EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1278

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/1278 af 30. juli 2021 om ændring af afgørelse (FUSP) 2019/1720 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Nicaragua

ST/11024/2021/INIT

OJ L 277I , 2.8.2021, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1278/oj

2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 277/24


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2021/1278

af 30. juli 2021

om ændring af afgørelse (FUSP) 2019/1720 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Nicaragua

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 14. oktober 2019 afgørelse (FUSP) 2019/1720 (1) om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Nicaragua.

(2)

Den 10. juni 2021 udsendte Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) en erklæring på Unionens vegne, hvori han fordømte de nicaraguanske myndigheders handlinger over for oppositionspartier, medierne, journalister og andre mediefolk, menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundet, herunder gennem systematisk tilbageholdelse og anholdelse af potentielle præsidentkandidater og oppositionsledere. Den højtstående repræsentant meddelte, at Unionen er parat til at bruge alle instrumenter på baggrund af situationen i Nicaragua, herunder indførelse af supplerende restriktive foranstaltninger.

(3)

I betragtning af den fortsat alvorlige situation i Nicaragua bør otte personer medtages på listen over de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilaget til afgørelse (FUSP) 2019/1720.

(4)

Bilaget til afgørelse (FUSP) 2019/1720 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse (FUSP) 2019/1720 ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2021.

På Rådets vegne

G. DOVŽAN

Formand


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1720 af 14. oktober 2019 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Nicaragua (EUT L 262 af 15.10.2019, s. 58).


BILAG

Følgende personer tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer i bilaget til afgørelse (FUSP) 2019/1720:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse

»7.

Rosario María MURILLO ZAMBRANA

Alias: Rosario María MURILLO DE ORTEGA

Stilling(er): Republikken Nicaraguas vicepræsident (2017-), gift med præsident Daniel Ortega

Født: 22. juni 1951

Fødested: Managua, Nicaragua

Køn: kvinde

Nationalitet: nicaraguansk

Pasnummer: A00000106 (Nicaragua)

Nicaraguas vicepræsident, førstedame i Nicaragua og leder af ungsandinisterne. Ifølge præsident Daniel Ortega deler Rosario María Murillo Zambrana halvdelen af magten med ham. Hun spillede en afgørende rolle med hensyn til at tilskynde til og retfærdiggøre undertrykkelsen af oppositionens demonstrationer under ledelse af det nicaraguanske nationale politi i 2018. I juni 2021 truede hun offentligt den nicaraguanske opposition og miskrediterede uafhængige journalister.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition og for undergravning af demokratiet i Nicaragua.

2.8.2021

8.

Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS

Stilling(er): Formand for Republikken Nicaraguas nationalforsamling (januar 2017-)

Født: 11. oktober 1954

Fødested: Managua, Nicaragua

Køn: mand

Nationalitet: nicaraguansk

Formand for Nicaraguas nationalforsamling siden januar 2017 og medlem af den nationale ledelse af Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) siden 1996. I sin stilling som formand for Nicaraguas nationalforsamling er han ansvarlig for at fremme vedtagelsen af flere undertrykkende retsakter, herunder en amnestilov, der udelukker enhver efterforskning af gerningsmændene til de massive krænkelser af menneskerettighederne i 2018, og love, der undergraver friheden og den demokratiske proces i Nicaragua.

Han er dermed ansvarlig for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition samt for alvorlig undergravning af demokratiet og retsstaten i Nicaragua.

2.8.2021

9.

Juan Antonio VALLE VALLE

Stilling(er): Leder af det nicaraguanske nationale politi

Rang: General-/seniorkommissær

Født: 4. maj 1963

Fødested: Matagalpa, Nicaragua

Køn: mand

Nationalitet: nicaraguansk

Som leder med rang af seniorkommissær (anden højeste rang) i det nicaraguanske nationale politi (NNP) og med en ledende stilling i Managua er Juan Antonio Valle ansvarlig for gentagne tilfælde af politibrutalitet og overdreven magtanvendelse, der har ført til hundredvis af civiles død, for vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser, for krænkelser af ytringsfriheden og for forhindring af demonstrationer mod regeringen.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua.

2.8.2021

10.

Ana Julia GUIDO OCHOA

Alias: Ana Julia GUIDO DE ROMERO

Stilling(er): Republikken Nicaraguas statsadvokat

Født: 16. februar 1959

Fødested: Matagalpa, Nicaragua

Køn: kvinde

Nationalitet: nicaraguansk

I sin stilling som statsadvokat, det højeste civile embede i anklagemyndigheden, er Ana Julia Guido Ochoa, som er loyal over for Ortegaregimet, ansvarlig for den politisk motiverede forfølgelse af utallige demonstranter og medlemmer af den politiske opposition. Hun har oprettet en specialenhed, der har udarbejdet beskyldninger mod demonstranter og rejst tiltale mod dem. Hun er desuden ansvarlig for at udelukke oppositionens hovedkandidat til parlamentsvalget fra at udøve et offentligt embede.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition og for undergravning af demokratiet og retsstaten i Nicaragua.

2.8.2021

11.

Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

Stilling(er): Politichef i Leon, generalkommissær i det nationale politi

Født: 21. marts 1960

Køn: mand

Nationalitet: nicaraguansk

I sin stilling som politichef i Leon siden den 23. august 2018 er Fidel de Jesús Domínguez Álvarez ansvarlig for utallige alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, navnlig vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser, herunder kidnapning af medlemmer af en politisk modstanders familie, overdreven magtanvendelse og krænkelser af ytringsfriheden og mediefriheden.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

2.8.2021

12.

Alba Luz RAMOS VANEGAS

Stilling(er): Præsident for Republikken Nicaraguas højesteret

Født: 3. juni 1949

Køn: kvinde

Nationalitet: nicaraguansk

Pasnummer: A0009864 (Nicaragua)

I sin stilling som præsident for Nicaraguas højesteret er hun ansvarlig for instrumentalisering af retsvæsenet til fordel for Ortegaregimets interesser gennem selektiv kriminalisering af oppositionsaktiviteter, opretholdelse af mønstret for krænkelser af retten til retfærdig rettergang, vilkårlige anholdelser og udelukkelse af politiske partier og oppositionskandidater.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition og for alvorlig undergravning af retsstaten i Nicaragua.

2.8.2021

13.

Juan Carlos ORTEGA MURILLO

Stilling(er): Direktør for Canal 8 og Difuso Comunicaciones. Leder af sandinistbevægelsen af 4. maj,

søn af Republikken Nicaraguas præsident og vicepræsident Født: 17. oktober 1982

Nationalitet: nicaraguansk

Søn af præsident Daniel Ortega og førstedame og vicepræsident Rosario Murillo. Direktør for Canal 8, som er en af de største propaganda-TV-stationer, og leder af sandinistbevægelsen af 4. maj. Han har i sin stilling bidraget til at begrænse ytrings- og mediefriheden. Han har offentligt truet nicaraguanske forretningsfolk, der er imod Ortegaregimet. Han er dermed ansvarlig for undergravning af demokratiet og undertrykkelse af civilsamfundet i Nicaragua. Fordi han er søn af vicepræsident Rosario Murillo, er han tilknyttet personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelse af civilsamfundet i Nicaragua.

2.8.2021

14.

Bayardo ARCE CASTAÑO

Stilling(er): Økonomisk rådgiver for Republikken Nicaraguas præsident

Født: 21.marts 1950

Køn: mand

Nationalitet: nicaraguansk

Bayardo Arce Castaño har i sin stilling som økonomisk rådgiver for præsident Daniel Ortega betydelig indflydelse på Ortegaregimets politikker. Han er derfor tilknyttet personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Nicaragua.

Han har støttet udarbejdelsen af lovgivning, som forhindrer oppositionskandidater i at deltage i valg. Han er dermed ansvarlig for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua.

2.8.2021«


Top