Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1153

Rådets afgørelse (EU) 2018/1153 af 26. juni 2018 om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen om civil luftfartssikkerhed mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering

ST/9698/2018/INIT

OJ L 210, 21.8.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1153/oj

21.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 210/2


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/1153

af 26. juni 2018

om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen om civil luftfartssikkerhed mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede ved sin afgørelse af 7. marts 2016 Kommissionen til at indlede forhandlinger med Folkerepublikken Kinas regering om en aftale om civil luftfartssikkerhed. Kommissionen har på Unionens vegne ført forhandlinger om en aftale om civil luftfartssikkerhed mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering (»aftalen«) med henblik på at fremme bilateralt samarbejde om civil luftfartssikkerhed samt at lette samhandlen og investeringer mellem Unionen og Kina inden for luftfartøjsmateriel.

(2)

Aftalen bør undertegnes på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af aftalen om civil luftfartssikkerhed mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering (»aftalen«) med forbehold af indgåelse af aftalen.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. juni 2018.

På Rådets vegne

E. ZAHARIEVA

Formand


Top