EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0217

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2022/217 af 15. februar 2022 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2022/41 (ATALANTA/3/2022)

ST/5736/2022/INIT

OJ L 37, 18.2.2022, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/07/2022; ophævet ved 32022D1179

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/217/oj

18.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 37/39


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE (FUSP) 2022/217

af 15. februar 2022

om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2022/41 (ATALANTA/3/2022)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november 2008 om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 1, i fælles aktion 2008/851/FUSP bemyndigede Rådet Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) til at træffe de relevante afgørelser om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) (»den øverstbefalende for EU-styrken«).

(2)

Den 10. januar 2022 vedtog PSC afgørelse (FUSP) 2022/41 (2) om udnævnelse af flotilleadmiral João Paulo SILVA PEREIRA til den øverstbefalende for EU-styrken.

(3)

Den øverstbefalende for EU-operationen Atalanta har indstillet kommandør Fabrizio BONDI til ny øverstbefalende for EU-styrken fra den 17. marts 2022. De italienske myndigheder har oplyst, at kommandør Fabrizio BONDI vil blive forfremmet til kontreadmiral, når han er udnævnt til øverstbefalende for EU-styrken.

(4)

EU's Militærkomité gav den 17. januar 2022 sin godkendelse af denne indstilling.

(5)

Afgørelse (FUSP) 2022/41 bør derfor ophæves.

(6)

I medfør af artikel 5 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kontreadmiral Fabrizio BONDI udnævnes herved til øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) fra den 17. marts 2022.

Artikel 2

Afgørelse (FUSP) 2022/41 ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 17. marts 2022.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2022.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

D. PRONK

Formand


(1)  EUT L 301 af 12.11.2008, s. 33.

(2)  Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2022/41 af 10. januar 2022 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2021/1184 (ATALANTA/1/2022) (EUT L 9 af 14.1.2022, s. 1).


Top