EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0026

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/1377 af 31. juli 2019 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser (ECB/2019/26)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; ophævet ved 32020D1335

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1377/oj

28.8.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 224/6


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/1377

af 31. juli 2019

om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser (ECB/2019/26)

DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 11.6,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/933 af 16. november 2016 om de generelle rammer for delegation af beslutningstagende beføjelser for retlige instrumenter i forbindelse med tilsynsopgaver (ECB/2016/40) (1), navnlig artikel 4 og 5, og

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/1376 af 23. juli 2019 om delegation af beføjelsen til at vedtage afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser (ECB/2019/23) (2), særlig artikel 3,

under henvisning til afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (3), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at imødegå det betydelige antal afgørelser, som Den Europæiske Centralbank (ECB) skal vedtage i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsopgaver, er der fastsat en procedure for vedtagelse af specifikke delegerede afgørelser.

(2)

En delegeret afgørelse får virkning efter, at Direktionen har vedtaget en afgørelse om at udpege en eller flere ledere af arbejdsenheder til at træffe afgørelser på grundlag af en delegeret afgørelse.

(3)

Direktionen bør tage højde for vigtigheden af den delegerede afgørelse og antallet af adressater, som de delegerede afgørelser skal sendes til, i forbindelse med udpegningen af ledere af arbejdsenheder.

(4)

Formanden for Tilsynsrådet er blevet hørt om lederne af arbejdsenheder, som beføjelsen til at vedtage afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser, bør delegeres til —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse finder definitionerne i artikel 1 i afgørelse (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) anvendelse.

Artikel 2

Delegerede afgørelser om kvalificerede andele

1.   Delegerede afgørelser i henhold til artikel 3 og 4 i afgørelse (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23), der involverer signifikante enheder under tilsyn som defineret i artikel 2, nr. 16), i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (4) vedtages af generaldirektøren eller vicegeneraldirektøren for Generaldirektoratet Sekretariat for Tilsynsrådet, eller i tilfælde af, at de er utilgængelige, lederen af afdelingen for tilladelser, og en af de følgende ledere af arbejdsenheder:

a)

Generaldirektøren eller en vicegeneraldirektør for Generaldirektoratet for Mikrotilsyn I, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Mikrotilsyn I

b)

Generaldirektøren eller en vicegeneraldirektør for Generaldirektoratet for Mikrotilsyn II, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Mikrotilsyn II.

Hvis en delegeret afgørelse i henhold til artikel 3 og 4 i afgørelse (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) involverer mere end en signifikant enhed under tilsyn, er den relevante enhed under tilsyn den enhed eller koncern under tilsyn, i hvilken den kvalificerede andel er erhvervet.

2.   Delegerede afgørelser i henhold til artikel 3 og 4 i afgørelse (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23), som ikke involverer signifikante enheder under tilsyn, vedtages af generaldirektøren eller vicegeneraldirektøren for Generaldirektoratet Mikrotilsyn III.

Artikel 3

Delegerede afgørelser om inddragelse

1.   Delegerede afgørelser i henhold til artikel 3 og 5 i afgørelse (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) hvad angår signifikante enheder under tilsyn som defineret i artikel 2, nr. 16), i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) vedtages af generaldirektøren eller vicegeneraldirektøren for Generaldirektoratet Sekretariat for Tilsynsrådet, eller i tilfælde af, at de er utilgængelige, lederen af afdelingen for tilladelser, og en af de følgende ledere af arbejdsenheder:

a)

Generaldirektøren eller en vicegeneraldirektør for Generaldirektoratet for Mikrotilsyn I, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Mikrotilsyn I

b)

Generaldirektøren eller en vicegeneraldirektør for Generaldirektoratet for Mikrotilsyn II, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Mikrotilsyn II.

2.   Delegerede afgørelser i henhold til artikel 3 og 5 i afgørelse (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23), hvad angår mindre signifikante enheder under tilsyn som defineret i artikel 2, nr. 7, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) vedtages af generaldirektøren eller vicegeneraldirektøren for Generaldirektoratet Mikrotilsyn III.

Artikel 4

Delegerede afgørelser om pasordningen

Delegerede afgørelser i henhold til artikel 3 og 6 i afgørelse (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) vedtages af en af de følgende ledere af arbejdsenheder:

a)

Generaldirektøren eller en vicegeneraldirektør for Generaldirektoratet for Mikrotilsyn I, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Mikrotilsyn I

b)

Generaldirektøren eller en vicegeneraldirektør for Generaldirektoratet for Mikrotilsyn II, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet Mikrotilsyn II.

Artikel 5

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 31. juli 2019.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 141 af 1.6.2017, s. 14.

(2)  Se side 1 i denne EUT.

(3)  EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33.

(4)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).


Top