EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0537

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/537 af 28. marts 2019 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Странджански манов мед« (Strandzhanski manov med)/»Maнов мед от Странджа« (Manov med ot Strandzha) (BOB))

C/2019/2565

OJ L 93, 2.4.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/537/oj

2.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/537

af 28. marts 2019

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Странджански манов мед« (Strandzhanski manov med)/»Maнов мед от Странджа« (Manov med ot Strandzha) (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bulgariens ansøgning om registrering af betegnelsen »Странджански манов мед« (Strandzhanski manov med)/»Maнов мед от Странджа« (Manov med ot Strandzha) er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal betegnelsen »Странджански манов мед« (Strandzhanski manov med)/»Maнов мед от Странджа« (Manov med ot Strandzha) registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Странджански манов мед« (Strandzhanski manov med)/»Maнов мед от Странджа« (Manov med ot Strandzha) (BOB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.4 — Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.) i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. marts 2019.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 449 af 13.12.2018, s. 11.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


Top