EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021C0611(01)

Politisk erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister

EUT L 207 af 11.6.2021, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/18


POLITISK ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG EUROPA-KOMMISSIONEN I FORBINDELSE MED VEDTAGELSEN AF DEN INTERINSTITUTIONELLE AFTALE OM ET OBLIGATORISK ÅBENHEDSREGISTER

Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen anerkender betydningen af konditionalitetsprincippet som en hjørnesten i den koordinerede tilgang, som de tre institutioner har valgt med henblik på at styrke en fælles gennemsigtighedskultur og samtidig fastsætte høje standarder for en gennemsigtig og etisk interesserepræsentation på EU-plan.

Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen anerkender, at eksisterende konditionalitet og supplerende gennemsigtighedsforanstaltninger vedrørende følgende områder er i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister, styrker målet om deres koordinerede tilgang og udgør et solidt grundlag for fortsat at opbygge og forbedre denne tilgang og yderligere styrke en etisk interesserepræsentation på EU-plan:

møder mellem beslutningstagere med registrerede interesserepræsentanter, hvor det er relevant (1)

offentliggørelse af møder med interesserepræsentanter, hvor det er relevant (2)

ansattes møder, navnlig på højt plan, med registrerede interesserepræsentanter (3)

mundtlige indlæg under offentlige høringer i Europa-Parlamentet (4)

medlemskab af Kommissionens ekspertgrupper og deltagelse i visse arrangementer, fora eller briefingmøder (5)

adgang til institutionernes bygninger (6)

protektion for arrangementer for registrerede interesserepræsentanter, hvor det er relevant

medlemsstaternes politiske erklæring om i overensstemmelse med national lovgivning og kompetence frivilligt at anvende konditionalitetsprincippet på møder mellem deres faste repræsentant og deres stedfortrædende faste repræsentant med interesserepræsentanter under deres formandskab for Rådet og i de seks måneder, der går forud for denne periode, og eventuelle yderligere frivillige foranstaltninger truffet af de enkelte medlemsstater i overensstemmelse med national lovgivning og kompetencer, som begge ligeledes noteres.


(1)  Artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets forretningsorden, artikel 7 i Kommissionens afgørelse C(2018) 700 af 31. januar 2018 om en adfærdskodeks for medlemmer af Europa-Kommissionen (C(2018) 700) (EUT C 65 af 21.2.2018, s. 7); punkt V i Europa-Kommissionens arbejdsmetoder.

(2)  Artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets forretningsorden, Kommissionens afgørelse 2014/838/EU, Euratom af 25. november 2014 om offentliggørelse af oplysninger om møder mellem Kommissionens generaldirektører og organisationer eller selvstændige (EUT L 343 af 28.11.2014, s. 19), Kommissionens afgørelse 2014/839/EU, Euratom af 25. november 2014 om offentliggørelse af oplysninger om møder mellem medlemmer af Kommissionen og organisationer eller selvstændige (EUT L 343 af 28.11.2014, s. 22).

(3)  Artikel 3 i Rådets afgørelse (EU) 2021/929 af 6. maj 2021 om regulering af kontakter mellem Generalsekretariatet for Rådet og interesserepræsentanter (se side 19 i denne EUT), punkt V i Europa-Kommissionens arbejdsmetoder.

(4)  Artikel 7 i Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 18. juni 2003 om regler for offentlige høringer.

(5)  Artikel 35 i Europa-Parlamentets forretningsorden, artikel 8 i Kommissionens afgørelse C(2016)3301 af 30. maj 2016 om horisontale regler for oprettelse af Kommissionens ekspertgrupper og deres funktion (C(2016) 3301); artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse (EU) 2021/929 af 6. maj 2021 om regulering af kontakter mellem Generalsekretariatet for Rådet og interesserepræsentanter (se side 19 i denne EUT).

(6)  Artikel 123 i Europa-Parlamentets forretningsorden sammenholdt med generalsekretærens afgørelse af 13. december 2013 om bestemmelserne om adgangskort og -tilladelser til Parlamentets lokaler; artikel 6 i Rådets afgørelse (EU) 2021/929 af 6. maj 2021 om regulering af kontakter mellem Generalsekretariatet for Rådet og interesserepræsentanter (se side 19 i denne EUT).


Top