EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0388

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/388 af 12. marts 2018 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

OJ L 69, 13.3.2018, p. 11–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/388/oj

13.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 69/11


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/388

af 12. marts 2018

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1 og 3,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 17. marts 2014 forordning (EU) nr. 269/ 2014.

(2)

På grundlag af en gennemgang foretaget af Rådet bør oplysningerne om visse personer og enheder i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 ændres.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 12. marts 2018.

På Rådets vegne

E. KARANIKOLOV

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

Oplysningerne om de nedenfor anførte personer og enheder, som findes i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014, erstattes af følgende oplysninger:

Personer:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Fødselsdato: 15.8.1976

Fødested: Ulan-Ude, Burjatiske ASSR (Russiske SFSR)

Som tidligere vicepremierminister i Krim har Rustam Ilmirovich Temirgaliev spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet af »det øverste råd« om »folkeafstemningen« den 16. marts 2014 i strid med Ukraines territoriale integritet. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for Krims integration i Den Russiske Føderation.

Den 11. juni 2014 fratrådte han stillingen som »førstevicepremierminister« i den såkaldte »Republikken Krim«. I øjeblikket generaldirektør for forvaltningsselskabet for den russisk-kinesiske investeringsfond for regional udvikling.

Støtter fortsat aktivt separatistiske handlinger eller politikker.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Fødselsdato: 18.1.1970 eller den 29.3.1965

Fødested: Artemivsk (Артемовск) (2016 omdøbt til Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ukraine

Pyotr Anatoliyovych Zima blev af »premierminister« Aksyonov udnævnt til ny leder af sikkerhedstjenesten på Krim (SBU) den 3. marts 2014, og han accepterede denne udnævnelse. Han har videregivet relevante oplysninger, herunder en database, til den russiske efterretningstjeneste (FSB). Dette omfattede oplysninger om Euromaidanaktivister og menneskerettighedsforkæmpere på Krim. Han har spillet en relevant rolle med hensyn til at hindre de ukrainske myndigheder i at kontrollere området Krim. Den 11. marts 2014 blev den uafhængige sikkerhedstjeneste på Krim oprettet af tidligere SBU-officerer fra Krim.

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Fødselsdato: 5.1.1958

Fødested: Abakan, Khakassien

Tidligere formand for Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Viktor Alekseevich Ozerov offentligt i Føderationsrådet på vegne af Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

I juli 2017 meddelte han sin fratræden som formand for Sikkerheds- og Forsvarskomitéen. Han er fortsat medlem af Føderationsrådet og medlem af komitéen for intern regulering og parlamentariske spørgsmål.

Den 10. oktober 2017 blev Viktor Alekseevich Ozerov ved dekret N 372-SF optaget i Føderationsrådets midlertidige kommission vedrørende beskyttelse af statens suverænitet og forebyggelse af indblanding i Den Russiske Føderations indre anliggender.

17.3.2014

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Fødselsdato: 3.4.1957

Fødested: Ordzhonikidze, Nordossetien

Tidligere medlem af Føderationsrådets Komité for Internationale Anliggender i Den Russiske Føderation. Hans hverv som medlem af Føderationsrådet ophørte i september 2017.

Han er i øjeblikket medlem af parlamentet i Nordossetien.

Den 1. marts 2014 støttede Aleksandr Borisovich Totoonov offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Fødselsdato: 1.9.1956

Fødested: Zaporozhye (Ukrainske SSR)

Tidligere viceøverstbefalende for Sortehavsflåden, kontreadmiral.

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker, som har besat suverænt ukrainsk territorium.

Den 26. september 2017 blev han ved dekret fra præsidenten for Den Russiske Føderation afskediget fra sin post og fra militærtjeneste.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Fødselsdato: 21.8.1946

Fødested: Shmakovka, Primorskyregionen

Tidligere formand for Sevastopols valgkommission (indtil den 26. maj 2017). Ansvarlig for gennemførelsen af folkeafstemningen på Krim. Ansvarlig for undertegnelsen af resultaterne af folkeafstemningen i henhold til det russiske system.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (born DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (born ДМИТРИЕВА))

Fødselsdato: 9.12.1954

Fødested: Bui, Kostromaregionen

Tidligere næstformand for Statsdumaen. Stod bag og var medforslagsstiller til de nylige lovgivningsforslag i Rusland, som ville have gjort det muligt for regioner i andre lande at tilslutte sig Rusland uden forudgående samtykke fra deres centrale myndigheder.

Pr. september 2015 medlem af Føderationsrådet i Omskregionen I øjeblikket viceformand for Føderationsrådets Komité vedrørende Forfatningslovgivning og Statsopbygning.

21.3.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Fødselsdato: 19.5.1960

Fødested: Ignatovo, Vologodsk oblast, USSR

Tidligere medlem af Statsdumaen og tidligere formand for forfatningsudvalget i Dumaen. Ansvarlig for at fremme vedtagelsen af lovgivningen om indlemmelse af Krim og Sevastopol i Den Russiske Føderation.

Medlem af partiet Forenet Ruslands øverste råd.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Fødselsdato: 30.12.1965 eller 19.12.1962

Fødested: Simferopol, Krim eller Zaporizhia

Tidligere chef for det føderale migrationstjenestekontor for Sevastopol. Ansvarlig for den systematiske og fremskyndede udstedelse af russiske pas til beboerne i Sevastopol.

Siden oktober 2016 stabschef for den lovgivende forsamling i Sevastopol.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Fødselsdato: 12.1.1981

Tidligere chef for den centrale valgkommission i »Folkerepublikken Lugansk«. Tilrettelagde aktivt folkeafstemningen den 11. maj 2014 om »Folkerepublikken Lugansks« selvbestemmelse.

Støtter fortsat aktivt separatistiske politikker.

12.5.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Fødselsdato: 20.1.1964

Fødested: Izhevsk, Den Russiske Føderation

Tidligere såkaldt »premierminister i ministerrådet i Folkerepublikken Lugansk«, bekræftet den 8. juli 2014.

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Lugansk«.

Beskæftiger sig fortsat med støtte til LNR-separatiststrukturer.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Fødselsdato: 24.6.1964 eller 25.6.1964 eller 26.6.1964

Fødested: Luhansk (muligvis i Kelmentsi, Chernivtsi oblast)

Tidligere såkaldt »forsvarsminister« og på nuværende tidspunkt såkaldt »leder« af »Folkerepublikken Lugansk«.

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Lugansk«.

Udøver fortsat såkaldte »regerings«aktiviteter i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Lugansk« som særlig udsending for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk« vedrørende gennemførelsen af Minskaftalerne.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Fødselsdato 15.12.1950

Fødested: Vladivostok

Tidligere permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Han er fortsat medlem af partiet Forenet Ruslands øverste råd.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Fødselsdato: 7.2.1960

Fødested: Donetsk

Tidligere såkaldt »viceforsvarsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Han har tilknytning til Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig rollen som viceforsvarsminister og fungere som sådan har Berezin derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Støtter fortsat aktivt separatistiske handlinger og politikker. I øjeblikket bestyrelsesformand for DNR-skribentforeningen.

25.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Fødselsdato: 13.1.1954

Fødested: Dzerzhynsk (Donetsk oblast)

Tidligere medlem af det såkaldte »folkeråd« og tidligere formand for det såkaldte »øverste råd« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, som var initiativtager til de politikker og den organisering af den ulovlige »folkeafstemning«, der førte til udråbelsen af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, hvilket var en krænkelse af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed. Støtter fortsat aktivt separatistiske handlinger og politikker. I øjeblikket leder af kommunistpartiet i DNR.

30.7.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (alias »Tsar«)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Fødselsdato: 14.10.1974

Fødested: Gorsky, Luhansk Oblast

Har siden den 14. august 2014 erstattet Alexander Borodai som såkaldt »forsvarsminister« i »Folkerepublikken Donetsk«. Han har angiveligt kommanderet en division af separatistkæmpere i Donetsk siden april 2014 og har lovet at løse den strategiske opgave med at afværge Ukraines militære aggression. Kononov har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Fødselsdato: 26.7.1956

Fødested: Cioburciu, Sloboziadistriktet, nu Republikken Moldova

Tidligere såkaldt »vicepremierminister for sociale anliggender« i »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regerings«aktiviteter i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ruslands vicepremierminister Dmitry Rogozins protegé. Tidligere leder af administrationen for ministerrådet for »Folkerepublikken Donetsk«.

Indtil marts 2017 såkaldt »befuldmægtiget repræsentant for præsidenten« for den såkaldte »Pridnestroviske Moldaviske Republik« i Den Russiske Føderation.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Fødselsdato: 11.8.1949

Fødested: Klin

Tidligere næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

Han blev udpeget til fungerende leder af Republikken Dagestan i oktober 2017 ved dekret fra præsidenten.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Fødselsdato: 5.4.1948

Fødested: Opochka

Tidligere medlem af Statsdumaen og tidligere første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med landsmænd. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

Medlem af præsidiet for centralkomitéen for kommunistpartiet i Den Russiske Føderation.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Fødselsdato: 21.3.1964

Fødested: Rudny, Kostanairegionen, Kasakhiske SSR

Tidligere medlem af Statsdumaen og tidligere første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med landsmænd. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

Støtter fortsat aktivt separatistiske politikker.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Fødselsdato: 8.2.1963

Fødested: Chisinau

Tidligere medlem af Statsdumaen. Tidligere næstformand for Statsdumaen, formand for Statsdumaens kommission vedrørende lovgivningsmæssige bestemmelser for udvikling af Den Russiske Føderation. Han er et fremtrædende medlem af »Forenet Rusland« og forretningsmand med betydelige investeringer i Ukraine og på Krim.

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

I øjeblikket medlem af Føderationsrådet i Den Russiske Føderation. Næstformand for Udvalget vedrørende Udenrigsanliggender.

12.9.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Fødselsdato: 7.8.1957

Fødested: Stalino by (nu Donetsk)

Medlem af »parlamentet« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og formand for den offentlige sammenslutning Unionen af veteraner fra Donbass Berkut og medlem af folkebevægelsen »Free Donbass«. Var opstillet som kandidat ved det såkaldte »valg« den 2. november 2014 til posten som »leder« af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Dette valg var i strid med ukrainsk lov og var derfor ulovligt.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Han er fortsat medlem af det såkaldte »Folkets Råd for Folkerepublikken Donetsk«.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Fødselsdato: 23.2.1969

Fødested: Landsbyen Belozernoe, Romodanovskiyregionen, USSR

Tidligere såkaldt »første vicepremierminister« og tidligere »offentlig anklager« for »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

I øjeblikket »rådgiver« for lederen af undersøgelseskommissionens Moskvaafdeling i Den Russiske Føderation (GSU SK).

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Fødselsdato: 3.2.1963

Fødested: Moskva

Tidligere »vicepremierminister for finansielle anliggender« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Beskæftiger sig fortsat med finansiering af LNR-separatiststrukturer.

29.11.2014

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV alias TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ alias КУЗОВЛЕВ alias ТAMБOB).

Fødselsdato: 7.1.1967

Fødested: Michurinsk, Tambov oblast

Мичуринск, Тамбовская область

Tidligere såkaldt øverstkommanderende for Folkemilitsen i »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Chef for de russiske væbnede styrkers 8. hær.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Fødselsdato: 10.12.1976

Fødested: Luhansk

Tidligere såkaldt »minister for økonomisk udvikling og handel« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har hun således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

I øjeblikket leder af afdelingen for udenlandsk økonomi ved kontoret for lederen af »Luhansks administration«.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Fødselsdato: 25.7.1978 (eller 23.3.1975)

Fødested: Krasny Luch, Voroshilovgrad, Luganskregionen

Såkaldt »offentlig anklager« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk« (indtil oktober 2017).

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Fødselsdato:15.5.1955

Fødested: Omsk

Tidligere viceforsvarsminister og i denne rolle medvirkende til at støtte deployeringen af russiske tropper i Ukraine.

I henhold til den nuværende struktur i det russiske forsvarsministerium deltog han i denne rolle i udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik. Disse politikker truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Pr. 28. december 2016 tidligere viceudenrigsminister.

Har en ambassadørpost i Den Russiske Føderations diplomatiske korps.

16.2.2015

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Fødselsdato: 20.10.1972

Fødested: Simferopol, Ukrainske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Medlem af Dumaens udvalg vedrørende kontrol og regulering.

I marts 2014 blev Konstantin Mikhailovich Bakharev udnævnt til næstformand for Statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim« og i august 2014 til første næstformand for samme organ. Han har erkendt sin personlige deltagelse i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, som han støttede offentligt, bl.a. i et interview offentliggjort på webstedet gazetakrimea.ru den 22. marts 2016 og webstedet c-pravda.ru den 23. august 2016. Han blev tildelt ordenen »for loyal og tro tjeneste« af »myndighederne« i »Republikken Krim«.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Fødselsdato: 17.10.1969

Fødested: Kular Ust-Yansky-distriktet, Den Autonome Yakut SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede by Sevastopol.

Medlem af Dumaens udvalg vedrørende kontrol og regulering.

Han støttede som medlem af Sevastopols kommunalforvaltning i februar-marts 2014 den såkaldte »folkets borgmester« Aleksej Chaliys aktiviteter. Han har offentligt erkendt sin deltagelse i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, som han offentligt forsvarede, herunder på sit personlige websted og i et interview, der blev offentliggjort den 21. februar 2016 på webstedet nation-news.ru.

For sin deltagelse i annekteringsprocessen blev han tildelt den russiske stats orden »fortjenester for fædrelandet« af 2. grad.

9.11.2016

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

Generaldirektør for OAO »VO TPE« indtil dets insolvens, generaldirektør for OOO »VO TPE«.

Fødselsdato: 17.2.1970

Som generaldirektør for OAO »VO TPE« ledte han forhandlingerne med Siemens Gas Turbine Technologies OOO om køb og levering af gasturbinerne til et kraftværk i Taman i Krasnodarregionen i Den Russiske Føderation. Han var senere som generaldirektør for OOO »VO TPE« ansvarlig for overførslen af gasturbinerne til Krim. Dette bidrager til etablering af en uafhængig energiforsyning for Krim og Sevastopol som et middel til at støtte deres adskillelse fra Ukraine og underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

4.8.2017

Enheder:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

3.

Den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«

»Луганская народная республика«

»Luganskaya narodnaya respublika«

Officielt websted:

https://glava-lnr.su/content/konstituciya

https://glava-lnr.info/

Den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk« blev oprettet den 27. april 2014.

Ansvarlig for organiseringen af den ulovlige folkeafstemning den 11. maj 2014. Uafhængighedserklæring den 12. maj 2014.

Den 22. maj 2014 oprettede de såkaldte »folkerepublikker« Donetsk og Lugansk den såkaldte »Føderale Stat Novorossija«.

Dette er i strid med den ukrainske forfatningsret og følgelig med international ret, hvorved Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed undermineres.

Den er også involveret i rekrutteringen til den separatistiske hær for de sydøstlige regioner »Army of the Southeast« og andre ulovlige væbnede separatistgrupper, hvorved den underminerer sikkerheden eller stabiliteten i Ukraine.

25.7.2014

4.

Den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«

»Донецкая народная республика«

»Donétskaya naródnaya respúblika«

Officielle oplysninger, herunder Folkerepublikken Donetsks forfatning og sammensætningen af det øverste råd

https://dnr-online.ru/

Den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« blev udråbt den 7. april 2014.

Ansvarlig for organiseringen af den ulovlige folkeafstemning den 11. maj 2014. Uafhængighedserklæring den 12. maj 2014.

Den 24. maj 2014 undertegnede de såkaldte »folkerepublikker« Donetsk og Lugansk en aftale om oprettelse af den såkaldte »Føderale Stat Novorossiya«.

Dette er i strid med den ukrainske forfatningsret og følgelig med international ret, hvorved Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed undermineres.

Den er også involveret i rekrutteringen til ulovlige væbnede separatistgrupper, hvorved stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine trues.

25.7.2014

5.

Den såkaldte »Føderale Stat Novorossija«

»Федеративное государство Новороссия«

»Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya«

Officielle pressemeddelelser:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

Den 24. maj 2014 undertegnede de såkaldte »folkerepublikker« Donetsk og Lugansk en aftale om oprettelse af den ikkeanerkendte såkaldte »Føderale Stat Novorossiya«.

Dette er i strid med den ukrainske forfatningsret og følgelig med international ret, hvorved Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed trues.

25.7.2014

20.

Aktieselskabet, der producerer mousserende vin, »Novy Svet«

Aкционерное общество ‘Завод шампанских вин »Новый Свет«’

Tidligere kendt som »Republikken Krims« statsejede virksomhed, der producerer mousserende vin, »Novy Svet«

Государственное унитарное предприятие Республики Крым Завод шампанских вин »Новый Свет«

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym »Zavod shampanskykh vin »Novy Svet«« og som den statsejede virksomhed, der producerer mousserende vin, »Novy Svet«

Государственное предприятие Завод шампанских вин »Новый свет« (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin »Novy Svet«)

298032, Krim, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 »om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede koncern »Zavod shampanskykh vin Novy Svet«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Den 4.1.2015 på ny registreret som »Republikken Krims« statsejede virksomhed, der producerer mousserende vin, »Novy Svet« (Государственное унитарное предприятие Республики Крым »Завод шампанских вин »Новый Свет«). Stifter: Republikken Krims landbrugsministerium (Министерство сельского хозяйства Республики Крым)

Den 29.8.2017 på ny registreret efter omstrukturering som aktieselskabet, der producerer mousserende vin, »Novy Svet« (Aкционерное общество »Завод шампанских вин «Новый Свет»’). Stifter: Ministeriet for Land- og Ejendomsregler i «Republikken Krim» (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014

21.

JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны »Алмаз — Антей«»

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО «Алмаз — Антей»;)

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia

Websted: almaz-antey.ru;

E-mailadresse: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey er en russisk statsejet virksomhed. Den fremstiller antiluftskyts, herunder jord-til-luft-missiler, som den leverer til den russiske hær. De russiske myndigheder har leveret tunge våben til separatister i det østlige Ukraine og dermed bidraget til destabiliseringen af Ukraine. Disse våben benyttes af separatister, herunder til nedskydning af fly. Som statsejet virksomhed bidrager Almaz-Antey derfor til destabiliseringen af Ukraine.

30.7.2014

22.

DOBROLET alias DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Flyselskabskode: QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Websted: www.dobrolet.com

Dobrolet var et datterselskab af et russisk statsejet flyselskab. Siden den ulovlige indlemmelse af Krim foretog Dobrolet udelukkende flyvninger mellem Moskva og Simferopol. Det fremmede derfor integrationen af den ulovligt indlemmede Autonome Republik Krim i den Russiske Føderation og underminerede den ukrainske suverænitet og territoriale integritet.

30.7.2014

28.

Luhansk Economic Union (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

 

Offentlig «organisation», der opstillede kandidater ved det såkaldte «valg» den 2. november 2014 i den såkaldte «Folkerepublikken Donetsk». Udnævnte en kandidat, Oleg AKIMOV, til leder af den såkaldte «Folkerepublikken Luhansk». Dette «valg» er i strid med ukrainsk ret og er derfor ulovligt.

Ved at deltage formelt i det ulovlige «valg» har den således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og til yderligere at destabilisere Ukraine.

29.11.2014

29.

Cossack National Guard

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Under ledelse af og derfor med forbindelse til Nikolay KOZITSYN, som er en person, der er opført på listen.

Angiveligt en del af det såkaldte «2nd Army Corps» for «Folkerepublikken Lugansk».

16.2.2015

41.

«Republikken Krims statsejede virksomhed »Crimean Sea Ports«»

(«Государственное унитарное предприятие Республики Крым »Крымские морские порты«»), herunder afdelingerne

Feodosia Commercial Port

Kerch Ferry

Kerch Commercial Port

28 Kirova Street

Kertj 298312

Krim

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

Den 17. marts 2014 vedtog «Krims Parlament» beslutning nr. 1757-6/14 «om nationalisering af visse selskaber, der tilhører det ukrainske infrastrukturministerium eller landbrugsministerium» og den 26. marts 2014 beslutning nr. 1865-6/14 «om den statsejede virksomhed »Crimean Sea Ports«» («О Государственном предприятии »Крымские морские порты«»), hvori beslaglæggelse af aktiver, der tilhører flere statsejede virksomheder, som blev sammenlagt til »Republikken Krims statsejede virksomhed «Crimean Sea Ports»« på vegne af »Republikken Krim«, erklæres. Disse virksomheder blev dermed reelt beslaglagt af Krims »myndigheder«, og »Crimean Sea Ports« har nydt godt af den ulovlige overførsel af ejerskabet hertil.

16.9.2017«


Top