EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0595

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/595 af 12. april 2021 om ændring af afgørelse 2011/235/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran

ST/6739/2021/INIT

OJ L 125, 13.4.2021, p. 58–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/595/oj

13.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 125/58


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2021/595

af 12. april 2021

om ændring af afgørelse 2011/235/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 12. april 2011 afgørelse 2011/235/FUSP (1).

(2)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2011/235/FUSP vurderer Rådet, at de restriktive foranstaltninger, der er fastsat deri, bør forlænges indtil den 13. april 2022.

(3)

En person, der er opført i bilaget til afgørelse 2011/235/FUSP, er afgået ved døden, og hans oplysninger bør udgå af nævnte bilag. Rådet har også besluttet, at oplysningerne vedrørende 34 personer og en enhed i bilaget til afgørelse 2011/235/FUSP bør ajourføres.

(4)

Afgørelse 2011/235/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2011/235/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»2.   Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 13. april 2022. Den gennemgås løbende. Den forlænges eller ændres, alt efter hvad der er relevant, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.«

2)

Bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. april 2021.

På Rådets vegne

A.P. ZACARIAS

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2011/235/FUSP af 12. april 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran (EUT L 100 af 14.4.2011, s. 51).


BILAG

I bilaget til afgørelse 2011/235/FUSP (»Liste over de personer og enheder, der er omhandlet i artikel 1 og 2«) foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 16 (vedrørende HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI) i listen med overskriften »Personer« udgår.

2)

Oplysningerne om følgende 34 personer og følgende enhed affattes således:

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Fødested: Teheran (Iran)

Fødselsdato: 1961

Køn: mand

Tidligere seniorrådgiver vedrørende sikkerhedsanliggender for chefen for de væbnede styrkers generalstab. Chef for Irans nationale politi fra 2005 indtil begyndelsen af 2015. Også chef for det iranske IT-politi (opført på listen) fra januar 2011 indtil begyndelsen af 2015. Styrker under hans ledelse har gennemført brutale angreb mod fredelige protester og et voldeligt natligt angreb på sovesalene på Teheran Universitet den 15. juni 2009. Tidligere chef for Irans hovedkvarter til støtte for det yemenitiske folk.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

Køn: mand

Titel: brigadegeneral

Tidligere chef for Kadetskolen Imam Hossein (2018-juni 2020). Tidligere næstkommanderende i Basij (2009-2018), leder af IRGC's Seyyed al-Shohada-korps, provinsen Teheran (indtil februar 2010). Seyyed al-Shohada-korpset sørger for sikkerheden i provinsen Teheran og spillede en nøglerolle i den brutale undertrykkelse af demonstranter i 2009.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Køn: mand

Medlem af lærerstaben ved Imam Hossein-universitetet Revolutionens Vogtere. Tidligere leder af hærkommando- og generalstabsakademiet (DAFOOS). Tidligere leder af IRGC's Seyyed al-Shohada-korps, provinsen Teheran. Seyyed al-Shohada-korpset spillede en nøglerolle i organiseringen af undertrykkelsen af protesterne i 2009.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Køn: mand

Leder af hovedkvarteret for bymæssig orden siden 2014. Tidligere leder af Teherans katastrofeberedskabsorganisation (2010-2013). Som leder af Teherans politi indtil januar 2010 var han ansvarlig for voldelige politiangreb mod demonstranter og studerende. Som øverstbefalende for de retshåndhævende styrker i Teheran og omegn var han den højest rangerende blandt de anklagede i sagen om overgreb i Kahrizakfængslet i december 2009.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Fødested: Najafabad (Iran)

Fødselsdato: 3.12.1950

Køn: mand

Medlem af Ekspertrådet og repræsentant for den øverste leder i Markaziprovinsen (»Centralprovinsen«) og chef for den højeste forvaltningsdomstol. Offentlig anklager i Iran indtil september 2009 og tidligere efterretningsminister under præsident Khatami. Som offentlig anklager i Iran gav han ordre til og førte tilsyn med skueprocesserne efter de første demonstrationer efter valget, hvor de anklagede blev nægtet deres rettigheder og adgang til advokatbistand.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Fødested: Yazd (Iran)

Fødselsdato: 1953

Køn: mand

Rådgiver for den øverste disciplinærdomstol for dommere siden den 29. april 2019. Tidligere offentlig anklager i Teheran (august 2009-april 2019). Dolatabadis kontor rejste tiltale mod en lang række demonstranter, herunder personer, som deltog i ashurademonstrationerne i december 2009. Han beordrede lukningen af Karroubis kontor i september 2009 og anholdelse af adskillige reformpolitikere, og han nedlagde forbud mod to reformpartier i juni 2010. Hans kontor anklagede demonstranter for »muharaba«, dvs. »fjendskab mod Gud«, hvilket er forbundet med dødsstraf, og nægtede personer, der stod til dødsstraf, en retfærdig rettergang. Hans kontor slog også ned på og anholdt reformtilhængere, menneskerettighedsaktivister og mediefolk som led i en bred indsats mod den politiske opposition.

I oktober 2018 meddelte han medierne, at fire tilbageholdte iranske miljøaktivister skulle anklages for at »så korruption på jorden«, en anklage, der medfører dødsstraf.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Fødested: Ejiyeh (Iran)

Fødselsdato: ca. 1956

Køn: mand

Medlem af Mæglernes Råd. Offentlig anklager i Iran fra september 2009 til 2014. Tidligere stedfortrædende leder af og talsperson for retsvæsenet. Tidligere efterretningsminister under valget i 2009. Mens han var efterretningsminister under valget i 2009, var efterretningsagenter under hans ledelse ansvarlige for fængsling, tortur og fremtvingelse af falske tilståelser under pres fra hundreder af aktivister, journalister, dissidenter og reformpolitikere. Desuden blev politikere tvunget til at fremsætte falske tilståelser under uudholdelige forhør, som omfattede tortur, overgreb, afpresning og trusler mod familiemedlemmer.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Fødested: Meybod, Yazd (Iran)

Fødselsdato: 1967

Køn: mand

Leder af velfærdssystemet fra 2011 til 2013. Offentlig anklager i Teheran indtil august 2009. Som offentlig anklager i Teheran udstedte han en stående ordre, der blev brugt til at fængsle hundreder af aktivister, journalister og studerende. I januar 2010 blev han efter en parlamentarisk undersøgelse holdt direkte ansvarlig for at fængsle tre fanger, som efterfølgende døde under tilbageholdelsen. Han blev suspenderet fra embedet i august 2010, efter at det iranske retsvæsen havde undersøgt hans rolle i, at de tre mænd, der var fængslet på hans ordre efter valget, var afgået ved døden.

I november 2014 blev hans rolle i interneredes dødsfald officielt anerkendt af de iranske myndigheder. Han blev den 19. august 2015 frikendt af en iransk domstol for anklager i forbindelse med tortur mod tre unge mænd og disses død på tilbageholdelsescentret i Kahrizak i 2009. Idømt fængselsstraf i 2017 og løsladt i september 2019.

12.4.2011

27.

ZARGAR Ahmad

Køn: mand

Dommer ved højesteret og præsident for Teherans Revolutionsdomstol. Leder af organisationen »Organization for the Preservation of Morality«. Tidligere dommer ved Retten for Særlig Økonomisk Korruptions 2. afdeling. Tidligere dommer, Teherans Appelret, afdeling 36.

Han har stadfæstet langvarige fængselsstraffe og dødsdomme til demonstranter.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud

Køn: mand

Medlem af parlamentet siden februar 2020. Tidligere rådgiver for Irans høje råd for menneskerettigheder (indtil 2019). Tidligere sekretær for det høje råd for menneskerettigheder. Tidligere guvernør i Ilamprovinsen. Indenrigsministeriets tidligere politiske direktør. Han var som chef for Artikel 10-Udvalget vedrørende Loven om Politiske Partiers og Gruppers Aktiviteter ansvarlig for at give tilladelse til demonstrationer og andre offentlige begivenheder og for at registrere politiske partier.

I 2010 suspenderede han de aktiviteter, som to politiske reformpartier, der er knyttet til Mousavi — Islamic Iran Participation Front og Islamic Revolution Mujahedeen Organisation — udfoldede. Han har siden 2009 konsekvent og konstant forbudt alle ikkestatslige forsamlinger og dermed nægtet den forfatningsmæssige ret til at protestere, hvilket har ført til mange anholdelser af fredelige demonstranter i strid med forsamlingsfriheden.

I 2009 nægtede han også at give oppositionen tilladelse til at afholde en mindehøjtidelighed for de mennesker, der blev dræbt under protesterne i forbindelse med præsidentvalget.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Køn: mand

Tidligere generaldirektør for Irans hovedkvarter for narkotikakontrol (alias hovedkvarteret for narkotikabekæmpelse). Tidligere leder af Teherans politi. Under hans ledelse var politistyrken ansvarlig for ulovlig magtanvendelse mod mistænkte under anholdelse og varetægtsfængsling. Teherans politi var også involveret i razziaer mod sovesalene på Teherans universitet i juni 2009, hvor flere end 100 studerende blev såret af politiet og Basiji ifølge en iransk Majliskommission. Indtil 2018 chef for jernbanepolitiet.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

Fødested: Dezful (Iran)

Fødselsdato: 20.5.1956

Køn: mand

Justitsminister. Tidligere direktør for kontoret for særlige undersøgelser. Indtil juli 2016 viceindenrigsminister og leder af det offentlige register. Rådgiver for disciplinærdomstolen for dommere siden april 2014. Tidligere præsident for domstolene i Teheran. Han har som præsident for domstolene i Teheran været ansvarlig for krænkelser af menneskerettighederne, vilkårlige anholdelser, nægtelse af fangers rettigheder og et højt antal henrettelser.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Køn: mand

Generaldirektør for inspektionstilsyn og evaluering af domstolenes resultater siden juni 2020. Tidligere offentlig anklager i Qom (2008-2017) og tidligere leder af generaldirektoratet for fængsler. Han var ansvarlig for vilkårlig tilbageholdelse og mishandling af dusinvis af lovovertrædere i Qom. Han var medskyldig i grove krænkelser af retten til en retfærdig rettergang ved at bidrage til overdreven og stigende anvendelse af dødsstraf og en markant forøgelse af antallet af henrettelser i 2009/2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Køn: mand

Isfahans retspræsident. Isfahans tidligere statsadvokat. Tidligere leder af Justitsministeriets kontor i Yazd. Isfahans tidligere viceanklager. Medvirker i retssager, hvor de tiltalte nægtes en retfærdig rettergang — såsom Abdollah Fathi, der blev henrettet i maj 2011, efter at hans ret til at blive hørt og spørgsmålene vedrørende hans psykiske sundhed blev ignoreret af Habibi i retssagen mod ham i marts 2010. Han var derfor medskyldig i en alvorlig krænkelse af retten til en retfærdig rettergang, hvilket bidrog til en markant stigning i antallet af henrettelser i 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Fødested: Ispahan (Iran)

Fødselsdato: 1956

Køn: mand

Næstkommanderende for IRGC's Qudskorps siden 2020 som følge af omstruktureringen af dets kommandovej efter drabet på general Qasem Soleimani. Som IRGC-general har han spillet en hovedrolle i forbindelse med intimidering af og trusler mod Irans »fjender«. Som tidligere chef for IRGC's Sarollahkorps i Teheran og tidligere chef for Basijstyrkerne spillede han en central rolle i forbindelse med overgrebene på demonstranter efter valget i 2009.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

Køn: mand

Titel: brigadegeneral

Kulturel rådgiver for den fælles stabschef for Irans væbnede styrker siden april 2018. Inden for Irans væbnede styrkers fælles militærstab var brigadegeneral Massoud Jazayeri vicestabschef for kulturelle anliggender og medieanliggender (alias statsforsvarets PR-hovedkvarter). Han medvirkede som vicestabschef aktivt til undertrykkelsen af protester i 2009. I et interview i Kayhan advarede han om, at mange af de protesterende i og uden for Iran er blevet identificeret og vil blive håndteret på rette tidspunkt.

Han har åbent opfordret til undertrykkelse af udenlandske massemediers kontorer og den iranske opposition. I 2010 anmodede han regeringen om at vedtage strengere love over for iranere, der samarbejder med udenlandske medier.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Fødested: Yazd (Iran)

Fødselsdato: 1957

Køn: mand

Medlem af parlamentet for Yazdprovinsen. Tidligere deputeret for parlamentariske anliggender for Revolutionsgarden. Fra 2011 til 2016 parlamentsdeputeret for Yazdprovinsen og medlem af det parlamentariske udvalg for national sikkerhed og udenrigspolitik. Tidligere øverstbefalende for de studerendes Basijstyrker. I denne rolle var han aktivt involveret i undertrykkelsen af protester og indoktrinering af børn og unge med henblik på at fortsætte undertrykkelsen af ytringsfrihed og meningsforskelle. Som medlem af det parlamentariske udvalg for national sikkerhed og udenrigspolitik støttede han offentligt undertrykkelsen af oppositionen til regeringen.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz (alias Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Fødested: Teheran (Iran)

Fødselsdato: 1983

Køn: mand

Leder af cybergruppen »Ashiyaneh«, der er knyttet til det iranske styre. »Ashiyaneh« Digital Security, der er grundlagt af Behrouz Kamalian, er ansvarlig for intensive cyberindgreb mod både indenlandske modstandere og reformister og udenlandske institutioner. Kamalians Ashiyaneh-organisations arbejde har støttet styrets hårde kurs mod oppositionen, der i 2009 omfattede utallige alvorlige krænkelser af menneskerettighederne. Både Kamalian og cybergruppen »Ashiyaneh« har fortsat deres aktiviteter indtil i hvert fald indtil 2020.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Fødested: Tabriz (Iran)

Fødselsdato: 1963

Køn: mand

Tabriz' anklager fra 2010 til 2019. Han var involveret i Sakineh Mohammadi-Ashtianis sag og er medvirkende til alvorlige krænkelser af retten til en retfærdig rettergang.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI, Sadeq)

Fødested: Oroumieh (Iran)

Fødselsdato: 1959/1960

Køn: mand

Vicegeneralsekretær for Paydari Front (Front of Islamic Stability). Tidligere rådgiver for tidligere præsident Mahmoud Ahmadinejad, tidligere medlem af Mæglernes Råd og tidligere vicechef for Perseverance Front. Minister for velfærd og social sikring mellem 2009 og 2011. Indenrigsminister indtil august 2009. Som indenrigsminister havde Mahsouli ansvaret for alle politistyrkerne, indenrigsministeriets sikkerhedsagenter og de civilklædte agenter. Styrkerne under hans ledelse var ansvarlige for angrebene på Teherans universitets sovesale den 14. juni 2009 og for torturen af studerende i ministeriets kælder (den berygtede 4. kælderetage). Andre protesterende blev alvorligt mishandlet i tilbageholdelsescentret i Kahrizak, som politiet drev under Mahsoulis kontrol.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

Fødested: Teheran (Iran)

Fødselsdato: 1969

Køn: mand

Borgmester i Eslamshahr. Tidligere iransk parlamentsmedlem. Tidligere generalguvernør (»Farmandar«) for Teheranprovinsen indtil september 2010, ansvarlig for politiets indgriben og dermed for undertrykkelsen af demonstrationer. Han modtog en pris i december 2010 for sin rolle i undertrykkelsen efter valget.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Fødested: Shahr Kord-Isfahan (Iran)

Fødselsdato: 1959

Køn: mand

Tidligere chef for Teheranprovinsens offentlige sikkerhedsråd. IRGC's tidligere generalguvernør for Teheranprovinsen. I sin egenskab af guvernør og chef for Teheranprovinsens offentlige sikkerhedsråd havde han det overordnede ansvar for alle de undertrykkelsesaktiviteter, der udførtes af IRGC i Teheranprovinsen, herunder indgrebene over for de politiske protester siden juni 2009. På nuværende tidspunkt bestyrelsesmedlem på Khajeh Nasireddin Tusi University of Technology.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr. Mohammad (alias HOSSEYNI, Dr. Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed og Sayyid)

Fødested: Rafsanjan, Kerman (Iran)

Fødselsdato: 23.7.1961

Køn: mand

Rådgiver for tidligere præsident Mahmoud Ahmadinejad og talsmand for den kompromisløse politiske gruppering YEKTA. Minister for kultur og islamisk vejledning (2009-2013). Han var tidligere i IRGC og var medvirkende i undertrykkelsen af journalister.

10.10.2011

63.

TAGHIPOUR Reza

Fødested: Maragheh (Iran)

Fødselsdato: 1957

Køn: mand

Medlem af det 11. iranske parlament (Teherans valgkreds). Medlem af det øverste råd for cyberspace. Tidligere medlem af Teherans byråd. Tidligere minister for information og kommunikation (2009-2012).

Var som minister for information en af de øverste ansvarlige for censur og kontrol med internetaktiviteter og alle andre former for kommunikation (navnlig mobiltelefoner). Forhørsledere benytter under forhør af politiske fanger disses personlige oplysninger, mails og meddelelser. Ved flere lejligheder siden præsidentvalget i 2009 og i forbindelse med gadedemonstrationer er mobiltelefonlinjer og afsendelse af SMS'er blevet afbrudt, satellit-TV-kanaler er blevet blokeret, og internetforbindelsen er blevet afbrudt lokalt eller i det mindste gjort langsommere.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Fødested: Najaf (Irak)

Fødselsdato: 1960 eller august 1961

Køn: mand

Udnævnt til chef for Mæglernes Råd den 29. december 2018. Tidligere chef for retsvæsenet (2009-2019). Chefen for retsvæsenet skal give sit samtykke til og underskrive hver straf for qisas (gengældelse), hodoud (forbrydelse mod gud) og ta'zirat (forbrydelse mod staten). Disse omfatter domme, der indebærer dødsstraf, piskning og amputation. Han har i denne forbindelse underskrevet talrige dødsdomme i strid med internationale standarder, herunder stening, henrettelser ved hængning, henrettelse af mindreårige og offentlige henrettelser, hvor fanger eksempelvis er blevet hængt fra broer foran tusindvis af forsamlede mennesker. Han har derfor bidraget til et højt antal henrettelser. Han har også tilladt idømmelse af fysisk afstraffelse, såsom amputationer og drypning af syre i øjnene på den dømte. Siden Sadeq Larijani tiltrådte sit embede, er antallet af vilkårlige anholdelser af politiske fanger, menneskerettighedsforkæmpere og minoriteter steget markant. Sadeq Larijani bærer også ansvaret for den systemiske manglende overholdelse af retten til en retfærdig rettergang i de iranske retsprocedurer.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

Køn: mand

En del af den øverste leders inderkreds, en af de ansvarlige for de foranstaltninger til undertrykkelse af protester, som er blevet gennemført siden 2009, og har tilknytning til de ansvarlige for undertrykkelse af protesterne.

Han var også ansvarlig for at planlægge undertrykkelsen af folkelige uroligheder i december 2017/2018 og november 2019.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Køn: mand

Leder af den øverste leders politisk-ideologiske kontor. Tidligere repræsentant for den øverste leder i IRGC (1995-2020) efter at have haft hele sin karriere i militæret, nærmere bestemt inden for IRGC's efterretningstjeneste. Han var i kraft af denne officielle rolle det afgørende forbindelsesled mellem ordrerne fra den øverste leders kontor og IRGC's undertrykkelsesapparat.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Fødested: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (syd) – (Iran)

Fødselsdato: 1967

Køn: mand

Siden den 16. september 2019 leder af afdelingen for fast ejendom under Mostazafan Foundation, der drives direkte af den øverste leder, Khamenei. Indtil november 2019 direktør for Teheranafdelingen af Foundation Astan Qods Razavi. Tidligere borgmester i Irans næststørste by, Mashhad, hvor der jævnligt gennemføres offentlige henrettelser. Tidligere viceindenrigsminister for politiske anliggender, udnævnt i 2009. I denne egenskab var han ansvarlig for at lede undertrykkelsen af personer, som krævede deres legitime rettigheder, herunder ytringsfrihed. Blev senere udnævnt som leder af Irans valgkomité for parlamentsvalget i 2012 og præsidentvalget i 2013.

23.3.2012

73.

FARHADI Ali

Køn: mand

Vicechef for inspektoratet for retlige anliggender og offentlig kontrol under Justitsministeriet i Teheran. Tidligere anklager i Karaj. Ansvarlig for grove krænkelser af menneskerettighederne, herunder førelse af retssager, hvor der blev idømt dødsstraf. Der blev gennemført et stort antal henrettelser i Karajregionen i hans tid som anklager.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Køn: mand

Tidligere leder af Evinfængslet (2012-2015). Under hans ledelse forværredes forholdene i fængslet, og der er beretninger om øget mishandling af fangerne. I oktober 2012 gik ni kvindelige fanger i sultestrejke i protest mod krænkelsen af deres rettigheder og den voldelige behandling fra fængselspersonalets side.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ Mohammad (dr.) (alias Haj-agha Sarafraz)

Fødested: Teheran (Iran)

Fødselsdato: ca. 1963

Bopæl: Teheran

Køn: mand

Tidligere medlem af det øverste råd for cyberspace. Tidligere øverste chef for Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) (2014-2016). Tidligere leder af IRIB World Service og Press TV, ansvarlig for alle programlægningsbeslutninger. Tæt knyttet til statens sikkerhedsapparat. Under hans ledelse har Press TV ligesom IRIB samarbejdet med de iranske sikkerhedstjenester og anklagere om at transmittere tvungne tilståelser fra fængslede, herunder fra den iransk-canadiske journalist og filmskaber Maziar Bahari i det ugentlige program »Iran Today«. Den uafhængige radio- og TV-tilsynsmyndighed OFCOM idømte Press TV i UK en bøde på 100 000 GBP for at have transmitteret Baharis tilståelse i 2011, som blev optaget i fængslet, mens Bahari var under tvang. Sarafraz forbindes derfor med krænkelse af retten til en retfærdig rettergang.

12.3.2013

84.

EMADI Hamid Reza (alias Hamidreza Emadi)

Fødested: Hamedan (Iran)

Fødselsdato: ca. 1973

Bopæl: Teheran

Arbejdsplads: Press TV's hovedkvarter, Teheran

Køn: mand

Nyhedsdirektør på Press TV. Tidligere overordnet producent på Press TV.

Ansvarlig for at producere og transmittere de tvungne tilståelser fra indsatte, herunder journalister, politiske aktivister samt personer tilhørende det kurdiske og det arabiske mindretal, hvilket er en krænkelse af den internationalt anerkendte ret til en retfærdig rettergang. Den uafhængige radio- og TV-tilsynsmyndighed OFCOM idømte Press TV i Det Forenede Kongerige en bøde på 100 000 GBP for at have transmitteret den iransk-canadiske journalist og filmskaber Maziar Baharis tvungne tilståelse i 2011, som blev optaget i fængslet, mens Bahari var under tvang. NGO'er har rapporteret om yderligere tilfælde af tvungne TV-transmitterede tilståelser på Press TV. Emadi forbindes derfor med krænkelse af retten til en retfærdig rettergang.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Fødested: Jahrom (Iran)

Fødselsdato: 1964

Køn: mand

Tidligere leder af den revolutionære anklagemyndighed i Shiraz. Ansvarlig for ulovlige anholdelser og mishandling af politiske aktivister, journalister, menneskerettighedsforkæmpere, bahaiere og samvittighedsfanger, som blev chikaneret, tortureret, forhørt og nægtet adgang til advokater og retfærdig rettergang. Musavi-Tabar har undertegnet retskendelser i det berygtede center for tilbageholdte nr. 100 (et mandefængsel), herunder en kendelse om tre års isolationsfængsling af den kvindelige bahaifange Raha Sabet.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Køn: mand

Vicedirektør for retsligt tilsyn (siden 13. oktober 2018). Tidligere leder af den såkaldte kommission til opsporing af tilfælde af ulovligt indhold, der er en statslig organisation, som beskæftiger sig med onlinecensur og IT-kriminalitet. Under hans ledelse har kommissionen defineret IT-kriminalitet ved en række vage kategorier, der gør det strafbart at udarbejde og offentliggøre indhold, der af regimet anses for upassende. Han var ansvarlig for bekæmpelse og blokering af en lang række oppositionelle websteder, elektroniske aviser, blogs, websteder for menneskerettigheds-NGO'er samt Google og Gmail siden september 2012. Han har sammen med kommissionen aktivt medvirket til, at bloggeren Sattar Beheshti døde under fængsling i november 2012. Den kommission, han ledede, er dermed direkte ansvarlig for systemiske krænkelser af menneskerettighederne, navnlig ved at forbyde og filtrere websteder for offentligheden i almindelighed og ved lejlighedsvis fuldstændigt at blokere for internettet.

12.3.2013«

Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»1.

IT-politi

Adresse: Teheran (Iran)

Webstedhttp://www.cyberpolice.ir

Det iranske IT-politi, der blev oprettet i januar 2011, er en enhed under Den Islamiske Republik Irans politikorps, som ledes af Vahid Majid. Siden oprettelsen og indtil begyndelsen af 2015 blev det ledet af Esmail Ahmadi-Moqaddam (opført på listen). Ahmadi-Moqaddam understregede, at IT-politiet ville slå ned på kontrarevolutionære grupper og grupper af dissidenter, som har brugt internetbaserede sociale netværk i 2009 til at fremkalde protester mod genvalget af præsident Mahmoud Ahmadinejad. I januar 2012 udstedte IT-politiet nye retningslinjer for internetcaféer, der krævede, at brugerne skulle afgive personoplysninger, som caféejerne skulle opbevare i seks måneder, samt en oversigt over, hvilke websteder de havde besøgt. Ifølge bestemmelserne skal caféejerne også installere interne TV-overvågningskameraer og opbevare optagelserne i seks måneder. Disse nye bestemmelser kan føre til etablering af en logbog, som myndighederne kan bruge til at spore aktivister eller enhver anden, som anses for at være en trussel mod den nationale sikkerhed.

I juni 2012 rapporterede de iranske medier, at IT-politiet ville slå ind på en hård kurs over for virtuelle private netværk (VPN). Den 30. oktober 2012 arresterede IT-politiet uden arrestordre bloggeren Sattar Beheshti for »handlinger rettet mod den nationale sikkerhed på sociale netværk og Facebook«. Beheshti havde kritiseret den iranske regering i sin blog. Beheshti blev fundet død i sin fængselscelle den 3. november 2012, og det menes, at han blev tortureret til døde af IT-politimyndighederne. IT-politiet er ansvarligt for mange anholdelser af ledere af telegramgrupper i forbindelse med de landsdækkende protester i november 2019.

12.3.2013«


Top