EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0702

Rådets afgørelse (EU) 2020/702 af 20. maj 2020 om yderligere forlængelse af den midlertidige fravigelse af Rådets forretningsorden, der blev indført ved afgørelse (EU) 2020/430 og forlænget ved afgørelse (EU) 2020/556, i lyset af rejsevanskeligheder forårsaget af pandemien med covid-19 i Unionen

ST/8059/2020/INIT

OJ L 165, 27.5.2020, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/702/oj

27.5.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/38


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2020/702

af 20. maj 2020

om yderligere forlængelse af den midlertidige fravigelse af Rådets forretningsorden, der blev indført ved afgørelse (EU) 2020/430 og forlænget ved afgørelse (EU) 2020/556, i lyset af rejsevanskeligheder forårsaget af pandemien med covid-19 i Unionen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 240, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets afgørelse (EU) 2020/430 (1) indførte en fravigelse af artikel 12, stk. 1, første afsnit, i Rådets forretningsorden (2) på en måned for så vidt angår beslutninger om at anvende den almindelige skriftlige procedure, når disse beslutninger træffes af Komitéen af Faste Repræsentanter for Medlemsstaternes Regeringer (Coreper). Denne fravigelse gjaldt indtil den 23. april 2020.

(2)

I afgørelse (EU) 2020/430 fastsættes det, at Rådet, hvis ekstraordinære omstændigheder fortsat berettiger det, kan forny nævnte afgørelse. Den 21. april 2020 forlængede Rådet ved afgørelse (EU) 2020/556 (3) den fravigelse, der er fastsat i artikel 1 i afgørelse (EU) 2020/430, med en yderligere periode på en måned fra den 23. april 2020. Denne forlængelse af fravigelsen udløber den 23. maj 2020.

(3)

Eftersom de ekstraordinære omstændigheder forårsaget af covid-19-pandemien fortsat foreligger, og eftersom et antal ekstraordinære forebyggelses- og inddæmningstiltag iværksat af medlemsstaterne stadig er gældende, er det nødvendigt at forlænge fravigelsen fastsat i artikel 1 i afgørelse (EU) 2020/430 som forlænget ved afgørelse (EU) 2020/556 med en yderligere begrænset periode indtil den 10. juli 2020 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den i artikel 1 i afgørelse (EU) 2020/430 fastsatte fravigelse som forlænget ved afgørelse (EU) 2020/556 forlænges herved yderligere indtil den 10. juli 2020.

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for vedtagelsen.

Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. maj 2020.

På Rådets vegne

Formand

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2020/430 af 23. marts 2020 om en midlertidig fravigelse af Rådets forretningsorden i lyset af rejsevanskeligheder forårsaget af pandemien med covid-19 i Unionen (EUT L 88 I af 24.3.2020, s. 1).

(2)  Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2020/556 af 21. april 2020 om forlængelse af den midlertidige fravigelse af Rådets forretningsorden, der blev indført ved afgørelse (EU) 2020/430, i lyset af rejsevanskeligheder forårsaget af pandemien med covid-19 i Unionen (EUT L 128 I af 23.4.2020, s. 1).


Top