Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1663

Rådets Afgørelse (FUSP) 2019/1663 af 1. oktober 2019 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/1333 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

ST/12131/2019/INIT

OJ L 252, 2.10.2019, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1663/oj

2.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 252/36


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2019/1663

af 1. oktober 2019

om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/1333 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2015 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2015/1333 (1), som omhandler restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen.

(2)

Den 1. april 2019 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2019/539 (2).

(3)

I betragtning af den fortsatte ustabilitet og situationens alvor i Libyen bør de restriktive foranstaltninger vedrørende tre personer forlænges med en yderligere periode på seks måneder.

(4)

Afgørelse (FUSP) 2015/1333 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 17, stk. 3 og 4, i afgørelse (FUSP) 2015/1333 affattes således:

»3.   Foranstaltningerne omhandlet i artikel 8, stk. 2, finder anvendelse for så vidt angår punkt 14, 15 og 16 i bilag II indtil den 2. april 2020.

4.   Foranstaltningerne omhandlet i artikel 9, stk. 2, finder anvendelse for så vidt angår punkt 19, 20 og 21 i bilag IV indtil den 2. april 2020.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 2019.

På Rådets vegne

T. TUPPURAINEN

Formand


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1333 af 31. juli 2015 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af afgørelse 2011/137/FUSP (EUT L 206 af 1.8.2015, s. 34).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2019/539 af 1. april 2019 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/1333 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (EUT L 93 af 2.4.2019, s. 15).


Top