Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0450

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/450 af 19. marts 2019 om offentliggørelse af europæiske vurderingsdokumenter (EAD'er) for byggevarer, hvortil der er udarbejdet udkast til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2026

OJ L 77, 20.3.2019, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj

20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/78


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/450

af 19. marts 2019

om offentliggørelse af europæiske vurderingsdokumenter (EAD'er) for byggevarer, hvortil der er udarbejdet udkast til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 skal tekniske vurderingsorganer anvende metoder og kriterier i europæiske vurderingsdokumenter, hvis referencer skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, til vurdering af ydeevnen for de byggevarer, der er omfattet af disse dokumenter, med hensyn til byggevarernes væsentlige egenskaber.

(2)

Efter flere anmodninger fra fabrikanter om europæiske tekniske vurderinger har de tekniske vurderingsorganer udarbejdet og vedtaget flere europæiske vurderingsdokumenter i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 305/2011.

(3)

Kommissionen har vurderet, hvorvidt de europæiske vurderingsdokumenter, hvortil organisationen af tekniske vurderingsorganer har udarbejdet udkast, dækker de krav, som skal opfyldes i relation til de grundlæggende krav til bygværker, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 305/2011.

(4)

De europæiske vurderingsdokumenter, hvortil organisationen af tekniske vurderingsorganer har udarbejdet udkast, dækker de krav, som skal opfyldes i relation til de grundlæggende krav til bygværker, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 305/2011. Referencerne for de pågældende europæiske vurderingsdokumenter bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Referencerne for de europæiske vurderingsdokumenter for byggevarer, hvortil der er udarbejdet udkast til støtte for forordning (EU) nr. 305/2011, og som er opført i bilaget til denne afgørelse, offentliggøres hermed i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.


BILAG

Reference for og titel på det europæiske vurderingsdokument

040427-00-0404

Sæt til udvendigt varmeisolerende kompositsystem (ETICS) med mørtel som varmeisoleringsprodukt og puds eller usammenhængende beklædninger som udvendig overflade

060012-00-0802

Sæt bestående af skorstensrørforing fremstillet af glasfibre, mineralske og organiske stoffer og ankylære stoffer

090119-00-0404

Sæt til udvendige vægbeklædninger af mineralplader med puds anvendt in situ

090120-00-0404

Sæt til ikke-bærende udvendige vægsystemer til mineralplader

130031-00-0304

Bjælker og søjler af metalnet

130082-00-0603

Facadefastgørelsessystem - Plastikbeslag til fastgørelse af træværk eller træbaserede facadeelementer til underkonstruktioner

260014-00-0301

Calcineret lagsilicatbaseret type II-tilsætning


Top