EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1655

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/1655 af 6. november 2020 om gennemførelse af forordning (EU) 2019/1890 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Tyrkiets ikketilladte boreaktiviteter i det østlige Middelhav

OJ L 372I , 9.11.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1655/oj

9.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 372/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1655

af 6. november 2020

om gennemførelse af forordning (EU) 2019/1890 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Tyrkiets ikketilladte boreaktiviteter i det østlige Middelhav

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2019/1890 af 11. november 2019 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Tyrkiets ikketilladte boreaktiviteter i det østlige Middelhav (1), særlig artikel 12, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 11. november 2019 forordning (EU) 2019/1890.

(2)

På grundlag af en gennemgang af foranstaltningerne bør oplysningerne på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer i bilag I til forordning (EU) 2019/1890 ajourføres og ændres.

(3)

Bilag I til forordning (EU) 2019/1890 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) 2019/1890 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2020.

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  EUT L 291 af 12.11.2019, s. 3.


BILAG

Punkt 1 og 2 i bilag I til forordning (EU) 2019/1890 affattes således:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Fødselsdato: 9.12.1960

Pasnummer eller ID: 13571379758

Nationalitet: tyrkisk

Køn: mand

Mehmet Ferruh Akalin er vicedirektør (viceadministrerende direktør) og medlem af bestyrelsen af Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Han er chef for TPAO's afdelinger for efterforskning, forsknings- og udviklingscenter og IT.

I sin egenskab af TPAO's vicedirektør og chef for efterforskningsafdelingen er Mehmet Ferruh Akalin ansvarlig for planlægning, ledelse og gennemførelse af TPAO's offshoreaktiviteter inden for efterforskning af kulbrinter. Disse omfatter TPAO's boreaktiviteter, som ikke er blevet tilladt af Republikken Cypern, som angivet nedenfor.

De pågældende boreaktiviteter blev foretaget af:

a)

TPAO's boreskib Yavuz i Republikken Cyperns søterritorium mellem juli og september 2019

b)

TPAO's boreskib Yavuz i et område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, og som er afgrænset i en aftale med Egypten, mellem oktober 2019 og januar 2020

c)

TPAO's boreskib Yavuz i et område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, og som er afgrænset i en aftale med Egypten samt i en aftale med Israel, mellem januar og april 2020

d)

TPAO's boreskib Yavuz i et område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, og som er afgrænset i en aftale med Egypten, mellem april og september 2020

e)

TPAO's boreskib Fatih i et område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, i umiddelbar nærhed af dens søterritorium, mellem november 2019 og januar 2020

f)

TPAO's boreskib Fatih i et vestligt område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, mellem maj og november 2019.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Fødselsdato: 27.11.1956

Pasnummer eller ID: 11096919534

Nationalitet: tyrkisk

Køn: mand

Ali Coscun Namoglu er vicedirektør i efterforskningsafdelingen i Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

I egenskab heraf er Ali Coscun Namoglu involveret i planlægning, ledelse og gennemførelse af TPAO's offshoreaktiviteter inden for efterforskning af kulbrinter. Disse omfatter TPAO's boreaktiviteter, som ikke er blevet tilladt af Republikken Cypern, som angivet nedenfor.

De pågældende boreaktiviteter blev foretaget af:

a)

TPAO's boreskib Yavuz i Republikken Cyperns søterritorium mellem juli og september 2019

b)

TPAO's boreskib Yavuz i et område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, og som er afgrænset i en aftale med Egypten, mellem oktober 2019 og januar 2020

c)

TPAO's boreskib Yavuz i et område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, og som er afgrænset i en aftale med Egypten samt i en aftale med Israel, mellem januar og april 2020

d)

TPAO's boreskib Yavuz i et område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, og som er afgrænset i en aftale med Egypten, mellem april og september 2020

e)

TPAO's boreskib Fatih i et område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, i umiddelbar nærhed af dens søterritorium, mellem november 2019 og januar 2020

f)

TPAO's boreskib Fatih i et vestligt område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, mellem maj og november 2019.

27.2.2020«


Top