Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1072

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1072 af 30. juli 2018 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

ST/10764/2018/INIT

OJ L 194, 31.7.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1072/oj

31.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/27


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1072

af 30. juli 2018

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 17. marts 2014 forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

Som led i Unionens politik om ikkeanerkendelse af den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol betragter Rådet bygningen af Kertjbroen som et yderligere tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

(3)

Bygningen af denne bro og dens officielle indvielse den 15. maj 2018 er centrale symbolske skridt i konsolideringen af Den Russiske Føderations kontrol over det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol og den yderligere isolation af halvøen fra Ukraine.

(4)

I betragtning af ovenstående bør yderligere enheder tilføjes på listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

(5)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De enheder, der er opført på listen i bilaget til nærværende forordning, tilføjes på listen over enheder i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2018.

På Rådets vegne

G. BLÜMEL

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

Liste over de enheder, der er omhandlet i artikel 1:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»42.

AO »Institute Giprostroymost — Saint-Petersburg«

АО Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург

Adresse:

7 Yablochkova street,

St. Petersburg,

197198 Russia

Websted: http://gpsm.ru

E-mail: office@gpsm.ru

AO »Institute Giprostroymost — Saint-Petersburg« deltog i bygningen af Kertjbroen ved at tegne broen, der forbinder Rusland med den ulovligt annekterede Krimhalvø. Derfor støtter det konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adresse:

6 Barklaya street,

Bld. 5 Moscow,

121087 Russia

PJSC Mostotrest deltog aktivt i bygningen af Kertjbroen gennem sin statskontrakt om vedligeholdelse af broen, der forbinder Rusland med den ulovligt annekterede Krimhalvø. Det ejes desuden af en person (Arkady Rotenberg), der allerede er opført på listen på grund af sine tiltag, der underminerer Ukraines suverænitet (person nr. 92 i dette bilag). Selskabet støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод »Залив«

Adresse:

4 Tankistov street,

298310 Kerch,

Crimea

Websted: http://zalivkerch.com

JSC Zaliv Shipyard deltog aktivt i bygningen af en ny jernbaneforbindelse til Kertjbroen, der forbinder Rusland med den ulovligt annekterede Krimhalvø. Det støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adresse:

Prospect Vernadskogo 53,

Moscow,

119415 Russia

Websted: www.ooosgm.com

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) deltog aktivt i bygningen af Kertjbroen gennem sin statskontrakt om bygning af broen, der forbinder Rusland med den ulovligt annekterede Krimhalvø.

Det ejes desuden af en person (Arkady Rotenberg), der allerede er opført på listen på grund af sine tiltag, der underminerer Ukraines suverænitet (person nr. 92 i dette bilag). Selskabet støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Adresse:

Barklaya street 6, building 7,

Moscow,

121087 Russia

Registreringsnummer: 1157746088170

Skatteregistreringsnummer: 7730018980

Websted: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

E-mail: kerch-most@yandex.ru

Stroygazmontazh Most OOO er et datterselskab af hovedentreprenøren Stroygazmontazh, der forvalter projektet vedrørende bygning af broen over Kertjstrædet. Det ejes desuden af en person (Arkady Rotenberg), der allerede er opført på listen på grund af sine tiltag, der underminerer Ukraines suverænitet (person nr. 92 i dette bilag). Selskabet støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО »ВАД«

Adresse:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019 Russia

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg, 195267 Russia

Registreringsnummer: 1037804006811 (Rusland)

Skatteregistreringsnummer: 7802059185

Websted: www.zaovad.com

E-mail: office@zaovad.com

CJSC VAD er hovedentreprenør for anlæg af Tavridamotorvejen på Krim og veje og tilkørselsveje til Kertjbroen. Tavridamotorvejen vil sikre transportadgang til Krim gennem et system af nyanlagte vejbaner, der tjener som primær forbindelse til Kertjbroen. CJSC VAD støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018«


Top