EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2074

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/2074 af 25. november 2021 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2370 til støtte for Haagadfærdskodeksen og ikkespredning af ballistiske missiler inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

ST/13277/2021/INIT

OJ L 421, 26.11.2021, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2074/oj

26.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 421/70


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2021/2074

af 25. november 2021

om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2370 til støtte for Haagadfærdskodeksen og ikkespredning af ballistiske missiler inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 31, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. december 2017 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2017/2370 (1), hvorved det overdrog den tekniske gennemførelse af visse projekter til Fondation pour la recherche stratégique (FRS).

(2)

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i afgørelse (FUSP) 2017/2370 blev en tilskudsaftale med FRS undertegnet den 21. december 2017. Tilskudssaftalen skulle udløbe den 21. december 2020.

(3)

Den 26. maj 2020 anmodede FRS om en forlængelse af gennemførelsesperioden for afgørelse (FUSP) 2017/2370 indtil den 20. december 2021. Den ønskede forlængelse skyldtes covid-19-pandemien, navnlig udsættelsen af en række af de aktiviteter, der er omhandlet i nævnte afgørelses artikel 1, og tilbageholdenheden hos de nationale myndigheder i de berørte lande med hensyn til at drøfte tilrettelæggelsen af sådanne aktiviteter i lyset af usikkerheden som følge af nævnte pandemi.

(4)

Den 20. juli 2020 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2020/1066 (2), som ændrede afgørelse (FUSP) 2017/2370 således, at dens udløbsdato blev forlænget indtil den 20. december 2021.

(5)

FRS anmodede den 27. september 2021 om en yderligere forlængelse af afgørelse (FUSP) 2017/2370 i lyset af den fortsatte indvirkning, som situationen med covid-19-pandemien og de dermed forbundne rejserestriktioner har på FRS' planlagte aktiviteter, og anmodede om en yderligere forlængelse på 13 måneder indtil den 21. januar 2023.

(6)

Fortsættelsen af aktiviteterne omhandlet i artikel 1 i afgørelse (FUSP) 2017/2370 har ingen indvirkning med hensyn til finansielle ressourcer indtil den 21. januar 2023.

(7)

Afgørelse (FUSP) 2017/2370 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse (FUSP) 2017/2370 affattes artikel 5, stk. 2, således:

»2.   Denne afgørelse udløber den 21. januar 2023.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. november 2021.

På Rådets vegne

Z. POČIVALŠEK

Formand


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2370 af 18. december 2017 til støtte for Haagadfærdskodeksen og ikkespredning af ballistiske missiler inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 337 af 19.12.2017, s. 28).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1066 af 20. juli 2020 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2370 til støtte for Haagadfærdskodeksen og ikkespredning af ballistiske missiler inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 234I af 21.7.2020, s. 1).


Top