.1.   Indledning af en antisubsidieprocedure

(1)

Den 4. oktober 2021 modtog Kommissionen en klage i henhold til artikel 10 i grundforordningen indgivet af Graphite Cova GmbH, Showa Denko Carbon Holding GmbH og Tokai ErftCarbon GmbH (»klagerne«).

(2)

Efter høring af Folkerepublikken Kinas regering den 16. november 2021 indledte Europa-Kommissionen den 18. november 2021 en antisubsidieprocedure vedrørende importen til Unionen af grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina. Den offentliggjorde en indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende (»indledningsmeddelelsen«) (2).

(3)

Den 6. april 2022 indførte Europa-Kommissionen en endelig told i en særskilt antidumpingprocedure vedrørende importen af samme vare med oprindelse i Folkerepublikken Kina (3).

1.2.   Undersøgelsesperioden og den betragtede periode

(4)

Undersøgelsesperioden omfattede perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020. Den betragtede periode omfattede perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2020.

1.3.   Interesserede parter

(5)

I indledningsmeddelelsen blev interesserede parter opfordret til at kontakte Kommissionen for at deltage i undersøgelsen. Kommissionen underrettede desuden specifikt klagerne, de kendte EU-producenter og sammenslutninger af EU-producenter samt Folkerepublikken Kinas regering om indledningen af undersøgelsen og opfordrede dem til at deltage.

(6)

De interesserede parter fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til indledningen af undersøgelsen og anmode om en høring med Kommissionen og/eller høringskonsulenten i handelsprocedurer.

2.   DEN UNDERSØGTE VARE

(7)

Den vare, der er genstand for denne undersøgelse, er grafitelektroder af den art, der anvendes til elektriske ovne, med en tilsyneladende densitet på 1,5 g/cm3 eller derover og en elektrisk modstand på 7,0 μ.Ω.m eller derunder, også udstyret med nipler (»den undersøgte vare«).

3.   TILBAGETRÆKNING AF KLAGEN

(8)

I et brev til Kommissionen af 9. maj 2022 trak klagerne deres klage tilbage.

(9)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 14, stk. 1, kan proceduren afsluttes, medmindre en sådan afslutning ikke vil være i Unionens interesse.

(10)

Undersøgelsen frembragte ikke oplysninger, hvoraf det fremgik, at en sådan afslutning ikke ville være i Unionens interesse.

4.   KONKLUSION OG FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER

(11)

Kommissionen fandt derfor, at proceduren bør afsluttes.

(12)

De interesserede parter blev underrettet herom og fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

(13)

Kommissionen modtog ingen bemærkninger, som kunne føre til den konklusion, at en sådan afslutning ikke ville være i Unionens interesse.

(14)

Denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til grundforordningens artikel 25, stk. 1 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Antisubsidieproceduren vedrørende importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina afsluttes hermed.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 55.

(2)  Meddelelse om indledning af en antisubsidieprocedure vedrørende importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT C 466 af 18.11.2021, s. 6).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/558 af 6. april 2022 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 108 af 7.4.2022, s. 20).


Top