EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0005

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/323 af 12. februar 2019 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser på grundlag af tilsynsbeføjelser i henhold til national ret (ECB/2019/5)

OJ L 55, 25.2.2019, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; ophævet ved 32020D1334

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/323/oj

25.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/16


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/323

af 12. februar 2019

om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser på grundlag af tilsynsbeføjelser i henhold til national ret (ECB/2019/5)

DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 11.6,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/933 af 16. november 2016 om de generelle rammer for delegation af beslutningstagende beføjelser for retlige instrumenter i forbindelse med tilsynsopgaver (ECB/2016/40) (1), særlig artikel 4 og 5,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/322 af 31. januar 2019 om delegation af beføjelsen til at vedtage afgørelser på grundlag af tilsynsbeføjelser i henhold til national ret (ECB/2019/4) (2), særlig artikel 3,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (3), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at imødegå det betydelige antal afgørelser, som Den Europæiske Centralbank (ECB) skal vedtage i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsopgaver, er der fastsat en procedure for vedtagelsen af specifikke delegerede afgørelser.

(2)

En delegeret afgørelse får virkning efter vedtagelsen af en afgørelse truffet af Direktionen om udpegning af en eller flere ledere af arbejdsenheder til at træffe afgørelser på grundlag af en delegeret afgørelse.

(3)

Direktionen bør tage højde for vigtigheden af den delegerede afgørelse og antallet af adressater, som de delegerede afgørelser skal sendes til, i forbindelse med udpegningen af ledere af arbejdsenheder.

(4)

Formanden for Tilsynsrådet er blevet hørt om lederne af arbejdsenheder, som beføjelsen til at vedtage afgørelser på grundlag af tilsynsbeføjelser i henhold til national ret bør delegeres til —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Delegerede afgørelser på grundlag af tilsynsbeføjelser i henhold til national ret

Delegerede afgørelser i henhold til afgørelse (EU) 2019/322 (ECB/2019/4) vedtages af en udpeget leder af en arbejdsenhed som følger:

a)

Generaldirektøren for Generaldirektoratet for Mikrotilsyn I, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Mikrotilsyn I

b)

Generaldirektøren for Generaldirektoratet for Mikrotilsyn II, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Mikrotilsyn II eller

c)

hvis en generaldirektør er utilgængelig, dennes vicegeneraldirektør.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 12. februar 2019.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 141 af 1.6.2017, s. 14.

(2)  Se side 7 i denne EUT.

(3)  EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33.


Top