EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1832R(01)

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1832 af 12. oktober 2021 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (Den Europæiske Unions Tidende L 385 af 29. oktober 2021)

EUT L 414 af 19.11.2021, p. 1–1091 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1832/corrigendum/2021-11-19/oj

19.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 414/1


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1832 af 12. oktober 2021 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

( Den Europæiske Unions Tidende L 385 af 29. oktober 2021 )

Side 3, bilaget læses således:


BILAG I

DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR

INDHOLDSFORTEGNELSE

DEL I — BESTEMMELSER

AFSNIT I — ALMINDELIGE BESTEMMELSER

A.

ALMINDELIGE TARIFERINGSBESTEMMELSER VEDRØRENDE DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR 15

B.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE TOLDSATSERNE 16

C.

FÆLLES ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE NOMENKLATUREN OG TOLDSATSERNE 17

AFSNIT II — SÆRLIGE BESTEMMELSER

A.

VARER TIL VISSE SKIBE OG TIL BORE- OG PRODUKTIONSPLATFORME 18

B.

CIVILE LUFTFARTØJER OG VISSE VARER TIL ANVENDELSE I CIVILE LUFTFARTØJER 19

C.

FARMACEUTISKE PRÆPARATER 21

D.

ENHEDSTOLDSATS 22

E.

EMBALLAGEMATERIALER OG PAKNINGSGENSTANDE 23

F.

TOLDLEMPELSER PÅ GRUND AF VARENS ART 24
LISTE OVER TEGN, FORKORTELSER OG SYMBOLER 25
LISTE OVER SUPPLERENDE MÆNGDEENHEDER 26

DEL II — TOLDTARIFFEN

Kapitel

AFSNIT I

LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER

1

LEVENDE DYR 29

2

KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER 34

3

FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR 53

4

MÆLK OG MEJERIPRODUKTER; FUGLEÆG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET 77

5

DIVERSE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET 91

AFSNIT II

VEGETABILSKE PRODUKTER

6

LEVENDE TRÆER OG ANDRE LEVENDE PLANTER; LØG, RØDDER OG LIGN.; AFSKÅRNE BLOMSTER OG BLADE 93

7

SPISELIGE GRØNTSAGER SAMT VISSE RØDDER OG RODKNOLDE 96

8

SPISELIGE FRUGTER OG NØDDER; SKALLER AF CITRUSFRUGTER OG MELONER 102

9

KAFFE, TE, MATÉ OG KRYDDERIER 109

10

KORN 112

11

MØLLERIPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; HVEDEGLUTEN 116

12

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER; DIVERSE ANDRE FRØ OG FRUGTER; PLANTER TIL INDUSTRIEL OG MEDICINSK BRUG; HALM OG FODERPLANTER 121

13

SCHELLAK OG LIGN.; KARBOHYDRATGUMMIER OG NATURHARPIKSER SAMT ANDRE PLANTESAFTER OG PLANTEEKSTRAKTER 126

14

VEGETABILSKE FLETTEMATERIALER; VEGETABILSKE PRODUKTER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET 128

AFSNIT III

ANIMALSKE, VEGETABILSKE ELLER MIKROBIELLE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS

15

ANIMALSKE, VEGETABILSKE ELLER MIKROBIELLE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS 129

AFSNIT IV

PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER; PRODUKTER, OGSÅ MED INDHOLD AF NIKOTIN, BESTEMT TIL INHALATION UDEN FORBRÆNDING; ANDRE NIKOTINHOLDIGE PRODUKTER TIL INDTAGELSE AF NIKOTIN I DEN MENNESKELIGE KROP

16

TILBEREDTE VARER AF KØD, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR ELLER ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR ELLER INSEKTER 139

17

SUKKER OG SUKKERVARER 146

18

KAKAO OG TILBEREDTE VARER DERAF 151

19

TILBEREDTE VARER AF KORN, MEL, STIVELSE ELLER MÆLK; BAGVÆRK 154

20

VARER AF GRØNTSAGER, FRUGTER, NØDDER ELLER ANDRE PLANTER OG PLANTEDELE 159

21

DIVERSE PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN 180

22

DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE 184

23

REST- OG AFFALDSPRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; TILBEREDT DYREFODER 199

24

TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER; PRODUKTER, OGSÅ MED INDHOLD AF NIKOTIN, BESTEMT TIL INHALATION UDEN FORBRÆNDING; ANDRE NIKOTINHOLDIGE PRODUKTER TIL INDTAGELSE AF NIKOTIN I DEN MENNESKELIGE KROP 205

AFSNIT V

MINERALSKE PRODUKTER

25

SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT 208

26

MALME, SLAGGER OG ASKE 213

27

MINERALSKE BRÆNDSELSSTOFFER, MINERALOLIER OG DESTILLATIONSPRODUKTER DERAF; BITUMINØSE STOFFER; MINERALSK VOKS 216

AFSNIT VI

PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER

28

UORGANISKE KEMIKALIER; UORGANISKE ELLER ORGANISKE FORBINDELSER AF ÆDLE METALLER, AF SJÆLDNE JORDARTERS METALLER, AF RADIOAKTIVE GRUNDSTOFFER OG AF ISOTOPER 226

29

ORGANISKE KEMIKALIER 242

30

FARMACEUTISKE PRODUKTER 269

31

GØDNINGSSTOFFER 275

32

GARVE- OG FARVESTOFEKSTRAKTER; GARVESYRER OG DERIVATER DERAF; FARVER, PIGMENTER OG ANDRE FARVESTOFFER; MALING OG LAKKER; KIT, SPARTELMASSE OG LIGN.; TRYKFARVER, BLÆK OG TUSCH 279

33

FLYGTIGE VEGETABILSKE OLIER OG RESINOIDER; PARFUMEVARER, KOSMETIK OG TOILETMIDLER 284

34

SÆBE, ORGANISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER SAMT VASKE- OG RENGØRINGSMIDLER, SMØREMIDLER, SYNTETISK VOKS OG TILBEREDT VOKS, PUDSE- OG SKUREMIDLER, LYS OG LIGNENDE PRODUKTER, MODELLERMASSE, DENTALVOKS OG ANDRE DENTALPRÆPARATER PÅ BASIS AF GIPS 288

35

PROTEINER; MODIFICERET STIVELSE; LIM OG KLISTER; ENZYMER 291

36

KRUDT OG ANDRE EKSPLOSIVE STOFFER; PYROTEKNISKE ARTIKLER; TÆNDSTIKKER; PYROFORE LEGERINGER; VISSE BRÆNDBARE MATERIALER 294

37

FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE ARTIKLER 295

38

DIVERSE KEMISKE PRODUKTER 298

AFSNIT VII

PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF

39

PLAST OG VARER DERAF 310

40

GUMMI OG VARER DERAF 326

AFSNIT VIII

RÅ HUDER, SKIND, LÆDER, PELSSKIND OG VARER DERAF; SADELMAGERARBEJDER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME

41

RÅ HUDER OG SKIND (UNDTAGEN PELSSKIND) SAMT LÆDER 333

42

VARER AF LÆDER; SADELMAGERARBEJDER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME 338

43

PELSSKIND OG KUNSTIGT PELSSKIND SAMT VARER DERAF 341

AFSNIT IX

TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL; KORK OG VARER DERAF; KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER

44

TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL 343

45

KORK OG VARER DERAF 357

46

KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER 358

AFSNIT X

PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD); PAPIR OG PAP SAMT VARER DERAF

47

PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD) 360

48

PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP 362

49

BØGER, AVISER, BILLEDER OG ANDRE TRYKSAGER; HÅNDSKREVNE ELLER MASKINSKREVNE ARBEJDER SAMT TEGNINGER 375

AFSNIT XI

TEKSTILVARER

50

NATURSILKE 384

51

ULD SAMT FINE ELLER GROVE DYREHÅR; GARN OG VÆVET STOF AF HESTEHÅR 386

52

BOMULD 390

53

ANDRE VEGETABILSKE TEKSTILFIBRE; PAPIRGARN OG VÆVET STOF AF PAPIRGARN 398

54

ENDELØSE KEMOFIBRE; STRIMLER OG LIGNENDE AF ENDELØSE KEMOFIBRE 401

55

KORTE KEMOFIBRE 405

56

VAT, FILT OG FIBERDUG; SÆRLIGT GARN; SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK SAMT VARER DERAF 412

57

GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING AF TEKSTILMATERIALER 416

58

SÆRLIGE VÆVEDE STOFFER; TUFTEDE TEKSTILSTOFFER; BLONDER OG KNIPLINGER; TAPISSERIER; POSSEMENTARTIKLER; BRODERIER 419

59

IMPRÆGNERET, OVERTRUKKET, BELAGT ELLER LAMINERET TEKSTILSTOF; TEKNISKE VARER AF TEKSTIL 422

60

TRIKOTAGESTOF 427

61

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, AF TRIKOTAGE 430

62

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE 440

63

ANDRE KONFEKTIONEREDE TEKSTILVARER; HÅNDARBEJDSSÆT; BRUGTE BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG BRUGTE TEKSTILVARER; KLUDE 451

AFSNIT XII

FODTØJ, HOVEDBEKLÆDNING, PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL; BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR

64

FODTØJ, GAMACHER OG LIGN.; DELE DERTIL 456

65

HOVEDBEKLÆDNING OG DELE DERTIL 462

66

PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL 463

67

BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR 464

AFSNIT XIII

VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER; KERAMISKE PRODUKTER; GLAS OG GLASVARER

68

VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER 466

69

KERAMISKE PRODUKTER 471

70

GLAS OG GLASVARER 475

AFSNIT XIV

NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER

71

NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER 484

AFSNIT XV

UÆDLE METALLER OG VARER DERAF

72

JERN OG STÅL 493

73

VARER AF JERN ELLER STÅL 516

74

KOBBER OG VARER DERAF 528

75

NIKKEL OG VARER DERAF 533

76

ALUMINIUM OG VARER DERAF 535

77

(RESERVERET TIL EVENTUEL SENERE BRUG)

78

BLY OG VARER DERAF 540

79

ZINK OG VARER DERAF 542

80

TIN OG VARER DERAF 543

81

ANDRE UÆDLE METALLER; SINTREDE KERAMISKE METALLER (CERMETS); VARER AF DISSE MATERIALER 544

82

VÆRKTØJ, REDSKABER, KNIVE, SKEER OG GAFLER SAMT DELE DERTIL, AF UÆDLE METALLER 548

83

DIVERSE VARER AF UÆDLE METALLER 554

AFSNIT XVI

MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; ELEKTRISK MATERIEL; DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLED- OG LYDOPTAGERE OG BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN; DELE OG TILBEHØR DERTIL

84

ATOMREAKTORER; KEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL 559

85

ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLED- OG LYDOPTAGERE OG BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL 608

AFSNIT XVII

TRANSPORTMIDLER

86

LOKOMOTIVER, VOGNE OG ANDET MATERIEL TIL JERNBANER OG SPORVEJE SAMT DELE DERTIL; STATIONÆRT JERNBANE- OG SPORVEJSMATERIEL SAMT DELE DERTIL; MEKANISK (HERUNDER ELEKTROMEKANISK) TRAFIKREGULERINGSUDSTYR AF ENHVER ART 640

87

KØRETØJER (UNDTAGEN TIL JERNBANER OG SPORVEJE) SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL 643

88

LUFT- OG RUMFARTØJER SAMT DELE DERTIL 658

89

SKIBE, BÅDE OG FLYDENDE MATERIEL 661

AFSNIT XVIII

OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROL- OG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; URE; MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL

90

OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROL- OG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; DELE OG TILBEHØR DERTIL 664

91

URE OG DELE DERTIL 678

92

MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL 682

AFSNIT XIX

VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL

93

VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL 685

AFSNIT XX

DIVERSE VARER

94

MØBLER; SENGEBUNDE, MADRASSER, DYNER, PUDER OG LIGN.; LAMPER OG BELYSNINGSARTIKLER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET; LYSSKILTE, NAVNEPLADER MED LYS OG LIGNENDE VARER; PRÆFABRIKEREDE BYGNINGER 687

95

LEGETØJ, SPIL OG SPORTSARTIKLER; DELE OG TILBEHØR DERTIL 693

96

DIVERSE 699

AFSNIT XXI

KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER

97

KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER 705

98

KOMPLETTE INDUSTRIELLE ANLÆG 708

99

SÆRLIGE KN-KODER 711

DEL III — TOLDBILAG

AFSNIT I — LANDBRUGSBILAG

BILAG 1

LANDBRUGSELEMENTER (EA) SAMT TILLÆGSTOLDSATSER FOR SUKKER (AD S/Z) OG TILLÆGSTOLDSATSER FOR MEL (AD F/M) 717

BILAG 2

PRODUKTER, FOR HVILKE DER ANVENDES EN INDGANGSPRIS 733

AFSNIT II — LISTE OVER FARMACEUTISKE STOFFER, SOM OPFYLDER BETINGELSERNE FOR BEHANDLING MED TOLDFRITAGELSE

BILAG 3

LISTE UDARBEJDET AF WHO OVER INTERNATIONALE IKKE-NAVNEBESKYTTEDE NAVNE (INNS) PÅ MEDICINSKE PRÆPARATER MED TOLDFRITAGELSE 767

BILAG 4

LISTE OVER PRÆFIKSER OG SUFFIKSER, SOM I FORBINDELSE MED DE I BILAG 3 NÆVNTE INNS BESKRIVER SALTE, ESTERE ELLER HYDRATER AF INNS; DISSE SALTE, ESTERE OG HYDRATER ER FRITAGET FOR TOLD, FORUDSAT AT DE KAN TARIFERES I SAMME 6-CIFREDE HS-UNDERPOSITION SOM DET TILSVARENDE INN 979

BILAG 5

SALTE, ESTERE OG HYDRATER AF INNS, SOM IKKE KAN TARIFERES I SAMME HS-POSITION SOM DET TILSVARENDE INN, OG SOM ER FRITAGET FOR TOLD 993

BILAG 6

LISTE OVER FARMACEUTISKE MELLEMSTOFFER, DVS. STOFFER DER BRUGES TIL FREMSTILLING AF FARMACEUTISKE FÆRDIGVARER, SOM ER FRITAGET FOR TOLD 997

AFSNIT III

BILAG 7

(RESERVERET TIL EVENTUEL SENERE BRUG) 1057

AFSNIT IV — TOLDLEMPELSER PÅ GRUND AF VARENS ART

BILAG 8

VARER, DER ER UEGNET TIL FORTÆRING 1061

BILAG 9

CERTIFIKATER 1066

AFSNIT V

BILAG 10

STATISTISKE TARIC-KODER 1079

DEL I

BESTEMMELSER

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

A.   Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur

Tariferingen af varer i den kombinerede nomenklatur sker efter følgende regler:

1.

Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

2.

a)

Når en bestemt vare nævnes i en positionstekst, omfatter positionen også ukomplette eller ufærdige varer af den omhandlede art, for så vidt de fremtræder som i det væsentlige komplette eller færdige varer. Positionen omfatter endvidere varer af den pågældende art (herunder ukomplette eller ufærdige varer, som efter denne bestemmelse tariferes som komplette eller færdige varer), når de foreligger i adskilt eller ikke samlet stand.

b)

Når et bestemt materiale nævnes i en positionstekst, henhører materialet under positionen såvel i ren tilstand som blandet med eller i forbindelse med andre materialer. Når varer fremstillet af et bestemt materiale nævnes, tages der herved sigte på varer fremstillet såvel helt som delvis af det pågældende materiale. Den nærmere fremgangsmåde ved tariferingen af blandinger og af sammensatte varer er angivet i punkt 3 nedenfor.

3.

Såfremt varer ved anvendelse af ovennævnte punkt 2 b) eller af andre årsager kan henføres under to eller flere positioner, afgøres tariferingen efter følgende regler:

a)

Den position, der har den mest specificerede varebeskrivelse, skal foretrækkes for positioner med en mere almindelig varebeskrivelse. Såfremt to eller flere positioner hver for sig kun nævner en del af de materialer, som indgår i blandinger eller sammensatte varer, eller en del af varer i sæt til detailsalg, betragtes disse positioner som lige specificerede for disse varer, selv om en af dem giver en mere fuldstændig eller præcis beskrivelse af varerne.

b)

Når den foran under a) nævnte regel ikke kan anvendes ved tariferingen af blandinger eller sammensatte varer, bestående af forskellige materialer eller forskellige bestanddele, eller af varer i sæt til detailsalg, tariferes de pågældende varer, som om de bestod af det materiale eller den bestanddel, der er karaktergivende, for så vidt udøvelsen af et skøn herover forekommer mulig.

c)

Når hverken den foran under a) eller den foran under b) angivne regel kan anvendes ved tariferingen, henføres varen under den position, som har det højeste nummer blandt de positioner, der i lige grad kan komme i betragtning.

4.

Varer, som ikke kan tariferes i henhold til ovenstående bestemmelser, tariferes i samme position som de varer, hvormed de har mest tilfælles.

5.

Foruden ovenstående regler anvendes følgende bestemmelser for de deri beskrevne varer:

a)

Etuier, æsker mv. til fotografiapparater, musikinstrumenter, geværer, tegneinstrumenter, halskæder og lign., som er specielt udformet til en bestemt vare eller sæt af varer, anvendelig til lang tids brug og som foreligger sammen med de varer, hvortil de er bestemt, tariferes i samme position som de pågældende varer, såfremt de er af den art, der sædvanligvis sælges sammen med disse. Denne bestemmelse anvendes imidlertid ikke, såfremt etuiet, æsken mv. giver helheden dens væsentligste karakter.

b)

Medmindre andet følger af punkt 5 a), skal emballagematerialer og pakningsgenstande (1), som foreligger sammen med deres indhold, tariferes sammen med varerne, såfremt de er af den art, der sædvanligvis anvendes til pakning af sådanne varer. Denne bestemmelse er imidlertid ikke bindende i tilfælde, hvor emballagematerialerne eller pakningsgenstandene tydeligt er egnede til anvendelse flere gange.

6.

Tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position skal ske med hjemmel i underpositionsteksterne og de dertil hørende bestemmelser samt — med de fornødne tillempninger — efter ovennævnte bestemmelser, idet kun underpositioner på samme niveau er sammenlignelige. For denne bestemmelse gælder, at også relevante afsnits- og kapitelbestemmelser finder anvendelse, medmindre andet følger af sammenhængen.

B.   Almindelige bestemmelser vedrørende toldsatserne

1.

Toldsatserne for indførte varer med oprindelse i lande, der har tiltrådt den almindelige overenskomst om told- og udenrigshandel, eller i lande, med hvilke Den Europæiske Union har aftalt mestbegunstigelsesklausul i forbindelse med toldbehandlingen, er de i toldtariffens kolonne 3 anførte toldsatser. Med forbehold af andre bestemmelser anvendes de »bundne« toldsatser også for andre varer end ovenfor nævnt, som indføres fra alle tredjelande.

De bundne toldsatser i kolonne 3 er gældende fra 1. januar 2022.

De autonome toldsatser angivet ved en fodnote anvendes, såfremt de er lavere end de bundne toldsatser.

2.

Bestemmelserne i punkt 1 anvendes ikke, når særlige autonome toldsatser er fastsat for varer med oprindelse i bestemte lande, eller når der anvendes præferencetoldsatser på grund af aftaler.

3.

Bestemmelserne i punkt 1 og 2 hindrer ikke medlemsstaterne i at anvende andre toldsatser end dem, der er anført i den fælles toldtarif, såfremt dette er i overensstemmelse med EU-retten.

4.

Toldsatserne, der er angivet ved et procenttal, er værditoldsatser.

5.

Betegnelsen »EA« angiver, at der for de pågældende varer kan opkræves et »landbrugselement«, der fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

6.

Betegnelserne »AD S/Z« eller »AD F/M« i kapitel 17 til 19 angiver, at den maksimale toldsats omfatter en værditoldsats plus en tillægstoldsats for visse former for sukker eller for mel. Denne tillægstoldsats fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

7.

Betegnelsen »€/% vol./hl« i kapitel 22 angiver, at en specifik toldsats (udtrykt i euro) skal beregnes efter volumenprocent alkohol pr. hektoliter. Dette betyder, at en drikkevare med et alkoholindhold på 40 % vol. fortoldes på følgende måde:

»1 €/% vol./hl« = 1 € × 40, hvilket giver en toldsats på 40 € pr. hektoliter, eller

»1 €/% vol./hl + 5 €/hl« = 1 € × 40 + 5 €, hvilket giver en toldsats på 45 € pr. hektoliter.

Når betegnelsen »MIN« angives (fx »1,6 €/% vol./hl MIN 9 €/hl«), betyder dette, at toldsatsen, der er beregnet efter ovenstående regel, skal sammenlignes med minimumstoldsatsen (fx »9 €/hl«), og at den højeste af disse to toldsatser skal anvendes.

8.

Hvor der i kapitel 17 til 19 samt 21 er angivet betegnelsen »MAX«, fx »(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)«, betyder det, at den toldsats, der er beregnet ved at lægge 9 % og landbrugselementet (EA) til, ikke må overstige 24,2 % og tillægstolden for sukker (»AD S/Z«).

C.   Fælles almindelige bestemmelser vedrørende nomenklaturen og toldsatserne

1.

For så vidt andet ikke er bestemt, anvendes bestemmelserne om toldværdi foruden til fastsættelse af værdien af værditoldpligtige varer også til fastsættelse af den værdi, der finder anvendelse ved henførsel af varer til visse positioner.

2.

For vægttoldpligtige varer samt i de tilfælde, hvor vægten finder anvendelse ved henførsel af varer til visse positioner, anses som:

a)

»bruttovægt«: varens vægt med hele emballagematerialet eller pakningsgenstanden

b)

»nettovægt« eller »vægt« (uden nærmere bestemmelse): varens vægt uden nogen form for emballagemateriale eller pakningsgenstand.

3.

Modværdien i national valuta af euroen, for andre medlemsstater end deltagende medlemsstater, som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 (21) (herefter benævnt »ikke-deltagende medlemsstater«), skal fastsættes i overensstemmelse med artikel 53 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (40).

4.

Adgang til toldlempelse for visse varer, for hvilke der er foreskrevet et særligt anvendelsesformål:

Enhver vare bestemt til et særligt anvendelsesformål, for hvilken den importafgift, som gælder under toldlempelsesordningen for varer til særligt anvendelsesformål, ikke er mindre end den, som gælder, når der ikke tages hensyn til det særlige anvendelsesformål, skal henføres under underpositionen for særligt anvendelsesformål, uden anvendelse af bestemmelserne i artikel 254 i forordning (EU) nr. 952/2013.

AFSNIT II

SÆRLIGE BESTEMMELSER

A.   Varer til visse skibe og til bore- og produktionsplatforme

1.

Tolden suspenderes for varer, der er bestemt til indbygning i de i nedenstående skema nævnte skibe, både eller andre fartøjer, ved nybygning, reparation, vedligeholdelse eller ombygning af disse, såvel som for varer, der er bestemt som udstyr eller udrustning til sådanne fartøjer.

2.

Tolden suspenderes for:

a)

varer, der er bestemt til indbygning i bore- eller produktionsplatforme,

1)

der er stationære (underpos. ex 8430 49) og opstillet inden for eller uden for medlemsstaternes territorialfarvande

2)

der er flydende eller til nedsænkning (underpos. 8905 20)

ved nybygning, reparation, vedligeholdelse eller ombygning af disse, såvel som for varer, der er bestemt som udrustning til sådanne platforme.

Som bestemt til indbygning i bore- eller produktionsplatforme anses ligeledes varer, såsom brændstof, smøremidler og gas, der er nødvendige for driften af maskiner og apparater, som anvendes om bord ved nybygning, reparation, vedligeholdelse, ombygning eller udrustning, men som ikke er fast knyttet til disse platforme og derfor ikke udgør en integrerende del

b)

rør, slanger, kabler og forbindelsesdele dertil, til brug ved forbindelse af bore- og produktionsplatforme med fastlandet.

KN-

Varebeskrivelse

(1)

(2)

8901

Passagerskibe, krydstogtskibe, færger, fragtskibe, flodpramme og lignende fartøjer til passager- eller godstransport

8901 10

–  Passagerskibe, krydstogtskibe og lignende fartøjer, der hovedsagelig er beregnet til passagertransport; færger

8901 10 10

– –  Søgående

8901 20

–  Tankskibe

8901 20 10

– –  Søgående

8901 30

–  Køle- og fryseskibe, undtagen fartøjer henhørende under underpos. 8901 20

8901 30 10

– –  Søgående

8901 90

–  Andre fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og godstransport

8901 90 10

– –  Søgående

8902 00

Fiske- og fangstfartøjer; fabriksskibe og andre fartøjer til behandling og konservering af fiskeriprodukter

8902 00 10

–  Søgående

8903

Lystyachter og andre skibe og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer

 

–  Sejlbåde, undtagen oppustelige både, også med hjælpemotor

8903 22

– –  Af længde over 7,5 m, men ikke over 24 m

8903 22 10

– – –  Søgående

8903 23

– –  Af længde over 24 m

8903 23 10

– – –  Søgående

 

–  Motorbåde, undtagen oppustelige både, undtagen både med påhængsmotor

8903 32

– –  Af længde over 7,5 m, men ikke over 24 m

8903 32 10

– – –  Søgående

8903 33

– –  Af længde over 24 m

8903 33 10

– – –  Søgående

8904 00

Bugserbåde og fartøjer til skubning

8904 00 10

–  Bugserbåde

 

–  Fartøjer til skubning

8904 00 91

– –  Søgående

8905

Fyrskibe, havnesprøjter, opmudringsfartøjer, flydekraner og andre fartøjer, hvis hovedfunktion er en anden end selve sejladsen; flydedokke; bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning

8905 10

–  Opmudringsfartøjer

8905 10 10

– –  Søgående

8905 90

–  Andre varer

8905 90 10

– –  Søgående

8906

Andre fartøjer, herunder krigsskibe og redningsbåde, undtagen robåde

8906 10 00

–  Krigsskibe

8906 90

–  Andre varer

8906 90 10

– –  Søgående

3.

Adgangen til suspension sker på betingelser fastsat i henhold til relevante EU-bestemmelser af hensyn til toldtilsyn med varernes anvendelse.

B.   Civile luftfartøjer og visse varer til anvendelse i civile luftfartøjer

1.

Toldfritagelse er fastsat for:

civile luftfartøjer

visse varer bestemt til indbygning eller montering i civile luftfartøjer ved disses bygning, reparation, vedligeholdelse, genopbygning, ændring eller ombygning

stationært flyvetræningsudstyr og dele dertil, til civilt brug.

Disse varer henhører under de positioner og underpositioner, der er anført i tabellerne i punkt 5.

2.

Som »civile luftfartøjer« i punkt 1, første og andet led, betragtes alle luftfartøjer, bortset fra luftfartøjer, der anvendes af militære eller lignende tjenestegrene inden for medlemsstaterne, og som er registreret som militære eller ikke-civile luftfartøjer.

3.

Udtrykket »varer bestemt til civile luftfartøjer« i punkt 1, andet led, omfatter også varer til anvendelse i stationært flyvetræningsudstyr til civilt brug.

4.

Toldfritagelse er betinget af de vilkår, som er anført i de relevante EU-bestemmelser med henblik på toldtilsyn med anvendelsen af sådanne varer (se artikel 254 i forordning (EU) nr. 952/2013).

Disse betingelser gælder imidlertid ikke i tilfælde, hvor civile luftfartøjer henhørende under underpos. 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 eller 8802 40 på behørig vis er indført i en medlemsstats eller et tredjelands register i overensstemmelse med konventionen angående international civil luftfart af 7. december 1944, og hvor der i toldangivelsen med henblik på overgang til fri omsætning er henvist til relevant registreringsbevis.

Bestemmelserne i afsnit I – Almindelige bestemmelser, punkt C.4., i den kombinerede nomenklatur finder tilsvarende anvendelse.

5.

Varer, for hvilke der kan indrømmes toldfritagelse, henhører under følgende positioner og underpositioner:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 32, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8806 10, 8806 21, 8806 22, 8806 23, 8806 24, 8806 29, 8806 91, 8806 92, 8806 93, 8806 94, 8806 99, 8807 10, 8807 20, 8807 30, 8807 90, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

For følgende underpositioners vedkommende indrømmes der kun toldfritagelse for de varer bestemt til civile luftfartøjer, der er anført i kolonne 2:

Underposition

Varebeskrivelse

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

Forsynet med fittings

4008 29

Profiler, udskårne

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

Til rørledninger til gasser eller væsker

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

Varer til teknisk brug

4504 90

Pakninger, underlagsskiver og lignende varer

6812 80

Andre varer undtagen beklædningsgenstande, tilbehør til beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, papir, pap og filt, sammenpressede asbestfibre til pakninger, i ruller eller ark

6812 99

Andre varer end papir, pap, filt; andre varer end sammenpressede asbestfibre til pakninger, i ruller eller ark

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

På basis af asbest eller andre mineralske stoffer

7007 21

Sikkerhedsglas, uden ramme

7322 90

Varmluftgeneratorer eller varmluftfordelere (bortset fra dele dertil)

7324 90

Sanitetsartikler (bortset fra dele dertil)

7608 10 , 7608 20

Forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker

8108 90

Rør forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker

8415 90

Luftkonditioneringsmaskiner henhørende under underpos. 8415 81 , 8415 82 eller 8415 83

8419 90

Dele til varmeudvekslere

8479 89

Hydropneumatiske akkumulatorer; mekaniske reverseranordninger til jetmotorer; toiletter, specielt fremstillet; luftbefugtere og luftaffugtere; servomekanismer, ikke elektriske; startaggregater, ikke elektriske; pneumatiske startaggregater til turbinereaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner; vindspejlviskere, ikke elektriske; apparater til indstilling af propeller, ikke elektriske

8501 20 , 8501 40

Med effekt over 735 W, men ikke over 150 kW

8501 31

Motorer med effekt over 735 W, jævnstrømsgeneratorer

8501 33

Motorer med effekt ikke over 150 kW samt generatorer

8501 34

Generatorer med effekt over 375 kW

8501 51

Med effekt over 735 W

8501 53

Med effekt 150 kW og derunder

8501 72

Med effekt over 735 W

8501 80

Med effekt 750 kW og derunder

8516 80 20

Udelukkende monteret med deres simple isolatorer og elektriske forbindelsesdele, til afisning eller forhindring af tilisning

8522 90

Komponenter til apparater, henhørende under underpos. 8519 81 , bestående af to eller flere indbyrdes forbundne dele eller komponenter

8529 90

Komponenter til apparater, henhørende under pos. 8526 , bestående af to eller flere indbyrdes forbundne dele eller komponenter

8536 70

Konnektorer, af plast, til optiske fibre samt bundter og kabler af optiske fibre

8543 70 90

Elektroniske synkronisatorer og omformere; defrostere og dugfjernere med elektriske modstande

9020 00

Undtagen dele

9029 10

Elektriske eller elektroniske omdrejningstællere

9029 90

Til omdrejningstællere, hastighedsmålere og takometre

9109 10 , 9109 90

Med en bredde eller diameter på 50 mm eller derunder

9405 11 , 9405 19 , 9405 61 , 9405 69

Af plast eller af uædelt metal

9405 92 , 9405 99

Dele af varer henhørende under underpos. 9405 11 , 9405 19 , 9405 61 eller 9405 69 , af plast eller af uædelt metal

6.

Varer nævnt i punkt 5 integreres i Taric ved hjælp af underpositioner med en henvisning til følgende fodnote: »Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante EU-bestemmelser (se artikel 254 i forordning (EU) nr. 952/2013).«

I forbindelse med underpos. 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 og 8802 40 læses fodnoten imidlertid:

»Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante EU-bestemmelser (se artikel 254 i forordning (EU) nr. 952/2013). Disse betingelser gælder ikke i tilfælde, hvor civile luftfartøjer på behørig vis er indført i en medlemsstats eller et tredjelands register i overensstemmelse med konventionen angående international civil luftfart af 7. december 1944, og hvor der i toldangivelsen med henblik på overgang til fri omsætning er henvist til relevant registreringsbevis.«

C.   Farmaceutiske præparater

1.

Der indrømmes toldfritagelse for farmaceutiske præparater i følgende kategorier:

1)

farmaceutiske præparater, der er omfattet af et CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Number) og de internationale fællesnavne (INN) anført i bilag 3

2)

salte, estere og hydrater, af INN, som er beskrevet ved at kombinere et INN anført i bilag 3 med præfikser eller suffikser anført bilag 4, forudsat at disse varer kan tariferes under samme 6-cifrede HS-underpositioner som de tilsvarende INN

3)

salte, estere og hydrater, af INN, som er anført i bilag 5, og som ikke kan tariferes under samme 6-cifrede HS-underposition som de tilsvarende INN

4)

farmaceutiske mellemprodukter, som er anført i bilag 6, identificeret ved et kemisk navn og et CAS RN, og som er af den art, der anvendes ved fremstillingen af farmaceutiske præparater.

2.

Særlige tilfælde:

1)

INN omfatter kun præparaterne beskrevet i listen over anbefalede og foreslåede INN, udgivet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Hvor et INN omfatter færre præparater end omfattet af det tilhørende CAS RN, skal der kun indrømmes toldfrihed for præparaterne omfattet af det pågældende INN

2)

når et af de i bilag 3 eller 6 anførte præparater er identificeret ved et CAS RN svarende til en specifik isomer, kan kun denne isomer fritages for told

3)

dobbeltderivater (salte, estere og hydrater) af INN, som er beskrevet ved at kombinere et INN anført i bilag 3 med et præfiks eller et suffiks anført i bilag 4, er fritaget for told, forudsat at de kan tariferes under samme 6-cifrede HS-underpositioner som de tilsvarende INN:

fx alaninmethylester, hydrochlorid

4)

når et INN i bilag 3 er et salt (eller en ester), er der ikke noget andet salt (eller nogen anden ester) af den syre, der svarer til det pågældende INN, som kan indrømmes toldfritagelse:

fx kaliumoxprenoat (INN): toldfrit

fx natriumoxprenoat: ikke toldfrit.

5)

hvis der for et produkt i bilag 3 eller bilag 6 ikke er angivet et CAS RN (nummer 0-00-0), er det internationale fællesnavn (INN) eller den opførte kemiske betegnelse tilstrækkeligt til toldfritagelse.

D.   Enhedstoldsats

1.

Der anvendes en enhedstoldsats på 2,5 % af værdien for varer:

som indføres i forsendelser fra en privatperson til en anden, eller

som indføres af rejsende i deres personlige bagage

for så vidt indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter.

Enhedstoldsatsen på 2,5 % anvendes, når den egenværdi af de afgiftspligtige varer ikke overstiger 700 € pr. forsendelse eller pr. rejsende.

Enhedstoldsatsen anvendes ikke for varer, for hvilke toldsatsen i den fælles toldtarif er »fri«, og for varer henhørende under kapitel 24, der indføres i en forsendelse eller af rejsende i deres personlige bagage i mængder, der overstiger de i artikel 27 og i henhold til artikel 41 i Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (2) fastsatte grænser.

2.

Som værende uden erhvervsmæssig karakter anses:

a)

for så vidt angår varer, der indføres i forsendelser fra en privatperson til en anden, forsendelser, som:

finder sted lejlighedsvis

udelukkende indeholder varer, der er bestemt til modtagerens personlige brug eller til brug for dennes familie, og hvis beskaffenhed eller mængde ikke kan give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed, og som

sendes til modtageren uden nogen form for vederlag

b)

for så vidt angår varer, der indføres i rejsendes personlige bagage, indførsel, som:

finder sted lejlighedsvis, og som

udelukkende består af varer, der er bestemt til den rejsendes personlige brug eller til brug for dennes familie eller er beregnet til gaver, og hvis beskaffenhed eller mængde ikke kan give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3.

Enhedstoldsatsen anvendes ikke for varer, der indføres under de i punkt 1 og 2 anførte forudsætninger, når den pågældende inden fortoldningen har begæret toldbehandling af varerne i henhold til de importafgifter, der er fastsat for dem. I så fald toldbehandles samtlige varer, som indførslen omfatter, ved anvendelse af de importafgifter, der er fastsat for dem, med forbehold af de toldfritagelser, der er fastsat ved artikel 25 til 27 og 41 i forordning (EF) nr. 1186/2009.

Ved anvendelsen af første afsnit forstås ved importafgifter såvel told og afgifter med tilsvarende virkning og andre importbelastninger, der fastsættes som led i den fælles landbrugspolitik eller i de særordninger, der anvendes for visse varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter.

4.

Ikke-deltagende medlemsstater kan afrunde det beløb i national valuta, der fremkommer ved omregning af de 700 €.

5.

Ikke-deltagende medlemsstater kan bibeholde modværdien i national valuta af 700 € uændret, såfremt omregningen af dette beløb ved den årlige tilpasning i henhold til artikel 53, i forordning (EU) nr. 952/2013, før den i punkt 4 omhandlede afrunding foretages, fører til en ændring af modværdien udtrykt i national valuta på under 5 % eller en nedsættelse af denne modværdi.

E.   Emballagematerialer og pakningsgenstande

Følgende bestemmelser anvendes for emballagematerialer og pakningsgenstande, som beskrevet i afsnit I, punkt A, Almindelige tariferingsbestemmelser, punkt 5 a) og b), ekspederet til fri omsætning samtidig med de deri indeholdte varer, eller med de varer, hvortil de er bestemt:

1.

Emballagematerialer og pakningsgenstande tariferet sammen med varerne i overensstemmelse med afsnit I, punkt A, Almindelige tariferingsbestemmelser, punkt 5:

a)

er omfattet af tolden for varerne:

når varerne er værditoldpligtige, eller

når emballagen er indbefattet i toldvægten for varerne

b)

er toldfri:

når varerne er toldfri, eller

når varerne hverken er værditoldpligtige eller vægttoldpligtige, eller

når vægten af sådan emballagemateriale eller pakningsgenstand ikke er indbefattet i toldvægten for varerne.

2.

Når emballagematerialer eller pakningsgenstande, der falder ind under ovennævnte litra 1 a) og b), indeholder eller foreligger sammen med flere varer af forskellig art, opdeles ved fastsættelsen af toldvægten eller toldværdien emballagematerialernes eller pakningsgenstandenes vægt eller værdi forholdsmæssigt på de indeholdte varers vægt eller værdi.

F.   Toldlempelser på grund af varens art

1.

Under visse omstændigheder kan der på grund af varens art indrømmes toldlempelser for følgende varer:

varer, der er uegnet til menneskeføde

frø til udsæd

sigteflor, der ikke er konfektioneret

visse former for friske druer til spisebrug, tobak og nitrat.

Disse varer henhører under underpositioner (22) forsynet med følgende note: »Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i del I, afsnit II, »Særlige bestemmelser«, litra F« eller »Denne toldlempelse er betinget af, at formaliteterne og betingelserne fastsat i del I, afsnit II, »Særlige bestemmelser«, litra F, er overholdt.«

2.

De varer, der er uegnet til fortæring, og som er genstand for toldlempelser på grund af deres art, er opført i bilag 8 med henvisning til den position, de hører under, med angivelse af navnet på og mængden af de denatureringsmidler, der er anvendt. De pågældende varer formodes at være uegnede til fortæring, når varen og denatureringsmidlet udgør en homogen blanding, og det ikke er økonomisk rentabelt at adskille blandingen.

3.

Nedenstående varer henføres under de relevante underpositioner for frø til udsæd, såfremt de opfylder de betingelser, der er fastsat i henhold til relevante EU-bestemmelser:

sukkermajs, spelt, hybridmajs til udsæd, ris og sorghum til udsæd: Rådets direktiv 66/402/EØF (41)

læggekartofler: Rådets direktiv 2002/56/EF af 13. juni 2002 (55)

olieholdige frø og frugter til udsæd: Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 (68).

For sukkermajs, spelt, hybridmajs, ris, hybridsorghum eller olieholdige frø og frugter, for hvilke landbrugsbestemmelserne ikke finder anvendelse, indrømmes der dog toldlempelse på grund af deres art, såfremt det godtgøres, at de faktisk er bestemt til udsæd.

4.

Der indrømmes toldlempelse for sigteflor, der ikke er konfektioneret, på betingelse af, at disse varer er mærket på en måde, som ikke kan fjernes, og som identificerer dem som bestemt til sigtning eller lignende industrielle anvendelsesformål.

5.

Der indrømmes toldlempelse for friske druer til spisebrug, tobak og nitrat på betingelse af, at der forelægges et behørigt påtegnet certifikat. Bilag 9 indeholder modellerne til certifikaterne og de særlige bestemmelser for udstedelsen heraf.

LISTE OVER TEGN, FORKORTELSER OG SYMBOLER

Angiver de nye kodenumre

Angiver de kodenumre, som allerede er blevet anvendt det foregående år, men med et andet indhold

AD F/M

Tillægstold for melindhold

AD S/Z

Tillægstold for sukkerindhold

b/f

Flaske

cm/s

Centimeter pr. sekund

EA

Landbrugselement

Euro

INN

International non-proprietary name

INNM

International non-proprietary name modified

ISO

International Organisation for Standardisation

Kbit

1 024 bit

kg/br

Kilogram, brutto

kg/net

Kilogram, netto

kg/net eda

Kilogram drænet nettovægt

kg/net mas

Kilogram netto tørvægt

MAX

Maksimum

Mbit

1 048 576 bit

MIN

Minimum

ml/g

Milliliter pr. gram

mm/s

Millimeter pr. sekund

RON

Researchoktantal

Bemærkning:

De kantede parenteser i kolonne 1 i toldtariffen angiver, at den pågældende position er udgået (fx pos. [1519]). Kantede parenteser omkring titlen på et bilag til toldtariffen angiver, at indholdet i det pågældende bilag er udgået (fx [Bilag 7]).

LISTE OVER SUPPLERENDE MÆNGDEENHEDER

c/k

Antal karat (1 metrisk karat = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Antal celler

ct/l

Ton lasteevne (79)

g

Gram

gi F/S

Gram spaltelige isotoper

kg H2O2

Kilogram hydrogenperoxid

kg K2O

Kilogram kaliumoxid

kg KOH

Kilogram kaliumhydroxid

kg met.am.

Kilogram methylaminer

kg N

Kilogram kvælstof

kg NaOH

Kilogram natriumhydroxid

kg/net eda

Kilogram drænet nettovægt

kg P2O5

Kilogram diphosphorpentaoxid

kg 90 % sdt

Kilogram tørvægt, dvs. varens vægt med et beregnet vandindhold på 10 %

kg U

Kilogram uran

1 000 kWh

Tusinde kilowatt-timer

l

Liter

l alc. 100 %

Liter ren alkohol (100 %)

m

Meter

m2

Kvadratmeter

m3

Kubikmeter

1 000 m3

Tusinde kubikmeter

pa

Antal par

p/st

Antal styk

100 p/st

Hundrede styk

1 000 p/st

Tusinde styk

TJ

Terajoule (kalorimetrisk (øvre) brændværdi)

t. CO2

Ton CO2 (kuldioxid) ækvivalent (89)

Ingen supplerende enhed

DEL II

TOLDTARIFFEN

AFSNIT I

LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER

Bestemmelser

1.

I dette afsnit omfatter enhver henvisning til en bestemt dyreslægt eller dyreart også, medmindre andet følger af sammenhængen, unge dyr af den pågældende slægt eller art.

2.

Ved »tørrede« forstås overalt i nomenklaturen, medmindre andet følger af sammenhængen, også varer, som er dehydrerede, evaporerede eller frysetørrede.

KAPITEL 1

LEVENDE DYR

Bestemmelse

1.

Dette kapitel omfatter alle levende dyr, undtagen:

a)

fisk, krebsdyr, bløddyr og hvirvelløse vanddyr henhørende under pos. 0301, 0306, 0307 eller 0308

b)

mikrobekulturer og andre produkter henhørende under pos. 3002

c)

dyr henhørende under pos. 9508.

KN-

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende

 

 

 

–  Heste

 

 

0101 21 00

– –  Racerene avlsdyr (3)

fri

p/st

0101 29

– –  Andre varer

 

 

0101 29 10

– – –  Til slagtning (23)

fri

p/st

0101 29 90

– – –  I andre tilfælde

11,5

p/st

0101 30 00

–  Æsler

7,7

p/st

0101 90 00

–  Andre varer

10,9

p/st

0102

Hornkvæg, levende

 

 

 

–  Kvæg

 

 

0102 21

– –  Racerene avlsdyr (42)

 

 

0102 21 10

– – –  Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)

fri

p/st

0102 21 30

– – –  Køer

fri

p/st

0102 21 90

– – –  Andre varer

fri

p/st

0102 29

– –  Andre varer

 

 

0102 29 05

– – –  Af underslægterne Bibos eller Poephagus

fri

p/st

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0102 29 10

– – – –  Af vægt 80 kg og derunder

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

– – – –  Af vægt over 80 kg, men ikke over 160 kg

 

 

0102 29 21

– – – – –  Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – –  I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

– – – –  Af vægt over 160 kg, men ikke over 300 kg

 

 

0102 29 41

– – – – –  Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – –  I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

– – – –  Af vægt over 300 kg

 

 

 

– – – – –  Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)

 

 

0102 29 51

– – – – – –  Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – –  I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

– – – – –  Køer

 

 

0102 29 61

– – – – – –  Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – –  I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

– – – – –  Andre varer

 

 

0102 29 91

– – – – – –  Til slagtning

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – –  I andre tilfælde

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

–  Bøfler

 

 

0102 31 00

– –  Racerene avlsdyr (42)

fri

p/st

0102 39

– –  Andre varer

 

 

0102 39 10

– – –  Tamkvæg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 39 90

– – –  Andre varer

fri

p/st

0102 90

–  Andre varer

 

 

0102 90 20

– –  Racerene avlsdyr (42)

fri

p/st

 

– –  Andre varer

 

 

0102 90 91

– – –  Tamkvæg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 99

– – –  Andre varer

fri

p/st

0103

Svin, levende

 

 

0103 10 00

–  Racerene avlsdyr (69)

fri

p/st

 

–  Andre varer

 

 

0103 91

– –  Af vægt under 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  Tamsvin

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Andre varer

fri

p/st

0103 92

– –  Af vægt 50 kg og derover

 

 

 

– – –  Tamsvin

 

 

0103 92 11

– – – –  Søer, som har faret mindst én gang, og som vejer 160 kg eller derover

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Andre varer

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Andre varer

fri

p/st

0104

Får og geder, levende

 

 

0104 10

–  Får

 

 

0104 10 10

– –  Racerene avlsdyr (80)

fri

p/st

 

– –  Andre varer

 

 

0104 10 30

– – –  Lam (dyr et år og derunder)

80,5 €/100 kg/net (56)

p/st

0104 10 80

– – –  Andre varer

80,5 €/100 kg/net (56)

p/st

0104 20

–  Geder

 

 

0104 20 10

– –  Racerene avlsdyr (80)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Andre varer

80,5 €/100 kg/net (56)

p/st

0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende

 

 

 

–  Af vægt 185 g og derunder

 

 

0105 11

– –  Høns af arten Gallus domesticus

 

 

 

– – –  Avls- og formeringshønekyllinger

 

 

0105 11 11

– – – –  Æglægningsracer

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Andre varer

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  Andre varer

 

 

0105 11 91

– – – –  Æglægningsracer

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Andre varer

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Kalkuner

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  Ænder

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  Gæs

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  Perlehøns

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  I andre tilfælde

 

 

0105 94 00

– –  Høns af arten Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Andre varer

 

 

0105 99 10

– – –  Ænder

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Gæs

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Kalkuner

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Perlehøns

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Andre dyr, levende

 

 

 

–  Pattedyr

 

 

0106 11 00

– –  Primater

fri

p/st

0106 12 00

– –  Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)

fri

p/st

0106 13 00

– –  Kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae)

fri

p/st

0106 14

– –  Kaniner og harer

 

 

0106 14 10

– – –  Tamkaniner

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  Andre varer

fri

0106 19 00

– –  Andre varer

fri

0106 20 00

–  Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

fri

p/st

 

–  Fugle

 

 

0106 31 00

– –  Rovfugle

fri

p/st

0106 32 00

– –  Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)

fri

p/st

0106 33 00

– –  Strudse; emuer (Dromaius novaehollandiae)

fri

p/st

0106 39

– –  Andre fugle

 

 

0106 39 10

– – –  Duer

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  Andre fugle

fri

 

–  Insekter

 

 

0106 41 00

– –  Bier

fri

0106 49 00

– –  Andre insekter

fri

0106 90 00

–  Andre levende dyr

fri

KAPITEL 2

KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER

Bestemmelse

1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

de i pos. 0201-0208 og 0210 nævnte produkter, når de er uegnede til menneskeføde

b)

spiselige, ikke-levende insekter (pos. 0410);

c)

tarme, blærer og maver af dyr (pos. 0504) og dyreblod (pos. 0511 eller 3002)

d)

animalsk fedt, bortset fra varer henhørende under pos. 0209 (kapitel 15).

Supplerende bestemmelser

1.

A.

I pos. 0201 og 0202 gælder følgende:

a)

som »hele kroppe af hornkvæg« (underpos. 0201 10 og 0202 10) betragtes hele kroppe af slagtekvæg efter afblødning, udtagelse af organer og afhudning, med eller uden hoved, fødder og andre slagtebiprodukter; fremkommer kroppene uden hoved, skal dette være afskåret fra kroppen i nakkeleddet; fremkommer kroppene uden fødder, skal forfødderne være afskåret mellem Carpus og Metacarpus og bagfødderne mellem Tarsus og Metatarsus; som »krop« betragtes forkroppen med samtlige knogler, begge bove og halsen, men med over 10 ribbenspar

b)

som »halve kroppe af hornkvæg« (underpos. 0201 10 og 0202 10) betragtes de ved symmetrisk midtflækning af kroppen gennem samtlige hals-, bryst-, lænde- og bækkenhvirvler fremkomne varer; som »halv krop« betragtes den forreste del af den halve krop med samtlige knogler, bov og hals, men med over 10 ribben.

c)

som »quartiers compensés« (underpos. 0201 20 20 og 0202 20 10) betragtes varer bestående af:

forfjerding med samtlige knogler, hals og bov, med 10 ribben, og bagfjerding med samtlige knogler, kølle, mørbrad og højreb med 3 ribben

forfjerding med samtlige knogler, hals og bov, med 5 ribben, med slag og bryst, og bagfjerding med samtlige knogler, kølle, mørbrad og højreb med 8 delvis afskårne ribben

Forfjerdinger og bagfjerdinger, som udgør »quartiers compensés«, skal frembydes samhørende og i lige stort antal, og forfjerdingernes samlede vægt skal være den samme som bagfjerdingernes samlede vægt; der kan dog accepteres en forskel i vægt mellem forsendelsens to dele under forudsætning af, at denne forskel ikke overstiger 5 % af den tungeste dels vægt (forfjerdinger eller bagfjerdinger)

d)

som »forfjerdinger, sammenhængende« (underpos. 0201 20 30 og 0202 20 30) betragtes forkroppen med samtlige knogler, begge bove og halsen, med mindst 4 og højst 10 ribbenspar (de første 4 hele, resten eventuelt delvis afskårne), med eller uden slag

e)

som »forfjerdinger, adskilte« (underpos. 0201 20 30 og 0202 20 30) betragtes den forreste del af den halve krop med samtlige knogler, bov og hals, med mindst 4 og højst 10 ribben (de første 4 hele, resten eventuelt delvis afskårne), med eller uden slag

f)

som »bagfjerdinger, sammenhængende« (underpos. 0201 20 50 og 0202 20 50) betragtes bagkroppen med samtlige knogler, begge køller, mørbrad, tyksteg, tyndsteg og højreb, med mindst 3 hele eller delvis afskårne ribbenspar, også uden skank og slag

g)

som »bagfjerdinger, adskilte« (underpos. 0201 20 50 og 0202 20 50) betragtes den bageste del af den halve krop med samtlige knogler, kølle, mørbrad, tyksteg, tyndsteg og højreb, med mindst 3 hele eller delvis afskårne ribben, også uden skank og slag

h)

1.

som udskæringer benævnt »crop« og »chuck and blade« (underpos. 0202 30 50) betragtes rygstykker af forfjerdingen, som fremkommer ved i en forfjerding med mindst 4 og højst 10 ribben at lægge et lige snit efter en linje gennem det første ribbens fæstelse på brystbenet til mellemgulvsbøjningen på det tiende ribben, således at udskæringerne omfatter øverste del af boven

2.

som udskæringer benævnt »brisket« (underpos. 0202 30 50) betragtes bugdelen af forfjerdingen med brystpunkt, midten af brystet og slaget eller en del af slaget.

B.

Produkterne nævnt i afsnit 1 A, litra a) til g), til dette kapitel kan forekomme med eller uden rygsøjle.

C.

Ved bestemmelse af antallet af de hele eller delvis afskårne ribben, der er nævnt i afsnit 1 A, tages kun de hele eller delvis afskårne ribben i betragtning, som hænger sammen med rygsøjlen. Hvis rygsøjlen er blevet fjernet, tages kun de hele eller delvis afskårne ribben, som ellers ville have hængt sammen med rygsøjlen, i betragtning.

2.

A.

I pos. 0203 og 0210 gælder følgende:

a)

som »hele og halve kroppe« (underpos. 0203 11 10 og 0203 21 10) betragtes kroppe af slagtede tamsvin efter afblødning, udtagelse af organer samt fjernelse af børster og klove. Halve kroppe fremkommer ved flækning af hele kroppe gennem samtlige hals-, bryst-, lænde- og bækken- hvirvler og gennem eller langs med brystbenet og symphysis pubica. Hele eller halve kroppe kan frembydes med eller uden hoved, kæbe- og halssnitte, tæer, flomme, nyrer, hale og mellemgulv. Halve kroppe kan frembydes med eller uden rygmarv, hjerne og tunge. Hele og halve kroppe af søer kan frembydes med eller uden yver

b)

som »skinke« (underpos. 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 og 0210 11 31) betragtes den bageste (caudale) del af den halve krop med ben, med eller uden tå, skank, svær eller spæk.

Skinken adskilles fra resten af den halve krop, således at den højst omfatter den sidste lændehvirvel

c)

som »forende« (underpos. 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 og 0210 19 60) betragtes den forreste (craniale) del af den halve krop uden hoved, med eller uden kæbe- og halssnitte, men med ben, med eller uden tå, skank, svær eller spæk.

Forenden adskilles fra resten af den halve krop, således at den højst omfatter femte brysthvirvel.

Den øverste (dorsale) del af forenden, benævnt »nakke«, med eller uden bovblad og dertil hørende muskler betragtes som en del af kammen, når den er adskilt fra den nederste (ventrale) del af forenden ved et snit, der højst foretages tæt under rygsøjlen

d)

som »bov« (underpos. 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 og 0210 11 39) betragtes den nederste del af forenden med ben, også med bovblad og dertil hørende muskler, med eller uden tå, skank, svær eller spæk.

Bovblad og dertil hørende muskler, der foreligger særskilt, henhører også under denne position som en del af boven

e)

som »kam« (underpos. 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 og 0210 19 70) betragtes den øverste del af den halve krop fra den første halshvirvel til halehvirvlerne, med ben, med eller uden bovblad, mørbrad, svær eller spæk.

Kammen adskilles fra den nederste del af den halve krop ved et snit tæt under rygsøjlen

f)

som »brystflæsk« (underpos. 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 og 0210 12 19) betragtes den nederste del af den halve krop mellem skinke og bov, med eller uden ben, men med svær og spæk

g)

som »baconsider« (underpos. 0210 19 10) betragtes halve svinekroppe uden hoved, kæbe- og halssnitte, tæer, hale, flomme, nyrer, mørbrad, bovblad, brystben, rygsøjle, skinkeben og mellemgulv

h)

som »spencers« (underpos. 0210 19 10) betragtes baconsider uden skinke, også udbenet

ij)

som »3/4 sider« (underpos. 0210 19 20) betragtes baconsider uden forende, også udbenet

k)

som »midterstykker« (underpos. 0210 19 20) betragtes baconsider uden skinke og forende, også udbenet.

Positionen omfatter også dele af midterstykker, der indeholder væv af kam og brystflæsk i det hele midterstykkes naturlige forhold.

B.

Stykker af de udskæringer, der er defineret under afsnit 2 A, litra f), henhører kun under de samme positioner, hvis de foreligger med svær og spæk.

Såfremt udskæringer henhørende under underpos. 0210 11 11 og 0210 11 19 samt 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 og 0210 19 60 hidrører fra den baconside, hvorfra de under afsnit 2 A, litra g), nævnte ben allerede er blevet fjernet, skal der være anvendt samme snitføring som defineret under afsnit 2 A, litra b), c) og d); disse udskæringer eller stykker heraf skal i alle tilfælde indeholde ben.

C.

Til underpos. 0206 49 00 og 0210 99 49 henføres især hele eller halve hoveder af tamsvin, med eller uden hjerne, kæber eller tunge, samt dele deraf.

Hovedet adskilles fra resten af den halve krop således:

ved et lige snit parallelt med baghovedet, eller

ved et snit parallelt med baghovedet til øjenniveau og ned til den forreste del af hovedet, således at kæbe- og halssnitte fortsat hænger ved den halve krop.

Kæbe, tryne og ører samt det kød, der hænger ved den bageste del af hovedet, betragtes som stykker af hovedet. Det benfri kød fra forenden (bovsnitte, kæbe- og halssnitte eller sammenhængende kæbe-, hals- og bovsnitte), der foreligger særskilt, henhører dog under underpos. 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 eller 0210 19 81.

D.

I underpos. 0209 10 11 og 0209 10 19 forstås ved »svinespæk« det fedtlag, der findes under sværen og hænger sammen med denne på alle dele af svinet; fedtvævet skal altid veje mere end sværen.

Positionen omfatter også svinespæk, hvorfra sværen er fjernet.

E.

Som »tørret eller røget« i underpos. 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 og 0210 19 60 til 0210 19 89 forstås varer, hvor forholdet vand/protein (kvælstofindhold × 6,25) i kødet er 2,8 eller derunder. Kvælstofindholdet bestemmes i henhold til ISO-metode 937-1978.

3.

A.

I pos. 0204 gælder følgende:

a)

som »hele kroppe« (underpos. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 og 0204 50 51) betragtes hele kroppe af slagtede dyr efter afblødning, udtagelse af organer og afhudning, med eller uden hoved, underben og andre slagtebiprodukter. Fremkommer kroppene uden hoved, skal dette være afskåret fra kroppen i nakkeleddet. Fremkommer kroppene uden underben, skal disse være afskåret mellem Carpus og Metacarpus (carpalleddet) eller mellem Tarsus og Metatarsus (tarsalleddet)

b)

som »halve kroppe« (underpos. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 og 0204 50 51) betragtes de ved symmetrisk midtflækning af kroppen gennem samtlige hals-, bryst-, lænde- og bækkenhvirvler fremkomne varer

c)

som »forsæt (dobbelt forfjerding)« (underpos. 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 og 0204 50 53) betragtes forkroppen, med eller uden slag, med samtlige knogler, begge bove, halsen og tykkammen, skåret vinkelret på rygsøjlen med mindst 5 og højst 7 ribbenspar, hele eller delvis afskårne

d)

som »forfjerdinger« (underpos. 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 og 0204 50 53) betragtes den halve forkrop, med eller uden slag, med samtlige knogler, boven, halsen og tykkammen, skåret vinkelret på rygsøjlen, med mindst 5 og højst 7 ribben, hele eller delvis afskårne

e)

som »kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg)« (underpos. 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 og 0204 50 55) betragtes den resterende del af kroppen efter bortskæring af culotte og forsæt, med eller uden nyrer; nyrestegen skal adskilt fra kammen indeholde mindst 5 lændehvirvler; kammen skal adskilt fra nyrestegen indeholde mindst 5 ribbenspar, hele eller delvis afskårne

f)

som »halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)« (underpos. 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 og 0204 50 55) betragtes den resterende del af den halve krop efter bortskæring af den halve culotte og forfjerdingen, med eller uden nyrer; den halve nyresteg skal adskilt fra den halve kam indeholde mindst 5 lændehvirvler; den halve kam skal adskilt fra den halve nyresteg indeholde mindst 5 ribben, hele eller delvis afskårne

g)

som »culotte (dobbelt kølle)« (underpos. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 og 0204 50 59) betragtes den bageste del af kroppen med samtlige knogler samt køllerne, skåret vinkelret på rygsøjlen ved den sjette lændehvirvel umiddelbart under ilium eller ved fjerde bækkenhvirvel gennem ilium før symfysen

h)

som »halv culotte« (underpos. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 og 0204 50 59) betragtes den bageste del af den halve krop med samtlige knogler samt køllerne, skåret vinkelret på rygsøjlen ved den sjette lændehvirvel umiddelbart under ilium eller ved fjerde bækkenhvirvel gennem ilium før symfysen.

B.

Ved bestemmelse af antallet af de hele eller delvis afskårne ribben, der er nævnt i afsnit 3 A, tages kun de hele eller delvis afskårne ribben i betragtning, som hænger sammen med rygsøjlen.

4.

I pos. 0207 gælder følgende:

a)

som »udskåret, ikke-udbenet fjerkræ« (underpos. 0207 13 20 til 0207 13 60, 0207 14 20 til 0207 14 60, 0207 26 20 til 0207 26 70, 0207 27 20 til 0207 27 70, 0207 44 21 til 0207 44 61, 0207 45 21 til 0207 45 61, 0207 54 21 til 0207 54 61, 0207 55 21 til 0207 55 61 og 0207 60 21 til 0207 60 61) betragtes de i disse positioner nævnte udskæringer med samtlige ben.

Udskåret fjerkræ, som omhandlet i litra a), hvoraf en del af benene er fjernet, henhører under underpos. 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 og 0207 60 81

b)

som »halve« (underpos. 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 og 0207 60 21) betragtes halvdelen af kroppen fremkommet ved et længdesnit langs brystben og rygben

c)

som »kvarte« (underpos. 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 og 0207 60 21) betragtes enkelte lår- eller bryststykker fremkommet ved deling af en halv krop ved tværsnit

d)

som »hele vinger, også uden vingespids« (underpos. 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 og 0207 60 31), betragtes fjerkræudskæringer, der består af overarmsben, spoleben og albueben med omgivende muskulatur. Vingespidsen, herunder håndrodsbenene, kan eventuelt være fjernet. Snittene foretages i leddene

e)

som »bryst« (underpos. 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 og 0207 60 51) betragtes fjerkræudskæringer, der består af brystben med ribbenene fordelt på begge sider med omgivende muskulatur

f)

som »lår« (underpos. 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 og 0207 60 61) betragtes fjerkræudskæringer, der består af lårben, skinneben og lægben med omgivende muskulatur. De to snit skal foretages i leddene

g)

som »underlår og stykker deraf« (underpos. 0207 26 60 og 0207 27 60) betragtes kalkunudskæringer, der består af skinneben og lægben med omgivende muskulatur. De to snit skal foretages i leddene

h)

som »lår og stykker deraf, andre varer« (underpos. 0207 26 70 og 0207 27 70) betragtes kalkunudskæringer, der består af lårben med omgivende muskulatur eller lårben, skinneben og lægben med omgivende muskulatur. De to snit skal foretages i leddene

ij)

som »ande- og gåsepaletots« (underpos. 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 og 0207 55 71) betragtes plukkede og fuldstændigt rensede ænder og gæs, uden hoved og fødder, hvis skelet (brystben, ribben, rygsøjle og krydsben) er taget ud, men som endnu har lårben, skinneben og vingeben.

5.

Den toldsats, der finder anvendelse for blandinger henhørende under dette kapitel, fastsættes således:

a)

når en af bestanddelene udgør mindst 90 % af blandingens vægt, anvendes på den samlede blanding den afgiftssats, der gælder for denne bestanddel

b)

i de øvrige tilfælde er denne sats den afgift, der gælder for den bestanddel, som er belagt med den højeste afgift.

6.

a)

Kød, hverken kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, henføres til kapitel 16, såfremt det er krydret. Ved »krydret kød« forstås kød, hverken kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, tilsat krydderier enten i selve kødet eller på hele overfladen, således at krydderierne kan ses med det blotte øje eller tydeligt kan smages.

b)

Kød, henhørende under pos. 0210, som er tilsat krydderier under fremstillingen, forbliver under denne position, forudsat tilsætningen af krydderier ikke har ændret kødets karakter.

7.

Som »kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage« (underpos. 0210 11 til 0210 93) betragtes kød og spiselige slagtebiprodukter, som er blevet dybtgående og ensartet saltet i alle dele, med et totalt saltindhold på 1,2 vægtprocent og derover, forudsat at det er saltningen, der sikrer langtidsholdbarheden. Som »kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage« (underpos. 0210 99) betragtes kød og spiselige slagtebiprodukter, som er blevet dybtgående og ensartet saltet i alle dele, med et totalt saltindhold på 1,2 vægtprocent og derover.

KN-

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

 

 

0201 10 00

–  Hele og halve kroppe

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (56)

0201 20

–  Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0201 20 20

– –  »Quartiers compensés«

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (56)

0201 20 30

– –  Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (56)

0201 20 50

– –  Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (56)

0201 20 90

– –  Andre varer

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (56)

0201 30 00

–  Udbenet kød

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (56)

0202

Kød af hornkvæg, frosset

 

 

0202 10 00

–  Hele og halve kroppe

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (56)

0202 20

–  Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0202 20 10

– –  »Quartiers compensés«

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (56)

0202 20 30

– –  Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (56)

0202 20 50

– –  Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (56)

0202 20 90

– –  Andre varer

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (56)

0202 30

–  Udbenet kød

 

 

0202 30 10

– –  Forfjerdinger, hele eller opskåret i højst 5 stykker, frosset i en enkelt blok; »quartiers compensés«, frosset i to blokke, den ene bestående af forfjerdingen hel eller opskåret i højst 5 stykker og den anden af bagfjerdingen (uden mørbrad) i ét stykke

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (56)

0202 30 50

– –  Udskæringer benævnt »crop«, »chuck and blade« og »brisket« (90)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (56)

0202 30 90

– –  Andre varer

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (56)

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

 

 

 

–  Fersk eller kølet

 

 

0203 11

– –  Hele og halve kroppe

 

 

0203 11 10

– – –  Af tamsvin

53,6 €/100 kg/net (56)

0203 11 90

– – –  Af andre svin

fri

0203 12

– –  Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

0203 12 11

– – – –  Skinke og stykker deraf

77,8 €/100 kg/net (56)

0203 12 19

– – – –  Bov og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net (56)

0203 12 90

– – –  Af andre svin

fri

0203 19

– –  Andre varer

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

0203 19 11

– – – –  Forende og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net (56)

0203 19 13

– – – –  Kam og stykker deraf

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 19 15

– – – –  Brystflæsk og stykker deraf

46,7 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  Andre varer

 

 

0203 19 55

– – – – –  Udbenet

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 19 59

– – – – –  I andre tilfælde

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 19 90

– – –  Af andre svin

fri

 

–  Frosset

 

 

0203 21

– –  Hele og halve kroppe

 

 

0203 21 10

– – –  Af tamsvin

53,6 €/100 kg/net (56)

0203 21 90

– – –  Af andre svin

fri

0203 22

– –  Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

0203 22 11

– – – –  Skinke og stykker deraf

77,8 €/100 kg/net (56)

0203 22 19

– – – –  Bov og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net (56)

0203 22 90

– – –  Af andre svin

fri

0203 29

– –  Andre varer

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

0203 29 11

– – – –  Forende og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net (56)

0203 29 13

– – – –  Kam og stykker deraf

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 29 15

– – – –  Brystflæsk og stykker deraf

46,7 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  Andre varer

 

 

0203 29 55

– – – – –  Udbenet

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 29 59

– – – – –  I andre tilfælde

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 29 90

– – –  Af andre svin

fri

0204

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

 

 

0204 10 00

–  Hele og halve kroppe af lam, fersk eller kølet

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (56)

 

–  Andet kød af får, fersk eller kølet

 

 

0204 21 00

– –  Hele og halve kroppe

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (56)

0204 22

– –  Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0204 22 10

– – –  Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (56)

0204 22 30

– – –  Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (56)

0204 22 50

– – –  Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (56)

0204 22 90

– – –  Andre varer

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (56)

0204 23 00

– –  Udbenet kød

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (56)

0204 30 00

–  Hele og halve kroppe af lam, frosset

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (56)

 

–  Andet kød af får, frosset

 

 

0204 41 00

– –  Hele og halve kroppe

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (56)

0204 42

– –  Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0204 42 10

– – –  Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (56)

0204 42 30

– – –  Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (56)

0204 42 50

– – –  Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (56)

0204 42 90

– – –  Andre varer

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (56)

0204 43

– –  Udbenet kød

 

 

0204 43 10

– – –  Af lam

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (56)

0204 43 90

– – –  I andre tilfælde

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (56)

0204 50

–  Kød af geder

 

 

 

– –  Fersk eller kølet

 

 

0204 50 11

– – –  Hele og halve kroppe

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (56)

0204 50 13

– – –  Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (56)

0204 50 15

– – –  Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (56)

0204 50 19

– – –  Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (56)

 

– – –  Andre varer

 

 

0204 50 31

– – – –  Ikke udbenet kød

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (56)

0204 50 39

– – – –  Udbenet kød

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (56)

 

– –  Frosset

 

 

0204 50 51

– – –  Hele og halve kroppe

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (56)

0204 50 53

– – –  Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (56)

0204 50 55

– – –  Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (56)

0204 50 59

– – –  Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (56)

 

– – –  Andre varer

 

 

0204 50 71

– – – –  Ikke udbenet kød

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (56)

0204 50 79

– – – –  Udbenet kød

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (56)

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

 

 

0205 00 20

–  Fersk eller kølet

5,1

0205 00 80

–  Frosset

5,1

0206

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

 

 

0206 10

–  Af hornkvæg, fersk eller kølet

 

 

0206 10 10

– –  Til fremstilling af farmaceutiske produkter (23)

fri

 

– –  I andre tilfælde

 

 

0206 10 95

– – –  Nyretap og mellemgulv

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (56)

0206 10 98

– – –  Andre varer

fri

 

–  Af hornkvæg, frosset

 

 

0206 21 00

– –  Tunger

fri

0206 22 00

– –  Lever

fri

0206 29

– –  Andre varer

 

 

0206 29 10

– – –  Til fremstilling af farmaceutiske produkter (23)

fri

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0206 29 91

– – – –  Nyretap og mellemgulv

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (56)

0206 29 99

– – – –  Andre varer

fri

0206 30 00

–  Af svin, fersk eller kølet

fri

 

–  Af svin, frosset

 

 

0206 41 00

– –  Lever

fri

0206 49 00

– –  Andre varer

fri

0206 80

–  Andre varer, ferske eller kølede

 

 

0206 80 10

– –  Til fremstilling af farmaceutiske produkter (23)

fri

 

– –  I andre tilfælde

 

 

0206 80 91

– – –  Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

6,4

0206 80 99

– – –  Varer af får og geder

fri

0206 90

–  Andre varer, frosset

 

 

0206 90 10

– –  Til fremstilling af farmaceutiske produkter (23)

fri

 

– –  I andre tilfælde

 

 

0206 90 91

– – –  Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

6,4

0206 90 99

– – –  Varer af får og geder

fri

0207

Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105

 

 

 

–  Af høns af arten Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

0207 11 10

– – –  Plukkede, uden tarme, med hoved og fødder (såkaldte 83 pct.-høns)

26,2 €/100 kg/net (56)

0207 11 30

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns)

29,9 €/100 kg/net (56)

0207 11 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form

32,5 €/100 kg/net (56)

0207 12

– –  Ikke udskåret, frosset

 

 

0207 12 10

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns)

29,9 €/100 kg/net (56)

0207 12 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form

32,5 €/100 kg/net (56)

0207 13

– –  Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 13 10

– – – –  Udbenet

102,4 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 13 20

– – – – –  Halve og kvarte

35,8 €/100 kg/net (56)

0207 13 30

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net (56)

0207 13 40

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net (56)

0207 13 50

– – – – –  Bryst og stykker deraf

60,2 €/100 kg/net (56)

0207 13 60

– – – – –  Lår og stykker deraf

46,3 €/100 kg/net (56)

0207 13 70

– – – – –  Andre varer

100,8 €/100 kg/net (56)

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 13 91

– – – –  Lever

6,4

0207 13 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 14 10

– – – –  Udbenet

102,4 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 14 20

– – – – –  Halve eller kvarte

35,8 €/100 kg/net (56)

0207 14 30

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net (56)

0207 14 40

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net (56)

0207 14 50

– – – – –  Bryst og stykker deraf

60,2 €/100 kg/net (56)

0207 14 60

– – – – –  Lår og stykker deraf

46,3 €/100 kg/net (56)

0207 14 70

– – – – –  Andre varer

100,8 €/100 kg/net (56)

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 14 91

– – – –  Lever

6,4

0207 14 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

 

–  Af kalkun

 

 

0207 24

– –  Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

0207 24 10

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)

34 €/100 kg/net (56)

0207 24 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i anden form

37,3 €/100 kg/net (56)

0207 25

– –  Ikke udskåret, frosset

 

 

0207 25 10

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)

34 €/100 kg/net (56)

0207 25 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i anden form

37,3 €/100 kg/net (56)

0207 26

– –  Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 26 10

– – – –  Udbenet

85,1 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 26 20

– – – – –  Halve eller kvarte

41 €/100 kg/net (56)

0207 26 30

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net (56)

0207 26 40

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net (56)

0207 26 50

– – – – –  Bryst og stykker deraf

67,9 €/100 kg/net (56)

 

– – – – –  Lår og stykker deraf

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Underlår og stykker deraf

25,5 €/100 kg/net (56)

0207 26 70

– – – – – –  Andre varer

46 €/100 kg/net (56)

0207 26 80

– – – – –  Andre varer

83 €/100 kg/net (56)

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 26 91

– – – –  Lever

6,4

0207 26 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 27 10

– – – –  Udbenet

85,1 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 27 20

– – – – –  Halve eller kvarte

41 €/100 kg/net (56)

0207 27 30

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net (56)

0207 27 40

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net (56)

0207 27 50

– – – – –  Bryst og stykker deraf

67,9 €/100 kg/net (56)

 

– – – – –  Lår og stykker deraf

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Underlår og stykker deraf

25,5 €/100 kg/net (56)

0207 27 70

– – – – – –  Andre varer

46 €/100 kg/net (56)

0207 27 80

– – – – –  Andre varer

83 €/100 kg/net (56)

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 27 91

– – – –  Lever

6,4

0207 27 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

 

–  Af ænder

 

 

0207 41

– –  Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

0207 41 20

– – –  Plukkede, afblødte, ikke åbnede eller uden tarme, med hoved og fødder (såkaldte 85 pct.-ænder)

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i anden form

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  Ikke udskåret, frosset

 

 

0207 42 30

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i anden form

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  Fed lever (»foies gras«), fersk eller kølet

fri

0207 44

– –  Andre varer, fersk eller kølet

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 44 10

– – – –  Udbenet

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 44 21

– – – – –  Halve eller kvarte

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  Bryst og stykker deraf

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  Lår og stykker deraf

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  Andepaletots

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  Andre varer

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 44 91

– – – –  Lever, undtagen fed lever (»foies gras«)

6,4

0207 44 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  Andre varer, frosset

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 45 10

– – – –  Udbenet

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 45 21

– – – – –  Halve eller kvarte

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  Bryst og stykker deraf

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – –  Lår og stykker deraf

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – –  Andepaletots

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – –  Andre varer

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

 

– – – –  Lever

 

 

0207 45 93

– – – – –  Fed lever (»foies gras«)

fri

0207 45 95

– – – – –  Andre varer

6,4

0207 45 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

 

–  Af gæs

 

 

0207 51

– –  Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

0207 51 10

– – –  Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder (såkaldte 82 pct.-gæs)

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– –  Ikke udskåret, frosset

 

 

0207 52 10

– – –  Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder (såkaldte 82 pct.-gæs)

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– –  Fed lever (»foies gras«), fersk eller kølet

fri

0207 54

– –  Andre varer, fersk eller kølet

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 54 10

– – – –  Udbenet

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 54 21

– – – – –  Halve eller kvarte

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – –  Bryst og stykker deraf

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – –  Lår og stykker deraf

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – –  Gåsepaletots

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – –  Andre varer

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 54 91

– – – –  Lever, undtagen fed lever (»foies gras«)

6,4

0207 54 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– –  Andre varer, frosset

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 55 10

– – – –  Udbenet

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 55 21

– – – – –  Halve eller kvarte

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – –  Bryst og stykker deraf

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – –  Lår og stykker deraf

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – –  Gåsepaletots

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – –  Andre varer

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

 

– – – –  Lever

 

 

0207 55 93

– – – – –  Fed lever (»foies gras«)

fri

0207 55 95

– – – – –  Andre varer

6,4

0207 55 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0207 60

–  Af perlehøns

 

 

0207 60 05

– –  Ikke udskåret, fersk, kølet eller frosset

49,3 €/100 kg/net

 

– –  Andre varer, fersk, kølet eller frosset

 

 

 

– – –  Udskårne stykker

 

 

0207 60 10

– – – –  Udbenet

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Ikke udbenet

 

 

0207 60 21

– – – – –  Halve eller kvarte

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – –  Bryst og stykker deraf

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – –  Lår og stykker deraf

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – –  Andre varer

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slagtebiprodukter

 

 

0207 60 91

– – – –  Lever

6,4

0207 60 99

– – – –  Andre varer

18,7 €/100 kg/net

0208

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

 

 

0208 10

–  Af kaniner eller harer

 

 

0208 10 10

– –  Af tamkaniner

6,4

0208 10 90

– –  I andre tilfælde

fri

0208 30 00

–  Af primater

9

0208 40

–  Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); af manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)

 

 

0208 40 10

– –  Kød af hvaler

6,4

0208 40 20

– –  Kød af sæler

6,4

0208 40 80

– –  I andre tilfælde

9

0208 50 00

–  Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

9

0208 60 00

–  Af kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae)

9

0208 90

–  Andre varer

 

 

0208 90 10

– –  Af tamduer

6,4

0208 90 30

– –  Af vildt, undtagen kaniner og harer

fri

0208 90 60

– –  Af rensdyr

9

0208 90 70

– –  Frølår

6,4

0208 90 98

– –  I andre tilfælde

9

0209

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

 

 

0209 10

–  Af svin

 

 

 

– –  Svinespæk

 

 

0209 10 11

– – –  Fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – –  Tørret eller røget

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– –  Andet fedt af svin

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

–  Andre varer

41,5 €/100 kg/net

0210

Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

 

 

 

–  Svinekød

 

 

0210 11

– –  Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

 

– – – –  Saltet eller i saltlage

 

 

0210 11 11

– – – – –  Skinke og stykker deraf

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Bov og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Tørret eller røget

 

 

0210 11 31

– – – – –  Skinke og stykker deraf

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Bov og stykker deraf

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Af andre svin

15,4

0210 12

– –  Brystflæsk og stykker deraf

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

0210 12 11

– – – –  Saltet eller i saltlage

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Tørret eller røget

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Af andre svin

15,4

0210 19

– –  Andre varer

 

 

 

– – –  Af tamsvin

 

 

 

– – – –  Saltet eller i saltlage

 

 

0210 19 10

– – – – –  Baconsider eller spencers

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  3/4 sider eller midterstykker

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Forende og stykker deraf

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Kam og stykker deraf

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Andre varer

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Tørret eller røget

 

 

0210 19 60

– – – – –  Forende og stykker deraf

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Kam og stykker deraf

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Andre varer

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Udbenet

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  I andre tilfælde

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Af andre svin

15,4

0210 20

–  Kød af hornkvæg

 

 

0210 20 10

– –  Ikke udbenet

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Udbenet

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

 

 

0210 91 00

– –  Af primater

15,4

0210 92

– –  Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); af manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)

 

 

0210 92 10

– – –  Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

15,4

 

– – –  I andre tilfælde

 

 

0210 92 91

– – – –  Kød

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – –  Slagtebiprodukter

15,4

0210 92 99

– – – –  Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– –  Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

15,4

0210 99

– –  Andre varer

 

 

 

– – –  Kød

 

 

0210 99 10

– – – –  Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret

6,4

 

– – – –  Kød af får og geder

 

 

0210 99 21

– – – – –  Ikke udbenet

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Udbenet

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  Af rensdyr

15,4

0210 99 39

– – – –  Andre varer

130 €/100 kg/net (56)

 

– – –  Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

– – – –  Af tamsvin

 

 

0210 99 41

– – – – –  Lever

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Andre varer

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Af hornkvæg

 

 

0210 99 51

– – – – –  Nyretap og mellemgulv

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Andre varer

12,8

 

– – – –  I andre tilfælde

 

 

 

– – – – –  Lever af fjerkræ

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Lever af overfedede gæs og ænder (»foies gras«), saltede eller i saltlage

fri

0210 99 79

– – – – – –  Andre varer

6,4

0210 99 85

– – – – –  Andre varer

15,4

0210 99 90

– – –  Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

KAPITEL 3

FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR

Bestemmelser

1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

pattedyr (pos. 0106)

b)

kød af pattedyr henhørende under pos. 0106 (pos. 0208 eller 0210)

c)

fisk (herunder lever, rogn og mælke deraf), krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, døde, uegnede til menneskeføde på grund af deres art eller tilstand (kapitel 5); mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde (pos. 2301)

d)

kaviar og kaviarerstatning fremstillet af fiskerogn (pos. 1604).

2.

Ved »pellets« forstås i dette kapitel produkter, der er agglomereret enten direkte ved sammenpresning eller ved tilsætning af små mængder bindemiddel.

3.

Pos. 0305 til 0308 omfatter ikke mel, pulver og pellets egnet til menneskeføde (pos. 0309).

Supplerende bestemmelser

1.

I forbindelse med underpos. 0305 32 11 og 0305 32 19 betragtes torskefileter (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) med et samlet saltindhold på 12 vægtprocent eller mere, der er egnet til menneskeføde uden yderligere industriel forarbejdning, som saltet fisk.

Frosne torskefileter, som har et samlet saltindhold på mindre end 12 vægtprocent, skal dog tariferes under underpos. 0304 71 10 og 0304 71 90, for så vidt som den endelige konservering beror på frysning.

2.

For så vidt angår de underpositioner, der henvises til i tredje afsnit, omfatter udtrykket »filet« også »loins«, dvs. kødstykker, der stammer fra den øvre, nedre, højre eller venstre side af en fisk, for så vidt som hoved, indvolde, finner (ryg-, gat-, hale-, bug- og brystfinner) og ben (rygben, bug- eller sideben, gælleben eller stigbøjler osv.) er fjernet.

Tariferingen af sådanne varer som filet berøres ikke af, at de skæres i mindre stykker, forudsat at disse kan identificeres som stammende fra filet.

Bestemmelserne i de to første afsnit gælder for følgende fisk:

a)

tunfisk (af slægten Thunnus) under underpos. 0304 49 90 og 0304 87 00

b)

sværdfisk (Xiphias gladius) under underpos. 0304 45 00 og 0304 84 00

c)

marlin, sejlfisk og spydfisk (af familien Istiophoridae) under underpos. 0304 49 90 og 0304 89 90

d)

hajer (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, eller af familierne Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae og Isuridae) under underpos. 0304 47 90 og 0304 88 19.

KN-

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Fisk, levende

 

 

 

–  Akvariefisk

 

 

0301 11 00

– –  Ferskvandsfisk

fri

0301 19 00

– –  Andre akvariefisk

7,5

 

–  Andre fisk, levende

 

 

0301 91

– –  Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  Andre ørreder

12

0301 92

– –  Ål (Anguilla spp.)

 

 

0301 92 10

– – –  Af længde under 12 cm

fri

0301 92 30

– – –  Af længde 12 cm og derover, men under 20 cm

fri

0301 92 90

– – –  Af længde 20 cm og derover

fri

0301 93 00

– –  Karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0301 94

– –  Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

0301 94 10

– – –  Atlantisk tun (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – –  Stillehavstun (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– –  Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Andre fisk

 

 

 

– – –  Ferskvandsfisk

 

 

0301 99 11

– – – –  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0301 99 17

– – – –  Andre ferskvandsfisk

8

0301 99 85

– – –  Andre fisk

16

0302

Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

 

 

 

–  Laksefisk (Salmonidae), undtagen spiseligt fiskeaffald henhørende under underpos. 0302 91 til 0302 99

 

 

0302 11

– –  Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  Af arten Oncorhynchus mykiss, med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1 kg

12

0302 11 80

– – –  Andre ørreder

12

0302 13 00

– –  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– –  Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Andre laksefisk

8

 

–  Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae), undtagen spiseligt fiskeaffald henhørende under underpos. 0302 91 til 0302 99

 

 

0302 21

– –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Rødspætte (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Tunge (Solea spp.)

15

0302 24 00

– –  Pighvar (Psetta maxima)

15

0302 29

– –  Andre fladfisk

 

 

0302 29 10

– – –  Glashvarre (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – –  Andre fladfisk

15

 

–  Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis), undtagen spiseligt fiskeaffald henhørende under underpos. 0302 91 til 0302 99

 

 

0302 31

– –  Hvid tun (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 31 90

– – –  I andre tilfælde

22

0302 32

– –  Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 32 90

– – –  I andre tilfælde

22

0302 33

– –  Bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis)

 

 

0302 33 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 33 90

– – –  I andre tilfælde

22

0302 34

– –  Storøjet tun (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 34 90

– – –  I andre tilfælde

22

0302 35

– –  Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Atlantisk tun (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 11

– – – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 35 19

– – – –  I andre tilfælde

22

 

– – –  Stillehavstun (Thunnus orientalis)

 

 

0302 35 91

– – – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 35 99

– – – –  I andre tilfælde

22

0302 36

– –  Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 36 90

– – –  I andre tilfælde

22

0302 39

– –  Andre tunfisk

 

 

0302 39 20

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 39 80

– – –  I andre tilfælde

22

 

–  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjos (Engraulis spp.), sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinel (Sardinella spp.), brisling (Sprattus sprattus), makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), dværgmakrel (Rastrelliger spp.), kongemakrel (Scomberomorus spp.), hestemakrel (Trachurus spp., Caranx spp., Decapterus spp.), sergentfisk (Rachycentron canadum), smørfisk (Pampus spp.), stillehavsmakrelgedde (Cololabis saira), lodde (Mallotus villosus), sværdfisk (Xiphias gladius), lille thunnin (Euthynnus affinis), bonit (Sarda spp.), merliner, sejlfisk og spydfisk (Istiophoridae) undtagen spiseligt fiskeaffald henhørende under underpos. 0302 91 til 0302 99

 

 

0302 41 00

– –  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (108)

0302 42 00

– –  Ansjos (Engraulis spp.)

15

0302 43

– –  Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinel (Sardinella spp.) og brisling (Sprattus sprattus)

 

 

0302 43 10

– – –  Sardin af arten Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – –  Sardin af slægten Sardinops; sardinel (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – –  Brisling (Sprattus sprattus)

 (115)

0302 44 00

– –  Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (121)

0302 45

– –  Hestemakrel (Trachurus spp.)

 

 

0302 45 10

– – –  Almindelig hestemakrel (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – –  Chilensk hestemakrel (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – –  Andre hestemakrel

15

0302 46 00

– –  Sergentfisk (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– –  Sværdfisk (Xiphias gladius)

15

0302 49

– –  Andre fisk

 

 

 

– – –  Lille thunnin (Euthynnus affinis)

 

 

0302 49 11

– – – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 49 19

– – – –  I andre tilfælde

22

0302 49 90

– – –  Andre fisk

15

 

–  Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, undtagen spiseligt fiskeaffald henhørende under underpos. 0302 91 til 0302 99

 

 

0302 51

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0302 51 10

– – –  Af arten Gadus morhua

12

0302 51 90

– – –  Andre torskefisk

12

0302 52 00

– –  Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– –  Sej (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– –  Kulmule (Merluccius spp.) og skægbrosme (Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Kulmule (af slægten Merluccius)

 

 

0302 54 11

– – – –  Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – –  Sydlig kulmule (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – –  I andre tilfælde

15 (56)

0302 54 90

– – –  Skægbrosme (af slægten Urophycis)

15

0302 55 00

– –  Alaskasej (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– –  Blåhvilling (Micromesistius poutassou) og sydlig sortmund (Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– –  Andre fisk

 

 

0302 59 10

– – –  Polartorsk (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – –  Hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – –  Lubbe (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – –  Lange (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – –  Andre fisk

15

 

–  Tilapia (Oreochromis spp.), hajmalle (Pangasius spp.),malle (Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa spp.) undtagen spiseligt fiskeaffald henhørende under underpos. 0302 91 til 0302 99

 

 

0302 71 00

– –  Tilapia (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– –  Hajmalle (Pangasius spp.), malle (Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– –  Karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0302 74 00

– –  Ål (Anguilla-arter)

fri

0302 79 00

– –  Andre fisk

8

 

–  Andre fisk, undtagen spiseligt fiskeaffald henhørende under underpos. 0302 91 til 0302 99

 

 

0302 81

– –  Pighaj og andre hajer

 

 

0302 81 15

– – –  Pighaj (Squalus acanthias) og rødhaj (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – –  Sildehaj (Lamna nasus)

8

0302 81 40

– – –  Blåhaj (Prionace glauca)

8

0302 81 80

– – –  Andre hajer

8

0302 82 00

– –  Rokker (Rajidae)

15

0302 83 00

– –  Isfisk (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– –  Havbars (Dicentrarchus spp.)

 

 

0302 84 10

– – –  Havbars (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – –  Anden havbars

15

0302 85

– –  Havrude (Sparidae)

 

 

0302 85 10

– – –  Blankesten (Dentex dentex og Pagellus spp.)

15

0302 85 30

– – –  Guldbrasen (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – –  Anden havrude

15

0302 89

– –  Andre fisk

 

 

0302 89 10

– – –  Ferskvandsfisk

8

 

– – –  Andre fisk

 

 

 

– – – –  Fisk af slægten Euthynnus, undtagen lille thunnin (Euthynnus affinis) omfattet af underpos. 0302 49

 

 

0302 89 21

– – – – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 89 29

– – – – –  I andre tilfælde

22

 

– – – –  Rødfisk (Sebastes spp.)

 

 

0302 89 31

– – – – –  Af arten Sebastes marinus

7,5

0302 89 39

– – – – –  Anden rødfisk

7,5

0302 89 40

– – – –  Havbrasen (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – –  Havtaske (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – –  Rosa kingklip (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – –  Andre fisk

15

 

–  Lever, rogn, mælke, fiskefinner, - hoveder, -haler, svømmeblærer og andet spiseligt fiskeaffald

 

 

0302 91 00

– –  Lever, rogn og mælke

10

0302 92 00

– –  Hajfinner

8

0302 99 00

– –  Andre varer

10

0303

Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

 

 

 

–  Laksefisk (Salmonidae), undtagen spiseligt fiskeaffald henhørende under underpos. 0303 91 til 0303 99

 

 

0303 11 00

– –  Sockeyelaks (rødlaks) (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– –  Andre stillehavslaks (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– –  Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0303 14

– –  Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 14 10

– – –  Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – –  Af arten Oncorhynchus mykiss, med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1 kg

12

0303 14 90

– – –  Andre ørreder

12

0303 19 00

– –  Andre laksefisk

(56)

 

–  Tilapia (Oreochromis spp.), hajmalle (Pangasius spp.), malle (Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa spp.) undtagen spiseligt fiskeaffald henhørende under underpos. 0303 91 til 0303 99

 

 

0303 23 00

– –  Tilapia (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– –  Hajmalle (Pangasius spp.) og malle (Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– –  Karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0303 26 00

– –  Ål (Anguilla spp.)

fri

0303 29 00

– –  Andre fisk

8

 

–  Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae), undtagen spiseligt fiskeaffald henhørende under underpos. 0303 91 til 0303 99

 

 

0303 31

– –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Rødspætte (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Tunge (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– –  Pighvar (Psetta maxima)

15

0303 39

– –  Andre fladfisk

 

 

0303 39 10

– – –  Skrubbe (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Fisk af arten Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – –  Fisk af arterne Pelotreis flavilatus og Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – –  Andre fladfisk

15

 

–  Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis), undtagen spiseligt fiskeaffald henhørende under underpos. 0303 91 til 0303 99

 

 

0303 41

– –  Hvid tun (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 41 90

– – –  I andre tilfælde

22

0303 42

– –  Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

 

 

0303 42 20

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

20 (99) (56)

0303 42 90

– – –  I andre tilfælde

22

0303 43

– –  Bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis)

 

 

0303 43 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 43 90

– – –  I andre tilfælde

22

0303 44

– –  Storøjet tun (Thunnus obesus)

 

 

0303 44 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 44 90

– – –  I andre tilfælde

22

0303 45

– –  Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Atlantisk tun (Thunnus thynnus)

 

 

0303 45 12

– – – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 45 18

– – – –  I andre tilfælde

22

 

– – –  Stillehavstun (Thunnus orientalis)

 

 

0303 45 91

– – – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 45 99

– – – –  I andre tilfælde

22

0303 46

– –  Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

 

 

0303 46 10

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 46 90

– – –  I andre tilfælde

22

0303 49

– –  Andre tunfisk

 

 

0303 49 20

– – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 49 85

– – –  I andre tilfælde

22

 

–  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjos (Engraulis spp.), sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinel (Sardinella spp.), brisling (Sprattus sprattus), makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), dværgmakrel (Rastrelliger spp.), kongemakrel (Scomberomorus spp.), hestemakrel (Trachurus spp., Caranx spp., Decapterus spp.), sergentfisk (Rachycentron canadum), smørfisk (Pampus spp.), stillehavsmakrelgedde (Cololabis saira), lodde (Mallotus villosus), sværdfisk (Xiphias gladius), lille thunnin (Euthynnus affinis), bonit (Sarda spp.), merliner, sejlfisk og spydfisk (Istiophoridae) undtagen spiseligt fiskeaffald henhørende under underpos. 0303 91 til 0303 99

 

 

0303 51 00

– –  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (108)

0303 53

– –  Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinel (Sardinella spp.), brisling (Sprattus sprattus)

 

 

0303 53 10

– – –  Sardin af arten Sardina pilchardus

23

0303 53 30

– – –  Sardin af slægten Sardinops; sardinel (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – –  Brisling (Sprattus sprattus)

 (115)

0303 54

– –  Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 54 10

– – –  Af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus

 (121)

0303 54 90

– – –  Af arten Scomber australasicus

15

0303 55

– –  Hestemakrel (Trachurus spp.)

 

 

0303 55 10

– – –  Almindelig hestemakrel (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – –  Chilensk hestemakrel (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – –  Anden hestemakrel

15

0303 56 00

– –  Sergentfisk (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– –  Sværdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0303 59

– –  Andre fisk

 

 

0303 59 10

– – –  Ansjos (Engraulis spp.)

15

 

– – –  Lille thunnin (Euthynnus affinis)

 

 

0303 59 21

– – – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 59 29

– – – –  I andre tilfælde

22

0303 59 90

– – –  Andre fisk

15

 

–  Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, undtagen spiseligt fiskeaffald henhørende under underpos. 0303 91 til 0303 99

 

 

0303 63

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 63 10

– – –  Af arten Gadus morhua

12

0303 63 30

– – –  Af arten Gadus ogac

12

0303 63 90

– – –  Af arten Gadus macrocephalus

12

0303 64 00

– –  Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– –  Sej (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– –  Kulmule (Merluccius spp.) og skægbrosme (Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Kulmule (af slægten Merluccius)

 

 

0303 66 11

– – – –  Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – –  Sydvestatlantisk kulmule (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – –  Sydlig kulmule (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – –  Anden kulmule

15 (56)

0303 66 90

– – –  Skægbrosme (af slægten Urophycis)

15

0303 67 00

– –  Alaskasej (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– –  Blåhvilling (Micromesistius poutassou) og sydlig sortmund (Micromesistius australis)

 

 

0303 68 10

– – –  Blåhvilling (Micromesistius poutassou)

7,5

0303 68 90

– – –  Sydlig sortmund (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– –  Andre fisk

 

 

0303 69 10

– – –  Polartorsk (Boreogadus saida)

12

0303 69 30

– – –  Hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – –  Lubbe (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – –  Newzealandsk langhale (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – –  Lange (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – –  Andre fisk

15

 

–  Andre fisk, undtagen spiseligt fiskeaffald henhørende under underpos. 0303 91 til 0303 99

 

 

0303 81

– –  Pighaj og andre hajer

 

 

0303 81 15

– – –  Pighaj (Squalus acanthias) og rødhaj (Scyliorhinus spp.)

6

0303 81 30

– – –  Sildehaj (Lamna nasus)

8

0303 81 40

– – –  Blåhaj (Prionace glauca)

8

0303 81 90

– – –  Andre hajer

8

0303 82 00

– –  Rokker (Rajidae)

15

0303 83 00

– –  Isfisk (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– –  Havbars (Dicentrarchus spp.)

 

 

0303 84 10

– – –  Havbars (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – –  Andre havbars

15

0303 89

– –  Andre fisk

 

 

0303 89 10

– – –  Ferskvandsfisk

8

 

– – –  Andre fisk

 

 

 

– – – –  Fisk af slægten Euthynnus, undtagen lille thunnin (Euthynnus affinis) omfattet af underpos. 0303 59

 

 

0303 89 21

– – – – –  Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 89 29

– – – – –  I andre tilfælde

22

 

– – – –  Rødfisk (Sebastes spp.)

 

 

0303 89 31

– – – – –  Af arten Sebastes marinus

7,5

0303 89 39

– – – – –  Andre rødfisk

7,5

0303 89 40

– – – –  Fisk af arten Orcynopsis unicolor (ustribet pelamide)

 (126)

0303 89 50

– – – –  Blankesten (Dentex dentex og Pagellus spp.)

15

0303 89 55

– – – –  Guldbrasen (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – –  Havbrasen (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – –  Havtaske (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – –  Rosa kingklip (Genypterus blacodes)

7,5

0303 89 90

– – – –  Andre fisk

15

 

–  Lever, rogn, mælke, fiskefinner, -hoveder, -haler, svømmeblærer og andet spiseligt fiskeaffald

 

 

0303 91

– –  Lever, rogn og mælke

 

 

0303 91 10

– – –  Rogn og mælke, bestemt til fremstilling af desoxyribonucleinsyre eller protaminsulfat (23)

fri

0303 91 90

– – –  Andre varer

10

0303 92 00

– –  Hajfinner

8

0303 99 00

– –  Andre varer

10

0304

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset

 

 

 

–  Fersk eller kølet filet af tilapia (Oreochromis spp.), hajmalle (Pangasius spp.),malle (Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa spp.)

 

 

0304 31 00

– –  Tilapia (Oreochromis spp.)

9

0304 32 00

– –  Hajmalle (Pangasius spp.) og malle (Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 33 00

– –  Nilaborre (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– –  Andre fisk

9

 

–  Filet, fersk eller kølet, af andre fisk

 

 

0304 41 00

– –  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0304 42

– –  Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 42 10

– – –  Af arten Oncorhynchus mykiss af vægt pr. stk. over 400 g

12

0304 42 50

– – –  Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 42 90

– – –  Andre ørreder

12

0304 43 00

– –  Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae)

18

0304 44

– –  Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae

 

 

0304 44 10

– – –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og polartorsk (Boreogadus saida)

18

0304 44 30

– – –  Sej (Pollachius virens)

18

0304 44 90

– – –  Andre fisk

18

0304 45 00

– –  Sværdfisk (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– –  Isfisk (Dissostichus spp.)

18

0304 47

– –  Pighaj og andre hajer

 

 

0304 47 10

– – –  Pighaj (Squalus acanthias) og rødhaj (Scyliorhinus spp.)

18

0304 47 20

– – –  Sildehaj (Lamna nasus)

18

0304 47 30

– – –  Blåhaj (Prionace glauca)

18

0304 47 90

– – –  Andre hajer

18

0304 48 00

– –  Rokker (Rajidae)

18

0304 49

– –  Andre fisk

 

 

0304 49 10

– – –  Ferskvandsfisk

9

 

– – –  Andre fisk

 

 

0304 49 50

– – – –  Rødfisk (Sebastes spp.)

18

0304 49 90

– – – –  Andre fisk

18

 

–  Andre varer, fersk eller kølet

 

 

0304 51 00

– –  Tilapia (Oreochromis spp.), hajmalle (Pangasius spp.), malle (Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa spp.)

8

0304 52 00

– –  Laksefisk (Salmonidae)

8

0304 53 00

– –  Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae

15

0304 54 00

– –  Sværdfisk (Xiphias gladius)

15

0304 55 00

– –  Isfisk (Dissostichus spp.)

15

0304 56

– –  Pighaj og andre hajer

 

 

0304 56 10

– – –  Pighaj (Squalus acanthias) og rødhaj (Scyliorhinus spp.)

15

0304 56 20

– – –  Sildehaj (Lamna nasus)

15

0304 56 30

– – –  Blåhaj (Prionace glauca)

15

0304 56 90

– – –  Andre hajer

15

0304 57 00

– –  Rokker (Rajidae)

15

0304 59

– –  Andre fisk

 

 

0304 59 10

– – –  Ferskvandsfisk

8

 

– – –  Andre fisk

 

 

0304 59 50

– – – –  Sildelapper

 (108)

0304 59 90

– – – –  Andre varer

15 (56)

 

–  Frosset filet af tilapia (Oreochromis spp.), hajmalle (Pangasius spp.), malle (Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa spp.)

 

 

0304 61 00

– –  Tilapia (Oreochromis spp.)

9

0304 62 00

– –  Hajmalle (Pangasius spp.), malle (Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 63 00

– –  Nilaborre (Lates niloticus)

9

0304 69 00

– –  Andre fisk

9

 

–  Filet, frosset, af fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae

 

 

0304 71

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0304 71 10

– – –  Torsk af arten Gadus macrocephalus

7,5

0304 71 90

– – –  Andre torsk

7,5

0304 72 00

– –  Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 73 00

– –  Sej (Pollachius virens)

7,5

0304 74

– –  Kulmule (Merluccius spp.) og skægbrosme (Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Kulmule (af slægten Merluccius)

 

 

0304 74 11

– – – –  Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

7,5