EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0325

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/325 af 5. marts 2018 om gennemførelse af artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) nr. 224/2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

OJ L 63, 6.3.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/325/oj

6.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/3


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/325

af 5. marts 2018

om gennemførelse af artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) nr. 224/2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 224/2014 af 10. marts 2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik (1), særlig artikel 17, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 10. marts 2014 forordning (EU) nr. 224/2014.

(2)

Den 16. februar 2018 ajourførte den komité under De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, der er nedsat ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2127 (2013), oplysningerne vedrørende en person, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 224/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 224/2014 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2018.

På Rådets vegne

N. DIMOV

Formand


(1)  EUT L 70 af 11.3.2014, s. 1.


BILAG

I bilag I til forordning EU) nr. 224/2014 erstattes oplysningerne under overskriften »A. Personer« om den nedenfor anførte person af følgende oplysninger:

»1.

François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda, b) Samuel Peter Mudde (født den 16. december 1948 i Izo, Sydsudan))

Stilling: a) tidligere statsoverhoved for Den Centralafrikanske Republik, b) professor

Fødselsdato: a) 14. oktober 1946, b) 16. december 1948

Fødested: a) Mouila, Gabon, b) Izo, Sydsudan

Nationalitet: a) Den Centralafrikanske Republik, b) Sydsudan

Pasnummer: D00002264, udstedt den 11. juni 2013 (udstedt af udenrigsministeren i Juba, Sydsudan, udløber den 11. juni 2017. Diplomatpas udstedt i navnet Samuel Peter Mudde)

Nationalt identifikationsnr.: M4800002143743 (personnummer i pas)

Adresse: Uganda.

Dato for FN's opførelse på listen: 9. maj 2014.

Andre oplysninger: Moderens navn er Martine Kofio. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Bozize blev opført på listen den 9. maj 2014 i henhold til punkt 36 i resolution 2134 (2014) på grund af sin »deltagelse i eller ydelse af støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i Den Centralafrikanske Republik (CAR)«.

Yderligere oplysninger

Bozize opfordrede sammen med sine tilhængere til angrebet på Bangui den 5. december 2013. Siden da har han til stadighed forsøgt at gennemføre aktiviteter, der sigter mod destabilisering, med henblik på at opretholde spændingerne i CAR's hovedstad. Bozize dannede angiveligt antibalakamilitsgruppen, før han flygtede fra CAR den 24. marts 2013. I et kommuniké opfordrede Bozize sin milits til fortsat at udøve grusomme handlinger mod det nuværende styre og islamisterne. Bozize ydede angiveligt finansiel og materiel støtte til militsfolk, som arbejder for at destabilisere den igangværende overgangsproces og bringe Bozize tilbage til magten. Størstedelen af antibalakagrupperne kommer fra de centralafrikanske væbnede styrker, som spredte sig ud i landdistrikterne efter statskuppet og efterfølgende blev omstruktureret af Bozize. Bozize og hans tilhængere kontrollerer over halvdelen af antibalakaenhederne.

Styrker, der støtter Bozize, blev bevæbnet med stormgeværer, morterer og raketudstyr og er i stigende grad blevet involveret i gengældelsesangreb på CAR's muslimske befolkning. Situationen i CAR forværredes hurtigt efter antibalakastyrkers angreb på Bangui den 5. december 2013, hvor over 700 personer blev dræbt.«


Top